Šafaříkův Kupezky

Adolf Loos Apartment and Gallery 31. 1. 2016

Jedním z nejúspěšnějších modelů zahraničních aukcí posledních let jsou tzv. single owner sales, tedy dražby celých sbírek. V České republice jsme byli svědky několika pokusů na tomto poli, ale od dob rozprodeje Waldesovy sbírky zde nebyla žádná kolekce, u které by samotné jméno sběratele mohlo zvyšovat cenu nabízených děl. Jméno Eduarda Šafaříka by mohlo mít tu moc.

Jan Kupecký: Alegorie sluchu, před 1710, olej na plátně, 92,5 x 75 cm, vyvolávací cena: 2 700 000 Kč (bez 20% provize)
Jan Kupecký: Alegorie sluchu, před 1710,
olej na plátně, 92,5 x 75 cm,
vyvolávací cena: 2 700 000 Kč (bez 20% provize)

 

O Eduardu Šafaříkovi shodou okolností letos píšeme již potřetí. V březnu jsme v souvislosti s vydáním soupisového katalogu díla Jana Kupezkého, na kterém pracoval prakticky celý život, přinesli jeho profil a v září jsme s ním pak měli rozhovor, který v Římě pořídila Jana Máchalová. Eduard Šafařík si jej však bohužel již nepřečetl, zemřel v půlce srpna ve věku 87 let.

Dražba tří desítek děl z jeho sbírky, která bude součástí lednové aukce společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery, byla připravována ještě za jeho života a profesor Šafařík ke všem nabízeným dílům napsala vlastnoručně katalogová hesla. „Předmětem dějin umění je umění, nikoliv umělci, proto je tak obtížné mluvit o objektu našeho zájmu. Oproti tomu hovořit o jednotlivých umělcích je téma vděčné a bohaté. O čem nic nevíme, o tom nemůžeme debatovat. Začněme tedy velmi prostě. Na výstavě, kterou jsme uspořádali, najdete obrazy a rytiny různé kvality a různého obsahu. Podle mého mínění má každý z nás právo interpretovat jejich ideu po svém. Jakýkoliv názor má svou relativní platnost. Jedná se o umění nikoliv o vědu,“ píše Šafařík v předmluvě aukčního katalogu, který jeho rukou psané texty reprodukuje jako faksimilie.

Vladímír Lekeš, majitel aukční síně, ke genezi aukce poznamenává: „Pan profesor dlouho a pečlivě zvažoval jakou formou svoje milované obrazy prodá (například oleje Kupezkého a Bassana měl na čestném místě svého domu, v obývacím pokoji). Myslím, že formu prodeje a aukční síň i konzultoval se svými ,poradciʻ a sbíral reference u obchodníků a sběratelů v ČR i ve světě. Měl celý světový aukční trh a galerie v ,malíčkuʻ. Nakonec si vybral naši společnost, osobně mi zavolal a pozval k sobě domů, abych přijel na návštěvu do jeho vily v krásné rozlehlé růžové zahradě. Takto jsem i v měsíci červnu 2015 učinil. Při příjezdu mě upoutal charismatický, velmi vzdělaný a sečtělý kunsthistorik světového renomé a sběratel. Profesor Eduard A. Safarik byl ještě celkem v té době v dobré kondici, takže jsme popili i nějaké to víno a zajeli s ním a jeho milou paní na večeři. Předtím jsme se neznali a byl jsem velmi rád, že jsem se s ním mohl osobně seznámit. Pan profesor si mě během víkendového pobytu u něho doma testoval a nakonec mi sdělil, že by byl rád kdyby nám mohl dát do aukce svoji sbírku Kupezkých a Bassana, tedy obrazy ke kterým měl obzvláště silný osobní a citový vztah. Slíbil mi ke každému obraz napsat pár řádek a udělal to tak, jak je vidět, svým typickým způsobem, tedy popisky k jednotlivým obrazům vlastní rukou. Bylo mi ctí, že mi i během pobytu nabídnul tykání. Celý prodej jsme ještě snad desetkrát telefonicky konzultovali a v měsíci srpnu se obrazy dovezly do Prahy. Na aukci se osobně velmi těšil a je škoda, že si jí nedočká... tak snad to dobře prodáme.“

Jádrem dražené kolekce je pět obrazů Jana Kupezkého a desítka grafik Bernharda Vogela vytvořených podle Kupezkého obrazů. Nejvýznamnějšími kusy jsou Alegorie sluchu, která bude nabízena za 2,7 milionu, a portrét norimberského měšťana Jörga Dürenfurtha, který bude startovat na částce 1,2 milionu korun (vyvolávací ceny jsou uvedeny bez aukční provize). Prvně jmenovaný obraz podle Šafaříka vznikl před rokem 1710 na objednávku hraběte Gustava Adolpha von Gotter (Kupezkého portrét jeho matky Ludmilly Magdaleny von Gotter je jednou z chloub Národní galerie) a má jít o kryptoportét malířovy manželky Susanny. Původně byl součástí čtyřdílného cyklu věnovaného jednotlivým smyslům (hmat a zrak byly pojednány v jediném obraze), který známe z dílenských kopií, jenž se však s výjimkou tohoto obrazu nedochoval. Šafařík svou atribuci mimo jiné opírá o staré inventární číslo v levém spodním rohu obrazu, které odpovídá soupisu Gotterovy sbírky z roku 1742. Tento zdánlivý detail je důležitý, neboť, jak Šafařík uvádí v malířově soupisovém katalogu, před osmi lety obraz prošel aukcí galerie Nagel ve Stuttgartu jako dílo anonymního holandského mistra 17. století.

