V ostravském Novém světě

Výstava v GVU tématizuje prvorepublikové umění

Dokončením výstavní trilogie pokryla Galerie výtvarného umění v Ostravě hlavní linii vývoje domácího výtvarného umění první poloviny 20. století, a to opět se sympatickým odkazem na mnohdy opomíjené regionální autory. Měli však všichni o vznikajícím světě podobné představy? 

Výstava je logickým završením dvou předchozích úspěšných projektů z produkce ostravské galerie, totiž  Sváry zření z roku 2008 s podtitulem Fazety modernity  mapující období od konce 19. století do roku 1918, a Černá slunce / Odvrácená strana modernity, která před čtyřmi lety zkoumala etapu od závěru dvacátých let do konce 2. světové války. Koncepce probíhající výstavy tedy do jisté míry vyplňuje mezeru v mapování československého umění a na obdobné platformě se zabývá komplexním výtvarným vývojem v letech 1917–1927.

http://www.artplus.cz/cs/aukce/45474-koupel-nohou-                           
V novém světě/ Podmínky modernity, Galerie výtvarného umění v Ostravě. Zprava:  Josef Čapek, Koupel nohou, 1921, olej na plátně, 72 x 45 cm. Galerie Art Praha, 21.9.2008. Dosažená cena: 9 322 000 Kč (více zde). Vedle: Václav Špála, Píseň venkova, 1922, olej na plátně, 42 x 50 cm. Galerie Kodl, 25.5. 2014. Dosažená cena: 3 240 000 Kč
 

Dle slov autora konceptu, Karla Srpa, bylo hlavním ideovým záměrem zejména představit toto umělecké dění v průběhu jednoho dynamického desetiletí na pozadí společensko-politického milieu. To bylo unikátní nejen nikoli bezproblémovým vstřebáváním vzniku samostatného Československa a posléze dobou takzvané první republiky, ale znamenalo také pro mnoho oborů položení solidních základů, k nimž se do jisté míry výtvarníci vztahují (nebo se vůči nim alespoň vymezují) dodnes.  Expozice čítající přes 250 prací je segmentovaná do několika vzájemné propojených částí tak, aby v dílech šedesáti malířů, sochařů a fotografů dokumentovala proměny v tehdejším vnímání “modernity”. Nemohou tudíž chybět jména jako Václav Špála, Emil Filla, Antonín Procházka, Jan Zrzavý, Otakar Kubín, Josef Čapek, Rudolf Kremlička, František Foltýn nebo dvojice Jindřich Štyrský – Toyen.

Otakar Kubín, L'Adolescent mourant

Pohled do instalace výstavy s obrazem Otakara Kubína L'Adolescent mourant, 1921, olej na plátně, 146 x 114 cm. Euroepan Arts, 31.5.1015. Dosažená cena: 6 085 800 Kč (autorovo top10 zde).

K rozšíření ustálených uměleckohistorických obzorů přispívá především prezentace představitelů mimo hlavní proud (např. Jiří Kars) a také regionálních postav, jako například Ferdiš Duša, Břetislav Bartoš nebo Alois Zapletal. Za příznačné potom lze označit interdisciplinární propojení tvůrčího prvorepublikového světa v jeden expandující pulzující organismus. Zajímavým momentem jsou na výstavě přehodnocené okolnosti vlivu prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka na tehdejší plastiku a tedy i na veřejné zakázky, samostatnou sekci potom tvoří kolekce tématicky věnovaná městu Ostrava. Nedílnou součástí expozice je chronologie událostí zaměřená především na dosud nepublikované dobové materiály, jako jsou fotografie, katalogy výstav nebo plakáty.
Jindřich Štyrský, Kominík a sněhulák, Krajina v oblacích

 

 

 

 

 

 

Zleva:  Jindřich Štyrský, Kominík a sněhulák, 1925, olej na plátně, 70,5 x 50, 5 cm. Dorotheum Praha, 17.9.2011. Dosažená cena: 6 720 000 Kč. Vedle: Jindřich Štyrský, Krajina v oblacích, 1925, olej na plátně, 100 x 65 cm. Galerie Kodl, 2.12.2007. Dosažená cena: 12 300 000 Kč. 

Jak potvrzuje Jan Kudrna z GVU v Ostravě, míra ochoty institucionálních i soukromých majitelů zapůjčit exponáty se odvíjela od zkušenosti z předchozích výstav, a tak se celková doba přípravy pohybovala kolem roku a půl. Pokud návštěvnost udrží nasazené tempo, přepokládá se do začátku ledna, kdy výstava končí, kolem 20 – 25 tisíc diváků. Tuto derniéru bude doprovázet křest sedmisetstránkové (!) publikace Karla Srpa kontextuálně pojednávající mnohoznačné a proměnlivé aspekty “modernity”, a to opět od nakladatelství Arbor Vitae.

V novém světě/ Podmínky modernity

Galerie výtvarného umění v Ostravě, 28. 9. 2016 – 8. 1. 2017                                                Komentované prohlídky s kurátory se uskuteční 6. prosince a 3. ledna 2017 vždy od 17 hodin. Nutná je rezervace online na webových stránkách galerie www.gvuo.cz

 

 


Související články

Právo a umění: Jak popsat umělecké dílo ve smlouvě

Právo a umění: Jak popsat umělecké dílo ve smlouvě

Právní průvodce pro sběratele umění

Při nakládání s uměleckým dílem, starožitností nebo celou sbírkou je naprosto nezbytné ve smlouvě či závěti každou položku velmi přesně popsat. Jen v takovém případě vás a váš majetek bude právo dostatečně chránit například při reklamacích nebo při z...

11. července 2024
Příběh obrazu: Filla, který držel český aukční rekord

Příběh obrazu: Filla, který držel český aukční rekord

Z výstavy Husa na Kampě, sběratel Vladimír Železný

Museum Kampa do začátku září hostí výběr ze sbírky Vladimíra Železného zaměřený převážně na předválečnou a meziválečnou modernu. Součástí expozice je řada děl, která v minulosti prošla aukčním trhem. Mnoha z nich jsme se věnovali již v době, kdy byla...

8. července 2024
250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

Zajímavé aukční výsledky otce evropského romantismu

Obdivovatelé malířského a kreslířského umění jednoho z nejslavnějších romantiků objíždějí v těchto měsících německá muzea a galerie, které pořádají řadu špičkových tematických výstav. Letošní kulaté výročí však mohou oslavovat i sběratelé a sběratelk...

19. června 2024
Zobrazit všechny

Další články


<