Otec a syn Mánesové na jedné aukci

Galerie Kodl a Vltavín 25. 5. 2014

Malby Antonína a Josefa Mánesových nejsou na aukčním trhu nabízeny příliš často. Když už se nějaká objeví, jedná se povětšinou o komornější formáty, o díla sice zajímavá, která však v kontextu tvorby obou autorů nejsou nijak zvlášť důležitá či přelomá. Na společné květnové aukci galerií Kodl a Vltavín budou nyní nabídnuty hned dvě zásadní olejomalby této malířské rodiny.

Josef Mánes: Utonulý /1867 / olej na plátně/  26,3 x 21,3 cm/ Aukční síň Vltavín 25. 5. 2014
Josef Mánes: Utonulý / 1867
olej na plátně / 26,3 x 21,3 cm
vyv. cena 10 000 000 Kč /
Vltavín 25. 5. 2014

 

V průběhu poslední květnové aukční neděle bude jako 48. položka katalogu dražena malba Utonulý od Josefa Mánesa a jako č. 155 bude ke koupi nabídnuta krajina Pasáček koz od jeho otce Antonína Mánesa. V obou přířípadech se jedná o díla vynikající kvality.

Nejslavnější z rodiny Mánesů je bezesporu Josef Mánes. Malíř, který studoval na pražské akademii, studijně pobýval v Mnichově a podnikl několik zahraničních cest, byl velkou uměleckou osobností, která dalece předčila ostatní členy malířského rodiny. Jeho díla se na trhu vyskytují jen velice sporadicky a téměř vždy se jedná o menší formáty. Je to dáno i tím, že z velké části jsou jeho nejdůležitější práce součástí významných galerijních sbírek.

V díle Utonulý Josef Mánes předznamenal další vývoj v malířství. Obraz vznikl roku 1867, tedy čtyři roky před malířovou smrtí, na zámku Čechy pod Kosířem, který patřil hraběti Sylva-Taroucca. Dílo s pohádkovým námětem a snovým zpracováním se vymyká z Mánesova koloritu. Jeho dříve pestrá paleta se utlumuje a snovost, tajemnost, pohádkovost a fantasknost jsou ještě podtrženy intimností formátu (26,3 x 21,3 cm). Tato malířská změna může být ovlivněna i psychickou nemocí, která u Josefa Mánesa vypukla v polovině 60. let 19. století. Unikátnost tohoto komorního díla také podtrhuje fakt, že o 20 let předchází symbolismus, do kterého bychom je mohli směle zařadit, kdybychom neznali autora.

Význam a kvalitu malby aukční síň akcentuje výší vyvolávací ceny, která je stanovena na 10 milionů korun (bez provize). Jde zdaleka o nejvyšší částku, jaká kdy byla požadována nejen za obraz Josefa Mánesa, ale i za jakékoliv dílo českého 19. století.

Antonín Mánes: Pasáček koz / 1828
olej na plátně /
55 x 68 cm / vyv. cena: 1 600 000 Kč /
Galerie Kodl
25. 5. 2014

 

V obraze Pasáček koz se naopak krajinář Antonín Mánes prezentuje jako jeden z hlavních představitelů, kteří formovali české krajinářství u nás od 20. do počátku 40. let 19. století a současně jako zakladatel malířského rodu Mánesů. Dílo datované do roku 1828 se řadí do vrcholného období autorovy tvorby. Ideální harmonicky laděná horská scenérie ukazuje Mánesovo mistrovství v komponování krajiny, které odkazuje ke klasickým ideálům a vysněnému světu krásy a přírody.

Antonína Mánes, inspirovaný Rousseauovým učením o léčivém vlivu přírody na člověka, procházel krajinou a kreslil malebná údolí, vodopády a pohledy do dálky. Zároveň zachycoval venkovany ve chvílích pohody, aby pak nastřádané náměty využil do komponovaných krajin. Divokost a krása přírody ho velmi okouzlovaly. V přibližně stejné době proto vznikají obrazy jako Horská krajina (1826), Hrad Okoř (1826) nebo později volněji laděná malba Pod zříceninou Okoře (1828).

Obraz Pasáček koz, s vyvolávací cenou 1,6 milionu korun, představuje jedno z nejkvalitnějších děl Antonína Mánesa, jaké se kdy na aukčním trhu objevilo. Za vyšší částku se prodala jen malířova rozměrná Italská krajina s letohrádkem, dražená v zimě 2006 v téže galerii. Ta dosáhla po nárůstu ceny 2,16 milionu korun a je zatím historicky nejdražším autorovým dílem na aukčním trhu. Vzhledem k výraznému růstu cen českého malířství 19. století v posledních letech nepřekvapí, pokud bude stávající autorský rekord již příští neděli překonán. V průběhu let právě Galerie Kodl nabídla ještě další zajímavé krajiny Antonína Mánesa menších formátů (Krajina se stavením, Krajina s řekou a domem).
 

Antonín Mánes: Italská krajina s letohrádkem / 1820 / olej na plátně /
64 x 93 cm
cena: 2 160 000 Kč /
Galerie Kodl
3. 12. 2006

 


Související články

Kupkova mašinistická Danae si troufá na rekord

Kupkova mašinistická Danae si troufá na rekord

Adolf Loos Apartment and Gallery, 21. 4. 2024

Obraz Početí/Danae vytvořený kolem roku 1930 by se mohl stát nejdražším dílem Františka Kupky, který se kdy prodal na tuzemských aukcích. Dražit se začne na 85 milionech korun bez aukční provize. Tu po dohodě s majitelem aukční síň snížila na 10 proc...

11. dubna 2024
Galerijní Eva Kmentová online

Galerijní Eva Kmentová online

Artslimit 24. 3. 2024

Monumentálnější plastiky Evy Kmentové se na trhu téměř nevyskytují. Nyní jde do aukce doposud největší autorčina realizace, práce na zakázku státního podniku z roku 1968.

21. března 2024
Trojúhelníky a sopky Viktora Pivovarova

Trojúhelníky a sopky Viktora Pivovarova

Aukční dům Sýpka 17. 3. 2024

Teprve třetí malbu domácího aukčního trhu vytvořenou moskevským rodákem Viktorem Pivovarovem, který již více než 40 let žije a tvoří v Praze, nabídne ve své nedělní sálové aukci společnost Sýpka. Realizaci z 90. let minulého století začne dražit na č...

15. března 2024
Zobrazit všechny

Další články


<