Třikrát Koblasa v malbě

Sýpka 18. 10. a Galerie Kodl 29. 11. 2020

Obrazy Jana Koblasy se na trhu objevují jen zřídka, loni se nicméně hned dvě jeho malby z 60. let prodaly za částky kolem 1,5 milionu korun. Na nadcházejících aukcích společností Sýpka a Galerie Kodl budou nabízeny tři další Koblasovy rozměrné malby z let 1960–1965.

Jan Koblasa: Finis terrae I., 1961 tempera na papíře, 150 x 125 cm cena: 550 000 Kč (+ aukční provize 20%) Sýpka 18. 10. 2020

Jan Koblasa: Finis terrae I, 1961,
tempera, papír, lepidlo, plátno, 150 x 125 cm,
vyvolávací cena: 550 000 Kč (+ 20% provize),
Sýpka 18. 10. 2020

 

Po více než roce se dostávají na trh další reprezentativní malby Jana Koblasy ze 60. let a je jich najednou hned trojice: první nabídne v říjnové aukci Sýpka, další dvě pak Galerie Kodl na konci listopadu. Naposledy mohli o Koblasovo malířské dílo podobného významu sběratelé usilovat 2. října loňského roku, kdy Galerie Pictura dražila rozměrný obraz patřící do cyklu Citový život.

Ten vznikal v polovině 60. let, kdy se umělec po několika letech zasvěcených sochařské tvorbě, vrátil k malování. Kombinovaná technika O mia cara Clara se v Pictuře prodala za vyvolávací cenu 1,46 milionu korun včetně aukční provize (více jsme o obraze psali v samostatném článku). Ze stejného souboru maleb a pochází i Citový život III, který se objeví v listopadové aukci Galerie Kodl.  

Po čistě abstraktních plátnech konce 50. a počátku 60. let se tehdy v Koblasově díle objevuje stylizovaná figura. V případě této malby zaujme velká plasticita a sochařské pojetí tohoto až znakovitého fyziologického artefaktu. Mahulena Nešlehová ve svém odborném posudku upozorňuje, že zde Koblasa, byť s nadsázkou sobě vlastní, reaguje na tehdejší západoevropský umělecký trend Nové figurace.
 

Jan Koblasa: Citový život III, 1965, kombinovaná technika na lepence, 120 x 84 cm, cena: 400 000 Kč (+ aukční provize 20%), Galerie Kodl 29.11. 2020
Jan Koblasa: Citový život III, 1965,
kombinovaná technika na lepence, 120 x 84 cm,
vyvolávací cena: 400 000 Kč (+ 20% provize),
Galerie Kodl 29. 11. 2020

 

Obraz byl vystavován velmi brzy po svém vzniku: již v roce 1965 putoval Německem a Belgií v rámci výstavy Tschechoslowakische Kunst (Bochum, Baden-Baden, Lutych). Minimální podání, se kterým vstupuje do aukce je 480 tisíc korun včetně aukční provize. Na základě posledních prodejů obdobných Koblasových maleb je však možno počítat i s výraznějším nárůstem ceny.

Další dvě nabízené malby pak jsou právě příklady abstraktních maleb z předcházejícího období, ze samého počátku 60. let. Z roku 1960 pochází výrazně horizontální kompozice nazvaná údajnými posledními slovy řeckého fyzika a matematika Archiméda Noli tangere circulos meos (Nedotýkej se mých kruhů), opět jedna ze součástí stejnojmenného cyklu, která bude s vyvolávací cenou 420 tisíc korun také součástí listopadové aukce Galerie Kodl.

Aukční dům Sýpka již v polovině října nabídne druhý z těchto obrazů, o rok mladší strukturální abstrakci Finis terrae I. V této a po ní následujících malbách stejného názvu Koblasa podle Mahuleny Nešlehové přechází od expresivního pojetí cyklu Noli tangere circulos meos k vnitřnímu soustředění, s nímž se snaží postihnout podstatu vyjádření mýtu Země. 

"Tajemství dávných procesů zde vyjevují už jen ostrůvky zvrásněných struktur materiální změti. Její fragmenty vynáší tentokrát na povrch potemnělý prostor, který z hlubin prozařuje a zduchovňuje vnitřní světlo tak, aby svými pablesky prostoupilo i ony zbytky někdejších hmot," píše v monografii z roku 2014 věnované Koblasově grafické práci. Rozměrnou malbu začne Sýpka dražit na 660 tisících korunách.
 

Jan Koblasa: Noli tangere circulos meos, 1960, kombinovaná technika na papíře fixovaném na sololitu, 70 x 151 cm, cena: 350 000 Kč (+ aukční provize 20%), Galerie Kodl 29. 11. 2020
Jan Koblasa: Noli tangere circulos meos, 1960,
kombinovaná technika na papíře fixovaném na sololitu, 70 x 151 cm,
vyvolávací cena: 350 000 Kč (+ 20% provize),
Galerie Kodl 29. 11. 2020
 
 
Domácí aukce dosud nabídly zhruba osm desítek umělcových maleb, přičemž práce ze 60. let představují naprostou menšinu z nich. Nejvyšší ceny přitom padly vždy za tato díla. Autorské maximum patří kompozici Bez názvu, kterou v květnu loňského roku dražily European Arts. Cena bezmála 1,5 milionu korun byla dvojnásobkem minimálního podání (více zde).
 
Na stejnou kladívkovou cenu dosáhl pak v říjnu u Pictury již zmiňovaný obraz O mia cara Clara, jehož konečná cena 1,46 milionu korun byla o něco nižší jen kvůli menší provizi aukční síně. Třetí pozici drží od roku 2014 olej Co je dole je i nahoře z přelomu 50. a 60. let s cenou 528 tisíc korun. Nejdražší umělcovou sochařskou prací je od roku 2012 230 centimetrů vysoká plastika Růžový kavalír, která byla v tomtéž roce k vidění na Koblasově retrospektivě v Jízdárně Pražského hradu (504 tisíc korun).

 

 


Související články

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Vznik fondu Collectiv Art OPF

V Česku vznikl další investiční fond, který bude zhodnocovat prostředky investorů nákupem a prodejem uměleckých děl. Fond Collectiv Art OPF se zaměří převážně na české autory klasické moderny a poválečného umění. Nakupovat bude i díla mladých umělců....

12. prosince 2023
Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Sotheby's Paříž 6. 12. 2023

Milionových obrazů má Jindřich Štyrský na svém kontě již přes čtyři desítky, počítáno v českých korunách. V eurech však ještě žádný. Tuto situaci může zásadním způsobem změnit první prosincová středa, kdy se bude dražit autorovo vrcholně surrealistic...

5. prosince 2023
Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provi...

23. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články


<