Rekordní desítka koroně navzdory

Top 10 roku 2020

Ke koupi deseti nejdražších obrazů letošního roku by případný zájemce potřeboval rovných 340 milionů korun. To je o 3 miliony víc než v loňském roce a historický rekord českých aukcí. Nová autorská maxima zaznamenali František Kupka, Toyen, Jan Zrzavý a Theodor Pištěk.

Hned dvakrát se přepisoval celkový žebříček nejdražších děl. Nejprve začátkem října, když se raný obraz Toyen, Piková dáma z roku 1926, na aukci Adolf Loos Apartment and Gallery prodal za 78,65 milionu korun. Podruhé pak koncem listopadu, kdy na aukci Galerie Kodl Kupkova abstrakce Divertimento II z druhé poloviny 30. let vystoupala na 90,24 milionu korun. 

Historicky poprvé se do top 10 dostalo dílo žijícího umělce. Stalo se tak díky obrazu Theodora Pištěka Adieu, Guy Moll, který Galerie Kodl vydražila za 25,44 milionu korun. Dosažená cena je nejen novým Pištěkových aukčním maximem, ale současně také novým rekordem v dané kategorii. Dosud titul nejdražšího žijícího umělce patřil Federicovi Díazovi, jehož zlata kapka Lacrimau z Expo v Šanghaji se před třemi lety na aukci European Arts prodala za 6,5 milionu korun.

Charakteristické pro současnou situaci na trhu je, že polovina obrazů z letošního top 10 v uplynulých deseti letech trhem již jednou prošla. Nejkratší doba mezi prvním a druhým prodejem uplynula v případě Zrzavého obrazu Fantastická krajina, který se na aukci Galerie Ustar začátkem prosince prodal za 28,08 milionu korun, téměř dvojnásobek částky, za kterou byl stejnou galerií vydražen v roce 2016.

Zbývající čtyři obrazy prošly v letech 2011 až 2015 aukcemi v Paříži, Londýně nebo Berlíně. Největší nárůst zaznamenala již zmiňovaná Kupkova abstrakce, která se prodala za více než pětinásobek ceny realizované v červnu 2011 v Londýně.

 

 

František Kupka: Divertimento II, 1935 (1938)

 

1. František Kupka: Divertimento II, 1935 (1938),
olej na plátně, 59 × 92 cm, 
cena: 90 240 000 Kč
, Galerie Kodl 29. 11. 2020

Obraz byl v letech 1999–2011 součástí sbírky amerických manželů Normana a Suzanne Hascoeových, kteří jej získali na aukci v New Yorku za 5,5 milionu korun. Při rozprodeji jejich sbírky na aukci Sotheby's v Londýně v červnu 2011 se prodal za necelých 16 milionů korun (více zde). Předaukční odhad počítal s cenou 40 až 70 milionů, cena na sále nakonec vystoupala na 75,2 milionu korun. Dosavadní Kupkův rekord, stanovený loni v květnu na aukci stejné galerie, měl hodnotu 78 milionů korun (více zde). Související obraz Divertimento I, který má shodný formát a obdobnou kompozici a barevnost, je dnes ve sbírce Guggenheimova muzea v New Yorku.

 

Toyen: Piková dáma, 1926

 

2. Toyen: Piková dáma, 1926,
olej na plátně, 92 × 65 cm, 
cena: 78 650 000 Kč, Adolf Loos Apartment and Gallery 4. 10. 2020

Obraz vznikl krátce po malířčině prvním přestěhování se do Paříže a ve 20. letech jej Toyen opakovaně vystavovala. V roce 1928 byl například v Aventinské mansardě nabízen za 1800 Kč. Nikdy se však neprodal a zůstal v jejím držení až do smrti. Při rozprodeji její pozůstalosti v červnu 1982 jej aukční síň vybrala na obálku katalogu a prodal se za tehdy rekordních 84 tisíc franků, tedy zhruba 350 tisíc korun. Předaukční odhad počítal s cenou 35 až 40 milionů, cena na sále nakonec vystoupala na 65 milionů korun (více zde). Dosavadní malířčin rekord, stanovený před třemi lety na aukci Galerie Kodl, měl hodnotu 36 milionů korun (více zde). 

