Z pozůstalosti manželů Ulmannových

10. a 11. února 2022 Beaussant Lefèvre & Associés, Palác Drouot, Paříž

Rozprodává-li se posmrtně umělecká sbírka budovaná několik desetiletí, je pro historiografii nejzajímavější chápat kolekci jako celek a sledovat interní principy a motivace, za nichž v průběhu času vznikala. Realita je však prozaičtější a svým způsobem přirozenější. Budoucí majitelé si akvizicemi konkrétních kusů obohatí své vlastní sbírky a připraví pro jednotlivá umělecká díla nové prostředí, v němž mohou vyniknout.

 

Pražská škola: Vítězství Spravedlnosti a Nevinnosti nad Pomluvou, kol. 1600, kresba perem, tmavohnědě lavírovaná, 19 x 15 cm, odhadní cena: 800 - 1200 EUR (bez poplatků), Beaussant Lefèvre & Associés 10. 2. 2022

 

Pražská škola: Vítězství Spravedlnosti a Nevinnosti nad Pomluvou, kol. 1600,
kresba perem, tmavohnědě lavírovaná, 19 x 15 cm,
odhadní cena: 800 - 1200 EUR (bez poplatků),
Beaussant Lefèvre & Associés 10. 2. 2022
 
 
Klasickým příkladem takového „života po životě“ je více než pětisetpoložkový výběr obrazů a kreseb z pozůstalosti Jacquese (1917-2011) a Colette Ulmannových (1920-2021), který se představí v pařížském paláci Drouot ve čtvrtek 10. a v pátek února. Experti z francouzské aukční síně Beaussant Lefèvre & Associés, která se specializuje na kompletní servis kolem prodeje velkých rodových sbírek, probrali přes tisíc uměleckých děl z období evropského manýrismu až počátku moderny, z nichž několik by mohlo oslovit i domácí zájemce.
 

Název aukce Tisíc kreseb od Giulia Romana po Maurice Denise (Mille dessins de Giulio Romano à  Maurice Denis) sice odkazuje na velká jména italských a francouzských dějin umění, ale sběratelský záběr manželů Ulmannových byl mnohem širší: zahrnoval vlámské 16. a 17. století, lokální italské i zaaplské školy, díla spojená autorsky či tematicky s Paříží a další. To vše pak téměř výhradně v médiu kresby.

Sami, ač profesí lékaři, své sbírce věnovali odbornou péči, aktivně dohledávali v muzeích, knihovnách či archivech další informace o jednotlivých dílech a otevřeně diskutovali o významu dobového kontextu díla, o problematice autorství či anonymního připsání. Zakoupené kresby prezentovali buď ve svém soukromém domě na pařížském předměstí Noisy-le-Sec, v němž paní Colette také provozovala téměř čtyřicetiletou pediatrickou praxi, a později v sousedním Nogent-sur-Marne, nebo veřejně vystavovali v řadě muzeí a galerií. Jejich katalogizační značkou bylo razítko s modrou kapitálkou U, obvykle na zadní straně papírového listu v pravém dolním rohu (výjimečně na přední straně).

 

Georg Emmanuel Opitz: U veterináře, akvarel, 35 x 27 cm, odhadní cena: přibližně 24 000 - 36 000 Kč (1000 - 1500 EUR) bez poplatků, Beaussant Lefèvre & Associés 10. 2. 2022  
Georg Emmanuel Opitz: U veterináře (detail),
akvarel, 35 x 27 cm,
odhadní cena: 1000 - 1500 EUR (bez poplatků),
Beaussant Lefèvre & Associés 10. 2. 2022

 

Prvnímu dražebnímu dni budou dle přibližného chronologického řazení dominovat nejvýznamnější ukázky ze sbírky Ullmanových, Franz Snyders, Johan Thopas (oba s prodejním odhadem kolem 360 tisíc korun) či Maurice Denis, v poslední čtvrtině 187 položkové nabídky se však najdou i „české stopy“. Sběratelskému profilu manželů Ulmannových odpovídá i ukázka středoevropského manýrismu, lavírovaná kresba s personifikacemi Spravedlnosti a Nevinnosti, vítězícími nad Pomluvou, uváděná jako pražská škola kolem roku 1600 s odhadovanou částkou mezi 20 až 30 tisíci korunami (800 až 1200 eur bez poplatků).

O něco výše, zhruba na 24 až 36 tisíc korun, byl naceněn akvarel pražského rodáka Georga Emmanuela Opitze U veterináře (1000 až 1500 eur). Propracovaný žánrový obrázek s lehkou nadsázkou zachycuje psí mazlíčky s jejich páníčky a paničkami a patrně se váže k Opitzově pobytu v Paříži mezi lety 1814 a 1817. Jako předposlední položka čtvrteční aukce se představí Ctihodní občané Františka Kupky, signovaná mistrovská kresba tuší a uhlem středního formátu s pouliční scénkou dvou míjejících se průvodů, smutečního a svatebního. Organizátoři počítají s prodejní částkou mezi 146 až 195 tisíci korunami (6 až 8 tisíc eur), v rámci celkového finančního odhadu se jedná přibližně o třetí nejdražší kategorii.

