Průzkum: Umění jako investici řeší sběratelé drahých děl

Průzkum trhu s uměním J&T Banka Art Report 2022

Investiční a finanční motiv pro nákup uměleckých děl je pro sběratele až druhotný. Není ale nepodstatný. Nejvíce sběratelé věří, že v příštích pěti letech poroste hodnota českého poválečného a současného umění, ukázal průzkum Artplus.cz a J&T Banky.

Během pandemie covidu, a především v souvislosti s epizodou vysoké inflace od druhé poloviny roku 2021 a v roce 2022, se o umění opět začíná více hovořit jako o investičním aktivu, které může hrát zajímavou roli v dlouhodobém investičním portfoliu. Hodnota kvalitních a historií prověřených děl v čase roste. Podle dat z českých aukcí, které má k dispozici server Artplus.cz, vykazuje dlouhodobý růst cen zhruba pětina nejdražších položek prodaných v aukcích. Ty loni začínaly na 96 tisících korunách. Roční zhodnocení se v průměru pohybovalo kolem 6 až 8 procent.
 
Při uvažování o umění jako investičním aktivu je třeba si nicméně uvědomit, že jde o poměrně málo likvidní aktivum a zhodnocení přináší opravdu až jeho dlouhodobé vlastnictví. Navíc stejně  jako je rozdílná tvorba různých autorů a období, je rozdílný i trh s uměním a nedá se na něj pohlížet jako na homogenní strukturu, ale spíše prostřednictvím prodejů jednotlivých děl, autorů, a uměleckých etap. Nejkvalitnější díla, která už prošla několikrát tuzemskými aukcemi, vykazují dlouhodobý nadprůměrný růst hodnoty. Ročně dokážou přinést zhodnocení mezi 10 a 20 procenty.
 

Umělecká díla s investičním potenciálem umí porazit inflaci

(Reálný růst průměrných cen uměleckých děl očištěných o inflaci v %; 2012 = 100 %)
 
 
Kvalitní umění dokáže ochránit vložené peníze před jednocifernou inflací. Pětina nejdražších děl na aukcích, po očištění jejich cen o inflaci, vykázala za posledních deset let reálný růst v průměru o více než 40 procent. 
 

Drahé obrazy jako součást investičního portfolia

 
Sběratelé si investiční a finanční aspekt nákupu umění uvědomují, i když hlavní motivy pro výběr určitého díla jsou nefinanční, ukázal průzkum serveru Artplus.cz a J&T Banky, jehož výsledky shrnuje J&T Banka Art Report 2022. Dominuje jim emocionální hodnota díla a to, jak se jim dané dílo líbí. Vnímání umění jako investiční příležitosti je třetí nejčastější důvod, proč sběratelé začali s nákupem umění. Mezi sběrateli tento důvod uvedlo 29 procent respondentů. Z dat vyplývá, že čím kratší dobu sběratelé nakupují umění, tím častější je investiční motiv pro začátek sbírání.
 

Sběratelé: Hodnocení motivů pro nákup uměleckého díla

(průměrná známka ze škály 1 - 5; 1=nejméně důležitý, 5=nejvíce důležitý) 
 
 
Platí, že čím více jsou sběratelé a vlastníci ochotni za jedno dílo zaplatit, tím více ho vnímají jako finanční aktivum. Do popředí při nákupu uměleckého díla se s rostoucí pořizovací cenou díla dostávají hlediska umění jako prostředku pro diverzifikaci investičního portfolia, ale také očekávané zhodnocení při budoucím prodeji díla nebo ochrana úspor před inflací. 
 
Na umění jako na součást investičního portfolia se dívají lidé, kteří utrácejí za umělecká díla vysoké částky. Pro sběratele a vlastníky, kteří nejčastěji jedno dílo kupují za 1 až 5 milionů korun, jde o stejně silný motiv k výběru díla jako jeho emocionální hodnota. 
 
 
Investice do umění je vnímána ze strany sběratelů jako atraktivnější než před pěti lety. K tomuto názoru se přiklání třetina sběratelů, toto přesvědčení je ale nevede ke změně nákupní strategie. Vidí ovšem větší zájem o nákup umění ve svém okolí. 
 
Pro 31 procent sběratelů se atraktivita umění jako investiční příležitost za posledních pět let zásadně nezměnila. 
 

Potenciál zhodnocení má poválečné a současné umění

 
Podle sběratelů mají v příštích pěti letech největší potenciál zhodnocení malby. Sběratelé na druhé místo zařadili práce na papíře.
 

Sběratelé

U jakých děl očekávají v příštích 5 letech nejvyšší zhodnocení?

(podíl pěti nejčastějších odpovědí v %)
 
Z pohledu doby vzniku děl a jejich zhodnocení sběratelé nejvíce věří českému poválečnému umění. Na druhé místo podle očekávaného zhodnocení dali sběratelé české současné umění. U lidí, kteří vlastní originální umělecká díla, ale za sběratele se nepovažují, naopak převládá názor, že nejvíce poroste hodnota českého současného umění.
 
Odborníci oslovení v průzkumu uvádějí, že nejvíce se vyplatí investovat do českého poválečného umění, českého současného umění, případně do české meziválečné avantgardy. V tom se shodují s pohledem sběratelů. Třetina odborníků očekává největší zhodnocení u maleb. S odstupem pak následuje digitální umění, práce na papíře/grafiky a designové předměty.
 

Odborníci a prodejci

Která období umění jsou na vzestupu? Do čeho se vyplatí investovat? 

(podíl pěti nejčastějších odpovědí v %)
 
Prodejci nejvíce věří investičnímu potenciálu českého současného umění. Na druhé místo řadí v investiční atraktivitě českou klasickou modernu. Následuje české poválečné umění a meziválečná avantgarda. Více prodejců také věří zahraničnímu současnému umění ve srovnání se sběrateli a vlastníky.
 

Související články

Investiční fondy loni utratily za umělecká díla desítky milionů

Investiční fondy loni utratily za umělecká díla desítky milionů

Umění jako investiční aktivum

Ceny kvalitního umění pokračovaly i loni v růstu. V posledních deseti letech dokázaly porazit i inflaci. Investiční fondy, které zhodnocují peníze investorů nákupem a prodejem umění, díky loňským prodejům dosáhly u některých děl zhodnocení v desítkác...

29. února 2024
Dvacet let s Kupkou: z 5 až přes 200 milionů

Dvacet let s Kupkou: z 5 až přes 200 milionů

Top 10 Františka Kupky

V loňském roce uplynulo dvacet let od chvíle, kdy byly na českých aukcích poprvé draženy obrazy Františka Kupky. Nebyl to ale tehdy zrovna zářný úspěch. Obraz Ocel pije se s cenou 5,2 milionu korun sice stal nejdražším dílem roku 2003, původní očekáv...

23. ledna 2024
Po rekordních letech spadl obrat aukcí o 15 procent

Po rekordních letech spadl obrat aukcí o 15 procent

Trh s uměním v roce 2023

O čtvrt miliardy korun se proti roku 2022 propadl celkový obrat sálových aukcí. Podle předběžných odhadů stála v roce 2023 vydražená díla a artefakty dohromady 1,4 miliardy korun. Nejvíce byl cenový pokles znát u deseti nejdražších obrazů. Aukční sín...

20. prosince 2023
Zobrazit všechny

Další články


<