Trh se kultivuje a sběratelé mládnou

Rozhovor s Irenou Velkovou

Aukční síň Sýpka má na českém trhu unikátní pozici, neboť pokrývá celé spektrum od obrazů a grafiky až po starožitnosti. Zvláště silná je v kategorii modernistického designu a opakovaně se jí daří sestavovat kvalitní kolekce českého umění napříč celým 20. století. Ředitelka Sýpky Irena Velková vidí velký potenciál i v současném umění.

Irena Velková ve své galerii
Irena Velková ve své galerii

 

Jak se z vašeho pohledu vyvíjí domácí umělecký obchod? Co se v posledních pěti letech na českých aukcích změnilo?

Během posledních pěti let jsme zaznamenali výrazné změny na aukčním trhu. Důležitou změnou je kultivace trhu. Mnozí klienti se dnes zajímají nejen o známé autory, ale vyhledávají především kvalitní díla, která budou splňovat náročné požadavky. Tím se kromě uměleckého zážitku také stanou dobrou investicí do budoucna.

Trvalý zájem patří žánru klasické krajinomalby a meziválečné avantgardy. V souvislosti s posuny ve výkladu dějin umění a řadou kvalitních výstav stoupá zájem také o řadu oblastí, které patřily dříve k okrajovým. Přehodnotilo se vnímání kresby a prací na papíře, které se oproti dřívějším dobám oceňují jako plnohodnotná umělecká díla, stále se také zvyšuje zájem o fotografii. Týká se to také například česko-německých autorů první poloviny 20. století nebo symbolistní tvorby přelomu století. Zvýšený zájem se projevuje i v oblasti současného umění, které se v posledních letech stalo nedílnou součástí aukčních nabídek.

Tuto změnu na trhu samozřejmě reflektují aukční domy, které v rámci zvýšení požadavků na kvalitu děl nabízí klientům sofistikovanější služby, zahrnující spolupráci s předními historiky umění, odborné zpracování katalogu s maximem informací o dílech, nebo komentované prohlídky předaukčních výstav.

Je možné nějak charakterizovat, jak se tyto změny projevily konkrétně v chování nakupujících?

Až překvapivě přibývá množství sběratelů z nové, mladší generace. Stále více sběratelů, kteří si rozšiřují své stávající sbírky, hledá mimořádná díla, která kvalitativně pozvednou jejich kolekci a jejich cena pak může dosahovat několikanásobku cen běžnějších děl téhož autora. Na Sýpce se snažíme na svých aukcích také o to, aby příležitost na trhu získávaly státní instituce, jejichž prostředky na nákup děl při tržních cenách jsou často omezené. Snažíme se instituce do aukcí zapojovat a nabízíme jim výhodné podmínky, zejména v případě, že se jedná o díla, která by výrazně obohatila sbírkový fond instituce a která patří k důležitým hodnotám českého kulturního dědictví. Podporu státních institucí považujeme za důležitou cestu, kterou budeme do budoucna rozvíjet.

Jak vnímáte pokusy o ozvláštnění klasických uměleckých dražeb? Nedávno se hodně hovořilo o novém trendu tzv. kurátorovaných aukcí.

Příprava aukcí a aukčních katalogů v sobě přirozeně zahrnuje aspekt výběru děl. I když se v českém prostředí občas objevují aukce, kde prvek výběru chybí, větší a renomované aukční domy se výběru děl různou měrou věnují. Současná tendence kurátorovaných aukcí ukazuje na sílící poptávku po kvalitních profilovaných sbírkách. Zdá se, že v této době však není český trh připravený velké a silné kurátorované aukce pořádat, a to jak ze strany obchodníků, tak i ze strany sběratelů.

Na Sýpce výběr děl pečlivě provádíme, hlavní roli přitom hraje kvalita jednotlivých uměleckých prací a do jisté míry i soudržnost celého souboru. Vycházíme tak vstříc klientům, kteří mají hlubší zájem o umělecká díla. Pravidelně také připravujeme komentované prohlídky předaukčních výstav, které jsou připravené na míru pro konkrétní skupinu zájemců. Výklad poskytují přední historici umění nebo odborní zaměstnanci aukčního domu. Komentované prohlídky pořádané přímo na výstavě poskytnou zájemcům důležité informace a hlubší poznání nabízeného souboru, které vedou k promyšlenějšímu a poučenému výběru na aukci.

