Právo: Koupě uměleckého díla od dalšího vlastníka

Nákup od zástupce autora a dalšího vlastníka

Zatímco minule jsme se zabývali nákupem uměleckého díla v osobním prodeji přímo od autora (zde), dnes se blíže podíváme na prodej prostřednictvím zástupce autora a především od jeho dalších vlastníků, tj. nejčastěji jiných sběratelů. Zvláště v tomto případě je třeba se mít na pozoru.

Koupě od zástupce autora
V Česku se – na rozdíl od vyspělých a ekonomicky významných trhů s uměním – doposud zcela nerozšířila praxe přímého zastupování umělce nebo jeho dědiců k tomu najatým odborníkem (agentem, manažerem anebo správcem díla; v české právní kultuře smluvním zástupcem – příkazníkem), exkluzivně spravujícím jeho dílo a realizujícím promyšlenou obchodní strategii. V některých případech takový vztah vznikl na základě dlouhodobé spolupráce mezi prodávajícím umělcem anebo jeho dědici a vybraným galeristou / pořadatelem aukcí / jiným odborníkem (k tomu podrobněji viz níže), ojediněle se již nyní můžeme setkat i s přímým smluvním zastoupením.

K popsanému způsobu prodeje sahají spíše umělci, kteří jsou již slavní a vyhledávaní a současně nechtějí svůj čas věnovat obchodním záležitostem, korespondenci, setkáními a jednáními se zájemci o koupi díla, případně z jiných důvodů svěřují své zastupování profesionálům. Cena takto zakoupeného díla bude zpravidla vyšší než u díla zakoupeného přímo od umělce, a to o odměnu, která náleží zástupci autora.

Pro koupi od zástupce autora platí do značné míry podobné závěry jako v případě koupě od autora anebo jeho dědiců. Současně je však nutné vzít v potaz, že zástupce je osoba sice jednající jménem a na účet autora, avšak od jeho osoby odlišná. To může mít zásadní dopad především do oblasti výkonu a uplatňování autorských práv (jak majetkové, tak osobnostní povahy). Z tohoto důvodu by si měl kupující vždy ověřit, že zástupce je autorem anebo jeho dědici oprávněn k uzavírání obchodů s předmětným dílem a přijímání plnění za prodaná díla a je oprávněn udělovat k dílu odpovídající licence.

Koupě od dalšího vlastníka uměleckého díla
Výše popsané případy přímého anebo zprostředkovaného prodeje uměleckých děl tvoří v současném obchodu s uměním spíše menšinu, obvyklejší formou pořízení uměleckého díla je koupě v aukcích, galeriích (viz dále) anebo od osoby, která není autorem ani jeho přímým zástupcem, umělecké dílo vlastní a rozhodla se jej prodat. Typickým příkladem tohoto obchodu je koupě mezi soukromými sběrateli, koupě od osoby, která dílo nabyla z dědictví (mnohdy v několikátém stupni) atp.

Jak jsme již nastínili v předchozích článcích tohoto seriálu, v případě tohoto druhu obchodu je na straně kupujícího potřeba být mimořádně obezřetný. Především je nezbytné, aby prodávající náležitě prokázal, že je vlastníkem díla a má právo s ním disponovat (např. dílo není předmětem nevypořádaného dědického řízení, nevázne na něm předkupní právo apod.). U děl výtvarného umění je rovněž nutné doložit pravost díla, o níž by měl prodávající předložit hodnověrné důkazy (nejčastěji znalecký posudek, případně přesvědčivé doklady o provenienci), jakož i doklad o nabytí díla (kupní smlouva, prohlášení autora, rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví atd.).

Pakliže při koupi od autora anebo jeho přímého zástupce se kupující může spolehnout na uzavření neformální smlouvy (předáním věci a zaplacením ceny), při koupi od dalšího vlastníka rozhodně doporučujeme požadovat kvalitní písemnou kupní smlouvu (k tomu viz níže), v níž by byly podrobně upraveny podmínky koupě včetně možnosti kupujícího od smlouvy odstoupit, bude-li k tomu důvod.

Není-li pravost díla při samotné koupi dostatečně doložena (např. proto, že s ohledem na stáří díla anebo jiné objektivní okolnosti to prostě není možné) a zájemce se přesto rozhodne podstoupit určité riziko a umělecké dílo zakoupit, je na místě si obstarat znalecký posudek, případně i kunsthistorickou a restaurátorskou expertízu, a to buď na náklady prodávajícího anebo na náklady kupujícího. Kupující se může s majitelem domluvit, že tyto doklady obstará ještě před samotným prodejem prodávající a pakliže posudek potvrdí pravost díla, uhradí náklady spojené s obstaráním těchto dokladů kupující (který tak získá dodatečnou jistotu, že pořizuje pravé dílo).

Seriál o právních aspektech sběratelství a obchodu s uměním pro ART+ připravuje kancelář Becker & Poliakoff. Odkazy na použitou literaturu a zdroje k dispozici v redakci.

 


Související články

Důvěra v internetové aukce roste

Důvěra v internetové aukce roste

Online aukce v roce 2023

Dvacetkrát se sběratelé loni dostali přes milion korun na online aukcích, které dlouhodobě sleduje server Artplus. Celkem na nich utratili 157 milionů korun. Nejprodávanějším umělcem se podle obratu stal Václav Radimský. U sběratelů zabodovala i Jitk...

7. března 2024
Investiční fondy loni utratily za umělecká díla desítky milionů

Investiční fondy loni utratily za umělecká díla desítky milionů

Umění jako investiční aktivum

Ceny kvalitního umění pokračovaly i loni v růstu. V posledních deseti letech dokázaly porazit i inflaci. Investiční fondy, které zhodnocují peníze investorů nákupem a prodejem umění, díky loňským prodejům dosáhly u některých děl zhodnocení v desítkác...

29. února 2024
Dvacet let s Kupkou: z 5 až přes 200 milionů

Dvacet let s Kupkou: z 5 až přes 200 milionů

Top 10 Františka Kupky

V loňském roce uplynulo dvacet let od chvíle, kdy byly na českých aukcích poprvé draženy obrazy Františka Kupky. Nebyl to ale tehdy zrovna zářný úspěch. Obraz Ocel pije se s cenou 5,2 milionu korun sice stal nejdražším dílem roku 2003, původní očekáv...

23. ledna 2024
Zobrazit všechny

Další články


<