Nově objevený Mánes ve Vídni

Dorotheum Wien 21. 4. 2016

Je jen málo autorů, jejichž pozice v kontextu českého umění by byla tak důležitá a jejichž díla na trhu tak nedostupná, jako je tomu v případě Josefa Mánesa. ART+ eviduje všeho všudy tři jeho oleje, které prošly v posledních deseti letech českými aukcemi. Nejen proto bude dražba nově objeveného dívčího dvojportrétu, který bude v dubnu nabízen ve Vídni, mimořádnou událostí.

Josef Mánes: Komtesy Františka a Serafína Kolowrat-Krakowské

Josef Mánes: Komtesy Františka a Serafína Kolowrat-Krakowské,
signováno a datováno vpravo dole Jos. Manes 1841, olej na dřevě, 44,5 x 35,5 cm,
odhadní cena: 45–55 000 eur, Dorotheum Wien 21. 4. 2016

Obraz z roku 1841, jak uvádí přípis na jeho zadní straně, zachycuje dcery hraběte Kolowrat-Krakowského, komtesy Františku a Serafínu. Plnými jmény Marii Františku Romanu (1835–1904) a Marii Františku Serafínu (1838–1842), kterým v době vzniku obrazu bylo šest a tři roky. Jejich otec hrabě Josef Arnošt Emanuel Kolowrat-Krakowský (1795–1864) byl majitelem zámku Týnec u Klatov a jejich matka Ernestina (1804­–1886) pocházela ze západočeské větve německého šlechtického rodu Schirndingerů von Schirnding.

O vztahu obou rodin k Josefu Mánesovi se v literatuře nedočteme nic, ani o Mánesově návštěvě v západních Čechách v daném roce. Nelze vyloučit, že k prvotnímu setkání malíře a objednavatele portrétu došlo v salónu hraběte Františka Thuna-Hohensteina, kterého se Mánes účastnil jako doprovod svého otce Antonína a strýce Václava. Přelom 30. a 40. let 19. století je nicméně obdobím, kdy sotva dvacetiletý malíř ještě běžně nepřijímal objednávky na portréty z řad šlechty či měšťanstva. Většina portrétovaných byly osobnosti z okruhu jeho známých či přátel. Jednalo se především o drobné tužkové skici jeho nejbližších (Podobizna strýce Václava, 1838, Podobizna malíře Františka Horčičky, 1841). Výjimkou je olejová podobizna bratra Quida z roku 1840.

Josef Mánes: Komtesy Františka a Serafína Kolowrat-Krakowské
přípis na zadní
straně obrazu

 

Českým trhem s uměním před dvěma lety prošel portrét Aloisie Taschkové z roku 1843, který byl na aukci European Arts vydražen s mírným nárůstem za 1,62 milionu korun. To je také dosud platný malířův aukční rekord. Zatímco podobizna paní Taschkové ukazuje, proč bylo v literatuře uváděno, že Mánesovy portréty z tohoto období jsou malovány ještě v Machkově duchu, portrét sester Kolowrat-Krakowských jej představuje jako mnohem modernějšího malíře. Ukazuje jeho malířský talent i znalost prací soudobých německých a rakouských portrétistů, především Rakušana Ferdinanda Georga Waldmüllera. „Obraz je namalován s neuvěřitelnou lehkostí a suverenitou, navzdory uvolněnému rukopisu zachycuje Mánes řadu drobných detailů, jejichž přesvědčivost ukazuje na skutečnost, že obraz nebyl chápán jako studie k většímu formátu, nýbrž jako hotové, svébytné umělecké dílo. Z hlediska dosud známých portrétu z konce 30. a začátku 40. let je nabízený obraz bezesporu nejzajímavější a nejkvalitnější známou ukázku Mánesova portrétního mistrovství,“ prohlašuje Michal Šimek, expert aukční síně Dorotheum, ve které bude obraz v dubnu dražen.

