Hegenbarth a Neuschul

Galerie Pictura 16. 12. 2015

Vánoční aukce Galerie Pictura (16. prosince ve Velkopřevorském paláci) nabídne mimo jiné dva zajímavé obrazy doposud všeobecně málo známých českých Němců: Josefa Hegenbartha  a Ernesta Neuschula. Jejich díla se do aukcí začala dostávat až v nedávné době a pomalu si razí cestu na výsluní zájmu domácího trhu s uměním. Vzhledem ke své kvalitě se mohou v tomto směru postarat o příjemná překvapení.

Josef Hegenbarth: Golgota / 1919 / olej na plátně / 59 × 49,5 cm vyvolávací cena: 280 000 Kč

Josef Hegenbarth: Golgota / 1919 / olej na plátně / 59 × 49,5 cm / vyvolávací cena: 280 000 Kč

 

Josef Hegenbarth (1884–1962) narozený v České Kamenici studoval na pražské Akademii u Augusta Brömseho. Od roku 1905 působil převážně v Drážďanech (také zde studoval na místní Akademii), ale nadále udržoval kontakty s pražskými německými umělci (byl např. členem výrazných pražských uměleckých skupin Pilgergruppe či Prager Secession), v rodné vlasti měl ve dvacátých letech také dvě samostatné výstavy. Podobně jako převážná část česko-německých malířů zpracovával ve svých dílech často biblické náměty. Do této kategorie patří i nabízená malba Golgota z roku 1919. Je to vysoce expresivní a zároveň v symbolismu zakořeněné dílo s příznačným pastózním a vrstevnatým způsobem malby (to je také společný znak pro větší skupinu česko-německých umělců). Tento obraz středních rozměrů je z rubové strany opatřen štítkem Werk-Verzeichnis Josef Hegenbart A I 502 (soupis díla).

Hegenbarth se kromě malby věnoval velmi intenzivně grafice a kresbě (převážně tématům zvířat a cirkusovým výjevům) a vytvořil ilustrace k pohádkám a mnoha dílům světové literatury. Jeho díla jsou v českých aukcích nabízena zřídka a převážně jde právě o grafiky nebo kresby, malby jsou spíše výjimkou. Jeho nejlepší aukční výsledek je 108 000 korun (včetně provize) za obraz Pramen, který byl prodán v únoru tohoto roku u 1. Art Consulting.

Ernest Neuschul: Moje tři ženy a dítě / přelom 20. a 30. let 20. stol. / olej na plátně / 100 × 81 cm / vyvolávací cena: 300 000 Kč

Ernest Neuschul: Moje tři ženy a dítě / přelom 20. a 30. let 20. stol. / olej na plátně / 100 × 81 cm / vyvolávací cena: 300 000 Kč

 

Ještě méně často se na českém trhu můžeme potkat s díly ústeckého rodáka, zajímavého malíře a tanečníka s pohnutými životními osudy, Ernesta Neuschula (1895–1968). Studoval na pražské Akademii u Franze Thieleho, po první světové válce pokračoval ve studiích v Berlíně, kde později, ve 30. letech, působil jako profesor na Akademii. V roce 1919 a 1924 měl v Praze samostatné výstavy. Jeho berlínskou výstavu v roce 1933 zavřeli nacisté a velkou část jeho obrazů tehdy zničili. Po těchto událostech se vrátil do Československa, potom krátce pobýval v SSSR, odkud se pod hrozbou uvěznění (z politických důvodů) vrátil zpět do rodného Ústí nad Labem. Po zabrání Sudet uprchl do Prahy a odtud roku 1939 emigroval do Londýna, kde zůstal do konce svého života.

Neuschulových děl se bohužel nezachovalo mnoho, proto se v aukcích objevují velmi vzácně. Picturou nabízený poměrně rozměrný obraz Moje tři ženy a dítě vznikl na přelomu 20. a 30. let a je typickým příkladem nové věcnosti vyšlé z německého expresionismu, jíž byl Neuschul představitelem. V tomto díle se snoubí pro autora typická chladnost a odměřenost, až s nádechem mysticismu, s pečlivě vystavěnou kompozicí a nevšedním koloritem.

Neuschulovo autorské domácí aukční maximum pochází z minulého roku, kdy se v aukční síni European Arts vydražil obraz Muž a žena za 528 tisíc korun, v době prodeje šlo dokonce i o světový aukční rekord. Stejný obraz byl přitom o několik let dříve nabízen na berlínské aukci ani ne za polovinu této částky. Rekord malby Muž a žena však letos v říjnu v Berlíně překonal prodej plátna Schleppkähne an der Elbe (Čluny na Labi, 1926). To nového majitele našlo i s poplatky v přepočtu přibližně za 614 tisíc korun. Tyto prodeje dobře ilustrují zvýšený zájem o Neuschulovo dílo.

 


Související články

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

1. Art Consulting 16. 6. 2024

V katalogu sálové aukce 1. Art Consulting v neděli 16. června s podtitulem Exkluzivní výběr klasického a moderního umění najdou zájemci téměř dvě stovky položek. Dominovat mezi nimi bude klasická moderna a poválečné umění.

13. června 2024
Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Galerie Pictura 5. 6., Arthouse Hejtmánek 6. 6. 2024

Zájemce o koupi výtvarného umění tento týden v Praze čeká dvojice sálových aukcí. První pořádá ve středu Galerie Pictura, druhá, tradiční červnová zahradní aukce čeká na sběratele u aukční síně Arthouse Hejtmánek. Obě nabídnou přes dvě stovky položek...

4. června 2024
Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Galerie Kodl 26. 5. 2024

Ačkoli je dnes Rudolf Kremlička považován za jednoho ze stěžejních tvůrců českého moderního umění, zcela se vyhnul kubismu, a svými generačními vrstevníky byl považován spíše za konzervativce. V roce 1918 vystavoval se skupinou Tvrdošíjných. Na jejic...

23. května 2024
Zobrazit všechny

Další články

Neuschul Ernest

Osma a Němci

Osma a Němci

8. listopadu 2014


<