Zapomenutý Rudolf Krajc může překvapit

Dorotheum 10. 3. 2018

Jedním z největších překvapení loňského roku byl prodej obrazu Nábřeží od pozapomenutého člena Devětsilu Jiřího (REMO) Jelínka, který z vyvolávací ceny necelých 350 tisíc vystoupal až na 3,84 milionu korun. Něco podobného by letos mohlo zapakovat zátiší od o něco mladšího Rudolfa Krajce.  

Rudolf Krajc: Zátiší s mandolínou

Rudolf Krajc: Zátiší s mandolínou,
olej a písky na plátně, 115 x 80 cm,
vyvolávací cena: 150 000 Kč (+ 20 % provize),
Dorotheum 10. 3. 2018

"Krajcovo umění (…) dává nám více než naději, že tento výtvarník jde dobrou cestou za svým vlastním moderním výrazem. Tato výstava, která je jeho prvním zastavením a první rekapitulací jeho práce a jeho studií, dává nám jistotu, že v Krajcovi roste nám významný a skutečný moderní výtvarník, jehož nelze přehlížeti," chválil Jindřich Štyrský šestadvacetiletého kreslíře, grafika a malíře Rudolfa Krajce v úvodní řeči na zahájení jeho výstavy v Krásné jizbě v roce 1933. Naděje spojené s Krajcovou budoucí kariérou ale následující rok zmařila umělcova předčasná smrt.

Krajcovo jméno je i mezi historiky umění poměrně málo známé, přesto by bylo nadsazené považovat ho za neznámého – jeho kresby a grafiky se nacházejí ve veřejných sbírkách (GASK, GHMP), jeho jméno lze výjimečně nalézt v uměleckohistorických syntézách a jeho figurální kresby byly nedávno reprodukovány v publikaci doprovázející výstavu Muž s hořící hřívou. Téměř bezvýhradně však bývá zmiňována jeho grafická a kreslířská tvorba, která se bez většího zájmu už v minulosti několikrát objevila na trhu. Stranou pozornosti zůstávala jeho malířská práce, jejímž příkladem je reprodukovaná olejomalba, kterou bude v březnu dražit společnost Dorotheum. Pochází pravděpodobně z počátku 30. let a stylově se blíží lyrickému kubismu.

Jak ukazuje dobový výstavní katalog, na výše zmiňované výstavě v Krásné jizbě Družstevní práce, která byla jedinou výstavou konanou za umělcova života, představil během května a června 1933 výhradně grafiky a kresby. Vedle volné grafiky se věnoval i té užité – především ilustraci, karikatuře (např. pro časopis Trn) a tvorbě ex libris. Krajc byl absolventem ateliéru grafiky – svá studia začal v grafické speciálce Maxe Švabinského, ale vliv na něj měla zejména tvorba jeho asistenta Jana Rambouska, díky které se dočasně přiklonil k sociální tematice. Absolvoval v roce 1933 u Františka Tavíka Šimona.
 

Rudolf Krajc: Dvě postavy, 1929

Rudolf Krajc: Dvě postavy, 1929,
kvas přes šablonu na papíře, 33 x 46 cm,
vyvolávací cena: 4 000 Kč (+ 20 % provize),
Dorotheum 10. 3. 2018

Rudolf Krajc se začátkem 30. let pohyboval v okruhu bývalých členů Devětsilu. I proto zahajoval výstavu v Krásné jizbě Jindřich Štyrský a po jeho předčasné smrti zaviněné tuberkulózou František Halas uveřejnil báseň Na hrob Rudolfu Krajcovi. V kontaktu byl rovněž s Jaroslavem Seifertem, Josefem Horou, Toyen nebo Františkem Bidlem.

Výše uvedená nadšená slova Jindřicha Štyrského mírní dobová reakce Josefa Čapka. Jeho recenze v Lidových novinách patří mezi jednu z mnoha, které se výstavě věnovaly. Čapek se vyjadřoval především ke Krajcovým figurálním kresbám: "Krajc je celým svým založením kreslířem a grafikem a vkládá do svého kreslířství všechnu moderní disciplínu i s její určitou manýrovitostí. Vychází tu především z příkladu Picassova, z jeho deformací, a vytváří tak celou řadu variant, v nichž linie, čistě vypreparovaná, rýsuje statičtější i dynamičtější komposice destilovaného a zároveň obludného účinu. Je to kreslířství důkladně vytrénované, velmi vypěstěné a protříbené, ale dosud nevalně osobitého ražení." Čapek tím patrně narážel na rysy picassovsko-fillovské inspirace, ať šlo o tělesné deformace "živelných těl", slovy Štyrského "hory masa", nebo zátiší v duchu lyrického kubismu.

Nelze doložit, že by Krajc své olejomalby za života vystavoval. Do povědomí se ale zčásti vrátil znovu už v roce 1963, kdy mu byla v časopise Výtvarné umění věnovaná bohatě obrazově doprovozená studie historika umění, dřívějšího vydavatele Krajcových knižních grafik, Vladimíra Diviše. V článku uvedený obraz Zátiší s kytarou (1931) je námětově, kompozičně i tvarově blízký tomu, který jde aktuálně do aukce. Zátiší s mandolínou bylo poprvé veřejně představeno patrně až v roce 1970, kdy byla Památníkem národního písemnictví na Strahově uspořádaná Krajcova první retrospektiva a také tehdejší katalog obraz reprodukuje.

Zátiší s mandolínou se tak dostává na veřejnost téměř po padesáti letech. Jeho dražba bude startovat na částce 150 tisíc (+ 20% aukční provize). Vyvolávací cena vychází ze skutečnosti, že od Krajce se na trhu dosud nic neobjevilo. V databázi ART+ je možné najít jediný prodej – před deseti lety se jedna z Krajcových erotických kreseb na aukci 1. Art Consulting prodala za vyvolávací cenu necelých 2500 Kč. Vzhledem k rozměrnému formátu i estetické kvalitě obrazu by nebylo až takovým překvapením, kdyby dražitelé cenu vyhnali výrazně nad minimální podání. Loňský prodej Jiřího (REMO) Jelínka ostatně není jediným úspěchem tohoto typu. Podobně sběratelé v minulých letech dokázali milionovými částkami ocenit vybraná díla Otakara Mrkvičky nebo Františka Matouška, kteří rovněž nepatří mezi nejznámější jména české avantgardy.

 

 


Související články

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

1. Art Consulting 16. 6. 2024

V katalogu sálové aukce 1. Art Consulting v neděli 16. června s podtitulem Exkluzivní výběr klasického a moderního umění najdou zájemci téměř dvě stovky položek. Dominovat mezi nimi bude klasická moderna a poválečné umění.

13. června 2024
Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Galerie Pictura 5. 6., Arthouse Hejtmánek 6. 6. 2024

Zájemce o koupi výtvarného umění tento týden v Praze čeká dvojice sálových aukcí. První pořádá ve středu Galerie Pictura, druhá, tradiční červnová zahradní aukce čeká na sběratele u aukční síně Arthouse Hejtmánek. Obě nabídnou přes dvě stovky položek...

4. června 2024
Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Galerie Kodl 26. 5. 2024

Ačkoli je dnes Rudolf Kremlička považován za jednoho ze stěžejních tvůrců českého moderního umění, zcela se vyhnul kubismu, a svými generačními vrstevníky byl považován spíše za konzervativce. V roce 1918 vystavoval se skupinou Tvrdošíjných. Na jejic...

23. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<