Staré mince: Kus historie za pár korun

Zajímavé levné mince na aukcích

Laici a začínající sběratelé mylně předpokládají, že za staré mince musí platit vysoké ceny. Rozhodně neplatí dogma „čím starší mince, tím dražší“. Kus historie v podobě dobové mince se dá pořídit doslova za pár korun.

Od několika set korun lze pořídit relativně dobře zachovalou antickou minci starou i dva tisíce let. Ať už jde o drobné bronzové řecké mince, malé římské bronzy a stříbrné římské denáry či antoniány v průměrné kvalitě. Stříbrné řecké drachmy, tetradrachmy a statéry staré přes dva tisíce let bývají většinou dražší, ale i tak je lze pořídit od několika tisíc korun výše. Za lepší kvalitu je třeba si připlatit, ale i tak se dá pořídit římský denár či antonián v exkluzivní kvalitě do několika tisíc korun. 
 
Za částky od zhruba tisíce korun lze koupit stříbrné keltské mince menších nominálů. 
 
Některé české středověké mince jsou taktéž snadno dostupné. V jednotkách tisíců korun lze pořídit třeba malé denáry některých českých knížat a králů z 12. století. Nejběžnější pražské groše z 14. až 16. století lze v podprůměrné zachovalosti koupit již od několika set korun (např. pražské groše Václava IV. a Vladislava Jagellonského) a v nadprůměrné zachovalosti již od tisíce korun. 
 
Drobné peníze se lvem z doby Jiřího z Poděbrad a bílé peníze Vladislava Jagellonského, Ludvíka Jagellonského a Ferdinanda I. v dobré zachovalosti také začínají na několika stech korun. Drobné mince šlechtických rodů - groše z období třicetileté války jsou k mání za několik tisíc korun a vládní groše za několik stokorun.
 
Také výsledky numismatických aukcí potvrzují, že stáří mincí o jejich ceně nerozhoduje. Vybrali jsme několik příkladů historických mincí za rozumnou cenu.
 
 

Řecké mince

Malý řecký bronz starý 2400 let za pět set korun
Dokladem toho, že ne všechny staré mince musí být drahé je malý bronz AE17 pocházející z oblasti Thrákie – Pantikapaionu. Mince stará přibližně 2400 let byla prodána v aukci aukční firmy Nummus Olomouc za 500 korun včetně aukčního poplatku.
 
Thracia – Pantikapaion - (4. stol. před Kristem)
malý bronz - AE17, bronz 17mm
Nummus Olomouc – (56. aukce – 27.-29.3.2021)
cena 506 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Legendární athénská tetradrachma se sovou
Tetradrachma je starořecká stříbrná mince o hmotnosti 17,2 gramu, jejíž hodnota se rovná čtyřem drachmám. V oběhu byla v letech 510 až 38 před Kristem. Tetradrachmy financovaly stavbu Parthenonu i řadu válek, včetně Peloponéské. Brzy po zavedení byla rozšířena v dalších městských státech starověkého Řecka, Malé Asie a v koloniích na pobřeží Středozemního moře. S vojsky Alexandra Makedonského se dostala až na území dnešní Indie a Íránu.
Legendární athénská tetradrachma, často zobrazovaná v učebnicích dějepisu, která zobrazuje bohyni Palas Athénu a sovu stojící zprava s hlavou otočenou čelně, v pozadí půlměsíc a olivová ratolest, bývá poměrně často dražena i v našich aukcích. Splnit si dětský sen není tedy až tak nereálné.
 
Attika – Athény - (449-413 před Kristem)
tetradrachma, Ag 17,21g
Aurea – (37. eAukce – 5.-12.6.2022)
cena 16 800 Kč (včetně aukčního poplatku)
 

Římské mince

Trajánuv denár za tři tisíce korun
Císař Traján je proslulý zejména jako významný válečník a stavebník. V roce 101 začal bojovat proti dáckému králi Decabalovi a v následujících letech si Dácii zcela podrobil. Anektoval království Nabatejců, jež přeměnil v provincii Arabia Patraea. Během války s Parthskou říší po roce 113 postoupil až k Perskému zálivu. Římská říše se v té době rozprostírala od Skotska po Irák. Během tažení onemocněl a v roce 117 zemřel v Kilíkii. Senátem byl prohlášen za boha a jeho ostatky byly uloženy pod Trajánův sloup.
 
V aukci České numismatické společnosti pobočka Praha byl dražen denár Trajána z let 103 až 111, jenž zobrazuje Trajánův portrét a stojícího Paxe který se nohou opírá o dáckého zajatce. V opise se nachází výsostný znak římské říše - zkratka SPQR Senatus Populsque Romanus (senát a lid římský), jenž byl mimo jiné užíván na standartách římských legií. Z vyvolávací ceny 1 800 korun se výsledná cena vyšplhala nad 3 tisíce korun včetně aukčního poplatku.
 
