Ročenka 11 - Staří mistři

Staré evropské umění na českých aukcích v roce 2011

Díla starých mistrů tvoří jen malý segment trhu, dohromady jich loni aukcemi prošlo jen několik desítek. Přesto se v nabídce objevila řada pozoruhodných kusů, včetně děl umělců zvučných jmen, jako jsou Jan Kupecký, Petr Brandl, Jan van Goyen, Jan Hartmann či Jan Kašpar Hirschely. Za více než milion korun se prodaly čtyři obrazy, o rok dřív jich bylo pět.

Nizozemský caravaggista: Posmívání Kristu / 1700–50

Nizozemský caravaggista: Posmívání Kristu / 1700–50 / olej na plátně / 68,5 x 88 cm / cena: 1 736 000 K

 

Největším překvapením se stala dražba obrazu Posmívání se Kristu od anonymního nizozemského následovníka Caravaggia. Z vyvolávací ceny 105 tisíc na květnové aukci společnosti Arcimboldo, která byla zaměřená výhradně na umění a starožitnosti 15. až 18. století, obraz vylétl až na 1,74 milionu korun. Šlo sice bezpochyby o velice kvalitní malbu, vysoký nárůst však naznačuje, že někdo z kupců dokázal identifikovat autora díla. Hlavními hvězdami českého umění byli Petr Brandl a Jan Kupecký. Brandlův portrét Michaela Václava Halbaxe, malba datovaná rokem 1705, se dostala ze 744 tisíc na 1,18 milionu korun. Kupeckého portrét rady Christofa Hochmanna von Hohenau, dílo restituované ze zlínské galerie a nabízené za 607 tisíc korun, naopak zůstal nevydražen (zde).

Když už mluvíme o Kupeckém, můžeme zde zmínit ještě portrét Johanna Michaela von Gottera prodaný v dubnu ve vídeňském Dorotheu v přepočtu za 1,5 milionu korun. Obraz je zajímavý hlavně tím, že jeho protějšek, portrét Ludmily Magdaleny von Gotter, se nachází ve stálé expozici pražské Národní galerie. Podle ředitele Sbírky starého umění Víta Vlnase galerie koupi zvažovala, ale s ohledem na technický stav malby a rozsah přemaleb od ní nakonec upustila.

Francisco de Zurbarán (okruh): Zátiší

Francisco de Zurbarán (okruh): Zátiší / kolem 1650 / olej na plátně / 60 x 65 cm / cena: 248 000 Kč

 

Z dalších děl dražených na květnové aukci společnosti Arcimboldo jmenujme alespoň ta nejdražší. Těmi byly obraz Josef vykládá sny bratřím od Benátčana Antonia Zanchiho (484 tisíc), protějškové portréty Josefa II. a Isabely Parmské od vídeňského dvorního malíře Martina van Meytense (409 tisíc) a bitevní scéna od rudolfinského malíře Matheuse Gundelacha (397 tisíc korun). Zajímavých cen dosáhlo i několik anonymních děl, zejména dvojice italských maleb ze 17. století. Obraz Hagar a Ismael se dostal ze 100 na 335 tisíc, drobná Madona s dětmi a anděly se prodala za vyvolávací cenu 211 tisíc korun. Za 248 tisíc korun se prodalo ještě půvabné zátiší řazené do okruhu španělského barokního mistra Francisca de Zurbarána. Na podzimní aukci téže společnosti byla s nárůstem o víc než 600 tisíc vydražena párová květinová zátiší od Jana Kašpara Hirschelyho. Nový majitel obrazy získal za 1,36 milionu korun.

Vůbec nejdražším loni prodaným dílem starého umění se stal obraz Jupiterovo dětství od Antonia Balestry, pocházející z mělnické obrazárny Lobkowiczů. Obraz na říjnové večerní aukci 1. Art Consulting získal jediný zájemce za 2,95 milionu korun. Protějškový obraz Výchova Amorova nabízený na stejné aukci však bohužel zůstal nevydražen. Na téže aukci se za 444 tisíc korun, téměř dvojnásobek očekávané ceny, prodal také obraz Zátoka od Norberta Grunda. Společnost Adolf Loos Apartment and Gallery slavila úspěch s mistrovským zátiším připsaným haarlemskému malíři Willemu Claeszi Hedovi, prodalo se s nárůstem o víc než sto tisíc za půl milionu korun, a s obrazem kojící Madony, dílem vlámského malířství z konce 16. století. Druhý jmenovaný obraz našel nového majitele za 223 tisíc korun.