O den později, v pátek 11. února, se počet nabízených děl téměř zdvojnásobí, na 320, a galerijní odborníci opět neopomněli zdůraznit význam rudolfínské Prahy. Tentokrát díky složitě komponované alegorické kresbě, připisované okruhu kolem Hanse von Aachena, dvorního malíře císaře Rudolfa II. a vynikajícího kreslíře. Tužková technika, lavírovaná hnědou a černou tuší, zachycuje mnohafigurovou scénu s vítěznými a poraženými personifikacemi, podpis a německý přípis na zadní straně listu jsou patrně pozdější. Odhadní cenu na průměrných přibližně 10 až 15 tisíc korun (400 až 600 EUR) možná srazil i technický stav kresby: viditelné přeložení uprostřed a drobné trhliny při okrajích podkladu. Stovky dalších položek zastupují rozličné evropské školy 17. až 19. století s akcentem na francouzské umění žánrové, krajinářské, portrétní či ilustrační.

 

František Kupka: Dobří občané, lavírovaná kresba uhlem a tuší, 36,6 x 30,2 cm, odhadní cena: 6 000 - 8 000 EUR (bez poplatků),  Beaussant Lefèvre & Associés 10. 2. 2022

 

František Kupka: Dobří občané,
lavírovaná kresba uhlem a tuší, 36,6 x 30,2 cm,
odhadní cena: 6 000 - 8 000 EUR (bez poplatků), 
Beaussant Lefèvre & Associés 10. 2. 2022
 
 

Původní majitelé, manželé Ulmannovi, (se) svou sbírkou opravdu žili a od konce 50. let jí věnovali většinu svého času, energie a financí. Možná jim akviziční dobrodružství na trhu s uměním, s velkou nadsázkou, připomínala jejich mladá léta v protinacistickém odboji, do nějž se především paní Colette aktivně zapojila. Pod rodným příjmením Brullová se jako židovská aspirantka dětského lékařství ocitla v kritických letech 1941 až 1943 v Rothschildově nemocnici ve 12. pařížském obvodu. Původně nastoupila na medicínskou praxi, v důsledku válečných událostí a stále se zpřísňujících protižidovských nařízení pak zastávala pozici mladé lékařky v zařízení, které jako jediné v Paříži mohlo zaměstnávat a léčit francouzské židy.

Colette Brullové se podařilo vyhnout tragickému předvolání na Zimní velodrom, naopak se připojila k interní odbojové síti, která zachraňovala židovské pacienty před návratem do detenčního tábora v Drancy. Odtamtud vedla jen jediná cesta, transportem do Osvětimi. Jako specialistka na pediatrii se podílela na záchraně stovek židovských dětí z drsných podmínek polovězeňské Rotschildovy nemocnice, když pod falešnou identitou slečny Mosnierové, prosté katolické dívky z Bretaně, pašovala malé pacienty do bezpečných úkrytů.

Koncem války se angažovala také jako špiónka s krycím jménem slečna Lecomtová (Mademoiselle Lecomte) ve službách zpravodajské agentury pro generála De Gaulla, toho času v londýnském exilu. Budoucí prezident ji vyznamenal v roce 1945 válečným křížem. O tři roky později se Colette Brullová provdala za lékařského a odbojářského kolegu Jacquese-Andrého Ulmanna z rodiny významných francouzských sochařů a malířů.

 

Okruh Hanse von Aachena: Alegorická scéna, lavírovaná kresba tužkou a perem, 47 x 35 cm, odhadní cena: přibližně 400 - 600 EUR (bez poplatků), Beaussant Lefèvre & Associés 11. 2. 2022

 

Okruh Hanse von Aachena: Alegorická scéna,
lavírovaná kresba tužkou a perem, 47 x 35 cm,
odhadní cena: přibližně 400 - 600 EUR (bez poplatků),
Beaussant Lefèvre & Associés 11. 2. 2022

 

Mladý pár zdědil několik manýristických kreseb, po Ulmannově praotci sochaři Emmanuelu Hannauxovi, a vlastních děl vzdálenějšího prastrýce malíře Édouarda Moyse. Právě zde lze asi hledat kořeny jejich sbírky. Paní Colette Brullové-Ulmannové byl udělen v roce 2019 Řád čestné legie, zemřela 22. května 2021 ve 101 letech.


Související články

Vilhelm Hammershøi v kurzu

Vilhelm Hammershøi v kurzu

Zajímavé aukční výsledky nejznámějšího dánského malíře

Ještě v devadesátých letech minulého století jméno Hammershøi téměř nikdo mimo Dánsko neznal. Natož aby se o něj výrazněji zajímal světový trh s uměním. O třicet let později se jeho obrazy prodávají za milionové částky (v dolarech) a o příhozy se pře...

22. července 2024
Francouzský mistr žánrů Chardin v milionové síle

Francouzský mistr žánrů Chardin v milionové síle

Zajímavé aukční výsledky a celonárodní sbírka pro Louvre

Čtyři z pěti autorových nejdražších prodejů nejsou starší tří let a již dvakrát byla přiklepnuta částka přes 20 milionů eur. Takovými čísly se může pyšnit aukční curriculum malíře Jeana-Baptista Siméona Chardina, nejdražšího ve Francii nabízeného sta...

18. července 2024
Do prodeje jde mladý Tizian a Botticelli

Do prodeje jde mladý Tizian a Botticelli

Christie's Londýn 2. – 10. 7. 2024 , Sotheby 's Londýn 26. 6. – 5. 7. 2024

Začátek července se v britské metropoli ponese ve znamení starých mistrů. Velká jména dějin umění i lokálnější autoři se představí u obou nejslavnějších aukčních domů světa téměř paralelně. Těžiště nabídky tvoří exkluzivní malby z prestižních soukrom...

1. července 2024
Zobrazit všechny

Další články


<