Je možné zaujmout české dražitele díly žijících autorů? A jak je to s prodejem mladého umění na domácích aukcích?

Nabízet práce současných žijících autorů na aukcích se stalo samozřejmostí. Na mezinárodním trhu jsou však na aukcích nabízeni takoví současní autoři, kteří již mají za sebou výstavy v renomovaných galeriích či muzeích a jejichž hodnota byla rozeznána a potvrzena významnými historiky či kritiky umění. U nás se na aukcích bohužel často objevují mladí autoři, kteří tuto historii za sebou nemají. Nabízet práce takových autorů je pak na škodu nejen aukčnímu trhu, ale i samotným autorům.

Z tohoto důvodu vyhledáváme současné autory, jejichž dílo je oceňováno odborníky, účastní se významných výstav u nás i v zahraničí a jejich práce je již začleněna do kontextu českých dějin umění. Na poptávku po dílech současných autorů reagujeme v naší připravované aukci vybraných děl, která se bude konat 28. února v Praze v paláci Žofín. Zde budeme nabízet celou kolekci z prací současných autorů jako jsou Milan Kunc, Jiří Georg Dokoupil, Jiří Černický, Krištof Kintera, Andrej Dúbravský, Jakub Špaňhel nebo Ondřej Basjuk.

 

CV Irena Velková je majitelkou galerie a aukčního domu Sýpka. Samostatné aukce výtvarného umění pořádá již třináct let, předtím se věnovala kurátorské činnosti. Z loňských prodejů je možné vyzdvihnout obraz Františka Muziky Figura v krajině, který našel kupce za téměř 3 miliony, nebo dvě rozměrná plátna (285 x 490 cm) jednoho z nejvyhledávanějších současných malířů Jakuba Špaňhela, která se prodala po 300 tisících korun. V kategorii starožitností Sýpka loni slavila úspěch s pánským pokojem od Dušana Jurkoviče, který je s cenou 840 tisíc jedním z nejdražších nábytkových souborů prodaných v Česku, nebo s desetidílným kávovým servisem navrženým Pavlem Janákem pro Artěl, vydraženým za více než 400 tisíc korun. Aukční dům Sýpka pravidelně pořádá tři aukce do roka, ta nejbližší se uskuteční v neděli 28. února od 13:30 na pražském Žofíně.

 

 


Související články

Sbírka umění se má čistit, je to živý organismus

Sbírka umění se má čistit, je to živý organismus

Rozhovor se sběratelem Petrem Pudilem

Petr Pudil je podnikatel, mecenáš a sběratel, který spolu Pavlínou Pudil stojí za projektem Kunshalle Praha. Fascinuje ho digitální umění. „V digitálním umění se něco děje, co bude mít za sto let velkou relevanci. Jen nevíme, co to je. A to mi přijde...

10. června 2024
Sbírání starých mincí mi pomohlo začít nový život v emigraci

Sbírání starých mincí mi pomohlo začít nový život v emigraci

Rozhovor se sběratelem Václavem Brunou

Dr. Václav Bruna vytvořil unikátní sbírku velmi vzácných, extrémně vzácných a raritních mincí, výhradně české provenience, od starověkých ražeb až po ražby moderní. „Má sbírka je výjimečná v tom, že jsem ji sestavil s edukativním záměrem, protože tam...

3. dubna 2024
V Ovenecké jsme s umělci vytvořili scény pro každodenní život

V Ovenecké jsme s umělci vytvořili scény pro každodenní život

Rozhovor se sběratelkou Terezou Porybnou

Tereza Porybná působila v letech 2013 až 2019 jako ředitelka Českého centra v Londýně a v letech 2014-2016 byla prezidentkou sdružení Evropských kulturních institutů v Londýně (EUNIC London). Spolu se Zuzanou Blochovou a Edith Jeřábkovou stojí za pr...

25. března 2024
Zobrazit všechny

Další články


<