Traianus (53 – 117)
denár, mincovna Řím, ražba z let 103 - 111, Ag
ČNS Praha - (86. aukce – 28.-30.5.2022)
cena 3136 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
1900 let starý denár za šest set korun
Budoucí římský císař Hadrianus doprovázel císaře Trajána v první a druhé Dácké válce, působil v římských legiích např. jako legát. Je považován za nejvšestrannějšího římského císaře, podporoval rozvoj nových podob umění, psal i poezii a toleroval křesťanství. Nechal postavit Hadrianovu vilu se zahradou v alexandrijském stylu, rekonstruoval Pantheon, dokončil Trajánovo fórum, dal vybudovat chrám Venuše a Romy na východním konci Fora Romana a v Británii nechal postavit Hadriánův val.
 
V aukci České numismatické společnosti pobočka Šumperk byl dražen denár Hadriána zobrazující panovníka a stojící Felicitas. Vzhledem k horší zachovalosti docílená cena činila pouze něco málo přes 600 korun včetně aukčního poplatku.
 
Hadrianus (117-138)
denár, Ag
ČNS Šumperk – (89. aukce – 7.-9.5.2022)
cena 616 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Exkluzivní denár Gordiána III. za pět tisíc
Relativně běžné denáry a antoniány římského císaře Gordiána III. lze v podprůměrné zachovalosti pořídit již od několika set korun a v nadprůměrné zachovalosti budou stát od tisíce korun výše. Za mimořádnou kvalitu je však třeba ještě připlatit.
 
V aukci aukční síně Aurea byl dražen denár Gordiana III., typ RIC 129A, zobrazující na líci panovníka a na rubu stojícího Sala držícího hada, kterého krmí, v exkluzivní zachovalosti. Z vyvolávací ceny 2800 korun vyšplhal vzhledem k mimořádné zachovalosti na částku přes 5 tisíc korun. Pro srovnání, v aukci ČNS Praha byl 28. května 2022 dražen denár Gordiána III., typ RIC 111, taktéž ve velmi pěkné zachovalosti, který se však za vyvolávací cenu 3 tisíce korun neprodal.
 
Gordianus (238-244)
denár z roku 241, typ RIC 129A, Ag
Aurea – (37. eAukce – 5.-12.6.2022)
cena 5040 Kč (včetně aukčního poplatku)
 

Keltské mince

Relativně často bývají v tuzemských aukcích zastoupeny keltské mince. Zlaté statéry dosahují řádově desítek tisíců korun a není výjimkou dosažená cena několika set tisíc korun. Oproti tomu relativně běžné stříbrné mince s koníčkem lze koupit od tisíce do několika tisíc korun dle vzácnosti typu a zachovalosti.
 
Keltové na Moravě (2.-1. stol před Kristem)
peníz s koníčkem (typ Roseldorf / Němčice), Ag 0,647g, 9mm
Nummus Olomouc – (57. aukce – 26.-29.3.2022)
cena 1150 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
 
Keltové na Slovensku (1. stol před Kristem)
statér (lopatkovitý typ), Au 5,95g, 18mm
Macho & Chapovič – (28. aukce – 25.-28.4.2022)
cena 64 205 Kč (včetně aukčního poplatku)
 

Středověké mince

Denár prvního českého krále Vratislava I. za dva tisíce
Vratislav II. jako český kníže z rodu Přemyslovců obdržel v dubnu roku 1085 za věrné služby od římskoněmeckého císaře Jindřicha IV. nedědičnou královskou korunu a stal se tak prvním českým králem Vratislavem I. Korunován byl dne 15. června 1086 na Pražském hradě trevírským arcibiskupem Egilbertem z Ortenburgu.
 
Jedním z nejběžnějších denárů krále Vratislava I. je denár typu Cach 354, kde je vyobrazen Vratislav I. s královskou korunou. V aukci KM Numis byl vydražen za částku téměř 2000 korun včetně aukčního poplatku.
 
Vratislav II. (1061-1092)
denár, typ Cach 354, Ag
KM Numis – (11. aukce – 13-15.6.2022)
cena 1955 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Pražský groš českého krále Václava II.
Václav II. byl šestý český a první polský král z rodu Přemyslovců, syn českého krále Přemysla Otakara II. a jeho druhé manželky Kunhuty. Během vlády využil rozsáhlého nerostného bohatství, zejména ložisek stříbra v okolí Kutné Hory a od roku 1300 zavedl tzv. pražský groš, jenž se stal široce užívaným platidlem po střední Evropě. Pražský groš byl ražen ze stříbra vysoké ryzosti 933/1000 o váze 3,5 – 3,7 g. Od doby vlády Václava II. byla ryzost kovu postupně snižována a taktéž se zhoršila kvalita ražby. Pražské groše byly s přestávkami raženy ještě za vlády Ferdinanda I. až do roku 1547 a v oběhu platily až do roku 1644, kdy platnost definitivně ukončil patent císaře Ferdinanda III.
 
