Právo a umění: Jak popsat umělecké dílo ve smlouvě

Právní průvodce pro sběratele umění

Při nakládání s uměleckým dílem, starožitností nebo celou sbírkou je naprosto nezbytné ve smlouvě či závěti každou položku velmi přesně popsat. Jen v takovém případě vás a váš majetek bude právo dostatečně chránit například při reklamacích nebo při zápůjčce díla či předmětu na výstavu.

Alternativní popis

Máte doma několik originálních obrazů a grafik? Možná plánujete přidat další kusy,  ale zároveň  potřebujete i nějaké kusy prodat?  Chcete závětí odkázat starožitný porcelán dětem? Požádali vás o zapůjčení grafiky na výstavu? Ať už máte s dílem jakékoliv plány – prodej, nákup, zapůjčení, zprostředkování – z hlediska práva je nezbytné určit, co přesně bude uvedeno ve smlouvě. (Přečtětě si jaké zákony byste jako sběratelé měli znát)

Jak popsat artefakt

Co nám k tomu říká občanský zákoník?  U věcí a jejich rozdělení zjistíme, že artefakt je zpravidla věci movitou a hmotnou, tedy v hmatatelné podobě. Pokud máte artefakt „tradiční“ tedy obraz, sochu, šperk nebo známky, nebudete mít s určením problém.

Především pro smlouvy o zapůjčení je důležité vědět, že se věci dále dělí (§ 499)  na zastupitelné (peníze, obilí, papír), kdy vám vrátí věci stejného druhu, a nezastupitelné (jedinečné). Umělecká díla jsou určitě nezastupitelná – chcete vrátit přesně ta, která jste půjčili.  Je velký rozdíl, když půjčíte někomu 100 Kč, pak vám je může vrátit i v drobných, než když půjčíte vzácnou stokorunovou bankovku, tu budete chtít zpět.  

Trochu složitější je určit, co je součástí a co příslušenstvím artefaktu. Součástí věci (§ 505) je vše, co oddělením tuto věc znehodnotí, tedy něco, co k věci z povahy náleží, například víko starožitné cukřenky. Příslušenstvím věci (§ 510)  je vše, co je určeno k trvalému společnému užívání, například smyčec ke starožitným houslím. Rozhraní mezi těmito dvěma pojmy je velmi tenké. A co například původní rám nebo podstavec? Zde to není tak jednoznačné, bude záležet na konkrétním případě. 

Co napsat do smlouvy

Do smlouvy je důležité artefakt velmi precizně uvést:   

 • rozměr (s rámem i bez rámu);
 • použitý materiál a techniku;
 • téma;
 • součásti a příslušenství;
 • autora a název;
 • sobu vzniku;
 • stav v době podpisu smlouvy (anebo míru opotřebení);
 • další důležité vlastnosti, které jsou zjevné nebo skryté (signatura, váha, škrábance, skvrny atp.). 

 

Určitě přidejte také fotografie artefaktu ze všech stran s měřítkem a pokud máte jakékoliv písemné materiály k dílu jako znalecké posudky, dokumentaci o výstavách, vyjádření kurátora, dobové zprávy nebo dopisy či zprávy restaurátora, připojte je ke smlouvě jako přílohu. 

Protože artefakt je zpravidla tzv. použitou věcí, pak pouze detailní popis ve smlouvě chrání všechny zúčastněné strany – ať už prodáváte, kupujete, zprostředkováváte nebo půjčujete – neboť jen smlouvou se řídí případné reklamace.  

Pokud výslovně uvedete vlastnosti nebo vady artefaktu anebo stupeň opotřebení, nelze při předání ani později tuto vlastnost nebo vadu reklamovat. Předejdete tím problémům typu "cukřenka je odřená a nesignovaná" nebo "chybí smyčec“ a také budete mít důkaz, že "to je jiná bankovka, než ta, kterou jsme vám půjčili“.  

Jak popsat sbírku

Všechno uvedené platí samozřejmě i u sbírky, jen vynásobeno počtem kusů artefaktů ve sbírce.  Kolik jich potřebujete na sbírku? Podle občanského zákoníku (§ 501) stačí dvě samostatné věci, aby tvořily soubor, tedy věc hromadnou, jejíž podstatou je, že se na ní nahlíží jako na věc jednu. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy za sbírku považuje soubor alespoň pěti sbírkových předmětů. Takže je ponecháno na rozhodnutí vlastníka, jestli svoje artefakty považuje za sbírku a co s ní dále plánuje (rozdělení, doplnění, prodej atp.). Může nakládat s celou sbírkou, s její části nebo s jednotlivými kusy. 

Jedná-li se ve smlouvě o dispozici se sbírkou, pak se, vedle přesného popisu jednotlivých artefaktů, uvádí též všechny dostupné nebo známé údaje týkající se sbírky, jako souboru artefaktů: 

 • název sbírky;
 • jméno zakladatele;
 • předchozí majitelé sbírky;
 • počet kusů;
 • odborné vyjádření kurátora sbírky (zpravidla uvádí, jaké je téma nebo záměr vytvoření a práce se sbírkou);
 • další informace, které jsou známy (znalecké posudky na sbírku, výstavy, významná doplnění nebo naopak prodeje ze sbírky atp.)

 

Pokud je přesný popis artefaktu a sbírky naprosto nezbytný v každé smlouvě, její další obsah se liší podle toho, o jakou konkrétně smlouvu půjde. Jestli je záměrem prodej, závěť, darování, půjčka, výroba katalogu, skladování nebo například zprostředkování.

(Autorka je partnerka advokátní kanceláře PONCZA LEGAL s.r.o.)


Související články

Příběh obrazu: Filla, který držel český aukční rekord

Příběh obrazu: Filla, který držel český aukční rekord

Z výstavy Husa na Kampě, sběratel Vladimír Železný

Museum Kampa do začátku září hostí výběr ze sbírky Vladimíra Železného zaměřený převážně na předválečnou a meziválečnou modernu. Součástí expozice je řada děl, která v minulosti prošla aukčním trhem. Mnoha z nich jsme se věnovali již v době, kdy byla...

8. července 2024
250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

Zajímavé aukční výsledky otce evropského romantismu

Obdivovatelé malířského a kreslířského umění jednoho z nejslavnějších romantiků objíždějí v těchto měsících německá muzea a galerie, které pořádají řadu špičkových tematických výstav. Letošní kulaté výročí však mohou oslavovat i sběratelé a sběratelk...

19. června 2024
Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Jak vrcholí kauza kyberútoku na databáze světové aukční síně

Na pátek 31. května 2024 dali vyděrači ze skupiny RansomHub aukční síni Christie's ultimátum k zaplacení výkupného. Jinak budou dále blokovat její počítačové systémy a zveřejní citlivá data až půl milionu jejích klientů. Trh s uměním, kde jsou intern...

31. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<