Pražské groše českých králů stojí i desítky tisíc korun

Pražské groše na numismatických aukcích

Pražské groše se v současné době těší zvýšenému sběratelskému zájmu. Jejich cena v posledních několika letech stoupla. V letošním roce proběhla řada aukcí, kde bylo možné vybírat z bohaté nabídky. Jejich cena se pohybuje od několika stokorun až po desítky tisíc korun a ve výjimečných případech u velmi vzácných ražeb i ve stovkách tisíc.

Kromě pražských grošů Ladislava Pohrobka byla v minulosti vyražena za jednotlivých panovníků celá řada různých typů a variant pražských grošů. Cena pražského groše závisí nejen na vzácnosti ražby dle jednotlivých panovníků, ale také i na vzácnosti jednotlivého typu/varianty a samozřejmě i na zachovalosti. Vybrali jsme nejzajímavější pražské groše dle jednotlivých panovníků v lepších kvalitách. U vzácnějších kusů jsme museli v aukcích sáhnout i několik let nazpět.

Z ekonomického pohledu je zajímavé sledovat, jak se v průběhu staletí měnilo množství stříbra v jednotlivých mincích. Měřeno čístě stříbrným obsahem se směnná hodnota mincí propadla během sto let na polovinu. V průběhu let klesala hmotnost ražených mincí i ryzost použitého kovu. Zatímco za Václava II. bylo v groši 3,55 gramu čistého stříbra. Mince ražené za vlády Ludvíka Jagelonského obsahovaly už jen 1,35 gramu stříbra. V posledních groších ražených za Ferdinanda I. bylo v průměru 1,13 gramu stříbra.

Směnná hodnota pražských grošů podle obsahu stříbra
(ve srovnání s grošem Václava II.)

(u mincí uvedena průměrná hmotnost a ryzost kovu)

 

 
 
Pražský groš  je česká stříbrná mince zavedená mincovní reformou Ius regale nontanorum krále Václava II. (1278/83-1305) roku 1300. Předpokladem ražby pražských grošů byl objev bohatých ložisek stříbra v Kutné Hoře. Mincovní reforma Václava II. zrušila platby v neraženém stříbře a zrušila dosavadní měnu denárovou, i když v této době obíhaly již brakteáty. Místo dosavadního volného obchodu a oběhu stříbra byla zavedena povinná směna za raženou mincí (státní monopol stříbra). Zároveň byla zavedena těžká stříbrná mince, která byla již v dobových písemných pramenech nazývána „pražský groš“.
 
Václav II. (1283-1305)
pražský groš – (Sm.2 – var. písm. A ve slově WENCEZLAVS bez příčky)
mincovna Kutná Hora
Aurea - (105. aukce – 4.6.2022)
cena 11 400 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Pražský groš měl mít hmotnost 3,95 g (1/64 pražské hřivny o hmotnosti 253 g). Ve skutečnosti měly první pražské groše váhu 3,5 – 3,7 g o ryzosti 932/1000 – 933/1000. Jejich nominální hodnota měla být dána jejich stříbrným obsahem.
 
Na mincovní reformě Václava II. se podíleli tři italští finanční odborníci Rinieri, Appardo a Cino. Některé hypotézy kladou počátek ražby grošů do Prahy, odkud získaly své jméno. Pokud tomu tak bylo, razilo se v Praze jen krátce a ražba byla záhy přenesena do Kutné Hory. Výtvarným vzorem pražskému groši byl tourský groš, který měl hmotnost 4,22 g a byl ražen od roku 1266 ve Francouzském městě Tours Ludvíkem IX. (1226-1270).  
 
Francie - Tours
Ludvík IX. (1226-1270)
tourský groš - (Ag)
Ira & Larry Goldberg C.&C. - USA - New York - (128. aukce – 28.6.2022)
cena 11 079 Kč (včetně aučního poplatku)
 
 
Pražský groš měl po celou dobu ražby v podstatě stejný obraz líce i rubu. Lícní strana nese okolo české koruny ve vnitřním opise jméno panovníka
 
WENCEZLAVS SECVNDVS - Václav II.
JOHANNES PRIMVS - Jan Lucemburský
KAROLVS PRIMVS - Karel IV.
WENCEZLAVS TERCIVS - Václav IV.
LADISLAVS PRIMVS - Ladislav Pohrobek
GEORGIVS PRIMVS - Jiří z Poděbrad
WLADISLAVS SECVNDVS - Vladislav Jagellonský
LVDOVICUS PRIMVS - Ludvík Jagellonský
FERDINANDVS PRIMVS - Ferdinand I.
 
a ve vnitřním opisu DEI GRATIA REX BOEMIE – z boží milosti král český. Rub nese obraz českého heraldického lva s opisem GROSSI PRAGENSES - groše pražské.
 
