Pražské groše českých králů stojí i desítky tisíc korun

Pražské groše na numismatických aukcích

Pražské groše se v současné době těší zvýšenému sběratelskému zájmu. Jejich cena v posledních několika letech stoupla. V letošním roce proběhla řada aukcí, kde bylo možné vybírat z bohaté nabídky. Jejich cena se pohybuje od několika stokorun až po desítky tisíc korun a ve výjimečných případech u velmi vzácných ražeb i ve stovkách tisíc.

Kromě pražských grošů Ladislava Pohrobka byla v minulosti vyražena za jednotlivých panovníků celá řada různých typů a variant pražských grošů. Cena pražského groše závisí nejen na vzácnosti ražby dle jednotlivých panovníků, ale také i na vzácnosti jednotlivého typu/varianty a samozřejmě i na zachovalosti. Vybrali jsme nejzajímavější pražské groše dle jednotlivých panovníků v lepších kvalitách. U vzácnějších kusů jsme museli v aukcích sáhnout i několik let nazpět.

Z ekonomického pohledu je zajímavé sledovat, jak se v průběhu staletí měnilo množství stříbra v jednotlivých mincích. Měřeno čístě stříbrným obsahem se směnná hodnota mincí propadla během sto let na polovinu. V průběhu let klesala hmotnost ražených mincí i ryzost použitého kovu. Zatímco za Václava II. bylo v groši 3,55 gramu čistého stříbra. Mince ražené za vlády Ludvíka Jagelonského obsahovaly už jen 1,35 gramu stříbra. V posledních groších ražených za Ferdinanda I. bylo v průměru 1,13 gramu stříbra.

Směnná hodnota pražských grošů podle obsahu stříbra
(ve srovnání s grošem Václava II.)

(u mincí uvedena průměrná hmotnost a ryzost kovu)

 

 
 
Pražský groš  je česká stříbrná mince zavedená mincovní reformou Ius regale nontanorum krále Václava II. (1278/83-1305) roku 1300. Předpokladem ražby pražských grošů byl objev bohatých ložisek stříbra v Kutné Hoře. Mincovní reforma Václava II. zrušila platby v neraženém stříbře a zrušila dosavadní měnu denárovou, i když v této době obíhaly již brakteáty. Místo dosavadního volného obchodu a oběhu stříbra byla zavedena povinná směna za raženou mincí (státní monopol stříbra). Zároveň byla zavedena těžká stříbrná mince, která byla již v dobových písemných pramenech nazývána „pražský groš“.
 
Václav II. (1283-1305)
pražský groš – (Sm.2 – var. písm. A ve slově WENCEZLAVS bez příčky)
mincovna Kutná Hora
Aurea - (105. aukce – 4.6.2022)
cena 11 400 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Pražský groš měl mít hmotnost 3,95 g (1/64 pražské hřivny o hmotnosti 253 g). Ve skutečnosti měly první pražské groše váhu 3,5 – 3,7 g o ryzosti 932/1000 – 933/1000. Jejich nominální hodnota měla být dána jejich stříbrným obsahem.
 
Na mincovní reformě Václava II. se podíleli tři italští finanční odborníci Rinieri, Appardo a Cino. Některé hypotézy kladou počátek ražby grošů do Prahy, odkud získaly své jméno. Pokud tomu tak bylo, razilo se v Praze jen krátce a ražba byla záhy přenesena do Kutné Hory. Výtvarným vzorem pražskému groši byl tourský groš, který měl hmotnost 4,22 g a byl ražen od roku 1266 ve Francouzském městě Tours Ludvíkem IX. (1226-1270).  
 
Francie - Tours
Ludvík IX. (1226-1270)
tourský groš - (Ag)
Ira & Larry Goldberg C.&C. - USA - New York - (128. aukce – 28.6.2022)
cena 11 079 Kč (včetně aučního poplatku)
 
 
Pražský groš měl po celou dobu ražby v podstatě stejný obraz líce i rubu. Lícní strana nese okolo české koruny ve vnitřním opise jméno panovníka
 
WENCEZLAVS SECVNDVS - Václav II.
JOHANNES PRIMVS - Jan Lucemburský
KAROLVS PRIMVS - Karel IV.
WENCEZLAVS TERCIVS - Václav IV.
LADISLAVS PRIMVS - Ladislav Pohrobek
GEORGIVS PRIMVS - Jiří z Poděbrad
WLADISLAVS SECVNDVS - Vladislav Jagellonský
LVDOVICUS PRIMVS - Ludvík Jagellonský
FERDINANDVS PRIMVS - Ferdinand I.
 
a ve vnitřním opisu DEI GRATIA REX BOEMIE – z boží milosti král český. Rub nese obraz českého heraldického lva s opisem GROSSI PRAGENSES - groše pražské.
 