 

František Kupka: Růžový klobouk, 1907–09

 

3. František Kupka: Růžový klobouk, 1907–09,
olej na plátně, 65 × 64 cm, 
cena: 34 800 000 Kč
, Galerie Kodl 29. 11. 2020

Obraz byl vystaven na Kupkově retrospektivě v pražském Mánesu v roce 1946 a je reprodukován v malířově monografii od Ludmily Vachtové z roku 1968. Před šesti lety se objevil na aukci berlínské aukční síně Grisebach, kde se prodal s výrazným nárůstem za 9,6 milionu korun (více zde). Nyní dosažená cena je novým rekordem za Kupkovo rané realistické dílo. Identitu portrétované dámy neznáme, aukční síň však přišla se zajímavou hypotézou, že by jí mohla být Suzanne Duchampová, mladší sestra Marcela Duchampa a Kupkových sousedů z Puteaux Jacquese Villona a Raymonda Duchamp-Villona. V době vzniku obrazu Suzanne bylo osmnáct až dvacet let a studoval malbu na akademii v Rouenu. Ze svých bratrů měla nejblíže k Marcelovi, který byl o dva roky starší a který byl velkým Kupkovým obdivovatelem.

 

Jan Zrzavý: Fantastická krajina, 1913–14,

 

4. Jan Zrzavý: Fantastická krajina, 1913–14,
olej na plátně, 49,5 × 49,5 cm,
cena: 28 080 000 Kč, Galerie Ustar 6. 12. 2020

Obraz se na trh vrátil po pouhých čtyřech letech, v letech 2016–17 držel s cenou 14,4 milionu korun titul nejdražšího Zrzavého díla českých aukcích (více zde). Malířovo mezinárodní cenové maximum patřilo posledních sedm let obrazu Spící hoch z roku 1912, který se v listopadu 2013 v Londýně prodal za 17,7 milionu korun (více zde). Fantastická krajina byla dlouho známa jen ze zmínky v malířově monografii z roku 1941, kde se v souvislosti s jiným obrazem téhož námětu píše "existuje replika obrazu, větších rozměrů v majetku dra V. Šamana v Praze". V době vzniku obrazu bylo Zrzavému třiadvacet let a na podzim 1912 měl první společnou výstavu se skupinou Sursum. 

 

Jan Zrzavý: Královna moří, 1948–50

 

5. Jan Zrzavý: Královna moří, 1948–50,
tempera na kartonu, 69 × 109 cm,
cena: 27 280 000 Kč, Arthouse Hejtmánek 10. 12. 2020

Obraz byl dosud největší Zrzavého malbou nabízenou v aukci a dosažené cena je rekordem za malířovo poválečné dílo. Zatímco ve 20. a 30. letech Zrzavý maloval lodě a bárky kotvící v přístavu, ve 40. letech je začal zobrazovat vytažené na pláž s obřími balvany v okolí. Dosud nejdražší malbou s tímto námětem byly příbuzné Bárky na pobřeží, které se před čtyřmi lety prodaly na aukci Galerie Kodl za 9,6 milionu korun. Oba obrazy pojil nejen stejný námět, ale i provenience, pocházely z majetku malíře Viléma Kafky, Zrzavého blízkého přítel. Na zadní straně obrazu je přípis historika umění Františka Dvořáka z roku 1994, který popisuje okolnosti vzniku malby: "V roce 1950 jsme s Chocholou Zrzavého jednoho večera navštívili. Na paletě měl namíchanou barvu a zeptal se s úsměvem, který pro něho nebyl typický, jestli je tato barva dost královská. Že se obraz jmenuje Královna moří. Přikývli jsme a Zrzavý pomalu a rozvážně domaloval loď. K tomuto obrazu měl silný citový vztah."

