Pozůstalost Pravoslava Kotíka

Orlys Art Auctions 29. 9. 2013

Součástí podzimního katalogu Orlys Art Auctions je téměř devadesát prací z pozůstalosti malíře Pravoslava Kotíka. K dispozici je nebývalý soubor drobných i větších akvarelů, kvašů, olejů i kreseb z nejrůznějších období autorovy tvorby. Dalších pět desítek položek představuje především současného umění.

Pravoslav Kotík: Večer ve městě / kvaš na kartonu / 31,5 x 70,5 cm

 

V rámci souboru malíře a grafika Pravoslava Kotíka (1889 - 1970), proslaveného zejména svým působením v Sociální skupině (Ho Ho Ko Ko) v polovině 20. let, bude k mání především řada drobných studijních prací, kreseb, náčrtků a kartonů z více než pěti desetiletí jeho tvorby. Menší akvarely, kvaše, kresby či grafika se cenově pohybují v řádu tisíců korun, výraznější kartony vycházejí cenově většinou do dvou desítek tisíc korun. Nejdražší práce, plátno Červená figura z počátku 60. let, pak začíná na částce 149 tisíc korun (všechny ceny včetně provize).

Pravoslav Kotík: Horizont / 1962 / komb. technika na papíře / 25 x 35,5 cm

 

Z úplných počátků malířovy tvorby pochází kvalitní olej Před zrcadlem (1913), stojící ještě pod raným vlivem expresionismu a fauvismu. Karton pojatý velkorysým štětcovým rukupisem, představený také na autorově retrospektivě ve Valdštejnské jízdárně roku 1991, začíná na částce 87 tisíc korun. Z tvorby 30. let zaujme například kombinovaná technika V lese (17 tisíc korun), vynikající kvaše Dítě (10 tisíc korun), U řeky nebo Taneček (oba 9 tisíc korun) a další. Všechny tyto práce dokládají Kotíkovo dlouholeté zaujetí pro figurální tvorbu a svět moderního městského člověka.

V souboru je také skvělý kvaš Večer ve městě zapadající do tvorby 40. let, vyvolávaný za 27 tisíc korun, nebo naopak zástupci působivých "hudebních" kompozic z počátku 60. let (po 7 tisících korunách). Tyto nefigurativní rozpíjené tušové záznamy na notovém papíře jsou dokladem jen málo známé polohy Kotíkova pozdního díla.

Alén Diviš: Žena - vrba (z cyklu K. J. Erben - Kytice) / 40. léta / olej na plátně / 46 x 33 cm

 

Nabízený konvolut drobnějších prací připomíná Pravoslava Kotíka jako skvělého nadčasového výtvarníka: připomeňme, že právě spontánní obtížné techniky akvarelu nebo kvaše často odhalí pravé schopnosti autorů a řada malířů je v nich daleko přesvědčivější než u rozměrných pláten. Soubor logicky neaspiruje na cenové rekordy, je zacílený především na možnosti běžných sběratelů.

Doplněn je pěti desítkami děl meziválečného, ale především současného umění. Dražit se bude například jedno z pláten Aléna Diviše sloužící jako ilustrační doprovod k Erbenově baladě Vrba ze souboru Kytice (273 tisíc korun). Křehká ponurá práce zobrazující ženu, jejíž duše se v noci mění na duši stromu, prošla naším trhem již před třemi lety za vyšší vyvolávací cenu:

"Ve dne s tebou živa v domě,
v noci duše její v stromě.

Jdi k potoku pod oborou,
najdeš vrbu s bílou korou;

žluté proutí roste na ní:
s tou je duše tvojí paní!"

Josef Bolf: Chlapec v krajině / 2010 / olej na kartonu / 21 x 22,6 cm

 

Z nabídky současných autorů jmenujme menší olej Chlapec v krajině od Josefa Bolfa (22 tisíc korun) nebo starší, rozměrný pastel Žehličky od Antonína Střížka (9 tisíc korun).

 


Související články

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Vznik fondu Collectiv Art OPF

V Česku vznikl další investiční fond, který bude zhodnocovat prostředky investorů nákupem a prodejem uměleckých děl. Fond Collectiv Art OPF se zaměří převážně na české autory klasické moderny a poválečného umění. Nakupovat bude i díla mladých umělců....

12. prosince 2023
Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Sotheby's Paříž 6. 12. 2023

Milionových obrazů má Jindřich Štyrský na svém kontě již přes čtyři desítky, počítáno v českých korunách. V eurech však ještě žádný. Tuto situaci může zásadním způsobem změnit první prosincová středa, kdy se bude dražit autorovo vrcholně surrealistic...

5. prosince 2023
Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provi...

23. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články


<