Za krále Jana Lucemburského (1310-1346) byly raženy pražské groše o stejné hmotnosti, avšak ryzost stříbra již poklesla na 883/1000 – 930/1000. Za tohoto panovníka byly poprvé a naposled raženy půlgroše.
 
 
Jan Lucemburský (1310-1346)
pražský groš - (typ Cn.12-13 – zn. křížek za uchem)
mincovna Kutná Hora
ČNS Praha – (85. aukce – 12.12.2021)
cena 23 520 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Za Karla IV. (1346-1378) zaznamenaly pražské groše pokles hmotnosti na 2,75 – 3,4 g a ryzosti na 750/1000 – 840/1000.
 
Karel IV. (1346-1378)
pražský groš – (typ Ves 3a, Pin IIa/1 – tečka v ocase)
mincovna Kutná Hora
Aurea - (37e aukce – 5.-12.6.2022)
cena 10 200 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Václav IV. (1378-1419) razil pražské groše o hmotnosti 2,7 – 2,9 g a ryzosti 610/1000 – 630/1000. Počínaje dobou Karla IV. a jeho syna Václava IV. výrazně poklesla výtvarná a technická úroveň ražené mince. Pražské groše Václava IV. jsou raženy velmi nedbale na nepravidelných střížcích a často jsou z velké části nedoražené. Cena běžného typu v podprůměrné zachovalosti může činit pouze několik stokorun. Pořídit do sbírky pražský groš Václava IV. v pěkné kvalitě bývá problematické a cena je pak také znatelně vyšší.
 
Václav IV. (1378-1419)
pražský groš – (typ blíže neurčený)
mincovna Kutná Hora
ČNS Hradec Králové - (148. aukce – 23.4.2022)
cena 2464 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Ladislav Pohrobek (1453-1457) razil pražské groše za nejasných okolností ve velmi omezeném nákladu, proto jsou dnes extrémně vzácné. Není vyloučeno, že se jednalo pouze o zkušební nebo příležitostné ražby. Několik jeho pražských grošů se dnes nachází ve veřejných a snad i v soukromých sbírkách. V aukcích nebyl pravděpodobně doposud dražen.
 
Ladislav Pohrobek (1453-1457)
pražský groš - exemplář ze sbírky Muzea města Prahy, inv. č. H19.483
Extrémně vzácný, pravděpodobně dosud nedražen 
(foto: převzato z publikace Jana Cihláře - „PŘÍBĚH PRAŽSKÉHO GROŠE“)
 
Jiří z Poděbrad (1458-1471) obnovil ražbu pražských grošů až roku 1469. Groše Jiřího z Poděbrad mají hmotnost cca 2,7 g a ryzost 564/1000 – 581/1000. Navazují tedy na pražské groše Václava IV. Obecně jsou vzácnější oproti grošům Václava IV. a Vladislava Jagellonského.
 
 
Jiří z Poděbrad (1458-1471)
pražský groš – (typ blíže neurčen)
mincovna Kutná Hora
Aurea - (37e aukce - 7.6.2022)
cena 24 000 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Pražské groše Vladislava Jagellonského (1471-1516) mají hmotnost 2,67 až 2,73 g a ryzost 562/1000. Na trhu se vyskytují velmi často. Cena běžného typu v podprůměrné zachovalosti může činit pouze několik stokorun.
 
 
Vladislav Jagellonský (1471-1516)
pražský groš – (typ Há IX.c/10)
mincovna Kutná Hora
Aurea - (37e aukce - 7.6.2022)
cena 7 200 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Za Ludvíka Jagellonského (1516-1526) se pražské groše razily ve velmi omezeném nákladu v Kutné Hoře o hmotnosti 2,76 - 2,93 g a poněkud více ve šlikovské mincovně v Jáchymově o hmotnosti 2,4 - 2,98 g. Ryzost byla podobná jako u grošů Vladislava Jagellonského.
 
 
Ludvík Jagellonský (1516-1526)
pražský groš – (typ Hásk av. I.a/1, rev. nezn.)
mincovna Kutná Hora
Aurea – (61. aukce – 23.5.2015)
cena 37 440 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Ferdinand I. (1526-1664) byl posledním panovníkem, který razil pražské groše. První ražby jsou bez letopočtu.
 
 
Ferdinand I. (1521-1564)
pražský groš - bez letopočtu, s císařskou korunou – (typ Chv.T7-8/nl)
mincovna Kutná Hora
Aurea - (37. aukce - 7.6.2022)
cena 3 120 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
 
Od roku 1533 byly pražské groše raženy již s letopočtem. Poslední ročník nese letopočet 1547. Za Ferdinanda I. byly raženy pražské groše v Kutné Hoře a výjimečně i v Praze a Jáchymově.
 
