Analýza aukčního trhu


Index ART+

1454

Červen 2024

Index ART+ vyjadřuje trend na trhu s uměním, je vypočítáván na základě obratu, výše cenových nárůstů a hodnoty neprodaných položek.


Vývoj Art+ Indexu

 

O Art+ Indexu

Index ART+ je vypočítáván na základě obratu, výše cenových nárůstů a hodnoty neprodaných položek. Převádí tak na jediný údaj několik klíčových kategorií, které slouží k popisu trhu. Starší statistky operovaly pouze s celkovými obraty. Vysoké procento neprodaných položek i to, zda se dílo prodá za vyvolávací cenu, nebo s výrazným cenovým nárůstem, jsou přitom pro popis trhu stejně důležité jako obrat.

Pojem trh s uměním v sobě nese velkou míru zobecnění. Ve skutečnosti neexistuje jeden jediný trh s uměním, ale řada dílčích trhů (trh s uměním 19. století, s klasickou modernou, s poválečným uměním...), z nichž každý má svou vlastní dynamiku. Index trhu s uměním v tomto smyslu představuje ještě vyšší stupeň abstrakce. Z jeho pohybu proto nelze automaticky dovozovat růst či pokles cen jednotlivých uměleckých děl. Index ART+ je především nástrojem pro dlouhodobé analýzy a jeho krátkodobé pohyby je třeba chápat hlavně jako reflexi atmosféry na trhu. Růst či pokles cen index vyjadřuje pouze nepřímo.

Index ART+ je primárně určen zájemcům o trh s uměním, kteří na umění pohlížejí jako na jeden z alternativních investičních nástrojů. Trh s uměním nikdy nebude zcela logický a racionální, neboť umění je ze samé své podstaty těsně spjato s emocemi. Index ART+ dává investorům do ruky analytický nástroj, jak své vlastní rozhodování maximálně racionalizovat. Klíčovou dovedností každého investora je schopnost odhadnout vhodnou chvíli ke koupi či prodeji uměleckého díla. Správné čtení atmosféry na trhu v tom hraje velmi důležitou roli. Index ART+ je cenný v tom, že představuje objektivní způsob popisu trhu.


Historie

 

2023

TOP 10

2022

TOP 10

2021

TOP 10

2020

TOP 10

2019

TOP 10


Grafy

Graf vývoje vybraných segmentů domácího trhu

Funkce metrika umožňuje sledovat hodnocení celých skupin uměleckých děl na českém trhu a vytvořit si přehled o vývoji jeho jednotlivých segmentů. Grafy zpracovávají aukční výsledky všech sledovaných děl autorů uvedených v jednotlivých skupinách. Výpočet těchto křivek vychází z metodiky výpočtu indexu ART+, který zohledňuje ceny prodaných položek, jejich nárůst i ceny položek, které se neprodaly. Na stránkách skupin jsou uvedeny historické analýzy publikované v Ročenkách ART+.


Segmenty trhu

Detailně sledujeme jednotlivé segmenty domácího trhu

Poválečné umění

Poválečné umění

Významní domácí umělci narození mezi léty 1920 - 1939.

Současné umění - nejmladší generace

Současné umění - nejmladší generace

Domácí umělci narození po roce 1980.

Současné umění - starší generace

Současné umění - starší generace

Významní domácí umělci narození mezi léty 1940 - 1959.

Současné umění - střední generace

Současné umění - střední generace

Významní domácí umělci narození mezi léty 1960 - 1979.


<