Medek - Preisler - Smetana

1. Art Consulting 5. 10. 2014

V říjnové aukci 1. Art Consulting nás zaujala trojice malířských prací příznačných pro tři různá období českého umění 20. století. Dvě jsou ze sbírek významných historiků umění, třetí ze soukromé vídeňské sbírky. Nakoukli jsme také do jednotlivých posudků. 

Mikuláš Medek: 3 604 cm2 šramotu, 536 cm2 ticha / 1961 / olej, email, plátno / 162 x 100 cm / vyv. cena: 2 700 000 Kč

 

Obraz Mikuláše Medka 3604 cm2 šramotu 536 cm2 ticha dle údajů v katalogu pochází z pražské sbírky blízkého malířova přítele, historika umění. Lze jej zařadit do Medkova čtvrtého tvůrčího období, které se vyznačuje užitím emailů spolu s olejovou barvou a pískem. Nová technologie vrstvení je postupně zpracovávána špachtlí, rytím, dekalkováním a štětci. Podle autorky posudku, Evy Kosákové-Medkové, se práce z tohoto cyklu objevuje v aukci poprvé. Další obdobné lze podle ní povětšinou nalézt ve veřejných sbírkách, a to u nás i v zahraničí. Opakovaně reprodukovaný a vystavovaný obraz je nabízen s vyvolávací cenou 2,7 milionu korun. Za vyšší částku byla dosud v aukci nabízena jen trojice Medkových maleb Dívka se švihadlem, Děti a včely, Slavík k večeři. Zatímco první malba se prodala vloni za částku 6 milionů korun (zde), druhé dvě zůstaly nevydraženy.

Jan Preisler: Jaro / 1900 / olej na plátně / 113 x 71 cm / vyv. cena: 6 000 000 Kč

 

Dále se budou dražit dvě díla Jana Preislera – obraz a kresba. Obraz nese název Jaro a jedná se o variantu pravého křídla známého triptychu téhož jména, který se v současné době nachází ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni. Jan Preisler jej vytvořil v roce 1900 pro interiér domu továrníka Peterky na Václavském náměstí v Praze. Podle posudku Petra Wittlicha nelze uvedené dílo, pocházející údajně ze soukromé vídeňské sbírky, považovat za kopii pravého křídla triptychu, ale spíše za samostatný obraz. Od originálu se liší rozložením krajinných prvků na obraze, ale hlavně tmavou barvou dívčina obličeje. Proč má dívka tmavou tvář, nelze podle Wittlicha uspokojivě vysvětlit. Nabízí se ale několik možných hypotéz, které souvisejí s inspirací v Rossettiho obraze Beata Beatrix, nebo i následujícím Preislerovým malířským obdobím, v němž dominovala černá barva. Obraz je svými rozměry 113 x 71 cm a vyvolávací cenou 6 milionů korun současně největším a nejdražším Preislerovým dílem nabízeným kdy v aukci. Dosud nejdražší Preislerovou prací je Podobizna umělcova syna prodaná v roce 2011 za částku 2,04 milionu korun. 

Kresba označená jako Studie k Jaru se váže jak k výše zmiňovanému triptychu, tak také k dílu Podzim z roku 1897. Šířkový formát, rezavé tóny použité v krajině za postavou a zahalenost postavy odkazují právě na Podzim, zároveň ale kresba po kompoziční a malířské stránce souvisí s Preislerovým mistrovským dílem, triptem Jaro. Vyvolávací cena této práce, která má na rubu štítek z výstavy v newyorské Carus Gallery, je stanovena na příznivých 180 tisíc korun. 

Jan Preisler: Studie k Jaru / olej, plátno, lepenka / 24,5 x 30 cm / vyv. cena: 180 tis. Kč

 

Další dílo, které nás v katalogu zaujalo, je obraz Jana Smetany Dvě lampy II, původem ze sbírky Jana Kotalíka, jednoho z teoretiků Skupiny 42. Smetana se tématem petrolejových lamp zabýval zejména v letech 1945–48. Jak uvádí přední sběratel a znalec díla Skupiny 42, Jan Vykoukal, ve svém posudku, v roce 1946 byl tento obraz součástí výstavy Moderní umění Československa ve švýcarském Lucernu. Vystaven byl jako jeden ze dvou olejů Jana Smetany pod pořadovým číslem 16 a uvedeným vročením do roku 1945. Obraz byl také vystaven v roce 1948 v Topičově salonu na Smetanově souborné výstavě pod č. 9.

Dílo Dvě lampy II prošlo poprvé českým trhem v roce 2002 s konečnou cenou 368 tisíc korun (včetně provize). Nyní je tato malba s prestižní proveniencí nabízena za startovních 320 tisíc korun. Podle Vykoukala jde o kvalitní Smetanovo dílo ze skupinového období, což jej činí zajímavým a vzácným artiklem. Tušová kresba k témuž námětu byla k dispozici před týdnem na zářijové aukci Vltavínu.

Jan Smetana: Dvě lampy II/ 1945/ olej, plátno/ 60 x 40 cm / vyv. cena: 320 tis. Kč

 


Související články

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Vznik fondu Collectiv Art OPF

V Česku vznikl další investiční fond, který bude zhodnocovat prostředky investorů nákupem a prodejem uměleckých děl. Fond Collectiv Art OPF se zaměří převážně na české autory klasické moderny a poválečného umění. Nakupovat bude i díla mladých umělců....

12. prosince 2023
Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Sotheby's Paříž 6. 12. 2023

Milionových obrazů má Jindřich Štyrský na svém kontě již přes čtyři desítky, počítáno v českých korunách. V eurech však ještě žádný. Tuto situaci může zásadním způsobem změnit první prosincová středa, kdy se bude dražit autorovo vrcholně surrealistic...

5. prosince 2023
Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provi...

23. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články

Další články autora

Medkův Festival kruhu

Medkův Festival kruhu

3. června 2016

Galerie na nákupech

Galerie na nákupech

4. ledna 2016

Toyen, Jetelová a ti druzí

Toyen, Jetelová a ti druzí

22. listopadu 2015


<