Z aukce "Asiatik" vybírá... sinoložka Olga Lomová

Arcimboldo 26. 11. 2013

Galerie Arcimboldo shromáždila pro podzimní aukci Asiatik 297 předmětů z Číny, Koreje, Japonska, Jihovýchodní Asie, Indie, Persie a Předního východu. V jejich výběru se odrážejí sběratelské zájmy našich předků pobývajících v Asii zhruba od počátku minulého století. Byli to diplomati, novináři, technici, filmaři a také orientalisté, zpravidla ještě jako studenti. Skutečnost, že většina předmětů byla získána přímo v Asii, jim dodává na ceně.

ČChi-Paj-š`: Sběrač chrastí / kolem 1940 / tuš a barvy na papíře / 66 x 40 cm

 

Tradičně největší pozornost na aukcích galerie Arcimboldo poutají díla čínského malířství 20. století (tzv. „národní malba“, tj. tušová malba v tradičním stylu). Nakupují je hlavně Číňané, kteří v tuto chvíli mají dost peněz na to, aby bez většího váhání vydávali miliónové částky – tím spíš, že na trhu v Číně ceny podobných obrazů dosahují dvojnásobné i trojnásobné výšky. Cenu čínského malířství 1. poloviny 20. století dnes v Číně zvyšuje vlna zájmu o domácí kulturní dědictví, které v 60. letech brutálně poznamenala Kulturní revoluce.

Nejdráž se již tradičně platí Čchi Paj-š´ (1864–1957), malíř, který měl v 50. letech v Číně postavení národního pokladu. Zásluhou malíře Vojtěcha Chytila (1896–1936), který Čchi Paj-š´ovy obrazy přivezl do Prahy již před válkou, se jeho jméno u nás dostalo záhy do širšího povědomí a řada Čechů, kteří v 50. letech přijížděli do Pekingu v rámci oficiální výměny, pak nakupovala jeho obrazy. V letošní aukci je nabízeno několik mimořádně zdařilých Čchi Paj-š´ových děl v žánru květiny a ptáci (kde se vyskytují také motivy různé havěti). Největší vyvolávací cenu (2 800 000 Kč) má pro autora méně typický obraz Sběrače chrastí z r. 1940 (č. 278), mně se však mnohem víc líbí menší obrázek Žabí návnada z r. 1957, nabízený za „pouhých“ 700 000 (č. 289). Jedná se o ukázku Čchi Paj-š´ova hravého stylu s plebejskou tématikou, jaký měl v oblibě v posledních letech života.

Sü Pej-chung: Vepř / 1947(?) / tuš na papíře / 23,5 x 24,7 cm

 

Druhým na čínském trhu mimořádně ceněným mistrem, jehož obrazy Arcimboldo také nabízí, je Sü Pej-chung (1895–1953). Sü studoval západní malířské techniky v Japonsku a ve Francii a po návratu do vlasti na konci 20. let se zde stal význačnou osobností moderního – tj. evropskou tradicí ovlivněného – malířství. Byl významným pedagogem a organizátorem kulturního života Čínské republiky a různé důležité posty zastával i po vzniku ČLR. To dnes také zvyšuje cenu jeho obrazů v očích čínských kupců, pro které je společenské postavení autora vždy důležité. Sü Pej-chungovy obrazy koní jako symbol vytrvalosti a prudkého pohybu vpřed v Čínské lidové republice mají nádech oficiálního umění. Jejich všudypřítomnost v nekonečném množství reprodukcí se člověku brzy začne zajídat. O to víc mě na letošní aukci překvapil Sü Pej-chungův žertovný obraz Vepře z r. 1947 nabízený za poměrně skromnou vyvolávací cenu 800 000 Kč (č. 279). Uvidíme, zda čínští kupci projeví smysl pro humor a vyženou cenu nahoru tak, aby se přiblížila ceně Kohouta na skalce z r. 1951 (č. 280). Ten je proveden v duchu podobném jako Süovy koně, včetně pozitivní symboliky, a působí dojmem vážného, oficiálního umění své doby.