Václav II. (1283-1305)
pražský groš, Ag
ČNS Šumperk – (89. aukce – 7.-9.5.2022)
cena 6160 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Pražský groš Václava IV.
Roku 1363 byl teprve dvouletý Václav korunován na českého krále. Zpočátku podporoval Jana Husa, ale kritika prodeje odpustků je odcizila. Odsouzení Jana Husa jako kacíře upáleného roku 1415 ani nátlak koncilu a císaře Zikmunda na řešení náboženských sporů nedokázalo v králi vyvolat jednoznačný postoj k situaci v zemi. Zpráva o první pražské defenestraci v roce 1419 vyvolala mozkovou příhodu po níž král roku 1419 zemřel.
 
V českých aukcích se hojně vyskytují pražské groše Václava IV., avšak kvalita jejich ražby je nevalná. Získat do sbírky groš v krásné zachovalosti je velký problém. V podprůměrném stavu jejich cena činí několik set korun.
 
Václav IV. (1378-1419)
pražský groš, Ag 2,5g
ČNS Praha – (86. aukce – 28.-30.5.2022)
cena 292 Kč (včetně poplatku)
 
Peníz se lvem „husitského krále“ Jiřího z Poděbrad
Jiří z Poděbrad byl jediný český král, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panské šlechty. Usiloval o pokojné soužití kališníků a katolíků podle Basilejských kompaktát. Pražské groše Jiřího z Poděbrad jsou o něco vzácnější než například groše Václava IV. a Vladislava Jagellonského a dosahují částek několika tisíc korun. Téměř v každé aukci se však vyskytne drobný peníz se lvem, který je možné vydražit za několik stokorun.
 
Jiří z Poděbrad (1458-1471)
peníz se lvem, Ag
ČNS Praha – (86. aukce – 28.-30.5.2022)
cena 314 Kč (včetně poplatku)
 
Pražský groš Vladislava Jagellonského „krále Bene“
Vladislav Jagellonský zdědil po Jiřím z Poděbrad složitou politickou situaci, kterou provázely spory s uherským králem Matyášem Korvínem. Je označován za jednoho z slabých českých králů. Flegmatický král se snažil vše řešit smírem, což bylo považováno za slabost a proto se mezi panstvem vžila přezdívka „král Bene – král Dobře“.
 
Pražské groše Vladislava Jagellonského se vyskytují v aukcích velmi často. Bylo vyraženo nepřeberné množství různých variant. V podprůměrném stavu jsou cenově dostupné již od několika set korun. V lepším stavu budou stát od tisíce korun výše a vzácnější varianty i několik tisíc korun.
 
Vladislav Jagellonský (1471-1516)
pražský groš, mincovna Kutná Hora, Ag
ČNS Praha – (86. aukce – 28.-30.5.2022)
cena 1568 Kč (včetně poplatku)
 
Bílý peníz Ludvíka Jagellonského
Ludvík Jagellonský je znám především svým smutným osudem. Po prohraném střetu uherské armády  s Turky v bitvě u Moháče se prchající Ludvík Jagellonský utopil v bažinách. Pražské groše Ludvíka Jagellonského jsou velmi vzácné. Byly raženy v mincovnách Kutná Hora a Jáchymov. V aukcích dosahují částek několika desítek tisíc korun. Cenově dostupné jsou však bílé peníze, které se dají pořídit v dobré zachovalosti již od několika set korun.
 
Ludvík Jagellonský (1516-1526)
bílý peníz, Ag
ČNS Praha – (86. aukce – 28.-30.5.2022)
cena 168 Kč (včetně poplatku)
 

Ražby novověké - období Třicetileté války

Groš Pavla Sixta Trautsona z Falkensteinu
Pavel Sixtus Trautson z Falkensteinu byl spolu s Wolfgangem Sigmundem Rumpfem nejmocnější osobou na dvoře Rudolfa II. Císaře se jim podařilo díky jeho duševní chorobě izolovat od okolního vlivu, a tím získali prakticky neomezenou moc. V dražbě aukční síně Aurea byl dražen groš Paula Trautsona s kráceným letopočtem 618 (1618), který se prodal za částku 1600 korun včetně aukčního poplatku.
 
