Botticelliho Bolestný Kristus s překvapením

Sotheby's 27. 1. 2022

Newyorský týden starých mistrů Masters Week se, stejně jako vloni, nese ve znamení velkých očekávání. A opět jsou spojena s výjimečným dílem Sandra Botticelliho. Přesně před rokem byl aukční svět ohromen rekordními téměř dvěma miliardami korun (92,2 miliony dolarů) za Portrét mladého muže s medailonem, ve čtvrtek 27. ledna se bude v ústředí Sotheby´s jistě vyhlížet i případný úspěch Bolestného Krista.

Alessandro di Mariano Filipepi zv. Sandro Botticelli: Bolestný Kristus, 1500-1510, tempera a olej na dřevě, 69 x 51,4 cm, odhadovaná cena: nad 40 000 000 USD (860 000 000 Kč), 27. 1. 2021 Sotheby´s New York

Alessandro di Mariano Filipepi zv. Sandro Botticelli: Bolestný Kristus, 1500-1510,
tempera a olej na dřevě, 116,2 x 100 cm (včetně rámu),
odhadovaná cena: nad 40 000 000 USD (860 000 000 Kč),
27. 1. 2021 Sotheby´s New York

 

Mohlo by se zdát, že mistrovské dílo génia vrcholné italské renesance již nemůže ničím překvapit, ale předaukční průzkum přinesl nová zjištění i v tomto případě. Botticelliho malba na dřevěné desce spadá do umělcova pozdního období, mezi léta 1500 až 1510. Ať už pod vlivem bouřlivých událostí kolem radikálního hnutí dominikána Girolama Savonaroly ve Florencii (1494-98), nebo jednoduše pokročilejším věkem (zemřel v 65 letech) se z této Botticelliho etapy zachovalo jen minimum prací.

Zpodobení Bolestného Krista odpovídá Botticelliho estetickému i spirituálnímu pojetí náboženského umění a naplňuje naši představu o devočním obraze: polopostava v téměř životní velikosti, s pohledem upřeným na věřícího, s atributy odkazujícími na mučednické poslední chvíle jeho pozemského života. Co však Botticelli pojal zcela inovativně, je propojení vší pašijové ikonografie do jediného, tak přesvědčivého výrazu. Svázané ruce i paže, trnová koruna a rudá tunika se vztahují ke scénám tupení Krista, rány po hřebech souvisí s přibíjením na kříž, vytkávaná písmena na krčním lemu citují nápisovou tabulku INRI při ukřižování, prsty vložené do otevřené rány na hrudi připomínají setkání s nevěřícím Tomášem po zmrtvýchvstání.

Nejsilněji pak působí, zcela v duchu tzv. renesančního křesťanského symbolismu, svatozář z grisaillových andělů nesoucích nástroje Kristova utrpení. Truchlící andělé s Arma Christi letící v kruhu za Kristovou hlavou, jsou Botticelliho zásadním vkladem k intenzivní meditaci nad Spasitelovým příběhem. Takové přiblížení se k bolestnému Kristu bylo patrně i hlavním posláním obrazu: objednateli měl sloužit k soukromé zbožnosti, obrazně i doslova, tváří v tvář.

 

Alessandro di Mariano Filipepi, zvaný Sandro Botticelli: Bolestný Kristus, 1500-1510 Tempera a olej na dřevě, 69 x 51,4 cm Odhadovaná cena: nad 40 000 000 USD (860 000 000 Kč) 27. 1. 2021 Sotheby´s New York
Alessandro di Mariano Filipepi zv. Sandro Botticelli: Bolestný Kristus, 1500-1510,
tempera a olej na dřevě, 69 x 51,4 cm (malba),
odhadovaná cena: nad 40 000 000 USD (860 000 000 Kč),
27. 1. 2021 Sotheby´s New York
 

Deska i temperová malba jsou i po více než pěti stech letech ve výborném technickém stavu, jak potvrdila pečlivá restaurátorská prohlídka. Ta také díky infračervené reflektografii odhalila dosud neznámou podkresbu, jež na první pohled nesouvisela s definitivou. Až otočením podkladu o 180 stupňů se z nesouvislých linií vynořila skica Madony s jasně čitelným Ježíškovým obličejem. Tento intimní výjev s Pannou Marií hladící se s dítětem, se odvozuje od východokřesťanské ikony typu Eleúsa, tedy Madona „něžně milující“, a v domácím kontextu jej známe například z některých malovaných i sochařských krásnoslohých Madon. Zda se Sandro Botticelli rozhodl opustit námět Madony kvůli zakázce na Bolestného Krista či jen vyměnil materiál (na klíčové místo styku obou tváří vyšel velký suk), se lze jen dohadovat. Jasné ale je, že dřevěnou desku otočil a druhotně použil.