 

Theodor Pištěk: Adie Guy Moll, 1992–2017

 

6. Theodor Pištěk: Adieu, Guy Moll, 1992–2017,
olej na plátně, 115 × 150 cm, 
cena: 25 440 000 Kč, Galerie Kodl 29. 11. 2020

Guy Moll byl nadějným francouzským automobilovým závodníkem na začátku 30. let. V srpnu 1934 ve věku pouhých čtyřiadvaceti let zemřel při závodech na okruhu Pescara ve střední Itálii, když ztratil kontrolu nad svou Alfa Romeo P3 a ve vysoké rychlosti narazil do mostu. Pro Pištěka, který se sám automobilovému sportu věnoval, má obraz i ryze osobní rozměr. Vyrovnával se v něm se smrtí své manželky, filmařky Věry Filipové-Pištěkové. Na obraze pracoval celé čtvrtstoletí, od roku 1992 do roku 2017. Výstavní premiéru před třemi lety v Galerii Zdeněk Sklenář na výstavě k malířovým pětaosmdesátým narozeninám (více zde). Dražba startovala na 18 milionech, více než čtyřnásobku dosavadního malířova rekordu, a zájemci cenu v průběhu aukce ještě výrazně navýšili. 

 

Bohumil Kubišta: Zátiší s pivoňkami, 1909,

 

7. Bohumil Kubišta: Zátiší s pivoňkami, 1909,
olej na plátně, 64 × 82,5 cm,
cena: 17 112 000 Kč, European Arts 22. 11. 2020

Obraz měl mimořádnou provenienci – pocházel ze sbírky významného prvorepublikového sběratele moderního umění, advokáta Františka Čeřovského. Toho s Kubištou navíc pojil zvláštní vztah, v roce 1911 jej zastupoval v právním sporu s malířem Josefem Ullmannem, který svého mladšího kolegu fyzicky inzultoval kvůli negativní kritice. "Při příležitosti tohoto sporu jsem byl jednou Kubištou pozván do jeho chudého podnájemnického pokoje na Vinohradech (…) Kubišta tam měl své nejlepší obrazy uloženy v koutě za almarou a na almaře: svinutá plátna, lepenky po obou stranách pomalované, všecko většinou bez rámů, skromné, nehonosné, chudé. Vytahoval a ukazoval plaše a rozpačitě, svůj vážný výklad doprovázel věřícími, nechlubivými, nevtíravými slovy, jasně, stručně, přesvědčivě, ale s jakousi zatrpklostí. Nikdo o ně tehdy nestál, a přece bylo možno je dostat za pár korun," vpomínal po letech Čeřovský (více zde). Dosažená cena je druhou nejvyšší za Kubištovo dílo, maximum patří jinému zátiší z roku 1909, které se před sedmi lety na aukci společnosti 1. Art Consulting prodalo za 18,49 milionu korun.

 

Mikuláš Medek: Sesutý signál, 1963

 

8. Mikuláš Medek: Sesutý signál, 1963,
olej a email na plátně, 178 × 133 cm, 
cena: 13 920 000 Kč
, Galerie Kodl 29. 11. 2020

Jeden z nejvýznamnějších malířových abstraktních obrazů nabízených dosud v aukci (více zde). Medek jej poprvé vystavil na jaře 1964 na skupinové výstavě D, která byla první oficiální výstavou českého informelu. "Můj cyklus Signály vychází z toho, že člověk je obklopen řadou signálů, nařízení, šipek, které mu přikazují, kudy má jít. Mně šlo o to, tuto složku, která působí mechanicky, zlidštit, využít této mechaniky, která v člověku je, této schopnosti reagovat podvědomě a automaticky na znaky, a dát tomu jiný smysl. Udělat signál, který by v člověku rozjel prostě schopnost vnímat, signál k člověku. (…) Obraz sám, to je chladně vykonstruované modré zrcadlo, v kterém se to červeně vaří, je to jakoby pohled na určitou romantickou situaci," charakterizoval obraz a příbuzná díla Mikuláš Medek v květnu 1966 v časopise Výtvarná práce. Dosažená cena je rekordem za Medkovo dílo z 60. let, dráž se prodaly jen dva malířovy modré figurativní obrazy z roku 1956 (víc zde).