 
Ferdinand I. 1521-1564
pražský groš 1533 - (první pražský groš s letopočtem, s královskou korunou) - (typ Chv C7/-K)
mincovna Kutná Hora
Aurea - (37. aukce 7.6.2022)
cena 4 560 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
V Kutné Hoře a v Praze byl také ražen tzv. „lehký pražský groš“ o váze cca 1,47 g nesoucí na rubu lva v kosočtverci tzv. „lev v mříži“ podle Mikuláše Dačického. V Jáchymově byl v letech 1527 – 1529 ražen i jiný druh groše, tzv. „nový groš“.
 
Lehký pražský groš byl předchůdcem pozdějšího bílého groše, který byl zaveden roku 1573 Maxmiliánem II. (1564-1576). Bílé groše byly oproti pražským grošů lehčí (2,005 g).
 
Maxmilian II. (1564-1576)
bílý groš 1576
mincovna Jáchymov, mincmistr Šatný
KM Numis – (11. aukce 13.-15.6.2022)
cena 1 840 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Pražské groše byly raženy po dobu téměř čtvrt tisíciletí a produkce jen Kutnohorské mincovny se odhaduje na půl miliardy těchto mincí. Pražské groše šířily slávu českého království i v daleké cizině, kam se tehdy jako hodnotná mince v oběhu dostávaly. Řada okolních zemí je začala napodobovat (např. míšeňský groš, uherský groš, polský groš) přestože jejich kvalita postupně klesala.
 
Sasko
Friedrich II., Friedrich IV. a Zikmund
groš – z let 1428-1431 - Ag 2,384g - (typ Krug.984/3)
mincovna Freiberg – Senftleben
ČNS Praha – (85. aukce – 12.12.2021)
cena 952 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Od čtyřicátých let 16. století pražský groš sváděl boj s tolarem, který nakonec zvítězil a ražba pražského groše koncem roku 1547 skončila.
 
Ferdinand I. (1521-1564)
tolar 1549
mincovna Jáchymov, mincmistr Ruprecht Puellacher
Macho & Chlapovič – (28. aukce – 22.4.2022)
cena 49 613 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Pražský groš zůstal po ještě dalších téměř 100 let součástí peněžního oběhu a ukončení jeho platnosti bylo vyhlášeno až patentem Ferdinanda III. (1637-1657) 26. září 1644. Po dobu dvou týdnů od vyhlášení tohoto patentu byly pražské groše vydávány a přijímány v hodnotě 3 krejcarů (nástupce bílého groše). Po této době byly již odebírány mincovnami jako pagamentní stříbro za cenu kovu.
 
Ferdinand III. (1637-1657)
3 krejcar (groš) 1638
mincovna Praha, mincmistr Jakob W. Wolker
stará sběratelská zn. pod křídlem
ČNS Hradec Králové - (148. aukce – 23.4.2022)
cena 4 256 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
 
 
Použitá literatura:
Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky – Zdeněk Petráň, Pavel Radoměrský
Pražské groše – Josef Smolík
Příběh pražského groše – Jan Cihlář
Aukční katalogy
 

Související články

Impresionismus: Od nezájmu a pohrdání k nejdražším obrazům světa

Impresionismus: Od nezájmu a pohrdání k nejdražším obrazům světa

150 let od první výstavy impresionistů

Na den přesně před sto padesáti lety se v Paříži otevřela první výstava impresionistů. Trvala měsíc, skončila komerčním i reputačním nezdarem a pořádající Spolek se ještě týž rok rozpadl. Publiku trvalo dalších deset dvacet let, než se naučilo rozezn...

15. dubna 2024
Důvěra v internetové aukce roste

Důvěra v internetové aukce roste

Online aukce v roce 2023

Dvacetkrát se sběratelé loni dostali přes milion korun na online aukcích, které dlouhodobě sleduje server Artplus. Celkem na nich utratili 157 milionů korun. Nejprodávanějším umělcem se podle obratu stal Václav Radimský. U sběratelů zabodovala i Jitk...

7. března 2024
Investiční fondy loni utratily za umělecká díla desítky milionů

Investiční fondy loni utratily za umělecká díla desítky milionů

Umění jako investiční aktivum

Ceny kvalitního umění pokračovaly i loni v růstu. V posledních deseti letech dokázaly porazit i inflaci. Investiční fondy, které zhodnocují peníze investorů nákupem a prodejem umění, díky loňským prodejům dosáhly u některých děl zhodnocení v desítkác...

29. února 2024
Zobrazit všechny

Další články


<