Třikrát Koblasa v malbě

Sýpka 18. 10. a Galerie Kodl 29. 11. 2020

Obrazy Jana Koblasy se na trhu objevují jen zřídka, loni se nicméně hned dvě jeho malby z 60. let prodaly za částky kolem 1,5 milionu korun. Na nadcházejících aukcích společností Sýpka a Galerie Kodl budou nabízeny tři další Koblasovy rozměrné malby z let 1960–1965.

Jan Koblasa: Finis terrae I., 1961 tempera na papíře, 150 x 125 cm cena: 550 000 Kč (+ aukční provize 20%) Sýpka 18. 10. 2020

Jan Koblasa: Finis terrae I, 1961,
tempera, papír, lepidlo, plátno, 150 x 125 cm,
vyvolávací cena: 550 000 Kč (+ 20% provize),
Sýpka 18. 10. 2020

 

Po více než roce se dostávají na trh další reprezentativní malby Jana Koblasy ze 60. let a je jich najednou hned trojice: první nabídne v říjnové aukci Sýpka, další dvě pak Galerie Kodl na konci listopadu. Naposledy mohli o Koblasovo malířské dílo podobného významu sběratelé usilovat 2. října loňského roku, kdy Galerie Pictura dražila rozměrný obraz patřící do cyklu Citový život.

Ten vznikal v polovině 60. let, kdy se umělec po několika letech zasvěcených sochařské tvorbě, vrátil k malování. Kombinovaná technika O mia cara Clara se v Pictuře prodala za vyvolávací cenu 1,46 milionu korun včetně aukční provize (více jsme o obraze psali v samostatném článku). Ze stejného souboru maleb a pochází i Citový život III, který se objeví v listopadové aukci Galerie Kodl.  

Po čistě abstraktních plátnech konce 50. a počátku 60. let se tehdy v Koblasově díle objevuje stylizovaná figura. V případě této malby zaujme velká plasticita a sochařské pojetí tohoto až znakovitého fyziologického artefaktu. Mahulena Nešlehová ve svém odborném posudku upozorňuje, že zde Koblasa, byť s nadsázkou sobě vlastní, reaguje na tehdejší západoevropský umělecký trend Nové figurace.
 

Jan Koblasa: Citový život III, 1965, kombinovaná technika na lepence, 120 x 84 cm, cena: 400 000 Kč (+ aukční provize 20%), Galerie Kodl 29.11. 2020
Jan Koblasa: Citový život III, 1965,
kombinovaná technika na lepence, 120 x 84 cm,
vyvolávací cena: 400 000 Kč (+ 20% provize),
Galerie Kodl 29. 11. 2020

 

Obraz byl vystavován velmi brzy po svém vzniku: již v roce 1965 putoval Německem a Belgií v rámci výstavy Tschechoslowakische Kunst (Bochum, Baden-Baden, Lutych). Minimální podání, se kterým vstupuje do aukce je 480 tisíc korun včetně aukční provize. Na základě posledních prodejů obdobných Koblasových maleb je však možno počítat i s výraznějším nárůstem ceny.

Další dvě nabízené malby pak jsou právě příklady abstraktních maleb z předcházejícího období, ze samého počátku 60. let. Z roku 1960 pochází výrazně horizontální kompozice nazvaná údajnými posledními slovy řeckého fyzika a matematika Archiméda Noli tangere circulos meos (Nedotýkej se mých kruhů), opět jedna ze součástí stejnojmenného cyklu, která bude s vyvolávací cenou 420 tisíc korun také součástí listopadové aukce Galerie Kodl.

Aukční dům Sýpka již v polovině října nabídne druhý z těchto obrazů, o rok mladší strukturální abstrakci Finis terrae I. V této a po ní následujících malbách stejného názvu Koblasa podle Mahuleny Nešlehové přechází od expresivního pojetí cyklu Noli tangere circulos meos k vnitřnímu soustředění, s nímž se snaží postihnout podstatu vyjádření mýtu Země. 

"Tajemství dávných procesů zde vyjevují už jen ostrůvky zvrásněných struktur materiální změti. Její fragmenty vynáší tentokrát na povrch potemnělý prostor, který z hlubin prozařuje a zduchovňuje vnitřní světlo tak, aby svými pablesky prostoupilo i ony zbytky někdejších hmot," píše v monografii z roku 2014 věnované Koblasově grafické práci. Rozměrnou malbu začne Sýpka dražit na 660 tisících korunách.
 

Jan Koblasa: Noli tangere circulos meos, 1960, kombinovaná technika na papíře fixovaném na sololitu, 70 x 151 cm, cena: 350 000 Kč (+ aukční provize 20%), Galerie Kodl 29. 11. 2020
Jan Koblasa: Noli tangere circulos meos, 1960,
kombinovaná technika na papíře fixovaném na sololitu, 70 x 151 cm,
vyvolávací cena: 350 000 Kč (+ 20% provize),
Galerie Kodl 29. 11. 2020
 
 
Domácí aukce dosud nabídly zhruba osm desítek umělcových maleb, přičemž práce ze 60. let představují naprostou menšinu z nich. Nejvyšší ceny přitom padly vždy za tato díla. Autorské maximum patří kompozici Bez názvu, kterou v květnu loňského roku dražily European Arts. Cena bezmála 1,5 milionu korun byla dvojnásobkem minimálního podání (více zde).
 
Na stejnou kladívkovou cenu dosáhl pak v říjnu u Pictury již zmiňovaný obraz O mia cara Clara, jehož konečná cena 1,46 milionu korun byla o něco nižší jen kvůli menší provizi aukční síně. Třetí pozici drží od roku 2014 olej Co je dole je i nahoře z přelomu 50. a 60. let s cenou 528 tisíc korun. Nejdražší umělcovou sochařskou prací je od roku 2012 230 centimetrů vysoká plastika Růžový kavalír, která byla v tomtéž roce k vidění na Koblasově retrospektivě v Jízdárně Pražského hradu (504 tisíc korun).

 

 


Související články

Kupkova mašinistická Danae si troufá na rekord

Kupkova mašinistická Danae si troufá na rekord

Adolf Loos Apartment and Gallery, 21. 4. 2024

Obraz Početí/Danae vytvořený kolem roku 1930 by se mohl stát nejdražším dílem Františka Kupky, který se kdy prodal na tuzemských aukcích. Dražit se začne na 85 milionech korun bez aukční provize. Tu po dohodě s majitelem aukční síň snížila na 10 proc...

11. dubna 2024
Galerijní Eva Kmentová online

Galerijní Eva Kmentová online

Artslimit 24. 3. 2024

Monumentálnější plastiky Evy Kmentové se na trhu téměř nevyskytují. Nyní jde do aukce doposud největší autorčina realizace, práce na zakázku státního podniku z roku 1968.

21. března 2024
Trojúhelníky a sopky Viktora Pivovarova

Trojúhelníky a sopky Viktora Pivovarova

Aukční dům Sýpka 17. 3. 2024

Teprve třetí malbu domácího aukčního trhu vytvořenou moskevským rodákem Viktorem Pivovarovem, který již více než 40 let žije a tvoří v Praze, nabídne ve své nedělní sálové aukci společnost Sýpka. Realizaci z 90. let minulého století začne dražit na č...

15. března 2024
Zobrazit všechny

Další články


<