Willem Claesz Heda (okruh): Zátiší na stole

Willem Claesz Heda (okruh): Zátiší na stole / olej na dubové desce / 37,5 x 57,5 cm / cena: 504 000 Kč

 

Z děl nabízených společností Meissner-Neumann se nejdráže prodal obraz Přívoz od Jana van Goyena. Jak uváděl katalog březnové aukce, práce i kresebná studie k tomuto obrazu jsou publikovány v autorově monografii. Vyvolávací cena nesignovaného plátna činila 805 tisíc korun. Prodalo se nakonec ještě o dva příhozy lépe, za 920 tisíc korun. Na zářijové aukci společnost nabídla ještě jednu Goyenovu krajinu, ta však při stejné vyvolávací ceně zůstala nevydražena.

Na aukcích brněnského aukčního domu Zezula zaujala drobná krajinka ve stylu Jana Brueghela staršího, která se na listopadové aukci dostala z 81 na 112 tisíc korun, a dřevěný reliéf Oplakávání Krista z konce 16. století, který se na dubnové aukci prodal za vyvolávací cenu 448 tisíc korun. Společnost Dorotheum nejdráže prodala krajinu zařazenou do okruhu antverpského malíře Paula Brilla, na listopadové aukci našla kupce za 336 tisíc korun. Nejdražším starým mistrem vydraženým Galerií Kodl byl Jan Jakub Hirschely. Jeho dvě gurmánská zátiší se na listopadové aukci galerie prodala po 300 tisících korun každé. Za stejnou čásku byl na téže aukci prodán také pohled na náměstí Sv. Marka nabízený galerií Vltavín jako dílo z okruhu Francesca Guardiho.

Jan Brueghel st. (následovník): Hostinec na břehu řeky

Jan Brueghel st. (následovník): Hostinec na břehu řeky / olej na plátně / 18,5 × 21,5 cm / cena: 112 100 Kč


Související články

Dalibor Chatrný podruhé nad milion

Dalibor Chatrný podruhé nad milion

Aukční dům Sýpka 16. 6. 2024

Sálová aukce Sýpky v neděli 16. června vydělala více než 5,5 milionu korun. Prodejní úspěšnost byla bezmála 52 procent. Na milionovou částku dosáhla jedna z položek, za statisíce se prodalo dalších deset.

21. června 2024
Pitín a Gutfreund poprvé mezi aukčními milionáři

Pitín a Gutfreund poprvé mezi aukčními milionáři

1. Art Consulting, 16. 6. 2024

Řada autorských rekordů ozdobila červnovou aukci 1. Art Consulting. Dařilo se zástupcům současného umění. Letošní skvělou jízdu českými aukcemi potvrdila Antonie Brandeisová. Celkem sběratelé na aukci za 119 prodaných obrazů a soch utratili přes 47 m...

18. června 2024
Sbírka manželů Kahnových posedmé a opět s českými surrealisty

Sbírka manželů Kahnových posedmé a opět s českými surrealisty

PIASA Paris 5. 6. 2024

Začátkem června se v pařížské aukční síni Piasa představil již sedmý výběr ze sbírky Jeana-Paula a Geneviève Kahnových. Umělecká pozůstalost se rozprodává pátým rokem a stejně jako v předchozích dražebních kolech nechyběla v nabídce ani tentokrát čes...

14. června 2024
Zobrazit všechny

Další články

Staří mistři

Ročenka 14 - Staří mistři

Ročenka 14 - Staří mistři

20. února 2015

Ročenka 13 - Staří mistři

Ročenka 13 - Staří mistři

20. února 2014

Ročenka 12 - Satří mistři

Ročenka 12 - Satří mistři

15. února 2013


<