Znovu Rudolfínec

Arthouse Hejtmánek 28. 5. 2015

Společnost Arthouse Hejtmánek, která před dvěma lety slavila úspěch s obrazem Hanse von Aachen ze sbírky Rudolfa II., bude nyní dražit dalšího pozoruhodného Rudolfínce – Madonu od Daniela Fröschla.  

 Daniel Fröschl: Madona s Ježíškem a hrozny / 1600-09

Daniel Fröschl: Madona s Ježíškem
a hrozny / 1600-09
olej na plátně / 86,5 x 60 cm /
vyv. cena: 1 200 000 Kč
(bez 24% provize)

 

Obraz je výjimečný jak svým pojetím, tak autorským připsáním. Malba je zjevně inspirována madonami Albrechta Dürera a Lucase Cranacha st., které od Daniela Fröschla (1572–1613) dělilo celé století. Je tak zajímavou ukázkou císařova zájmu o zaalpskou renesanci a současně i dokladem toho, nakolik reflektovaně dokázali umělci působící na jeho dvoře přistupovat k tématu stylu. Jde zde o zcela jinou výtvarnou polohu, než na jakou jsme zvyklí u Hanse von Aachen nebo Bartolomea Sprangera.

Eliška Fučíková, mimo jiné autorka nedávné výstavy Rudolfínského umění ze soukromých sbírek v Muzeu hlavního města Prahy, obraz identifikovala jako dílo správce Rudolfovy kunstkomory Daniela Fröschla, který v Praze pobýval od roku 1604. Před tím působil v Medicejských službách ve Florencii.

V katalogu zmíněné výstavy o umělci Fučíková píše: „Na císařském dvoře je Daniel Fröschl vedený od roku 1607 jako antikvář s platem 25 zlatých měsíčně, tedy ve funkci správce kunstkomory. Její dochovaný inventář z let 1607–1611 skutečně sestavil a dokonce doplnil drobnými kresbičkami vystavených předmětů. Funkce antikváře zabírala většinu malířova času, získat od něho nějaké dílo – jak se píše v dobových pramenech – bylo obtížné“.

Obraz, u kterého lze předpokládat úzkou vazbu k samotnému císaři, bude nabízen za 1,2 milionu korun (bez aukční provize). V úvodu zmiňovaný von Aachenův obraz Diana odpočívající po lovu, který je přímo doložený v inventáři císařských sbírek z roku 1621, před dvěma lety vystoupal z 2 na 4,8 milionu korun (včetně provize na 5,95 milionu korun).

Součástí dražené kolekce bude i řada dalších zajímavých děl starých mistrů, včetně několika Rembrandtových grafik. Za všechny zmiňme ještě alespoň dvojici květinových zátiší od Jana Vojtěcha Angermeyera. Jejich dražba bude startovat na motivačních 180 tisících korun (bez provize).

Jan Vojtěch Angermeyer

Jan Vojtěch Angermeyer: Párová zátiší s kyticí / kolem 1720
olej na dřevě / á 19 x 14 cm / vyv. cena: 180 000 Kč (bez 24 % provize)

 

 


Související články

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Vznik fondu Collectiv Art OPF

V Česku vznikl další investiční fond, který bude zhodnocovat prostředky investorů nákupem a prodejem uměleckých děl. Fond Collectiv Art OPF se zaměří převážně na české autory klasické moderny a poválečného umění. Nakupovat bude i díla mladých umělců....

12. prosince 2023
Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Sotheby's Paříž 6. 12. 2023

Milionových obrazů má Jindřich Štyrský na svém kontě již přes čtyři desítky, počítáno v českých korunách. V eurech však ještě žádný. Tuto situaci může zásadním způsobem změnit první prosincová středa, kdy se bude dražit autorovo vrcholně surrealistic...

5. prosince 2023
Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provi...

23. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články

Angermeyer Jan Vojtěch

Top 10 2005

Top 10 2005

1. ledna 2009


<