Zapomenutý Rudolf Krajc může překvapit

Dorotheum 10. 3. 2018

Jedním z největších překvapení loňského roku byl prodej obrazu Nábřeží od pozapomenutého člena Devětsilu Jiřího (REMO) Jelínka, který z vyvolávací ceny necelých 350 tisíc vystoupal až na 3,84 milionu korun. Něco podobného by letos mohlo zapakovat zátiší od o něco mladšího Rudolfa Krajce.  

Rudolf Krajc: Zátiší s mandolínou

Rudolf Krajc: Zátiší s mandolínou,
olej a písky na plátně, 115 x 80 cm,
vyvolávací cena: 150 000 Kč (+ 20 % provize),
Dorotheum 10. 3. 2018

"Krajcovo umění (…) dává nám více než naději, že tento výtvarník jde dobrou cestou za svým vlastním moderním výrazem. Tato výstava, která je jeho prvním zastavením a první rekapitulací jeho práce a jeho studií, dává nám jistotu, že v Krajcovi roste nám významný a skutečný moderní výtvarník, jehož nelze přehlížeti," chválil Jindřich Štyrský šestadvacetiletého kreslíře, grafika a malíře Rudolfa Krajce v úvodní řeči na zahájení jeho výstavy v Krásné jizbě v roce 1933. Naděje spojené s Krajcovou budoucí kariérou ale následující rok zmařila umělcova předčasná smrt.

Krajcovo jméno je i mezi historiky umění poměrně málo známé, přesto by bylo nadsazené považovat ho za neznámého – jeho kresby a grafiky se nacházejí ve veřejných sbírkách (GASK, GHMP), jeho jméno lze výjimečně nalézt v uměleckohistorických syntézách a jeho figurální kresby byly nedávno reprodukovány v publikaci doprovázející výstavu Muž s hořící hřívou. Téměř bezvýhradně však bývá zmiňována jeho grafická a kreslířská tvorba, která se bez většího zájmu už v minulosti několikrát objevila na trhu. Stranou pozornosti zůstávala jeho malířská práce, jejímž příkladem je reprodukovaná olejomalba, kterou bude v březnu dražit společnost Dorotheum. Pochází pravděpodobně z počátku 30. let a stylově se blíží lyrickému kubismu.

Jak ukazuje dobový výstavní katalog, na výše zmiňované výstavě v Krásné jizbě Družstevní práce, která byla jedinou výstavou konanou za umělcova života, představil během května a června 1933 výhradně grafiky a kresby. Vedle volné grafiky se věnoval i té užité – především ilustraci, karikatuře (např. pro časopis Trn) a tvorbě ex libris. Krajc byl absolventem ateliéru grafiky – svá studia začal v grafické speciálce Maxe Švabinského, ale vliv na něj měla zejména tvorba jeho asistenta Jana Rambouska, díky které se dočasně přiklonil k sociální tematice. Absolvoval v roce 1933 u Františka Tavíka Šimona.
 

Rudolf Krajc: Dvě postavy, 1929

Rudolf Krajc: Dvě postavy, 1929,
kvas přes šablonu na papíře, 33 x 46 cm,
vyvolávací cena: 4 000 Kč (+ 20 % provize),
Dorotheum 10. 3. 2018

Rudolf Krajc se začátkem 30. let pohyboval v okruhu bývalých členů Devětsilu. I proto zahajoval výstavu v Krásné jizbě Jindřich Štyrský a po jeho předčasné smrti zaviněné tuberkulózou František Halas uveřejnil báseň Na hrob Rudolfu Krajcovi. V kontaktu byl rovněž s Jaroslavem Seifertem, Josefem Horou, Toyen nebo Františkem Bidlem.

Výše uvedená nadšená slova Jindřicha Štyrského mírní dobová reakce Josefa Čapka. Jeho recenze v Lidových novinách patří mezi jednu z mnoha, které se výstavě věnovaly. Čapek se vyjadřoval především ke Krajcovým figurálním kresbám: "Krajc je celým svým založením kreslířem a grafikem a vkládá do svého kreslířství všechnu moderní disciplínu i s její určitou manýrovitostí. Vychází tu především z příkladu Picassova, z jeho deformací, a vytváří tak celou řadu variant, v nichž linie, čistě vypreparovaná, rýsuje statičtější i dynamičtější komposice destilovaného a zároveň obludného účinu. Je to kreslířství důkladně vytrénované, velmi vypěstěné a protříbené, ale dosud nevalně osobitého ražení." Čapek tím patrně narážel na rysy picassovsko-fillovské inspirace, ať šlo o tělesné deformace "živelných těl", slovy Štyrského "hory masa", nebo zátiší v duchu lyrického kubismu.

Nelze doložit, že by Krajc své olejomalby za života vystavoval. Do povědomí se ale zčásti vrátil znovu už v roce 1963, kdy mu byla v časopise Výtvarné umění věnovaná bohatě obrazově doprovozená studie historika umění, dřívějšího vydavatele Krajcových knižních grafik, Vladimíra Diviše. V článku uvedený obraz Zátiší s kytarou (1931) je námětově, kompozičně i tvarově blízký tomu, který jde aktuálně do aukce. Zátiší s mandolínou bylo poprvé veřejně představeno patrně až v roce 1970, kdy byla Památníkem národního písemnictví na Strahově uspořádaná Krajcova první retrospektiva a také tehdejší katalog obraz reprodukuje.

Zátiší s mandolínou se tak dostává na veřejnost téměř po padesáti letech. Jeho dražba bude startovat na částce 150 tisíc (+ 20% aukční provize). Vyvolávací cena vychází ze skutečnosti, že od Krajce se na trhu dosud nic neobjevilo. V databázi ART+ je možné najít jediný prodej – před deseti lety se jedna z Krajcových erotických kreseb na aukci 1. Art Consulting prodala za vyvolávací cenu necelých 2500 Kč. Vzhledem k rozměrnému formátu i estetické kvalitě obrazu by nebylo až takovým překvapením, kdyby dražitelé cenu vyhnali výrazně nad minimální podání. Loňský prodej Jiřího (REMO) Jelínka ostatně není jediným úspěchem tohoto typu. Podobně sběratelé v minulých letech dokázali milionovými částkami ocenit vybraná díla Otakara Mrkvičky nebo Františka Matouška, kteří rovněž nepatří mezi nejznámější jména české avantgardy.

 

 


Související články

Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provi...

23. listopadu 2023
Pozdní Chagall v Expu 58

Pozdní Chagall v Expu 58

Adolf Loos Apartment and Gallery 12. 11. 2023

Šedesát vybraných děl nabídne tuto neděli ve své sálové aukci síň Adolf Loos Apartment and Gallery. Bude mezi nimi i pozdní obraz Marka Chagalla Maternité sur fond bleu s vyvolávací cenou 14,5 milionu korun včetně aukční provize.

8. listopadu 2023
Vzpomínky na Emily Fisher Landau za půl miliardy dolarů

Vzpomínky na Emily Fisher Landau za půl miliardy dolarů

Sotheby’s New York 8. a 9. 11. 2023

Listopadová dražba 113 položek evropského a amerického umění 20. století bude in memoriam oslavou sběratelského instinktu a filantropického poslání významné osobnosti zámořského kulturního světa, paní Emily Fisher Landau. Svou sbírku budovala téměř p...

3. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články


<