Staré umění u Zezuly i u Sýpky

Zezula 13. 4., Sýpka 14. 4. 2019

V nadcházejících dražbách aukčních domů Zezula a Sýpka se tento víkend objeví kromě jiného i silná kolekce děl starých mistrů od středověku po 18. století.

Rosalba Carriera: Marie Terezie jako pastýřka,   akvarel a pastel na papíře, 54 x 42 cm vyvolávací cena: 70 000 Kč (+ 20% provize) Zezula, 13. 4. 2019

 

Rosalba Carriera: Marie Terezie jako pastýřka (poutnice),  
akvarel a pastel na papíře, 54 x 42 cm
vyvolávací cena: 70 000 Kč (+ 20% provize)
Zezula, 13. 4. 2019
 
Hned několik děl starých mistrů spojených blíže i vzdáleněji s naším územím nabídne sobotní aukce Zezuly. O jejich provenienci dražebník žádné podrobnosti nesděluje, některé však pocházejí z jediné soukromé sbírky a jsou v katalogu označeny popisem „z majetku paní V.“
 
To zrovna není případ zajímavé podobizny císařovny Marie Terezie od benátské portrétistky Rosalby Carriery. Ačkoli v přípisu na zadní straně obrazu stojí „Kaiserin Mariae Therese v. Osterreich Schäferin“, tedy její zobrazení jako pastýřky, ikonografie obrazu tomu neodpovídá. Budoucí vladařka je zde oblečena jako poutnice, tedy do pláště a typického poutnického klobouku, obojí je pak zdobeno mušlemi, schránkami hřebenatky svatojakubské, které jsou samy o sobě odznakem poutníků. V ruce drží typickou poutnickou hůl s tykví, zásobárnou na vodu. 
 
Je to teprve podruhé, kdy se na domácím trhu objevuje práce Rosalby Carriery. Portrét mladé následnice trůnu musel vzniknout v době, kdy byla tato malířka na vídeňském dvoře a tvořila pod patronátem otce Marie Terezie, císaře Karla VI, tedy nejspíše ve druhé čtvrtině 18. století. 
 
 
Madona krvácející (Madona z Re), 18. století, Itálie olej na plátně, 42 x 31 cm vyvolávací cena: 9000 Kč (+ 20% provize) Zezula, 13. 4. 2019
Madona krvácející (Madona z Re), 18. století, Itálie
olej na plátně, 42 x 31 cm
vyvolávací cena: 9000 Kč (+ 20% provize)
Zezula, 13. 4. 2019 
 
 
Určitým způsobem spjatý s domácím prostředím je také obraz Madony krvácející z výše zmíněné soukromé sbírky. Tento typ madony je totiž u nás uctíván jako Panna Maria Klatovská a jejím předobrazem byl právě obraz madony přivezený do Klatov kolem poloviny 17. století přímo z městečka Re v severní Itálii, Piemontu, místa tohoto mariánského kultu. Jak ale ke vzniku obou těchto kultů došlo?
 
V noci 29. dubna roku 1494 hodil výtržník jménem Giovanni Zuccone, vraceje se v podroušeném stavu domů, na fresku kojící madony namalovanou na vnější stěně kostela v Re kámen. Ten trefil Pannu Marii do čela a obraz následně začal za přítomnosti mnoha svědků krvácet a krvácel prý 18 dní. To se několikrát opakovalo. Zázrak se měl stát také na konci 17. století v Klatovech, kdy původní majitelé chtěli v nouzi obraz prodat. Na čele Panny Marie se tehdy prý objevil krvavý pot. 
 
Krvácející madona je vyobrazením Pany Marie jako Trůnu Boží moudrosti, což dokládá i latinský nápis v dolní části obrazu: „In gremio matris sedet sapientia patris“, tedy na klíně matky sedí moudrost Otcova. Italský nápis pak hovoří o tom, že jde o zobrazení zázračné madony z údolí Vigezzo.
 