Ačkoliv se nejedná o dílo, které by bylo publikováno v základní mánesovské literatuře, o jeho autenticitě není podle Šimka pochyb. Obraz, který pochází ze soukromé rakouské sbírky, je podepsaný a datovaný do barvy, zcela identickou signaturu můžeme nalézt i na obraze Orlí hnízdo, namalovaném jen o rok dříve, jenž je v literatuře hojně reprodukován. S tímto obrazem má portrét společné i pojetí krajinného prostředí, do které jsou oba rozdílné náměty zasazeny. Krasopisně vyvedený přípis na zadní straně nabízeného obrazu navíc přesně určuje identitu portrétovaných a potvrzuje i autora díla. „Zvláštní pozornost je třeba věnovat Mánesově krajinné studii z okolí Hostimi, namalované taktéž v roce 1841, která je ve sbírce Národní galerie a jejíž pravá část kompozice posloužila umělci jako předloha pro krajinné pozadí nabízeného portrétu. Lze se tedy oprávněně domnívat, že portrét byl namalován v Praze s použitím Josefových krajinářských skic ze začátku srpna 1841, kdy spolu s otcem Antonínem maloval v okolí Sv. Jana pod Skalou,“ dodává Michal Šimek.

Josef Mánes: Portrét paní Aloisie Taschkové, 1843

Josef Mánes: Portrét paní
Aloisie Taschkové, 1843,

olej na plátně, 71 x 58 cm,
cena: 1 620 000 Kč,
European Arts 20. 5. 2014

 

Obraz bude nabízen ve čtvrtek 21. dubna ve vídeňské aukci Umění 19. století. V Praze jsme jej měli možnost vidět od 27. února do 5. března v pražské pobočce Dorothea v rámci výstavy k její březnové aukci. Předaukční cenový odhad počítá s částkou 45 až 55 tisíc eur, tedy přibližně 1,2 až 1,5 milionu korun (bez aukční provize). Podíváme-li se na výsledky z posledních dvou let, jde spíše o konzervativní odhad. Přes hranici dvou milionů korun se v posledních letech dostala díla Julia Mařáka, Vojtěcha Hynaise, Adolfa Kosárka či Augusta Piepenhagena, bylo by tedy velkým překvapením, pokud by trh nezareagoval adekvátním způsobem i na toto raritní dílo nejvýznamnějšího českého malíře 19. století. „Po úspěchu, jakého jsme v minulých letech ve Vídni dosáhli s prodejem obrazů Julia Mařáka a Adolfa Kosárka, jsem velice rád, že se nám podařilo domluvit i prezentaci tohoto kouzelného Mánesova díla,“ říká Michal Šimek a dodává: „Z mého pohledu se jedná o dílo zcela mimořádné. Ne každý den má člověk možnost držet v ruce obraz Josefa Mánesa, o jehož pravosti nemáte vůbec žádné pochybnosti, a přitom se jedná o obraz, který je literatuře neznámý, a jeho historie se tak začíná vlastně psát znovu.“

 


Související články

Dražba děl současných umělců pomůže se stavbou škol

Dražba děl současných umělců pomůže se stavbou škol

Online aukce nadace Happy Hearts, 29. 7. 2024

Čtrnáct českých současných umělců věnovalo svá díla s tématikou dětství do dobročinné aukce pro nadaci Happy Hearts. Výtěžek půjde na stavbu škol v místech postižených přírodními katastrofami. Získat originální umělecké dílo lze už za několik set eur...

4. července 2024
Do prodeje jde mladý Tizian a Botticelli

Do prodeje jde mladý Tizian a Botticelli

Christie's Londýn 2. – 10. 7. 2024 , Sotheby 's Londýn 26. 6. – 5. 7. 2024

Začátek července se v britské metropoli ponese ve znamení starých mistrů. Velká jména dějin umění i lokálnější autoři se představí u obou nejslavnějších aukčních domů světa téměř paralelně. Těžiště nabídky tvoří exkluzivní malby z prestižních soukrom...

1. července 2024
Dvoumetrový Sýkora v exkluzivní společnosti

Dvoumetrový Sýkora v exkluzivní společnosti

Sotheby's Londýn 25. 6. 2024

Součástí nadcházející večerní aukce moderního a současného umění společnosti Sotheby's v Londýně bude i reprezentativní plátno Zdeňka Sýkory Linie č. 94. Obraz je nabízen s odhadem 400 až 600 tisíc liber, což včetně provize a dalších poplatků odpovíd...

24. června 2024
Zobrazit všechny

Další články

Mánes Josef

Mánes a spol.

Mánes a spol.

17. května 2016

Nejdražší portrét

Nejdražší portrét

16. června 2014

Štyrský a šperky

Štyrský a šperky

1. ledna 2009

European Arts

Piskač za 15 milionů a další úspěchy

Piskač za 15 milionů a další úspěchy

24. května 2021

Lebeda z Karlových Varů

Lebeda z Karlových Varů

14. května 2021

Špálův květinový květen

Špálův květinový květen

11. května 2021


<