Sü Pej-chung: Kohout na skalce / 1951 / tuš na papíře / 81,5 x 42,5 cm


Většinu nabízených předmětů nicméně tvoří menší sošky a užitkové předměty z různých částí světa, různých materiálů a také různé kvality. Mezi nimi vynikají drobné čínské sošky buddhů a bódhisattvů, případně další drobné bronzové předměty staré zhruba 1300 až 2000 let. Vyvolávací ceny nejsou příliš vysoké; pohybují se od 8000 do 40 000 korun a na rozdíl od miliónových obrazů lákají našince k úvahám o možné koupi. S ohledem na to, že čínští sběratelé a obchodníci pohybující se po mezinárodních aukcích o tyto předměty nemají obvykle velký zájem, lze předpokládat, že se neprodají o mnoho dráž, než kolik je vyvolávací cena.

Pro profesorku čínské literatury je pokušení dvojnásobné, když si začne představovat, že podobné předměty obklopovaly spisovatele a básníky dávných časů. Miniaturní bronzová nádobka s ještěrkami (č. 140) teoreticky mohla stát na stole historika S´-ma Čchiena. A elegantní sošky bódhisattvy Kuan-jin v ladném postoji a se zvlněnými stuhami a drapérií (položky č. 130–132) mohl mít u sebe Buddha básnictví, tchangský básník Wang Wej.

Bódhisattva Avalókitéšvara / Tibet 18. století / barvy na plátně / 74,5 x 56 cm

 

Lamaistické umění i s ohledem na zájem o duchovní kulturu Tibetu láká v poslední době stále víc zájemců u nás i v Číně. V letošní aukci galerie Arcimboldo je několik vynikajících ukázek malby 18. století. Avalókitešvara (v Číně známý jako Kuan-jin) obklopený girlandou pivoněk a broskví (č. 122) vyniká zářivými barvami, jemností provedení a smyslem pro detail. V podobně vytříbeném stylu je namalován také mongolský obraz boha deště Vadžrapáního ze stejné doby (č. 126). Na rozdíl od slitovného Avalókitešvary je Vadžrapáni zachycen v dramatickém postoji, který ještě zvýrazňuje jeho hrozivý zevnějšek s korunou z lidských lebek na hlavě a lidskou kůží přehozenou přes ramena. Mistrovství provedení, včetně ozvuků čínské malby patrných ve stylu obou těchto obrazů, napovídá provenienci v prostředí nejvyšších náboženských kruhů, případně vysoké aristokracie, snad i z okruhu panovnickeho dvora. Cena 16, respektive 18 000 rozhodně není přemrštěná.

Bůh deště Vadžrapáni / Mongolsko 18. století / barvy na plátně / 50 x 36,5 cm

 


Související články

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Vznik fondu Collectiv Art OPF

V Česku vznikl další investiční fond, který bude zhodnocovat prostředky investorů nákupem a prodejem uměleckých děl. Fond Collectiv Art OPF se zaměří převážně na české autory klasické moderny a poválečného umění. Nakupovat bude i díla mladých umělců....

12. prosince 2023
Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Sotheby's Paříž 6. 12. 2023

Milionových obrazů má Jindřich Štyrský na svém kontě již přes čtyři desítky, počítáno v českých korunách. V eurech však ještě žádný. Tuto situaci může zásadním způsobem změnit první prosincová středa, kdy se bude dražit autorovo vrcholně surrealistic...

5. prosince 2023
Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provi...

23. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články

Sü Pej-chung

Asijské starožitnosti a jeden milionový obraz

Asijské starožitnosti a jeden milionový obraz

14. prosince 2015

Příběhy čínských svitků

Příběhy čínských svitků

28. května 2015

Čína a zbytek Asie

Čína a zbytek Asie

16. prosince 2013


<