Tiepolova malba poprvé v domácí aukci

Arcimboldo 14. 9. 2019

V sobotu 14. září pořádá aukční síň Arcimboldo už několikátou denní aukci starého umění. Stěžejním dílem je nově objevené plátno Giovanniho Battisty Tiepola s námětem Hagar a Ismaela. Aukce nabídne především italské mistry, nebudou ale chybět ani vlámští, holandští či domácí umělci. 

Giovanni Battista Tiepolo: Hagar a Izmael, asi 1730-1732   olej na plátně, 96 x 76 cm vyvolávací cena: 1 400 000 Kč (+ 24% provize) Arcimboldo 14. 9. 2019

Giovanni Battista Tiepolo: Hagar a Ismael, asi 1730-1732  
olej na plátně, 96 x 76 cm
vyvolávací cena: 1 400 000 Kč (+ 25% provize)
Arcimboldo 14. 9. 2019
 
 

Dosud nepublikovaný obraz Hagar a Ismael Giovanniho Battisty Tiepola pochází z období mezi lety 1730 a 1732.  Představuje starozákonní výjev Hagar, otrokyně Abrahama a Sáry, která Abrahamovi porodila syna Ismaela. Po nečekaném narození Izáka staré Sáře, však byla Hagar s Ismaelem vyhnána do pouště. Pro nedostatek jídla a vody dítě upadlo do bezvědomí. K zoufalé Hagar však přistoupil anděl a ukázal jí, kde najít vodu (Gn 21, 9–21).

Obraz zachycuje moment, kdy Hagar už dává synkovi napít. Celá scéna je tedy redukována pouze na tyto dvě postavy děje. Při pohledu na ni se nelze ubránit dojmu, že se díváme na vyobrazení piety. A není to jistě náhoda: Hagar, stejně jako další důležité ženy Starého zákona, byla chápána jako předobraz Panny Marie. Se svými starozákonními protějšky byla Panna Marie dávána do kontextu pomocí ikonografických programů, kde často figuroval celý cyklus starozákonních žen. Nelze tedy vyloučit možnost, že i tento obraz mohl být původně součástí většího souboru děl.

 

Pohled do instalace předaukční výstavy: Tiepolův obraz s dvojicí soch připsaných Ignáci Platzerovi a malbou Zmrtvýchvstání z Dürerova okruhu (foto: Martin Mádl)

Pohled do instalace předaukční výstavy: Tiepolův obraz s dvojicí alegorických sousoší připsaných Františku Ignáci Platzerovi a malbou Zmrtvýchvstání z Dürerova okruhu (foto: Martin Mádl)

 

Dario Succi, odborník na benátskou malbu 18. století, ve svém posudku díla vyslovil myšlenku, že by tento obraz mohl předcházet rozměrnějšímu obrazu se stejným námětem, který se nyní nachází ve Scuole Grande di San Rocco, sídle bratrstva zámožných benátčanů při kostele sv. Rocha, ochránce proti moru v Benátkách. Nabízený obraz podle Succiho mohl sloužit jako první idea a rozpracování tématu Hagar a Ismaela pro tuto druhou, větší malbu. Ta je datována do roku 1733, tedy nedlouho po vzniku nabízeného obrazu.   

Benátské Tiepolovo plátno Hagar a Ismael původně do Scuoly di San Rocco určeno nebylo, bylo bratrstvem zakoupeno až ke konci 18. století společně s protějškovým obrazem Abrahama navštíveného anděly. Kompozičně se od našeho obrazu liší jak zrcadlovým převrácením hlavního motivu, tak postavou anděla, který Ismaelovým potomkům předpovídá velkou slávu a Hagar přivádí k vodě, aby chlapce mohla napojit. V průběhu dějin umění se objevují obě ztvárnění tohoto motivu – s andělem i bez něj.

