Pozůstalost Pravoslava Kotíka

Orlys Art Auctions 29. 9. 2013

Součástí podzimního katalogu Orlys Art Auctions je téměř devadesát prací z pozůstalosti malíře Pravoslava Kotíka. K dispozici je nebývalý soubor drobných i větších akvarelů, kvašů, olejů i kreseb z nejrůznějších období autorovy tvorby. Dalších pět desítek položek představuje především současného umění.

Pravoslav Kotík: Večer ve městě / kvaš na kartonu / 31,5 x 70,5 cm

 

V rámci souboru malíře a grafika Pravoslava Kotíka (1889 - 1970), proslaveného zejména svým působením v Sociální skupině (Ho Ho Ko Ko) v polovině 20. let, bude k mání především řada drobných studijních prací, kreseb, náčrtků a kartonů z více než pěti desetiletí jeho tvorby. Menší akvarely, kvaše, kresby či grafika se cenově pohybují v řádu tisíců korun, výraznější kartony vycházejí cenově většinou do dvou desítek tisíc korun. Nejdražší práce, plátno Červená figura z počátku 60. let, pak začíná na částce 149 tisíc korun (všechny ceny včetně provize).

Pravoslav Kotík: Horizont / 1962 / komb. technika na papíře / 25 x 35,5 cm

 

Z úplných počátků malířovy tvorby pochází kvalitní olej Před zrcadlem (1913), stojící ještě pod raným vlivem expresionismu a fauvismu. Karton pojatý velkorysým štětcovým rukupisem, představený také na autorově retrospektivě ve Valdštejnské jízdárně roku 1991, začíná na částce 87 tisíc korun. Z tvorby 30. let zaujme například kombinovaná technika V lese (17 tisíc korun), vynikající kvaše Dítě (10 tisíc korun), U řeky nebo Taneček (oba 9 tisíc korun) a další. Všechny tyto práce dokládají Kotíkovo dlouholeté zaujetí pro figurální tvorbu a svět moderního městského člověka.

V souboru je také skvělý kvaš Večer ve městě zapadající do tvorby 40. let, vyvolávaný za 27 tisíc korun, nebo naopak zástupci působivých "hudebních" kompozic z počátku 60. let (po 7 tisících korunách). Tyto nefigurativní rozpíjené tušové záznamy na notovém papíře jsou dokladem jen málo známé polohy Kotíkova pozdního díla.

Alén Diviš: Žena - vrba (z cyklu K. J. Erben - Kytice) / 40. léta / olej na plátně / 46 x 33 cm

 

Nabízený konvolut drobnějších prací připomíná Pravoslava Kotíka jako skvělého nadčasového výtvarníka: připomeňme, že právě spontánní obtížné techniky akvarelu nebo kvaše často odhalí pravé schopnosti autorů a řada malířů je v nich daleko přesvědčivější než u rozměrných pláten. Soubor logicky neaspiruje na cenové rekordy, je zacílený především na možnosti běžných sběratelů.

Doplněn je pěti desítkami děl meziválečného, ale především současného umění. Dražit se bude například jedno z pláten Aléna Diviše sloužící jako ilustrační doprovod k Erbenově baladě Vrba ze souboru Kytice (273 tisíc korun). Křehká ponurá práce zobrazující ženu, jejíž duše se v noci mění na duši stromu, prošla naším trhem již před třemi lety za vyšší vyvolávací cenu:

"Ve dne s tebou živa v domě,
v noci duše její v stromě.

Jdi k potoku pod oborou,
najdeš vrbu s bílou korou;

žluté proutí roste na ní:
s tou je duše tvojí paní!"

Josef Bolf: Chlapec v krajině / 2010 / olej na kartonu / 21 x 22,6 cm

 

Z nabídky současných autorů jmenujme menší olej Chlapec v krajině od Josefa Bolfa (22 tisíc korun) nebo starší, rozměrný pastel Žehličky od Antonína Střížka (9 tisíc korun).

 


Související články

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

1. Art Consulting 16. 6. 2024

V katalogu sálové aukce 1. Art Consulting v neděli 16. června s podtitulem Exkluzivní výběr klasického a moderního umění najdou zájemci téměř dvě stovky položek. Dominovat mezi nimi bude klasická moderna a poválečné umění.

13. června 2024
Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Galerie Pictura 5. 6., Arthouse Hejtmánek 6. 6. 2024

Zájemce o koupi výtvarného umění tento týden v Praze čeká dvojice sálových aukcí. První pořádá ve středu Galerie Pictura, druhá, tradiční červnová zahradní aukce čeká na sběratele u aukční síně Arthouse Hejtmánek. Obě nabídnou přes dvě stovky položek...

4. června 2024
Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Galerie Kodl 26. 5. 2024

Ačkoli je dnes Rudolf Kremlička považován za jednoho ze stěžejních tvůrců českého moderního umění, zcela se vyhnul kubismu, a svými generačními vrstevníky byl považován spíše za konzervativce. V roce 1918 vystavoval se skupinou Tvrdošíjných. Na jejic...

23. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<