Medek - Preisler - Smetana

1. Art Consulting 5. 10. 2014

V říjnové aukci 1. Art Consulting nás zaujala trojice malířských prací příznačných pro tři různá období českého umění 20. století. Dvě jsou ze sbírek významných historiků umění, třetí ze soukromé vídeňské sbírky. Nakoukli jsme také do jednotlivých posudků. 

Mikuláš Medek: 3 604 cm2 šramotu, 536 cm2 ticha / 1961 / olej, email, plátno / 162 x 100 cm / vyv. cena: 2 700 000 Kč

 

Obraz Mikuláše Medka 3604 cm2 šramotu 536 cm2 ticha dle údajů v katalogu pochází z pražské sbírky blízkého malířova přítele, historika umění. Lze jej zařadit do Medkova čtvrtého tvůrčího období, které se vyznačuje užitím emailů spolu s olejovou barvou a pískem. Nová technologie vrstvení je postupně zpracovávána špachtlí, rytím, dekalkováním a štětci. Podle autorky posudku, Evy Kosákové-Medkové, se práce z tohoto cyklu objevuje v aukci poprvé. Další obdobné lze podle ní povětšinou nalézt ve veřejných sbírkách, a to u nás i v zahraničí. Opakovaně reprodukovaný a vystavovaný obraz je nabízen s vyvolávací cenou 2,7 milionu korun. Za vyšší částku byla dosud v aukci nabízena jen trojice Medkových maleb Dívka se švihadlem, Děti a včely, Slavík k večeři. Zatímco první malba se prodala vloni za částku 6 milionů korun (zde), druhé dvě zůstaly nevydraženy.

Jan Preisler: Jaro / 1900 / olej na plátně / 113 x 71 cm / vyv. cena: 6 000 000 Kč

 

Dále se budou dražit dvě díla Jana Preislera – obraz a kresba. Obraz nese název Jaro a jedná se o variantu pravého křídla známého triptychu téhož jména, který se v současné době nachází ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni. Jan Preisler jej vytvořil v roce 1900 pro interiér domu továrníka Peterky na Václavském náměstí v Praze. Podle posudku Petra Wittlicha nelze uvedené dílo, pocházející údajně ze soukromé vídeňské sbírky, považovat za kopii pravého křídla triptychu, ale spíše za samostatný obraz. Od originálu se liší rozložením krajinných prvků na obraze, ale hlavně tmavou barvou dívčina obličeje. Proč má dívka tmavou tvář, nelze podle Wittlicha uspokojivě vysvětlit. Nabízí se ale několik možných hypotéz, které souvisejí s inspirací v Rossettiho obraze Beata Beatrix, nebo i následujícím Preislerovým malířským obdobím, v němž dominovala černá barva. Obraz je svými rozměry 113 x 71 cm a vyvolávací cenou 6 milionů korun současně největším a nejdražším Preislerovým dílem nabízeným kdy v aukci. Dosud nejdražší Preislerovou prací je Podobizna umělcova syna prodaná v roce 2011 za částku 2,04 milionu korun. 

Kresba označená jako Studie k Jaru se váže jak k výše zmiňovanému triptychu, tak také k dílu Podzim z roku 1897. Šířkový formát, rezavé tóny použité v krajině za postavou a zahalenost postavy odkazují právě na Podzim, zároveň ale kresba po kompoziční a malířské stránce souvisí s Preislerovým mistrovským dílem, triptem Jaro. Vyvolávací cena této práce, která má na rubu štítek z výstavy v newyorské Carus Gallery, je stanovena na příznivých 180 tisíc korun. 

Jan Preisler: Studie k Jaru / olej, plátno, lepenka / 24,5 x 30 cm / vyv. cena: 180 tis. Kč

 

Další dílo, které nás v katalogu zaujalo, je obraz Jana Smetany Dvě lampy II, původem ze sbírky Jana Kotalíka, jednoho z teoretiků Skupiny 42. Smetana se tématem petrolejových lamp zabýval zejména v letech 1945–48. Jak uvádí přední sběratel a znalec díla Skupiny 42, Jan Vykoukal, ve svém posudku, v roce 1946 byl tento obraz součástí výstavy Moderní umění Československa ve švýcarském Lucernu. Vystaven byl jako jeden ze dvou olejů Jana Smetany pod pořadovým číslem 16 a uvedeným vročením do roku 1945. Obraz byl také vystaven v roce 1948 v Topičově salonu na Smetanově souborné výstavě pod č. 9.

Dílo Dvě lampy II prošlo poprvé českým trhem v roce 2002 s konečnou cenou 368 tisíc korun (včetně provize). Nyní je tato malba s prestižní proveniencí nabízena za startovních 320 tisíc korun. Podle Vykoukala jde o kvalitní Smetanovo dílo ze skupinového období, což jej činí zajímavým a vzácným artiklem. Tušová kresba k témuž námětu byla k dispozici před týdnem na zářijové aukci Vltavínu.

Jan Smetana: Dvě lampy II/ 1945/ olej, plátno/ 60 x 40 cm / vyv. cena: 320 tis. Kč

 


Související články

Dražba děl současných umělců pomůže se stavbou škol

Dražba děl současných umělců pomůže se stavbou škol

Online aukce nadace Happy Hearts, 29. 7. 2024

Čtrnáct českých současných umělců věnovalo svá díla s tématikou dětství do dobročinné aukce pro nadaci Happy Hearts. Výtěžek půjde na stavbu škol v místech postižených přírodními katastrofami. Získat originální umělecké dílo lze už za několik set eur...

4. července 2024
Do prodeje jde mladý Tizian a Botticelli

Do prodeje jde mladý Tizian a Botticelli

Christie's Londýn 2. – 10. 7. 2024 , Sotheby 's Londýn 26. 6. – 5. 7. 2024

Začátek července se v britské metropoli ponese ve znamení starých mistrů. Velká jména dějin umění i lokálnější autoři se představí u obou nejslavnějších aukčních domů světa téměř paralelně. Těžiště nabídky tvoří exkluzivní malby z prestižních soukrom...

1. července 2024
Dvoumetrový Sýkora v exkluzivní společnosti

Dvoumetrový Sýkora v exkluzivní společnosti

Sotheby's Londýn 25. 6. 2024

Součástí nadcházející večerní aukce moderního a současného umění společnosti Sotheby's v Londýně bude i reprezentativní plátno Zdeňka Sýkory Linie č. 94. Obraz je nabízen s odhadem 400 až 600 tisíc liber, což včetně provize a dalších poplatků odpovíd...

24. června 2024
Zobrazit všechny

Další články

Další články autora

Medkův Festival kruhu

Medkův Festival kruhu

3. června 2016

Galerie na nákupech

Galerie na nákupech

4. ledna 2016

Toyen, Jetelová a ti druzí

Toyen, Jetelová a ti druzí

22. listopadu 2015


<