Za krále Jana Lucemburského (1310-1346) byly raženy pražské groše o stejné hmotnosti, avšak ryzost stříbra již poklesla na 883/1000 – 930/1000. Za tohoto panovníka byly poprvé a naposled raženy půlgroše.
 
 
Jan Lucemburský (1310-1346)
pražský groš - (typ Cn.12-13 – zn. křížek za uchem)
mincovna Kutná Hora
ČNS Praha – (85. aukce – 12.12.2021)
cena 23 520 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Za Karla IV. (1346-1378) zaznamenaly pražské groše pokles hmotnosti na 2,75 – 3,4 g a ryzosti na 750/1000 – 840/1000.
 
Karel IV. (1346-1378)
pražský groš – (typ Ves 3a, Pin IIa/1 – tečka v ocase)
mincovna Kutná Hora
Aurea - (37e aukce – 5.-12.6.2022)
cena 10 200 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Václav IV. (1378-1419) razil pražské groše o hmotnosti 2,7 – 2,9 g a ryzosti 610/1000 – 630/1000. Počínaje dobou Karla IV. a jeho syna Václava IV. výrazně poklesla výtvarná a technická úroveň ražené mince. Pražské groše Václava IV. jsou raženy velmi nedbale na nepravidelných střížcích a často jsou z velké části nedoražené. Cena běžného typu v podprůměrné zachovalosti může činit pouze několik stokorun. Pořídit do sbírky pražský groš Václava IV. v pěkné kvalitě bývá problematické a cena je pak také znatelně vyšší.
 
Václav IV. (1378-1419)
pražský groš – (typ blíže neurčený)
mincovna Kutná Hora
ČNS Hradec Králové - (148. aukce – 23.4.2022)
cena 2464 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Ladislav Pohrobek (1453-1457) razil pražské groše za nejasných okolností ve velmi omezeném nákladu, proto jsou dnes extrémně vzácné. Není vyloučeno, že se jednalo pouze o zkušební nebo příležitostné ražby. Několik jeho pražských grošů se dnes nachází ve veřejných a snad i v soukromých sbírkách. V aukcích nebyl pravděpodobně doposud dražen.
 
Ladislav Pohrobek (1453-1457)
pražský groš - exemplář ze sbírky Muzea města Prahy, inv. č. H19.483
Extrémně vzácný, pravděpodobně dosud nedražen 
(foto: převzato z publikace Jana Cihláře - „PŘÍBĚH PRAŽSKÉHO GROŠE“)
 
Jiří z Poděbrad (1458-1471) obnovil ražbu pražských grošů až roku 1469. Groše Jiřího z Poděbrad mají hmotnost cca 2,7 g a ryzost 564/1000 – 581/1000. Navazují tedy na pražské groše Václava IV. Obecně jsou vzácnější oproti grošům Václava IV. a Vladislava Jagellonského.
 
 
Jiří z Poděbrad (1458-1471)
pražský groš – (typ blíže neurčen)
mincovna Kutná Hora
Aurea - (37e aukce - 7.6.2022)
cena 24 000 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Pražské groše Vladislava Jagellonského (1471-1516) mají hmotnost 2,67 až 2,73 g a ryzost 562/1000. Na trhu se vyskytují velmi často. Cena běžného typu v podprůměrné zachovalosti může činit pouze několik stokorun.
 
 
Vladislav Jagellonský (1471-1516)
pražský groš – (typ Há IX.c/10)
mincovna Kutná Hora
Aurea - (37e aukce - 7.6.2022)
cena 7 200 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Za Ludvíka Jagellonského (1516-1526) se pražské groše razily ve velmi omezeném nákladu v Kutné Hoře o hmotnosti 2,76 - 2,93 g a poněkud více ve šlikovské mincovně v Jáchymově o hmotnosti 2,4 - 2,98 g. Ryzost byla podobná jako u grošů Vladislava Jagellonského.
 
 
Ludvík Jagellonský (1516-1526)
pražský groš – (typ Hásk av. I.a/1, rev. nezn.)
mincovna Kutná Hora
Aurea – (61. aukce – 23.5.2015)
cena 37 440 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Ferdinand I. (1526-1664) byl posledním panovníkem, který razil pražské groše. První ražby jsou bez letopočtu.
 
 
Ferdinand I. (1521-1564)
pražský groš - bez letopočtu, s císařskou korunou – (typ Chv.T7-8/nl)
mincovna Kutná Hora
Aurea - (37. aukce - 7.6.2022)
cena 3 120 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
 
Od roku 1533 byly pražské groše raženy již s letopočtem. Poslední ročník nese letopočet 1547. Za Ferdinanda I. byly raženy pražské groše v Kutné Hoře a výjimečně i v Praze a Jáchymově.
 