Paul Trautson z Falkensteinu (1615-1621)
3 krejcar 618 (1618) - krácený letopočet, mincovna Vídeň, Ag
Aurea – (37. eAukce – 5.-12.6.2022)
cena 1560 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Groš Albrechta z Valdštejna
Dokladem toho, že ne všechny mince Albrechta z Valdštejna musí v aukcích dosahovat extrémních cen jsou relativně dostupné groše (tříkrejcary). Ještě před deseti lety jejich cena dosahovala řádu několika tisíců korun. V poslední době se rodové ražby těší zvýšenému zájmu sběratelů a jejich cena tedy roste. V aukci Aurea byl dražen slezský tříkrejcar Albrechta z Valdštejna ze Zaháňské mincovny mincmistra Hanse Heinricha Jacoba. O ceně v tomto případě rozhodla nádherná zachovalost. Z vyvolávací ceny tisíc korun vyšplhal na více než 19 tisíc korun včetně aukčního poplatku.  (Přečtěte si příběh mincí Albrechta z Valdštejna)
 
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (1625-1634)
3 Krejcar 1629 (Z místo 2 v letopočtu)
Slezsko, mincovna Zaháň, mincmistr Hans Heinrich Jacob, Ag
Aurea – (37. eAukce – 5.-12.6.2022)
cena 19 200 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Vzácný groš Jindřicha Šlika z Norimberské mincovny
Šlikové - hraběcí rod doložený od 14. století v Chebu, využili na přelomu 15. a 16. století objevu stříbrných ložisek v Krušných horách a začali razit tolary. V roce 1547 bylo Šlikům mincovní právo odejmuto císařem Ferdinandem I. a opět jej získal až Jindřich Šlik, který od roku 1627 razil v německém Norimberku a v Čechách v Plané u Mariánských Lázní. Ražba poté pokračovala i za jeho potomků. Jindřich Šlik dosáhl kariéry dvorního válečného rady císaře Ferdinanda II. V aukci Aurea byl dražen vzácný groš (tříkrejcar) Jindřicha Šlika z Norimberské mincovny mincmistra Wolfganga Löwa. Z vyvolávací ceny stanovené na 800 korun se vyšplhal na 6000 korun včetně aukčního poplatku.
 
 
Jindřich Šlik (1612-1650)
3 krejcar 1630, mincovna Norimberk, mincmistr Wolfgang Löw, Ag
Aurea – (37. eAukce – 5.-12.6.2022)
cena 6000 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Vládní groš Ferdinanda II. z Pražské mincovny
Ferdinand II. Štýrský, známý jako horlivý katolík, zvítězil nad povstalými českými stavy v první fázi třicetileté války. Sedmadvacet vůdců stavovského povstání nechal popravit na Staroměstském náměstí a následně nastolil horlivou rekatolizaci v Čechách spojenou s rozsáhlými exekucemi majetku. Mincovnictví Ferdinanda II. je velmi bohaté na různé typy nominálů a jejich dílů. Drobné vládní ražby Ferdinanda II. jsou většinou běžnější, proto dosahují znatelně nižších částek než ražby rodové (ražby šlechtických rodů). Groš Ferdinanda II. z pražské mincovny v pěkné kvalitě byl prodán v aukci pobočky ČNS Hradec Králové za částku téměř 700 korun.
 
Ferdinand II. (1619-1637)
3 krejcar (groš) 1635, mincovna Praha, mincmistr Schuster, Ag
ČNS Hradec Králové – (148. aukce – 23.-26.4.2022)
cena 672 Kč (včetně aukčního poplatku)

Související články

Právo a umění: Zákony, které byste jako sběratelé měli znát

Právo a umění: Zákony, které byste jako sběratelé měli znát

Právní průvodce pro sběratele umění

Máte doma obraz madony s dítětem nebo starožitný devítiramenný svícen, asi po prababičce. Váš německý kamarád by si je rád koupil. Můžete mu to bez dalšího prodat? Nebo dát inzerát na internet? Dostali jste ke kulatinám ve firmě jako dárek grafiku, a...

13. května 2024
Prague Art Week zahájí podzimní uměleckou sezónu

Prague Art Week zahájí podzimní uměleckou sezónu

Třetí ročník festivalu umění v Praze

Třetí ročník Prague Art Week opět představí to nejlepší z pražských galerií a muzeí umění. Zahájení festivalu proběhne ve čtvrtek 5. září v Centru současného umění DOX společně s vernisáží výstavy jednoho z nejznámějších českých malířů Josefa Bolfa....

1. května 2024
Kvalitu českého trhu prověří veletrh starožitností

Kvalitu českého trhu prověří veletrh starožitností

50. jubilejní veletrh Antique 18.–21. 4. 2024

Ve čtvrtek 18. dubna se opět Novoměstská radnice otevře všem zájemcům o starožitnosti. Na programu bude kromě expozic jednotlivých prodejců i bohatý doprovodný program, jak už je na veletrhu Antique zvykem. Přehlídka potrvá do neděle 21. dubna.

17. dubna 2024
Zobrazit všechny

Další články


<