Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provize.

Alternativní popis Karel Černý: Karlův most, 1953–54, 
olej na plátně, 87 x 125 cm, 
Galerie Kodl 26. 11. 2023,
vyvolávací cena: 4 500 000 Kč (+ aukční provize ve výši 20%)

Karel Černý zažívá rekordní aukční rok. Po dlouhé době se letos na veřejnosti objevil obraz Tanec v zahradě, největší a nejkomplexnější varianta malby s tímto názvem z roku 1946, která byla i v umělcově soupisu děl od Vojtěcha Lahody reprodukována pouze v černobílé fotografii. O jejím výskytu nebylo valné povědomí, neboť byla naposledy vystavována v polovině 60. let minulého století. Z vyvolávací ceny 4,8 milionu korun ji zájemci v květnové aukci Galerie Kodl vyhnali až na částku 20,16 milionu korun, která v rámci dosavadních aukčních výsledků umělce neměla obdoby.

Jen o dva měsíce dříve Adolf Loos Apartment and Gallery vydražila olej Milenci u rybníka z roku 1951 za 7,86 milionu korun, což z něj učinilo doposud nejdražší umělcovu krajinu. Součet konečných cen pěti Černého děl prodaných za první půlrok činil bezmála 30 milionů korun.

Za ojedinělý talent domácího umění označoval Karla Černého (1910–1960) ve 40. letech Jindřich Chalupecký, do velké míry jej ale objevil sběratel Jaroslav Borovička, který začal koncem 30. let kupovat jeho obrazy. Ač velmi nadaný výtvarník, potýkal se Černý s nepochopením a osamělostí, která souvisela jak s jeho komplikovanou povahou, tak s vážným postižením páteře a z něj pramenícím fyzickým vzhledem. V rodině kromě matky neměl pro jeho výtvarné snahy nikdo pochopení (z vděčnosti ke svému podpisu připojoval Š, počáteční písmeno jejího rodného příjmení), přesto se jich nevzdal. Na Akademii byl díky své velké vytrvalosti přijat až před polovinou 30. let Jakubem Obrovským, zato rovnou do druhého ročníku. Jeho tvorba zakotvená ve výdobytcích modernismu od konce 30. let krystalizovala ve zcela osobitý malířský projev, v němž hrál jednu ze zásadních úloh malířův neobyčejně vybraný cit pro barvu.

Alternativní popis Karel Černý: Karlův most, 1953,
kvaš na papíře, 25 x 39,5 cm,
cena: 90 000 Kč,
Galerie Pictura 31. 5. 2012

Umělcovo existenciální rozpoložení se do tvorby otiskovalo zvláštní úzkostnou melancholií, jeho obrazy evokují pocit osamění uprostřed davu, k němuž většinou přispívají samostatně sedící a dění přihlížející figury, do nichž umělec projektoval sám sebe. Vojtěch Lahoda označuje Černého za výtvarníka, který svou tvorbou i bytím dokonale naplňuje dobovou představu existencialismu. „Život Karla Černého nebyl bohatý na bohémské výstřednosti. Izolovanost malíře od společnosti vyžadovala záchytný bod, prostor, kde by se mohl cítit být doma. Takovým prostorem se stala Černého tvorba. Byla oázou kultivované a šlechtěné tesknoty moderního světa, jehož znakem je odcizení a hybnou silou osud,“ dodává historik umění v malířově monografii z poloviny 90. let.

V 50. letech prožíval Černý nelehké období. Nemohl příliš vystavovat, zakázek měl málo a z existenčních problémů se mu snažili pomoci přátelé. Přesto v té době vznikají jeho nejcharakterističtější díla, pro která je příznačná vysoká míra stylizace, pevná a často tlustá obrysová linie, neotřelá kombinace barevných odstínů. Ta sice Černého provází po celou dobu jeho tvorby, pod vlivem několika pařížských pobytů v druhé polovině 40. let se však jeho malířská paleta viditelně projasňuje. Vznikají krajiny inspirované primitivismem a také řada obrazů z rozsáhlého cyklu Jarov. Oblíbených stanovišť, ze kterých může ztvárňovat městské krajiny, má ale více a v mnoha případech plynule navazuje na práce vzniklé v předcházejících obdobích.

Alternativní popis Karel Černý: Karlův most, 1954,
tempera na papíře, 63 x 84 cm,
cena: 468 000 Kč,
Galerie Kodl 2. 12. 2012

Karlův most byl jedním z pražských míst, ke kterým se Černý ve svých pracích opakovaně vracel. Ačkoli vodní hladina, jak říční, tak mořská, byla od 30. let jedním z umělcových krajinných témat (Podbaba, Krajina s lodí, Krajina s parníkem, pařížská i pražská nábřeží a mosty), Karlův most sám o sobě je záležitostí až 50. let. V roce 1954 vytvořil hned čtyři různě velké malby s tímto tématem. Pouze jedna z těchto realizací, nejrozměrnější tempera na kartonu, návrh pro tapiserii, byla zakoupena do veřejné sbírkové instituce, a to sice roku 1962 do Muzea umění v Olomouci. Ostatní tři kompozičně, malířsky i koloristicky velmi příbuzné oleje na plátně různých velikostí jsou v Lahodově soupisu umělcova díla vedeny jako soukromý majetek.

