Z pozůstalosti manželů Ulmannových

10. a 11. února 2022 Beaussant Lefèvre & Associés, Palác Drouot, Paříž

Rozprodává-li se posmrtně umělecká sbírka budovaná několik desetiletí, je pro historiografii nejzajímavější chápat kolekci jako celek a sledovat interní principy a motivace, za nichž v průběhu času vznikala. Realita je však prozaičtější a svým způsobem přirozenější. Budoucí majitelé si akvizicemi konkrétních kusů obohatí své vlastní sbírky a připraví pro jednotlivá umělecká díla nové prostředí, v němž mohou vyniknout.

 

Pražská škola: Vítězství Spravedlnosti a Nevinnosti nad Pomluvou, kol. 1600, kresba perem, tmavohnědě lavírovaná, 19 x 15 cm, odhadní cena: 800 - 1200 EUR (bez poplatků), Beaussant Lefèvre & Associés 10. 2. 2022

 

Pražská škola: Vítězství Spravedlnosti a Nevinnosti nad Pomluvou, kol. 1600,
kresba perem, tmavohnědě lavírovaná, 19 x 15 cm,
odhadní cena: 800 - 1200 EUR (bez poplatků),
Beaussant Lefèvre & Associés 10. 2. 2022
 
 
Klasickým příkladem takového „života po životě“ je více než pětisetpoložkový výběr obrazů a kreseb z pozůstalosti Jacquese (1917-2011) a Colette Ulmannových (1920-2021), který se představí v pařížském paláci Drouot ve čtvrtek 10. a v pátek února. Experti z francouzské aukční síně Beaussant Lefèvre & Associés, která se specializuje na kompletní servis kolem prodeje velkých rodových sbírek, probrali přes tisíc uměleckých děl z období evropského manýrismu až počátku moderny, z nichž několik by mohlo oslovit i domácí zájemce.
 

Název aukce Tisíc kreseb od Giulia Romana po Maurice Denise (Mille dessins de Giulio Romano à  Maurice Denis) sice odkazuje na velká jména italských a francouzských dějin umění, ale sběratelský záběr manželů Ulmannových byl mnohem širší: zahrnoval vlámské 16. a 17. století, lokální italské i zaaplské školy, díla spojená autorsky či tematicky s Paříží a další. To vše pak téměř výhradně v médiu kresby.

Sami, ač profesí lékaři, své sbírce věnovali odbornou péči, aktivně dohledávali v muzeích, knihovnách či archivech další informace o jednotlivých dílech a otevřeně diskutovali o významu dobového kontextu díla, o problematice autorství či anonymního připsání. Zakoupené kresby prezentovali buď ve svém soukromém domě na pařížském předměstí Noisy-le-Sec, v němž paní Colette také provozovala téměř čtyřicetiletou pediatrickou praxi, a později v sousedním Nogent-sur-Marne, nebo veřejně vystavovali v řadě muzeí a galerií. Jejich katalogizační značkou bylo razítko s modrou kapitálkou U, obvykle na zadní straně papírového listu v pravém dolním rohu (výjimečně na přední straně).

 

Georg Emmanuel Opitz: U veterináře, akvarel, 35 x 27 cm, odhadní cena: přibližně 24 000 - 36 000 Kč (1000 - 1500 EUR) bez poplatků, Beaussant Lefèvre & Associés 10. 2. 2022  
Georg Emmanuel Opitz: U veterináře (detail),
akvarel, 35 x 27 cm,
odhadní cena: 1000 - 1500 EUR (bez poplatků),
Beaussant Lefèvre & Associés 10. 2. 2022

 

Prvnímu dražebnímu dni budou dle přibližného chronologického řazení dominovat nejvýznamnější ukázky ze sbírky Ullmanových, Franz Snyders, Johan Thopas (oba s prodejním odhadem kolem 360 tisíc korun) či Maurice Denis, v poslední čtvrtině 187 položkové nabídky se však najdou i „české stopy“. Sběratelskému profilu manželů Ulmannových odpovídá i ukázka středoevropského manýrismu, lavírovaná kresba s personifikacemi Spravedlnosti a Nevinnosti, vítězícími nad Pomluvou, uváděná jako pražská škola kolem roku 1600 s odhadovanou částkou mezi 20 až 30 tisíci korunami (800 až 1200 eur bez poplatků).

O něco výše, zhruba na 24 až 36 tisíc korun, byl naceněn akvarel pražského rodáka Georga Emmanuela Opitze U veterináře (1000 až 1500 eur). Propracovaný žánrový obrázek s lehkou nadsázkou zachycuje psí mazlíčky s jejich páníčky a paničkami a patrně se váže k Opitzově pobytu v Paříži mezi lety 1814 a 1817. Jako předposlední položka čtvrteční aukce se představí Ctihodní občané Františka Kupky, signovaná mistrovská kresba tuší a uhlem středního formátu s pouliční scénkou dvou míjejících se průvodů, smutečního a svatebního. Organizátoři počítají s prodejní částkou mezi 146 až 195 tisíci korunami (6 až 8 tisíc eur), v rámci celkového finančního odhadu se jedná přibližně o třetí nejdražší kategorii.