Dalšími kvalitními ukázkami starého umění u Zezuly jsou třeba portrét Albrechta VII. Habsburského, ležící akt J. A. Vallina nebo malba Odpočinek na útěku do Egypta
 
 
Odpočívající Kristus, kolem r. 1520, Chebsko nebo Bavorsko  polychromované dřevo výška 97 cm  vyvolávací cena: 130 000 Kč (+ 20% provize) Sýpka, 14. 4. 2019

Odpočívající Kristus, kolem r. 1520, Chebsko nebo Bavorsko 
polychromované dřevo, výška 97 cm 
vyvolávací cena: 130 000 Kč (+ 20% provize)
Sýpka, 14. 4. 2019 

 

Také Sýpka v nadcházející aukci poměrně netradičně přispěje několika kvalitními sochařskými realizacemi ze starších období.

Pozoruhodná je především téměř metr vysoká pozdně gotická plastika Odpočívajícího Krista. Toto devocionální zobrazení Krista Trpitele vzniká a hojněji se rozšiřuje právě na přelomu 15. a 16. století. Nabízená chebská nebo bavorská práce byla vytvořena nejspíše v době kolem roku 1520.

Zajímavý je dále soubor vrcholně a pozdně barokních plastik, k nimž patří dvojice modelet andělských postav na podstavcích určených původně zřejmě pro tvorbu architektury oltáře. Jako ozdoby oltáře měly sloužit i závěsné párové hlavičky andílků, středoevropská práce z doby kolem roku 1700. V dynamickém postoji zachycuje sv. Jana Evangelistu polychromovaná plastika, která vznikla patrně v oblasti jižní Moravy nebo Rakous.   

Modeletta dvou andělů, střední Evropa, kolem r. 1750 polychromované dřevo, výška 16,5 cm (včetně podstavce) vyvolávací cena: 20 000 Kč (+ 20% provize) Sýpka, 14. 4. 2019

Modeletta dvou andělů, střední Evropa, kolem r. 1750
polychromované dřevo, výška 16,5 cm (včetně podstavce)
vyvolávací cena: 20 000 Kč (+ 20% provize)
Sýpka, 14. 4. 2019

 

Podle sdělení majitelky aukční síně, Ireny Velkové, byly dříve všechny tyto plastiky ve sbírce nedávno zesnulé brněnské sochařky Sylvy Lacinové. 

Sběratelé ale u Sýpky nepřijdou ani o díla, která jsou aukční síni více vlastní, tedy kvalitní umění 20. století v čele s výjimečnou ranou malbou Karlín III Jana Smetany, kresbou Františka Kupky z Waldesovy sbírky nebo rozsáhlým souborem prací Jiřího Koláře z různých etap jeho umělecké činnosti. 
 
 

Související články

Kupkova mašinistická Danae si troufá na rekord

Kupkova mašinistická Danae si troufá na rekord

Adolf Loos Apartment and Gallery, 21. 4. 2024

Obraz Početí/Danae vytvořený kolem roku 1930 by se mohl stát nejdražším dílem Františka Kupky, který se kdy prodal na tuzemských aukcích. Dražit se začne na 85 milionech korun bez aukční provize. Tu po dohodě s majitelem aukční síň snížila na 10 proc...

11. dubna 2024
Galerijní Eva Kmentová online

Galerijní Eva Kmentová online

Artslimit 24. 3. 2024

Monumentálnější plastiky Evy Kmentové se na trhu téměř nevyskytují. Nyní jde do aukce doposud největší autorčina realizace, práce na zakázku státního podniku z roku 1968.

21. března 2024
Trojúhelníky a sopky Viktora Pivovarova

Trojúhelníky a sopky Viktora Pivovarova

Aukční dům Sýpka 17. 3. 2024

Teprve třetí malbu domácího aukčního trhu vytvořenou moskevským rodákem Viktorem Pivovarovem, který již více než 40 let žije a tvoří v Praze, nabídne ve své nedělní sálové aukci společnost Sýpka. Realizaci z 90. let minulého století začne dražit na č...

15. března 2024
Zobrazit všechny

Další články


<