 

Emil Filla: Zátiší se džbánem a flétnou, 1914

 

9. Emil Filla: Zátiší se džbánem a flétnou, 1914,
olej a písek na dřevě, 20 × 50 cm, 
cena: 12 480 000 Kč
, Galerie Kodl 29. 11. 2020

V malířově monografii od Vojtěcha Lahody je obraz reprodukován pouze černobíle, autor mu však věnuje plné tři odstavce: "Obraz je výrazem oné pro holandské období příznačné vznešené melancholie, napětí předmětů běžných, domácích (džbán) a hudebních nástrojů, případně notových záznamů. Jak nápis, tak notový záznam odkazují k benátskému skladateli 18. století Benedettu Marcellovi (1686–1739), který se proslavil hudebním zpracováním prvních padesáti žalmů pro hlas a příležitostné nástroje technikou kontrapunktu." Obraz byl před pěti lety dražen v Londýně, kde se prodal s mírným nárůstem za téměř 200 tisíc liber, v přepočtu a včetně všech poplatků za 8 milionů korun (více zde).

 

6. Emil Filla: Zátiší s mandolínou, 1946,

 

10. Emil Filla: Zátiší s mandolínou, 1946, 
olej na plátně, 97 × 130 cm, 
cena: 12 000 000 Kč
, Galerie Kodl 29. 11. 2020

Dosažená cena je novým rekordem za Fillovo poválečné dílo, předchozí cenové maximum v této kategorii bylo méně než poloviční. Jedná se o jedno z vůbec největších Fillových pláten dosud nabízených v aukci. Obraz se na trh vrátil po devíti letech, v červnu 2011 byl v Paříži vydražen za necelé 3 miliony korun (více zde). V Lahodově monografii je obraz zachycen na dokumentární fotografii z Fillovy výstavy v pražském Mánesu v květnu 1947. V pozůstalosti dokumentárních a reprodukčních snímků Josefa Sudka, která byla nedávno digitalizována, se dochovala i samostatná fotografie tohoto obrazu. 

 


Související články

Historické top 10 českých aukcí (duben 2024)

Historické top 10 českých aukcí (duben 2024)

Druhé dílo přes sto milionů

Jako druhý obraz v historii českých aukcí překonal hranici sto milionů korun olej Početí/ Danae od Františka Kupky. S cenou 126,5 milionu korun se stal nejdražším obrazem tuzemského trhu a také nejdražším Kupkovým dílem prodaným na českých aukcích.

22. dubna 2024
Muzikova nejdražší desítka by přišla na 77 milionů korun

Muzikova nejdražší desítka by přišla na 77 milionů korun

TOP 10 Františka Muziky

Za posledních několik let se TOP 10 Františka Muziky zcela proměnilo. Pouze s jedinou výjimkou se v něm nyní nacházejí díla zakoupená na aukcích od roku 2018. Loni se Muzika také dostal mezi nejúspěšnější umělce na aukcích, patřilo mu sedmé místo v ř...

8. dubna 2024
Sběratelé dotlačili Procházku k historickému rekordu

Sběratelé dotlačili Procházku k historickému rekordu

Prodeje Antonína Procházky v roce 2023 a aktuální TOP 10

V loňském roce zaznamenal Antonín Procházka devátý nejvyšší obrat ze všech autorů, jejichž díla se prodávají v aukcích. Sběratelé za jeho práce vydali nejvíce peněz v historii, více než 27 milionů korun.

27. února 2024
Zobrazit všechny

Další články

Zrzavý Jan

Top 20 on-line, 03/2021

Top 20 on-line, 03/2021

5. dubna 2021

Od Muchy po Medka

Od Muchy po Medka

20. ledna 2021

Zrzavý, Gočár a Rusové

Zrzavý, Gočár a Rusové

11. prosince 2020


<