Do aukce jde jedna ze studií ke stěžejnímu dílu Jana Preislera

Galerie Art Praha 23. 4. 2017

Na nadcházející nedělní aukci Galerie Art Praha se bude mimo jiné dražit malířská studie k obrazu Pohádka, významnému dílu Jana Preislera z počátku 20. století. Kromě nesporných výtvarných kvalit se položka může pochlubit i zajímavou proveniencí z pozapomenuté významné náchodské sbírky.

Dle dostupných informací provedl Jan Preisler dvě formátově podobné varianty Pohádky. Verzi s rusovlasou princeznou zakoupila v roce 1965 z privátní sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě, tentýž námět s černovláskou zůstal v rodině prvorepublikového architekta Jiřího Kodla. Ten vedle toho vlastnil ještě menší variantu téhož námětu (45 x 36 cm), jež je v současné době nezvěstná, a několik dalších důležitých Preislerových olejů. K oběma Pohádkám se dochovalo také množství olejových, pastelových a uhlových skic, z nichž nejvýznamnější jsou součástí předních předních institucionálních sbírek, jako jsou Sbírka Pražského hradu, Národní galerie v Praze či Severočeské galerie v Litoměřicích.

Jan Preisler: Pohádka, 1904,
olej na plátně, 105 x 85 cm,
soukromá sbírka

 

Poněkud problematické je časové zařazení. Postura dívek formálně vychází ze série děl završených triptychem Jaro (1900), respektive jeho pravou částí, kdy ženská postava s dlouhými rukávy spočívá pravou ruku v klíně a levou se dotýká travnaté meze, na níž sedí. Nicméně jediná datová, černovlasá princezna vznikla prokazatelně až v roce 1904. Druhá verze se zrzkou se v literatuře uvádí časnější a bývá datována do let 1901–02. Dává se rovněž do souvislostí s hudební produkcí konce 19. století, a to zejména se scénickou hudbou Pohádka od Josefa Suka a Pohádkovou suitou G dur Otakara Ostrčila.

Měla by tedy pocházet z doby ještě před Preislerovou studijní cestou po Itálii, kterou podnikl s Antonínem Hudečkem v první půli roku 1902. Přitom kompozice obou verzí, stejně jako v případě dražené Dívky v modrém, již intenzivně pracuje se zasazením ženské figury do architektonického rámce, který připomene rozviliny Herculanea, Konstantinovu baziliku či jiná antická místa, jež oba malíři navštívili. Preisler byl melancholickou atmosférou ruin nadšen a není bez zajímavosti, že se o své zážitky v korespondenci dělí právě s architektem Janem Kotěrou, pro jehož Peterkův dům na Václavském náměstí krátce před tím maloval zmiňovaný trojdílný monumentální obraz Jaro

Jan Preisler: Pohádka
olej na plátně, 101,5 x 79 cm,
GVU v Ostravě

 
V neděli nabízená Dívka v modrém bezpochyby vznikla v průběhu uvažování o ostravském obrazu a je zajímavé sledovat, jakým vývojem Preisler na své cestě ke konečné definitvě procházel. Od přípravné studie, kde se v postavě princezny ještě projevují charakteristické fyziognomické rysy konkrétní modelky, se postupně promalovává k odosobněnému, ušlechtilému, efemérnímu a mimo čas stojícímu zjevu, který souzněl s jeho chápáním symbolismu. 
 

Jan Preisler: Dívka v modrém, 1902,
olej na plátně, 64 x 45,5 cm,
vyvolávací cena: 1 200 000 Kč,
Galerie Art Praha 23. 4. 2017

 

Dle informací galeristy Vladimíra Neuberta pochází nabízený obraz přímo z rodiny v Náchodě usazeného velkoobchodníka s textilem a sběratele umění Lea Strasse (1871–1945), který se zasloužil o zřízení tamní Městské obrazárny. Strass se narodil v roce 1871 jako šestý ze čtrnácti dětí v Chrudimi. V roce 1905 celá rodině přesídlila do Náchoda a zde Leo převzal prosperující obchod s textilem, který pár roků před tím založil jeho starší bratr. 

Ke vzestupu celého podniku přispěl i na tu dobu moderní zásilkový obchod a firma získala po celém státě označení "vzorkovnice textilního zboží, prádelník a šatník republiky”. Leo Strass s rodinou si postavili velkorysou vilu na prestižním Mánesově nábřeží. V době sílící nacistické hrozby však Strass přesídlil na okraj města, kde nechal zbudovat letní sídlo se znaky lidové architektury, jež v roce 1938 projektoval Karel Kačírek (vila byla zařazena do projektu Slavné vily). Doba však byla ke Strassovým nemilosrdná. Přestože náleželi k tzv. českým Židům, jejich prosperující podnik byl násilně arizován a velká část rodina byla transportována do koncentračních táborů. Bratr Pavel zahynul už v roce 1941 v Mauthausenu, Leo Strass po deportaci v roce 1942 do Terezína umírá o tři roky později v Osvětimi, stejně jako jeho rodiče.

Sbírka byla v době nacistické okupace částečně zachráněna převodem do majetku "smíšených rodin", částečně ukryta a částečně zkonfiskována okupačními úřady. Po válce byl nalezen a vrácen jen zlomek zkonfiskovaných obrazů, podnik byl v roce 1948 samozřejmě znárodněn.

Jan Preisler: Jaro (varianta pravého
křídla triptychu Jaro), 1900,
olej na plátně, 113 x 71 cm,
cena: 9 000 000 Kč,
1. Art Consulting 5.10.2014.

 
Od začátku roku aukcemi prošla čtveřice malířových drobnějších prací, většina z nich se ale neprodala. Minulý rok však byl pro Preislera více než úspěšný. Sběratelé a investoři za jeho oleje utratili dohromady přes 20 milionů korun (více zde). Autorský rekord nicméně již třetím rokem drží varianta pravého křídla triptychu Jaro, která se na podzim 2014 v 1. Art Consulting vydražila s přirážkou za 9 milionů korun.
 

Související články

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Vznik fondu Collectiv Art OPF

V Česku vznikl další investiční fond, který bude zhodnocovat prostředky investorů nákupem a prodejem uměleckých děl. Fond Collectiv Art OPF se zaměří převážně na české autory klasické moderny a poválečného umění. Nakupovat bude i díla mladých umělců....

12. prosince 2023
Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Sotheby's Paříž 6. 12. 2023

Milionových obrazů má Jindřich Štyrský na svém kontě již přes čtyři desítky, počítáno v českých korunách. V eurech však ještě žádný. Tuto situaci může zásadním způsobem změnit první prosincová středa, kdy se bude dražit autorovo vrcholně surrealistic...

5. prosince 2023
Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provi...

23. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články

Preisler Jan

Rekordní pololetí koroně navzdory

Rekordní pololetí koroně navzdory

28. července 2021

Preisler ztracený a znovuobjevený

Preisler ztracený a znovuobjevený

6. dubna 2021

Nejdražší Preisler

Nejdražší Preisler

10. listopadu 2014


<