Medek - Preisler - Smetana

1. Art Consulting 5. 10. 2014

V říjnové aukci 1. Art Consulting nás zaujala trojice malířských prací příznačných pro tři různá období českého umění 20. století. Dvě jsou ze sbírek významných historiků umění, třetí ze soukromé vídeňské sbírky. Nakoukli jsme také do jednotlivých posudků. 

Mikuláš Medek: 3 604 cm2 šramotu, 536 cm2 ticha / 1961 / olej, email, plátno / 162 x 100 cm / vyv. cena: 2 700 000 Kč

 

Obraz Mikuláše Medka 3604 cm2 šramotu 536 cm2 ticha dle údajů v katalogu pochází z pražské sbírky blízkého malířova přítele, historika umění. Lze jej zařadit do Medkova čtvrtého tvůrčího období, které se vyznačuje užitím emailů spolu s olejovou barvou a pískem. Nová technologie vrstvení je postupně zpracovávána špachtlí, rytím, dekalkováním a štětci. Podle autorky posudku, Evy Kosákové-Medkové, se práce z tohoto cyklu objevuje v aukci poprvé. Další obdobné lze podle ní povětšinou nalézt ve veřejných sbírkách, a to u nás i v zahraničí. Opakovaně reprodukovaný a vystavovaný obraz je nabízen s vyvolávací cenou 2,7 milionu korun. Za vyšší částku byla dosud v aukci nabízena jen trojice Medkových maleb Dívka se švihadlem, Děti a včely, Slavík k večeři. Zatímco první malba se prodala vloni za částku 6 milionů korun (zde), druhé dvě zůstaly nevydraženy.

Jan Preisler: Jaro / 1900 / olej na plátně / 113 x 71 cm / vyv. cena: 6 000 000 Kč

 

Dále se budou dražit dvě díla Jana Preislera – obraz a kresba. Obraz nese název Jaro a jedná se o variantu pravého křídla známého triptychu téhož jména, který se v současné době nachází ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni. Jan Preisler jej vytvořil v roce 1900 pro interiér domu továrníka Peterky na Václavském náměstí v Praze. Podle posudku Petra Wittlicha nelze uvedené dílo, pocházející údajně ze soukromé vídeňské sbírky, považovat za kopii pravého křídla triptychu, ale spíše za samostatný obraz. Od originálu se liší rozložením krajinných prvků na obraze, ale hlavně tmavou barvou dívčina obličeje. Proč má dívka tmavou tvář, nelze podle Wittlicha uspokojivě vysvětlit. Nabízí se ale několik možných hypotéz, které souvisejí s inspirací v Rossettiho obraze Beata Beatrix, nebo i následujícím Preislerovým malířským obdobím, v němž dominovala černá barva. Obraz je svými rozměry 113 x 71 cm a vyvolávací cenou 6 milionů korun současně největším a nejdražším Preislerovým dílem nabízeným kdy v aukci. Dosud nejdražší Preislerovou prací je Podobizna umělcova syna prodaná v roce 2011 za částku 2,04 milionu korun. 

Kresba označená jako Studie k Jaru se váže jak k výše zmiňovanému triptychu, tak také k dílu Podzim z roku 1897. Šířkový formát, rezavé tóny použité v krajině za postavou a zahalenost postavy odkazují právě na Podzim, zároveň ale kresba po kompoziční a malířské stránce souvisí s Preislerovým mistrovským dílem, triptem Jaro. Vyvolávací cena této práce, která má na rubu štítek z výstavy v newyorské Carus Gallery, je stanovena na příznivých 180 tisíc korun. 

Jan Preisler: Studie k Jaru / olej, plátno, lepenka / 24,5 x 30 cm / vyv. cena: 180 tis. Kč

 

Další dílo, které nás v katalogu zaujalo, je obraz Jana Smetany Dvě lampy II, původem ze sbírky Jana Kotalíka, jednoho z teoretiků Skupiny 42. Smetana se tématem petrolejových lamp zabýval zejména v letech 1945–48. Jak uvádí přední sběratel a znalec díla Skupiny 42, Jan Vykoukal, ve svém posudku, v roce 1946 byl tento obraz součástí výstavy Moderní umění Československa ve švýcarském Lucernu. Vystaven byl jako jeden ze dvou olejů Jana Smetany pod pořadovým číslem 16 a uvedeným vročením do roku 1945. Obraz byl také vystaven v roce 1948 v Topičově salonu na Smetanově souborné výstavě pod č. 9.

Dílo Dvě lampy II prošlo poprvé českým trhem v roce 2002 s konečnou cenou 368 tisíc korun (včetně provize). Nyní je tato malba s prestižní proveniencí nabízena za startovních 320 tisíc korun. Podle Vykoukala jde o kvalitní Smetanovo dílo ze skupinového období, což jej činí zajímavým a vzácným artiklem. Tušová kresba k témuž námětu byla k dispozici před týdnem na zářijové aukci Vltavínu.

Jan Smetana: Dvě lampy II/ 1945/ olej, plátno/ 60 x 40 cm / vyv. cena: 320 tis. Kč

 


Související články

Maškovy znovuobjevené tančící dívky

Maškovy znovuobjevené tančící dívky

Arthouse Hejtmánek 8. 6. 2023

V rámci své tradiční červnové zahradní aukce, která se letos uskuteční ve čtvrtek 8. června, představí Arthouse Hejtmánek nový objev. Velkoformátový olej Karla Vítězslava Maška Hra slunečních skvrn ležel podle Tomáše Hejtmánka dlouho v neobývané vile...

6. června 2023
Nejranější z Hudečkových syntonosů v aukci

Nejranější z Hudečkových syntonosů v aukci

Galerie Kodl 28. 5. 2023

V aukci Galerie Kodl v neděli 28. května přijde na řadu i syntonos Vazačky klasů Antonína Hudečka. Vznikl v roce 1896, tedy v době, kdy se malíř začal s těmito novými barvami německého výrobce seznamovat. Je tak jedním z prvních dokladů jejich použit...

22. května 2023
Pavoučice Louise Bourgeoisové kráčí za rekordem

Pavoučice Louise Bourgeoisové kráčí za rekordem

Sotheby´s New York 18. 5. 2023

Pro nadcházející květnové týdny si newyorské aukční síně připravily desítky sběratelských hitů. Mezi nejatraktivnější nabídky bude nepochybně patřit i rozměrná bronzová plastika sochařky Louise Bourgeoisové s odhadní cenou až 40 milionů dolarů

12. května 2023
Zobrazit všechny

Další články

Další články autora

Medkův Festival kruhu

Medkův Festival kruhu

3. června 2016

Galerie na nákupech

Galerie na nákupech

4. ledna 2016

Toyen, Jetelová a ti druzí

Toyen, Jetelová a ti druzí

22. listopadu 2015


<