Umění falzifikace

Recenze k českému překladu knižního titulu

Noah Charney (*1979), mladý americký historik umění žijící v Itálii a ve Slovinsku, dokázal využít takřka „díry na trhu“ a etablovat se mezi přední odborníky specializované na spojení světa umění se světem zločinu. Soustavná literární a přednášková činnost i na tomto poli vyústila k založení v Římě působícího neziskového think tanku „Asociace pro výzkum zločinů proti umění“ (Association for Research into Crimes against Art). Charney tak patří mezi představitele mladé a střední generace historiků umění, kteří dokáží oslovit zájemce z řad veřejnosti nejen díky svým článkům a knihám, ale především díky televizním vystoupením a prezentaci v sociálních médiích. Z jeho poměrně bohaté literární produkce má český čtenář nyní šanci se seznámit s titulem Umění falzifikace (The Art of Forgery, Phaidon Press Ltd. 2014), který v českém překladu Filipa Hanzlíka vydalo v roce 2015 nakladatelství Kniha Zlín.

I když celkově některá Charneyho vystoupení či práce působí spíše popularizačním charakterem, je nutné hned na úvod podotknout, že v případě výše uvedené knihy to rozhodně není na škodu. Českému čtenáři jsou v překladech čím dál častěji zprostředkovávány zahraniční tituly zaměřené například na problematiku trhu s uměním nebo sběratelství, které ovšem velice často vycházejí pouze z reálií platných pro Spojené státy americké, případně Velkou Británii, což do jisté míry snižuje jejich vypovídací hodnotu pro situaci na starém kontinentu. Umění falzifikace je naštěstí v tomto případě výjimkou a může tak najít odezvu u širokého spektra čtenářů. Ačkoliv specializovaní odborníci se pravděpodobně nedozvědí mnoho nových informací, pro získání základního vhledu do problematiky kniha poslouží více než dobře.

Charney je opravdu znamenitý vypravěč a dokáže v mnoha případech skutečně takříkajíc trefit hřebík na hlavičku. Kniha je jasně strukturována do osmi hlavních kapitol, které se zaměřují na jednotlivé fenomény spojené s problematikou (nejen) falz a falzifikace. Čtenář má tak možnost nahlédnout do zákulisí vzniku jednotlivých uměleckých děl, stanovování jejich hodnoty a proměny jejich vnímání. Každá kapitola je založena na prezentaci konkrétních více či méně známých příkladů, přičemž vypovídací hodnotu umocňuje bohatý obrazový ilustrační materiál.

Autor se nevyhýbá ani ožehavým tématům, která v rámci disciplíny dějin umění patří mezi tabu, a to i v českém prostředí. Role samotných historiků umění, jež může pýcha a snaha o velké objevy hnát k unáhleným nebo zkresleným závěrům, pozice znalce při vystavování dobrozdání či posudků a jejich přímý vliv na hodnotu daných předmětů, to vše v tuzemské diskuzi o těchto úlohách stále chybí. Kniha není ovšem zaměřena pouze na umění jako takové, což jí umožňuje sledovat fenomén padělatelství v širších souvislostech. Nejde pouze o zahrnutí dalších oblastí, jako například padělání archivních vín, ale především snahy o padělání historických faktů a minulosti jako takové.

Pozitivní stránkou knihy je mimo zmíněného bohatého obrazového doprovodu a čtivého překladu (s minimem nepřesností) také poznámkový aparát ke všem kapitolám, slovníček vědeckých metod pro autentizaci jednotlivých artefaktů a bohatý seznam literatury, která může sloužit jako základ pro rozšiřující studium.

Co je možná v rámci Charneyho knihy v kontrastu s tuzemským prostředím, je selektivní nahlížení na problematiku falz (podvrhů) výtvarných děl jako takových. Ve většině v knize uvedených případů došlo při prodeji padělků k „újmě“ solventních, často vysoce postavených sběratelů, kteří jsou tuto škodu ve většině případů schopni unést. Tuzemský trh s uměním se naopak už dlouhá léta potýká s problémy falz a podvrhů (a v tomto ohledu i diskutabilních znaleckých posudků) nejen u drahých položek, ale především ve středním a nižším cenovém horizontu, což má nepochybně vliv na sběratelskou kulturu a trh s uměním jako takový. Nejasné vymezení odpovědnosti znalce a malá důvěra v domácí trh s uměním jsou tak daleko horšími symptomy něčeho nezdravého, než příběhy několika „excentrických“ a schopných padělatelů, kteří parazitují takřka výhradně na těch, kteří si to mohou dovolit. To však není výtka vůči Noahu Charneymu a jeho knize, ale spíše k tuzemské reflexi tohoto více než pozoruhodného fenoménu.

 


Související články

Kvalitu českého trhu prověří veletrh starožitností

Kvalitu českého trhu prověří veletrh starožitností

50. jubilejní veletrh Antique 18.–21. 4. 2024

Ve čtvrtek 18. dubna se opět Novoměstská radnice otevře všem zájemcům o starožitnosti. Na programu bude kromě expozic jednotlivých prodejců i bohatý doprovodný program, jak už je na veletrhu Antique zvykem. Přehlídka potrvá do neděle 21. dubna.

17. dubna 2024
Nová Ročenka Art+: Po rekordních letech se trh vrátil do normálu

Nová Ročenka Art+: Po rekordních letech se trh vrátil do normálu

Přehled trhu s uměním za rok 2023 v Ročence Art+

Český aukční trh s uměním se s obratem sálových aukcí ve výši 1,4 miliardy korun vrátil na úroveň, kolem níž osciluje posledních šest let. Patnáctiprocentní propad ve srovnání s rokem 2023 zapříčinil menší počet prodaných položek a nižší hodnota nejd...

16. dubna 2024
Impresionismus: Od nezájmu a pohrdání k nejdražším obrazům světa

Impresionismus: Od nezájmu a pohrdání k nejdražším obrazům světa

150 let od první výstavy impresionistů

Na den přesně před sto padesáti lety se v Paříži otevřela první výstava impresionistů. Trvala měsíc, skončila komerčním i reputačním nezdarem a pořádající Spolek se ještě týž rok rozpadl. Publiku trvalo dalších deset dvacet let, než se naučilo rozezn...

15. dubna 2024
Zobrazit všechny

Další články


<