Trochu jiný Sýkora a jeho krajiny z Poohří

Sýpka 26. 3. 2023

O Zdeňku Sýkorovi a jeho pozici na domácím i zahraničním aukčním trhu píšeme poměrně často a děje se tak většinou v souvislosti s jeho slavnými abstraktními liniovými obrazy, které vytvářel od 70. let 20. století a při jejichž tvorbě využíval počítačovou techniku. Nepříliš často však na trhu zaznamenáváme jeho zobrazivé umění, třeba krajiny.

 

Zdeněk Sýkora: Ohře u Počedělic, 1969, olej na plátně, 51 × 60,5 cm, oboustranný obraz i rám, Aukční dům Sýpka 26. 3. 2023, vyvolávací cena: 600 000 Kč (+20% provize)
Zdeněk Sýkora: Ohře u Počedělic, 1969,
olej na plátně, 51 × 60,5 cm, oboustranný obraz i rám,
Aukční dům Sýpka 26. 3. 2023,
vyvolávací cena: 600 000 Kč (+20% provize)
 
Právě krajiny byly stěžejním tématem, ke kterému se umělec v průběhu celé své tvorby opakovaně vracel. Jako rodáka z Loun ho zajímalo především jejich okolí, které důvěrně znal. Přitahovala ho zejména řeka Ohře, která městem protéká. Krajinu kolem Počedělic mezi Louny a Libochovicemi zpracovával přímo v plenéru mnohokrát. Několikrát se tyto realizace již objevily na trhu, o oboustrannou krajinu však jde vůbec poprvé.
 
Autorka posudku obrazu, historička umění a kurátorka Magdalena Juříková, upozorňuje na postupem času se proměňující paletu Sýkorových krajin. Zatímco na počátku 60. let byly jejich barvy zářivé a malba pastózní, na jejich konci Sýkora naopak používá hladkou malbu a lomené barvy s jen občasnými záblesky výraznější barevnosti. Pro velkou část jeho krajin je však typická sumarizace tvarů i barev. A byla to právě krajina, jejímž prostřednictvím zkoumal možnosti a zákonitosti abstraktního výtvarného vyjadřování a která byla východiskem pro jeho další výtvarnou tvorbu.
 
 
Zdeněk Sýkora: Ohře u Počedělic, 1969, olej na plátně, 51 × 60,5 cm, oboustranný obraz i rám, Aukční dům Sýpka 26. 3. 2023, vyvolávací cena: 600 000 Kč (+20% provize)
Zdeněk Sýkora: Ohře u Počedělic, 1969 (druhá strana obrazu)
 
Jedna strana nabízeného obrazu představuje krajinu z povodí Ohře srovnatelnou výběrem úseku krajiny i tlumenou barevností například s obrazem Počedělice (Arthouse Hejtmánek 2020) nebo dalšími dvěma sobě velmi podobnými přírodními scenériemi, které prošly trhem s názvem Krajina s řekou (obojí Dorotheum v roce 2010). Druhá strana ztvárňuje mořské pobřeží ve výraznější barevnosti a způsobem, který již trochu upomíná na umělcovy mladší abstraktní malby, kdy celá plátna pokrýval na sebe navazujícími barevnými skvrnami. 
 
Podobné kompoziční schéma pláže použil Sýkora například v obraze Z Rujany, který rovněž v roce 2010 nabízelo ke koupi Dorotheum. Krásným příkladem zářivých barev a svižného malířského rukopisu ve ztvárnění krajiny byl loni v květnu u Adolf Loos Apartment and Gallery dražený obraz Nad jezem u Března z přelomu 50. a 60. let 20. století, který opět reflektuje krajinu Sýkorova rodného Poohří. Tvorbu 70. let, kdy se krajina v umělcově podání stále více rozpadá do jednoduchých geometrických tvarů a do tlumené palety probleskují velmi výrazné barvy plně reprezentuje další z obrazů s výmluvným názvem Počedělice.
 
 
Zdeněk Sýkora: Nad jezem u Března, 1958–1965, olej na plátně, 30 × 40 cm,  Adolf Loos Apartment and Gallery 8. 5. 2023, cena: 447 700 Kč
Zdeněk Sýkora: Nad jezem u Března, 1958–1965,
olej na plátně, 30 × 40 cm, 
Adolf Loos Apartment and Gallery 8. 5. 2022,
cena: 447 700 Kč

 

Z maleb se na trhu nejvíce objevují Sýkorovy liniové obrazy, ovšem pouze v jednotkách za rok. Dohromady se jich prozatím dražila necelá dvacítka. Jeden z nich před třemi týdny určil ve velmi kráké době opět nové tuzemské autorovo aukční maximum, které má již hodnotu 20 milionů korun (více čtěte zde). Loňský rok byl pro Sýkoru taktéž rekordní jak doma, tak v zahraničí. Po liniových obrazech cenově následují Sýkorovy striktně geometrické povětšinou černobílé struktury, které již několikrát rovněž dosáhly na vysoké milionové částky.

 
Zdeněk Sýkora: Počedělice, 70. léta 20. stol., olej na plátně, 52 × 62,5 cm,  Galerie Pictura 31. 5. 2012, nevydraženo

Zdeněk Sýkora: Počedělice, 70. léta 20. stol.,
olej na plátně, 52 × 62,5 cm, 
Galerie Pictura 31. 5. 2012,
nevydraženo
 
Oboustranný obraz Ohře u Počedělic bude v rámci své sálové aukce v neděli 26. března dražit Aukční dům Sýpka s minimálním podáním 720 tisíc korun včetně aukční přirážky.  
 

Související články

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

1. Art Consulting 16. 6. 2024

V katalogu sálové aukce 1. Art Consulting v neděli 16. června s podtitulem Exkluzivní výběr klasického a moderního umění najdou zájemci téměř dvě stovky položek. Dominovat mezi nimi bude klasická moderna a poválečné umění.

13. června 2024
Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Galerie Pictura 5. 6., Arthouse Hejtmánek 6. 6. 2024

Zájemce o koupi výtvarného umění tento týden v Praze čeká dvojice sálových aukcí. První pořádá ve středu Galerie Pictura, druhá, tradiční červnová zahradní aukce čeká na sběratele u aukční síně Arthouse Hejtmánek. Obě nabídnou přes dvě stovky položek...

4. června 2024
Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Galerie Kodl 26. 5. 2024

Ačkoli je dnes Rudolf Kremlička považován za jednoho ze stěžejních tvůrců českého moderního umění, zcela se vyhnul kubismu, a svými generačními vrstevníky byl považován spíše za konzervativce. V roce 1918 vystavoval se skupinou Tvrdošíjných. Na jejic...

23. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<