Že se tato zajímavost objevila až nyní, v souvislosti s přípravou díla k prodeji, vychází z neobvyklé provenienční historie. Je dohledatelná do poloviny devatenáctého století, kdy pozdní florentské quattrocento získávalo na popularitě a Itálie byla oblíbeným rezidenčním městem movitých Evropanů. Nějak tak se Bolestný Kristus dostal do sbírky britského politika Edwarda Johna Sartorise a jeho manželky Adelaidy Kembelové Sartorisové, slavné operní pěvkyně, při jejich pobytech v Římě. V rodinné kolekci v Hampshire a Londýně zůstal obraz až do listopadu 1963, kdy jej tehdejší majitelka Lady Cunynghamová, prapravnučka Sartorisových, nabídla k prodeji u londýnské síně Sotheby´s. Za 10 tisíc liber jej přes prostředníka zakoupil americký sběratel a nyní, po necelých šedesáti letech, se bude nabízet v newyorské centrále za odhadovaných minimálně 860 milionů korun (40 milionů dolarů). Na položku je prodávajícímu uplatněna garantovaná cena.

 
Alessandro di Mariano Filipepi zv. Sandro Botticelli: Madona s dítětem, Podkresba v IR reflektografii 27. 1. 2021 Sotheby´s New York
Alessandro di Mariano Filipepi zv. Sandro Botticelli: Madona s dítětem typu Eleúsa,
podkresba v IR reflektografii pod obrazem Bolestného Krista
 

Tato i na staromistrovské chef-d'œuvry úctyhodná částka je výslednicí několika faktorů. Jednak se aktuálně dražený Bolestný Kristus vyvezl na vlně botticelliovského zájmu z posledních dvou tří let (červen 2019, Zurich, Portrét mladého muže, přisáno (?) – 180 milionů korun; říjen 2019, Frieze Masters, Portrét Michele Tarcanioty – 705 milionů korun; leden 2019, NY, Portrét muže s medailonem – 2 miliardy korun), jednak se zúžil potenciální okruh nabídek pozdního Botticelliho na dva či tři kusy celosvětově. Dále se na základě umělecko-historických analýz zpřesňovala atribuce obrazu: od „dílenského“ určení v 70. letech až k přiznanému autorství při ojedinělém vystavení na přelomu roku 2009/10 ve Städelově muzeu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Jak si Bolestný Kristus v aukci povede doopravdy, si budeme muset ještě chvíli počkat, nicméně organizátoři si pozornost médií i možných kupců zajišťovali již s předstihem. Botticelliho dílo vyslali na přehlídkové turné po svých pobočkách, takže krátce okouzlovalo diváky v Hong Kongu, Los Angeles, Londýně a naposledy v Dubaji. I v takto kulturně a nábožensky odlišné oblasti jakou jsou Spojené arabské emiráty, vidí aukční síň velký potenciál. Podle Sotheby´s tam během pár let vzrostl zájem o evropské staré mistry až o čtyřicet procent a sami čelní představitelé emirátů neskrývají ambice promlouvat do celosvětového kulturního dění.

 

Alessandro di Mariano Filipepi zv. Sandro Botticelli: Bolestný Kristus Dubai International Financial Centre 12. – 14. 12. 2021 Sotheby´s Dubaj
Alessandro di Mariano Filipepi zv. Sandro Botticelli: Bolestný Kristus,
odhalení obrazu v Dubai International Financial Centre,
12. – 14. 12. 2021 Sotheby´s Dubaj
 
I tento blízkovýchodní a arabský segment trhu s uměním jistě přispěl k rekordnímu úspěchu této aukční síně v její 277 leté historii. Těsně před koncem dražební sezóny, v polovině prosince 2021, si v Sotheby´s připsali obrat přibližně 163 miliardy korun (7,3 miliardy dolarů), k němuž právě loňský Botticelliho raný Portrét rozhodně přispěl nemalou měrou (více zde).
 
Výsledek aukce:
Obraz se ve čtvrtek 27. 1. v New Yorku prodal za konečnou cenu 45 419 700 USD, v přepočtu ke dni prodeje za zhruba 994 milionů korun. Je tak druhým nejdražším Botticelliho dílem vydraženým v aukci.

Související články

250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

Zajímavé aukční výsledky otce evropského romantismu

Obdivovatelé malířského a kreslířského umění jednoho z nejslavnějších romantiků objíždějí v těchto měsících německá muzea a galerie, které pořádají řadu špičkových tematických výstav. Letošní kulaté výročí však mohou oslavovat i sběratelé a sběratelk...

19. června 2024
Sbírka manželů Kahnových posedmé a opět s českými surrealisty

Sbírka manželů Kahnových posedmé a opět s českými surrealisty

PIASA Paris 5. 6. 2024

Začátkem června se v pařížské aukční síni Piasa představil již sedmý výběr ze sbírky Jeana-Paula a Geneviève Kahnových. Umělecká pozůstalost se rozprodává pátým rokem a stejně jako v předchozích dražebních kolech nechyběla v nabídce ani tentokrát čes...

14. června 2024
Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Jak vrcholí kauza kyberútoku na databáze světové aukční síně

Na pátek 31. května 2024 dali vyděrači ze skupiny RansomHub aukční síni Christie's ultimátum k zaplacení výkupného. Jinak budou dále blokovat její počítačové systémy a zveřejní citlivá data až půl milionu jejích klientů. Trh s uměním, kde jsou intern...

31. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<