Více se sobě podobají dvě menší varianty tohoto námětu, kde je v popředí zobrazen rybář v červené loďce. Jsou však od sebe zajímavě odlišeny inverzním pojetím jednotlivých úseků malby. Zatímco menší čtvercová varianta je v popředí tmavší, prostor řeky pod mostem je vysvětlen, stejně jako mraky na obloze. Větší plátno má naopak zesvětlené koruny stromů, které rámují obraz v popředí, řeka pod mostem je tmavší a oblaka nad ním jsou až temně modrá. Podobně je tomu na aktuálně nabízeném nejrozměrnějším obraze, kde však malíř podobného kontrastního účinku světla v popředí obrazu a na řece už nevyužil. Oproti zmíněným menším malbám zde chybí postava rybáře, přibyly tu naopak kouřící komíny na smíchovské straně řeky. Poprvé byl obraz reprodukován v umělcově monografii od Zdeňka Hlaváčka v roce 1958. Ve stejném roce Černý namaloval ještě další obdélnou, téměř metrovou varianta obrazu, nejvíce podobnou tomu nabízenému, avšak s bílými mraky, která se má nacházet taktéž v privátní sbírce.

Alternativní popis Karel Černý (výrobce Moravská gobelínová manufaktura): Karlův most, 1954,
gobelín, 92 x 128 cm,
cena: 253 000 Kč,
Galerie Art Praha 21. 9. 2008

Karel Černý zvěčnil pohled na jednu z nejvýznamnějších pražských památek i v pracích na papíře (eventuálně na kartonu): kresbách i malbách. V roce 2012 například trhem prošly hned tři takové práce: kvaš na papíře z roku 1953 u Galerie Pictura (90 tisíc, podobný akvarel stejného vročení má pak ve svých sbírkách Východočeská galerie v Pardubicích), o rok mladší tempera na stejném podkladě (468 tisíc korun) i uhlová kresba kombinovaná s bělobou, tužkou a tuší na kartonu u Galerie Kodl (72 tisíc korun). Databáze Art+ eviduje i tři prodeje jedné tapiserie Karlova mostu, kterou podle Černého návrhu zhotovila Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí. Prodávalo ji v roce 2003 Dorotheum a o pět let později Galerie Art Praha (253 tisíc korun). Ta už má ale dosti odlišný charakter, je doplněna o další motivy (rybáři, racci, slunce za mrakem, vrby v popředí) a umělcovy lehké a stylově vytříbené oleje příliš nepřipomíná.

Alternativní popis Karel Černý: Karlův most, 1954,
uhel, tuš, tužka a běloba na kartonu, 47 x 65 cm,
cena: 72 000 Kč,
Galerie Kodl 2. 12. 2012
Nabízené plátno patří k nejmonumentálnějším Černého dílům, které kdy byly draženy v aukci. Trhem doposud prošlo šest prací s jedním rozměrem rovným metru nebo větším. Vyvolávací cenu obrazu aukční síň stanovila na 4,5 milionu korun bez provize, což plně zapadá do kontextu umělcových prodejů. Zájemci budou moci usilovat ještě o jednu Černého práci, pastel Zátiší na stole vytvořený v roce 1952 (70 tisíc korun + aukční provize).

(Článek vyšel v listopadovém čísle časopisu Art+Antiques.)


Související články

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

1. Art Consulting 16. 6. 2024

V katalogu sálové aukce 1. Art Consulting v neděli 16. června s podtitulem Exkluzivní výběr klasického a moderního umění najdou zájemci téměř dvě stovky položek. Dominovat mezi nimi bude klasická moderna a poválečné umění.

13. června 2024
Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Galerie Pictura 5. 6., Arthouse Hejtmánek 6. 6. 2024

Zájemce o koupi výtvarného umění tento týden v Praze čeká dvojice sálových aukcí. První pořádá ve středu Galerie Pictura, druhá, tradiční červnová zahradní aukce čeká na sběratele u aukční síně Arthouse Hejtmánek. Obě nabídnou přes dvě stovky položek...

4. června 2024
Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Galerie Kodl 26. 5. 2024

Ačkoli je dnes Rudolf Kremlička považován za jednoho ze stěžejních tvůrců českého moderního umění, zcela se vyhnul kubismu, a svými generačními vrstevníky byl považován spíše za konzervativce. V roce 1918 vystavoval se skupinou Tvrdošíjných. Na jejic...

23. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<