Cena na sále, cena včetně provize a další poplatky...

Přehled provizí českých aukčních síní

Zatímco v redakční části ART+ nebo na stránkách art+antiques uvádíme dosažené ceny včetně provize, v ostatních domácích médiích se častěji setkáváme s kladívkovými cenami. Výsledkem je poměrně velký zmatek v tom, kolik co vlastně stálo. 

Provize neboli aukční přirážky, které aukční síně účtují kupci ke kladívkové ceně díla jako odměnu za zprostředkování prodeje a k pokrytí svých nákladů, se u českých aukčních síní pohybují od 12 do 25 procent ceny dosažené na sále. Takto navýšená cena je pro kupce většinou cenou konečnou a obsahuje jak provizi samotnou, tak DPH z ní i případný autorský poplatek. 

aukční provize

 

DPH v základní sazbě 21 procent se odvádí pouze z provize aukční síně, nikoliv z vlastní ceny díla. S výjimkou společností European Arts a Valentinum mají všechny aukční síně DPH započtenu již v uváděné provizi. Provize ve výši 20 procent by tedy šlo rozepsat jako odměnu aukční síni ve výši 16,53 procent a DPH. V zahraničí se naopak často setkáváme s tím, že DPH je účtována zvlášť. DPH do konečné ceny nezapočítávají například aukční síně Christie's a Sotheby's. 

Autorský poplatek, či slovy autorského zákona "právo na odměnu při opětném prodeji", se týká děl žijících autorů a autorů, od jejichž úmrtí uplynulo méně než 70 let, a vztahuje se na díla dražší než 40 tisíc korun (v zákoně je jako hraniční částka uváděna cena 1500 eur). U prodejů v ceně do 1,35 milionu korun (50 tisíc eur) tento poplatek činí 4 procenta z kladívkové ceny. U prodejů za vyšší částky postupně klesá. Z ceny nad 13,5 milionu korun činí již jen 0,25 procenta.

Všechny české aukční síně mají případný autorský poplatek zahrnut ve své standardní provizi. Pokud tedy aukční síň, která si účtuje provizi 20 procent, prodá dílo žíjícího autora za 100 tisíc, kupující za něj zaplatí 120 tisíc korun. Z provize 20 tisíc korun připadne aukční síni cca 13,2 tisíce, 2,8 tisíce bude činit DPH a 4 tisíce dostane společnost Gestor, která je pověřeným kolektivním správcem autorských práv. V zahraničí se opět, například u Christie's a Sotheby's, setkáváme i s tím, že autorské poplatky jsou účtovány zvlášť. 

Většina aukčních síní má fixní provizi, která je stejná, ať jde o prodej za sto korun nebo za několik milionů. Pouze aukční síně 1. Art Consulting a Sýpka mají u děl dražených na milion korun sníženou sazbu. Společnost 1. Art Consulting má ještě třetí výši provize pro díla s kladívkovou cenou nad 10 milionů korun. Provize je pak u obou síní ke kladívkové ceně připočítávána strukturovaně. Nižší sazba se vztahuje vždy jen na část ceny, která přesahuje uvedenou hraniční hodnotu.

Po úspěšném vydražení díla si klienti mohou vybrat z několika způsobů, jak za něj aukční síni zaplatit. Do výše 270 tisíc korun je možno platit i v hotovosti. Nad tuto částku je podle zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti však už nutno platbu provést pouze bezhotovostně.

Většina aukční síní uvádí, že nejrozšířenějším způsobem platby je právě převod z účtu. "Bankovním převodem platí u nás za vydražená díla 90% všech klientů," konstatuje například Jiří Rybář z 1. Art Consulting. Některé aukční síně nabízejí i možnost zaplatit platební kartou, avšak častou praxí je zvýšení celkové ceny díla (tj. ceny včetně připočtené aukční provize) pro klienta o bankovní poplatky, tj. zhruba o 3 procenta z celkové ceny. Není tomu tak však všude. "Při platbě kartou již žádné poplatky navíc klientům neúčtujeme, ti zaplatí aukční přirážku 20%, ve které je již obsaženo vše," říká Mária Gálová, ředitelka Dorothea Praha.

Některé aukční síně platbu kartou neakceptují vůbec (ať kvůli problematice bankovních poplatků nebo malému zájmu klientů), jiné uvažují o jejím zrušení. "Možnost platby kartou v podstatě není využívána, jelikož je zpoplatněna bankami. Od příští aukce ji pravděpodobně zrušíme," uvádí ředitel společnosti European Arts Albert Trnka.

Obecně klienti tento způsob platby využívají pro úhradu levnějších děl. Arthouse Hejtmánek a Galerie Ustar shodně odhadují, že kartou platí zhruba pětina jejich klientů. Artkunst uvádí, že kartu při placení použije čtvrtina kupujících. Dokonce polovinu děl zaplacených pomocí bankovních karet zmiňuje aukční síň Vltavín, ani ta však, podobně jako Dorotheum, Artkunst nebo Valentinum, klientům poplatky za tento způsob úhrady neúčtuje.

Splatnost ceny zakoupených děl se napříč aukčními síněmi různí. Pohybuje se od platby na místě do několika týdnů. Obecně platí, že čím nižší cena díla, tím dřívější splatnost. Většina aukčních síní však upozorňuje, že platební podmínky jsou vždy otázkou dohody mezi kupujícím a aukční síní.

 


Související články

Stoletý Vladimír Boudník a jeho cesta aukcemi umění

Stoletý Vladimír Boudník a jeho cesta aukcemi umění

Zajímavé aukční výsledky letošního jubilanta

Vladimír Boudník by se letos 17. března dožil sta let. Pražský rodák, ukotvený ve vysočanských továrnách a libeňských ateliérech, experimentoval s tiskovými a grafickými technikami na světové úrovni, jen o nich téměř nikdo za železnou oponou padesátý...

15. července 2024
Právo a umění: Jak popsat umělecké dílo ve smlouvě

Právo a umění: Jak popsat umělecké dílo ve smlouvě

Právní průvodce pro sběratele umění

Při nakládání s uměleckým dílem, starožitností nebo celou sbírkou je naprosto nezbytné ve smlouvě či závěti každou položku velmi přesně popsat. Jen v takovém případě vás a váš majetek bude právo dostatečně chránit například při reklamacích nebo při z...

11. července 2024
Příběh obrazu: Filla, který držel český aukční rekord

Příběh obrazu: Filla, který držel český aukční rekord

Z výstavy Husa na Kampě, sběratel Vladimír Železný

Museum Kampa do začátku září hostí výběr ze sbírky Vladimíra Železného zaměřený převážně na předválečnou a meziválečnou modernu. Součástí expozice je řada děl, která v minulosti prošla aukčním trhem. Mnoha z nich jsme se věnovali již v době, kdy byla...

8. července 2024
Zobrazit všechny

Další články


<