 
Ferdinand I. 1521-1564
pražský groš 1533 - (první pražský groš s letopočtem, s královskou korunou) - (typ Chv C7/-K)
mincovna Kutná Hora
Aurea - (37. aukce 7.6.2022)
cena 4 560 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
V Kutné Hoře a v Praze byl také ražen tzv. „lehký pražský groš“ o váze cca 1,47 g nesoucí na rubu lva v kosočtverci tzv. „lev v mříži“ podle Mikuláše Dačického. V Jáchymově byl v letech 1527 – 1529 ražen i jiný druh groše, tzv. „nový groš“.
 
Lehký pražský groš byl předchůdcem pozdějšího bílého groše, který byl zaveden roku 1573 Maxmiliánem II. (1564-1576). Bílé groše byly oproti pražským grošů lehčí (2,005 g).
 
Maxmilian II. (1564-1576)
bílý groš 1576
mincovna Jáchymov, mincmistr Šatný
KM Numis – (11. aukce 13.-15.6.2022)
cena 1 840 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Pražské groše byly raženy po dobu téměř čtvrt tisíciletí a produkce jen Kutnohorské mincovny se odhaduje na půl miliardy těchto mincí. Pražské groše šířily slávu českého království i v daleké cizině, kam se tehdy jako hodnotná mince v oběhu dostávaly. Řada okolních zemí je začala napodobovat (např. míšeňský groš, uherský groš, polský groš) přestože jejich kvalita postupně klesala.
 
Sasko
Friedrich II., Friedrich IV. a Zikmund
groš – z let 1428-1431 - Ag 2,384g - (typ Krug.984/3)
mincovna Freiberg – Senftleben
ČNS Praha – (85. aukce – 12.12.2021)
cena 952 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Od čtyřicátých let 16. století pražský groš sváděl boj s tolarem, který nakonec zvítězil a ražba pražského groše koncem roku 1547 skončila.
 
Ferdinand I. (1521-1564)
tolar 1549
mincovna Jáchymov, mincmistr Ruprecht Puellacher
Macho & Chlapovič – (28. aukce – 22.4.2022)
cena 49 613 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
Pražský groš zůstal po ještě dalších téměř 100 let součástí peněžního oběhu a ukončení jeho platnosti bylo vyhlášeno až patentem Ferdinanda III. (1637-1657) 26. září 1644. Po dobu dvou týdnů od vyhlášení tohoto patentu byly pražské groše vydávány a přijímány v hodnotě 3 krejcarů (nástupce bílého groše). Po této době byly již odebírány mincovnami jako pagamentní stříbro za cenu kovu.
 
Ferdinand III. (1637-1657)
3 krejcar (groš) 1638
mincovna Praha, mincmistr Jakob W. Wolker
stará sběratelská zn. pod křídlem
ČNS Hradec Králové - (148. aukce – 23.4.2022)
cena 4 256 Kč (včetně aukčního poplatku)
 
 
 
Použitá literatura:
Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky – Zdeněk Petráň, Pavel Radoměrský
Pražské groše – Josef Smolík
Příběh pražského groše – Jan Cihlář
Aukční katalogy
 

Související články

Stoletý Vladimír Boudník a jeho cesta aukcemi umění

Stoletý Vladimír Boudník a jeho cesta aukcemi umění

Zajímavé aukční výsledky letošního jubilanta

Vladimír Boudník by se letos 17. března dožil sta let. Pražský rodák, ukotvený ve vysočanských továrnách a libeňských ateliérech, experimentoval s tiskovými a grafickými technikami na světové úrovni, jen o nich téměř nikdo za železnou oponou padesátý...

15. července 2024
Právo a umění: Jak popsat umělecké dílo ve smlouvě

Právo a umění: Jak popsat umělecké dílo ve smlouvě

Právní průvodce pro sběratele umění

Při nakládání s uměleckým dílem, starožitností nebo celou sbírkou je naprosto nezbytné ve smlouvě či závěti každou položku velmi přesně popsat. Jen v takovém případě vás a váš majetek bude právo dostatečně chránit například při reklamacích nebo při z...

11. července 2024
Příběh obrazu: Filla, který držel český aukční rekord

Příběh obrazu: Filla, který držel český aukční rekord

Z výstavy Husa na Kampě, sběratel Vladimír Železný

Museum Kampa do začátku září hostí výběr ze sbírky Vladimíra Železného zaměřený převážně na předválečnou a meziválečnou modernu. Součástí expozice je řada děl, která v minulosti prošla aukčním trhem. Mnoha z nich jsme se věnovali již v době, kdy byla...

8. července 2024
Zobrazit všechny

Další články


<