Možná ještě významnějším dílem, které by se pokud možno měla pokusit získat některá ze zdejších veřejných sbírek, je Podobizna malíře města Norimberka Jörga Dürenfurtha s živým kaprem, který je jako jeden z mála Kupezkého obrazů signován a datován. Šafařík o tomto díle z roku 1736 poznamenává, že jde o jedno z posledních malířových známých děl a navíc o pozoruhodnou ukázku „pozdního, ukázněného, realistického, antibarokního mistrova stylu, předcházejícího v určitém smyslu měšťanskou malbu 19. století“. A hned dodává: „Mně byl jako rybáři obzvláště blízký.“

Českými aukcemi v posledních deseti letech prošlo šestnáct děl připisovaných Jan Kupezkému, atribuce většiny z nich však byla dosti chtěná. Kupezkého aukční rekord drží portrét malířovy manželky jako kajícnice, který před osmi lety aukční síň Meissner-Neumann vydražila za 2,3 milionu korun (včetně aukční provize). Ceny většiny ostatních děl se pohybovaly od dvou set tisíc do milionu. Z obrazů nabízených na zahraničních aukcích byla největší událostí dražba portrétu Johanna Michaela von Gottera, protějškového obrazu k výše zmiňované malbě v pražské Národní galerii, který se před čtyřmi lety v Dorotheu ve Vídni prodal za 1,5 milionu korun. Národní galerie se tehdy rozhodla jej nedražit, kvůli poměrně špatnému stavu malby. Podle Šafaříkova soupisu se však dnes toto dílo nachází v soukromé české sbírce.

Eduard Šafařík byl největší autoritou na Kupezkého dílo a v pravém slova smyslu znalcem. Na závěr proto ještě jednou ocitujme z jeho katalogového textu, který lze číst jako svého druhu krédo: „Mé názory jsou velmi minimalistické, ale do určité míry platné. Jenom dlouhým pozorováním vytříbíme náš vkus, který zprvu nemůže být oceňován a vážen. Jen málo jednotlivců má absolutní citlivost pro kvalitu, vhodné, krásné či jedinečné. Pokuste se zde vybrat jediný obraz, který vás zaujal, nepřemýšlejte příliš o důvodech, vraťte se domů, přijděte druhý den zpět a objevíte něco, co jste předtím neviděli. Myslím si, že tato cesta může být správná. Uvažovat o umělci nevede nikam. Alespoň nikoliv v této první fázi. (...) Hlavní způsob jak poznat obrazy je vidění.“

Jan Kupecký: Podobizna malíře města Norimberka  Jörga Dürenfurtha s živým kaprem, 1736, olej na plátně, 79 x 61,5 cm,  vyvolávací cena: 1 200 000 Kč (bez 20% provize)
Jan Kupecký: Podobizna malíře města Norimberka
Jörga Dürenfurtha s živým kaprem, 1736,
olej na plátně, 79 x 61,5 cm,
vyvolávací cena: 1 200 000 Kč (bez 20% provize)

 


Související články

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

1. Art Consulting 16. 6. 2024

V katalogu sálové aukce 1. Art Consulting v neděli 16. června s podtitulem Exkluzivní výběr klasického a moderního umění najdou zájemci téměř dvě stovky položek. Dominovat mezi nimi bude klasická moderna a poválečné umění.

13. června 2024
Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Galerie Pictura 5. 6., Arthouse Hejtmánek 6. 6. 2024

Zájemce o koupi výtvarného umění tento týden v Praze čeká dvojice sálových aukcí. První pořádá ve středu Galerie Pictura, druhá, tradiční červnová zahradní aukce čeká na sběratele u aukční síně Arthouse Hejtmánek. Obě nabídnou přes dvě stovky položek...

4. června 2024
Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Galerie Kodl 26. 5. 2024

Ačkoli je dnes Rudolf Kremlička považován za jednoho ze stěžejních tvůrců českého moderního umění, zcela se vyhnul kubismu, a svými generačními vrstevníky byl považován spíše za konzervativce. V roce 1918 vystavoval se skupinou Tvrdošíjných. Na jejic...

23. května 2024
Zobrazit všechny

Další články

Adolf Loos Apartment and Gallery

Matějček podle Kubišty

Matějček podle Kubišty

15. března 2023

Klenot rakouské malby 19. století: Marie Egner

Klenot rakouské malby 19. století: Marie Egner

1. prosince 2022

Toyen, Kupka, Filla a Preisler za 370 milionů

Toyen, Kupka, Filla a Preisler za 370 milionů

31. prosince 2021


<