 

Giovanni Battista Tiepolo: Hagar a Izmael, 1733  olej na plátně, 133 x 112 cm Benátky, Scuola Grande di San Rocco
Giovanni Battista Tiepolo: Hagar a Ismael, 1733 
olej na plátně, 133 x 112 cm
Benátky, Scuola Grande di San Rocco
(foto: Scuola Grande Arciconfraternita San Rocco ©2019)
 
Z českého prostředí a stejné doby (1735) můžeme uvést například zpracování stejného námětu na fresce Václava Vavřince Reinera v kněžišti kostela Panny Marie Bolestné v Dobré Vodě u Českých Budějovic. I tam anděl ukazuje Hagar cestu k prameni. Zde měl tento výjev své místo nejen jako předobraz Panny Marie, ale především oltářní svátosti. V 19. století Hagar s Ismaelem v poušti monumentálně pojednal například Emanuel Krescenc Liška. Rozměrné plátno z roku 1883, kde je akcentována osamělost obou postav v nehostinné krajině bez přítomnosti anděla, má ve sbírkách Západočeská galerie v Plzni.  

 

 Giovanni Battista Tiepolo: Studie hlavy ženy rudka, 22 x 15,5 cm cena: 1 O54 000 Kč Arcimboldo 28. 5. 2011
Giovanni Battista Tiepolo: Studie hlavy ženy
rudka, 22 x 15,5 cm
cena: 1 054 000 Kč

Arcimboldo 28. 5. 2011  

V minulosti se na domácím trhu objevila pouze jediná práce přímo z mistrovy ruky. Studii ženské hlavy, kresbu rudkou, nabídla v květnu 2011 taktéž aukční síň Arcimboldo. Její cena tehdy vystoupala z 12 tisíc na více než 1 milion korun. V zahraničí je nabídka Tiepolových kreseb a grafik poměrně častá. Nejdražší prací na papíře se stala před třemi lety kresba křídami Hlava chlapce v čepici prodaná za 543 tisíc liber (17,5 milionu korun).

Umělcových maleb prošlo celosvětově trhem něco kolem stovky. Nejvýraznější obchod byl realizován v roce 2012 v newyorské pobočce Christie's. Za plátno zobrazující událost z roku 1574, příjezd budoucího francouzského krále Jindřicha III. do villy Contarini u italské Padovy, nový majitel zaplatil bezmála 6 milionů dolarů (115,7 milionu korun), což byla také horní hranice předaukčního odhadu.

Drahá byla před dvěma lety v londýnské pobočce aukční síně Sotheby's také malba s alegorickým zobrazením dámy jako bohyně Flóry ze soukromé sbírky vydražená za více než 2,4 milionu liber (71,7 milionu korun). V roce 2008 se však stejný obraz prodal u Christie's ještě o půl milionu liber dráže (86,1 milionu korun), což je doposud druhá nejvyšší cena za Tiepolovo dílo.

 

Pohled do instalace předaukční výstavy (foto: Martin Mádl)

Pohled do instalace předaukční výstavy (foto: Martin Mádl)

Plátno Hagar a Ismael Giambattisty Tiepola půjde do aukce s vyvolávací cenou 1,4 milionu korun bez připočtené provize ve výši 25%. Mezi další zajímavé položky bude patřit například Kytice ve skleněné váze Daniela Segherse (1,2 milionu korun + provize), Kristus u sloupu Antonia Susiniho (550 tisíc korun + provize) nebo reliéf Klanění andělů jihoněmeckého mistra z doby kolem roku 1500 (600 tisíc korun + provize).

Z domácích autorů budou moci sběratelé usilovat například o malbu Kristus uzdravuje nemocné  Františka Antonína Hartmanna (370 tisíc korun + provize).

 

 


Související články

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Vznik fondu Collectiv Art OPF

V Česku vznikl další investiční fond, který bude zhodnocovat prostředky investorů nákupem a prodejem uměleckých děl. Fond Collectiv Art OPF se zaměří převážně na české autory klasické moderny a poválečného umění. Nakupovat bude i díla mladých umělců....

12. prosince 2023
Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Sotheby's Paříž 6. 12. 2023

Milionových obrazů má Jindřich Štyrský na svém kontě již přes čtyři desítky, počítáno v českých korunách. V eurech však ještě žádný. Tuto situaci může zásadním způsobem změnit první prosincová středa, kdy se bude dražit autorovo vrcholně surrealistic...

5. prosince 2023
Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provi...

23. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články

Arcimboldo

Brandl a cizinci

Brandl a cizinci

24. srpna 2019

Van Bommelovy veduty

Van Bommelovy veduty

7. března 2019

Kupecký, Škréta i středověk

Kupecký, Škréta i středověk

8. ledna 2019


<