O den později, v pátek 11. února, se počet nabízených děl téměř zdvojnásobí, na 320, a galerijní odborníci opět neopomněli zdůraznit význam rudolfínské Prahy. Tentokrát díky složitě komponované alegorické kresbě, připisované okruhu kolem Hanse von Aachena, dvorního malíře císaře Rudolfa II. a vynikajícího kreslíře. Tužková technika, lavírovaná hnědou a černou tuší, zachycuje mnohafigurovou scénu s vítěznými a poraženými personifikacemi, podpis a německý přípis na zadní straně listu jsou patrně pozdější. Odhadní cenu na průměrných přibližně 10 až 15 tisíc korun (400 až 600 EUR) možná srazil i technický stav kresby: viditelné přeložení uprostřed a drobné trhliny při okrajích podkladu. Stovky dalších položek zastupují rozličné evropské školy 17. až 19. století s akcentem na francouzské umění žánrové, krajinářské, portrétní či ilustrační.

 

František Kupka: Dobří občané, lavírovaná kresba uhlem a tuší, 36,6 x 30,2 cm, odhadní cena: 6 000 - 8 000 EUR (bez poplatků),  Beaussant Lefèvre & Associés 10. 2. 2022

 

František Kupka: Dobří občané,
lavírovaná kresba uhlem a tuší, 36,6 x 30,2 cm,
odhadní cena: 6 000 - 8 000 EUR (bez poplatků), 
Beaussant Lefèvre & Associés 10. 2. 2022
 
 

Původní majitelé, manželé Ulmannovi, (se) svou sbírkou opravdu žili a od konce 50. let jí věnovali většinu svého času, energie a financí. Možná jim akviziční dobrodružství na trhu s uměním, s velkou nadsázkou, připomínala jejich mladá léta v protinacistickém odboji, do nějž se především paní Colette aktivně zapojila. Pod rodným příjmením Brullová se jako židovská aspirantka dětského lékařství ocitla v kritických letech 1941 až 1943 v Rothschildově nemocnici ve 12. pařížském obvodu. Původně nastoupila na medicínskou praxi, v důsledku válečných událostí a stále se zpřísňujících protižidovských nařízení pak zastávala pozici mladé lékařky v zařízení, které jako jediné v Paříži mohlo zaměstnávat a léčit francouzské židy.

Colette Brullové se podařilo vyhnout tragickému předvolání na Zimní velodrom, naopak se připojila k interní odbojové síti, která zachraňovala židovské pacienty před návratem do detenčního tábora v Drancy. Odtamtud vedla jen jediná cesta, transportem do Osvětimi. Jako specialistka na pediatrii se podílela na záchraně stovek židovských dětí z drsných podmínek polovězeňské Rotschildovy nemocnice, když pod falešnou identitou slečny Mosnierové, prosté katolické dívky z Bretaně, pašovala malé pacienty do bezpečných úkrytů.

Koncem války se angažovala také jako špiónka s krycím jménem slečna Lecomtová (Mademoiselle Lecomte) ve službách zpravodajské agentury pro generála De Gaulla, toho času v londýnském exilu. Budoucí prezident ji vyznamenal v roce 1945 válečným křížem. O tři roky později se Colette Brullová provdala za lékařského a odbojářského kolegu Jacquese-Andrého Ulmanna z rodiny významných francouzských sochařů a malířů.

 

Okruh Hanse von Aachena: Alegorická scéna, lavírovaná kresba tužkou a perem, 47 x 35 cm, odhadní cena: přibližně 400 - 600 EUR (bez poplatků), Beaussant Lefèvre & Associés 11. 2. 2022

 

Okruh Hanse von Aachena: Alegorická scéna,
lavírovaná kresba tužkou a perem, 47 x 35 cm,
odhadní cena: přibližně 400 - 600 EUR (bez poplatků),
Beaussant Lefèvre & Associés 11. 2. 2022

 

Mladý pár zdědil několik manýristických kreseb, po Ulmannově praotci sochaři Emmanuelu Hannauxovi, a vlastních děl vzdálenějšího prastrýce malíře Édouarda Moyse. Právě zde lze asi hledat kořeny jejich sbírky. Paní Colette Brullové-Ulmannové byl udělen v roce 2019 Řád čestné legie, zemřela 22. května 2021 ve 101 letech.


Související články

Impresionismus: Od nezájmu a pohrdání k nejdražším obrazům světa

Impresionismus: Od nezájmu a pohrdání k nejdražším obrazům světa

150 let od první výstavy impresionistů

Na den přesně před sto padesáti lety se v Paříži otevřela první výstava impresionistů. Trvala měsíc, skončila komerčním i reputačním nezdarem a pořádající Spolek se ještě týž rok rozpadl. Publiku trvalo dalších deset dvacet let, než se naučilo rozezn...

15. dubna 2024
Ojedinělé album stanovilo nový rekord pro Hokusaie

Ojedinělé album stanovilo nový rekord pro Hokusaie

Christie’s New York 19. 3. 2024

Jedna z celosvětově nejznámějších výtvarných scenérií vůbec, Velká vlna od japonského mistra Hokusaie, bývá v nabídce aukčních síní relativně často. Loňský prodej barevného dřevořezu z let 1830-34 ohromil částkou téměř 2,8 milionu dolarů, minulý týde...

27. března 2024
Od impresionismu po současnost dvakrát přes 100 milionů liber

Od impresionismu po současnost dvakrát přes 100 milionů liber

Sotheby’s Londýn 6. a 7. 3. 2024, Christie’s Londýn 7. 3. 2024

Jarní sezónu na trhu s uměním zahájily obě londýnské centrály dvou nejslavnějších aukčních domů najednou. První březnovou středu a čtvrtek uspořádaly u Sotheby’s i Christie’s velké přehlídky především moderního a poválečného umění. Od svých „velkých...

18. března 2024
Zobrazit všechny

Další články


<