Hegenbarth a Neuschul

Galerie Pictura 16. 12. 2015

Vánoční aukce Galerie Pictura (16. prosince ve Velkopřevorském paláci) nabídne mimo jiné dva zajímavé obrazy doposud všeobecně málo známých českých Němců: Josefa Hegenbartha  a Ernesta Neuschula. Jejich díla se do aukcí začala dostávat až v nedávné době a pomalu si razí cestu na výsluní zájmu domácího trhu s uměním. Vzhledem ke své kvalitě se mohou v tomto směru postarat o příjemná překvapení.

Josef Hegenbarth: Golgota / 1919 / olej na plátně / 59 × 49,5 cm vyvolávací cena: 280 000 Kč

Josef Hegenbarth: Golgota / 1919 / olej na plátně / 59 × 49,5 cm / vyvolávací cena: 280 000 Kč

 

Josef Hegenbarth (1884–1962) narozený v České Kamenici studoval na pražské Akademii u Augusta Brömseho. Od roku 1905 působil převážně v Drážďanech (také zde studoval na místní Akademii), ale nadále udržoval kontakty s pražskými německými umělci (byl např. členem výrazných pražských uměleckých skupin Pilgergruppe či Prager Secession), v rodné vlasti měl ve dvacátých letech také dvě samostatné výstavy. Podobně jako převážná část česko-německých malířů zpracovával ve svých dílech často biblické náměty. Do této kategorie patří i nabízená malba Golgota z roku 1919. Je to vysoce expresivní a zároveň v symbolismu zakořeněné dílo s příznačným pastózním a vrstevnatým způsobem malby (to je také společný znak pro větší skupinu česko-německých umělců). Tento obraz středních rozměrů je z rubové strany opatřen štítkem Werk-Verzeichnis Josef Hegenbart A I 502 (soupis díla).

Hegenbarth se kromě malby věnoval velmi intenzivně grafice a kresbě (převážně tématům zvířat a cirkusovým výjevům) a vytvořil ilustrace k pohádkám a mnoha dílům světové literatury. Jeho díla jsou v českých aukcích nabízena zřídka a převážně jde právě o grafiky nebo kresby, malby jsou spíše výjimkou. Jeho nejlepší aukční výsledek je 108 000 korun (včetně provize) za obraz Pramen, který byl prodán v únoru tohoto roku u 1. Art Consulting.

Ernest Neuschul: Moje tři ženy a dítě / přelom 20. a 30. let 20. stol. / olej na plátně / 100 × 81 cm / vyvolávací cena: 300 000 Kč

Ernest Neuschul: Moje tři ženy a dítě / přelom 20. a 30. let 20. stol. / olej na plátně / 100 × 81 cm / vyvolávací cena: 300 000 Kč

 

Ještě méně často se na českém trhu můžeme potkat s díly ústeckého rodáka, zajímavého malíře a tanečníka s pohnutými životními osudy, Ernesta Neuschula (1895–1968). Studoval na pražské Akademii u Franze Thieleho, po první světové válce pokračoval ve studiích v Berlíně, kde později, ve 30. letech, působil jako profesor na Akademii. V roce 1919 a 1924 měl v Praze samostatné výstavy. Jeho berlínskou výstavu v roce 1933 zavřeli nacisté a velkou část jeho obrazů tehdy zničili. Po těchto událostech se vrátil do Československa, potom krátce pobýval v SSSR, odkud se pod hrozbou uvěznění (z politických důvodů) vrátil zpět do rodného Ústí nad Labem. Po zabrání Sudet uprchl do Prahy a odtud roku 1939 emigroval do Londýna, kde zůstal do konce svého života.

Neuschulových děl se bohužel nezachovalo mnoho, proto se v aukcích objevují velmi vzácně. Picturou nabízený poměrně rozměrný obraz Moje tři ženy a dítě vznikl na přelomu 20. a 30. let a je typickým příkladem nové věcnosti vyšlé z německého expresionismu, jíž byl Neuschul představitelem. V tomto díle se snoubí pro autora typická chladnost a odměřenost, až s nádechem mysticismu, s pečlivě vystavěnou kompozicí a nevšedním koloritem.

Neuschulovo autorské domácí aukční maximum pochází z minulého roku, kdy se v aukční síni European Arts vydražil obraz Muž a žena za 528 tisíc korun, v době prodeje šlo dokonce i o světový aukční rekord. Stejný obraz byl přitom o několik let dříve nabízen na berlínské aukci ani ne za polovinu této částky. Rekord malby Muž a žena však letos v říjnu v Berlíně překonal prodej plátna Schleppkähne an der Elbe (Čluny na Labi, 1926). To nového majitele našlo i s poplatky v přepočtu přibližně za 614 tisíc korun. Tyto prodeje dobře ilustrují zvýšený zájem o Neuschulovo dílo.

 


Související články

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Vznik fondu Collectiv Art OPF

V Česku vznikl další investiční fond, který bude zhodnocovat prostředky investorů nákupem a prodejem uměleckých děl. Fond Collectiv Art OPF se zaměří převážně na české autory klasické moderny a poválečného umění. Nakupovat bude i díla mladých umělců....

12. prosince 2023
Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Sotheby's Paříž 6. 12. 2023

Milionových obrazů má Jindřich Štyrský na svém kontě již přes čtyři desítky, počítáno v českých korunách. V eurech však ještě žádný. Tuto situaci může zásadním způsobem změnit první prosincová středa, kdy se bude dražit autorovo vrcholně surrealistic...

5. prosince 2023
Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provi...

23. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články

Neuschul Ernest

Osma a Němci

Osma a Němci

8. listopadu 2014


<