Růst o tisíce procent: Deset nejdivočejších dražeb roku 2022

Žebříček deseti děl s nejvyšším zhodnocením na českých aukcích

Aukční trh loni zažil řadu impozatntních sběratelských bitev, jejichž výsledkem byl skok z vyvolávací na konečnou cenu v řádu tisíců procent. Deset nejvýraznějších nárůstů přinášíme v TOP 10 uměleckých děl, o které svedli dražitelé největší souboj. 

Závody sběratelů v přihazování, které neberou konce, jsou kořením každé aukce. V loňském roce se takových dostihů odehrálo mnoho. Desítku těch nejdramatičtějších, kdy dražitelé zvedli původní vyvolávací cenu na konci dražby na více než devitinásobek, přinášíme v tomto TOP 10. Vybrali jsme do ní díla, jejichž dražba startovala nad hranicí 10 tisíc korun.

Navýšení konečných cen proti vyvolávacím cenám

(průměrné navýšení v %)

jarní dražební sezóny se v první desítce podle nárůstů udržela čtyři díla, z nichž tři zazářila na brněnském rozprodeji sbírky Alexandra Skalického, nicméně i tak byla odsunuta do druhé poloviny tabulky nečekanými úspěchy na listopadových a prosincových dražbách v Praze.

Posledních dvanáct měsíců ukázalo, že rozdíl mezi konečnou a vyvolávací cenou se už nemusí počítat jen řádu stovek procent, ale rovnou v tisících. Vždyť osmička nejzásadnějších navýšení přesáhla čtyřciferné číslo. Nepřekonatelným vítězem v posunu směrem vzhůru se stalo plátno méně známého Ladislava Šímy Muž s holí, jehož prodej se zhodnotil na 2467 procent oproti prvnímu podání. Žebříček uzavírají Bárky na pobřeží Jana Zrzavého s nárůstem vyvolávací ceny na 944 procent.

Oproti konzervativnějšímu pohledu kupujících na absolutně nejdražší díla (viz aktuální TOP 10) se do této první desítky dostaly nejen tradičně oblíbené závěsné obrazy, ale daleko pestřejší segment výtvarných disciplín, tedy kresby, objekty nebo reliéfy. Nejdostupnější položky zahajovaly na nižších desítkách tisíc korun a přinesly i pro pořadatele nejedno překvapení.

 

TOP 10 podle nárůstů vyvolávacích cen na domácím trhu s uměním za rok 2022

(všechny částky uvedeny s příslušnou provizí):

 

 

 

1/ 

Ladislav Šíma: Muž s holí, kolem 1912,

olej na plátně, 100 x 64 cm,

Adolf Loos Apartment and Gallery 4. 12. 2022

Konečná cena (s provizí): 2 238 500 Kč

Vyvolávací cena (s provizí): 90 750 Kč

Navýšení vyvolávací ceny na: 2467 %

 

Organizátoři prosincové aukce v letenském EXPO 58 ART očekávali od Šímova metrového plátna prodej kolem 181 tisíc korun (horní hranice odhadu), ale stačilo osm minut a 117 příhozů, aby se situace vyvinula překotně jinak. Zájemci ocenili raritnost Muže s holí jako ojedinělý příklad autorova kuboexpresionistického období kolem roku 1912 a vynesli jej až na finální částku přes 2,2 milionu korun, tedy na 25násobek vyvolávací ceny. V základech se otřásl Šímův dosavadní čtyři roky starý rekord, Autoportrét za téměř 350 tisíc korun. V prosincové dražbě u Adolf Loos Apartment and Gallery figuroval znovu objevovaný Ladislav Šíma na 52. místě, řazeno podle vyvolávacích cen, ale poskočil až na čtvrtou nejdražší položku dne.

V posledních deseti letech se na volném trhu pohybovalo ročně kolem třech až pěti ukázek autorova kresebného či malířského díla, převážně z jeho jilemnického a benešovského období, kde působil jako středoškolský profesor výtvarné výchovy. Výjimku představuje sedmadvacetikusová nabídka z roku 2013 u Galerie Pictura, z níž se prodalo šestnáct obrazů a kreseb. Specifickým příspěvkem k české výtvarné historiografii byla „státní“ zakázka na sérii obrazů z legionářských bojišť na italské frontě, kterou Šíma realizoval v rámci mise Umělecké skupiny Památníku odboje v červenci 1919.

 

 

2/        

Teodor Mousson: Dívky v krojích,

olej na plátně, 75 x 80,5 cm,

Galerie Art Praha 12. 11. 2022

Konečná cena (s provizí): 683 200 Kč

Vyvolávací cena (s provizí): 42 700 Kč

Navýšení vyvolávací ceny na: 1600 %

 

Maďarský malíř s francouzskými kořeny Jozef Teodor Mousson měl sice ještě za svého života několik samostatných výstav na území českých zemí (Praha 1922 a 1935, Ostrava 1930), ale profesní i uměleckou kariérou je svázán se slovenskými Michalovci, kde od roku 1919 působil jako učitel a později i jako profesionální malíř. Specializoval se na žánrové scenérie zemplínského folklóru ve vesnické i volné krajině. Většině obrazů dominují etnograficky věrně pojaté dívky v krojích, vypracované temperamentním rukopisem a bohatou prosvětlenou barevností. Přirozeným trhem pro Moussonovo dílo je samozřejmě Slovensko, odkud pochází i jeho dosavadní maximum z loňského ledna (Na trhu za přibližně 1,5 milionu korun), nicméně i v Praze se v loňském roce objevil přinejmenším čtyřikrát. Galerie Art Praha prezentovala Dívky v krojích s katalogovou vyvolávací cenou přes 42 tisíc korun, což v její listopadové dražbě znamenalo průměrnou startovní částku. Pak ale do hry zásadním způsobem vstoupila předchozí neveřejná limitace a Moussonova položka se okamžitě vyhoupla na reálnou startovní sumu přes 512 tisíc korun. Kladívko přikleplo Dívky v krojích novému majiteli za více než 683 tisíc korun a zůstavilo tak autorovi nový český rekord.

 

 

3/

Vladimír Fuka: Na hrázi, 1945,

olej na lepence, 36 x 51 cm

Galerie Pictura 7. 12. 2022

Konečná cena (s provizí): 390 400 Kč

Vyvolávací cena (s provizí): 30 500 Kč

Navýšení vyvolávací ceny na: 1280 %

 

I třetí místo žebříčku zaznamenalo nárůst vyvolávacích cen o řád. S téměř třináctinásobným úspěchem se prodala juvenilie malíře, kreslíře, ilustrátora a knižního výtvarníka Vladimíra Fuky u Galerie Pictura v loňském prosinci. V Braunově domě na Karlově náměstí se Na hrázi poprvé představilo těsně nad 30 tisíci korunami a pro zájemce o Fukovy rané práce ovlivněné Skupinou 42 znamenalo opravdu výhodnou příležitost k nákupu, vždyť jiné reprezentativní obrazy se o pár měsíců dříve dražily za částky přes 160 tisíc korun. Během 4 minut a 59 příhozů se to také potvrdilo a pochmurná krajina se obratem posunula mezi pětici nejdražších Fukových děl vůbec. V podstatě se opakoval scénář z listopadu roku 2021, kdy kvalitní Noční město poskočilo ze 180 tisíc na patrně dlouho nepřekonatelných 1,32 milionu korun u Galerie Kodl. Fukova multižánrová a plodná tvorba se na českém trhu prosazuje celkem pravidelně, sběratelsky nejžádanějším segmentem jsou obrazy z konce 40. a 50. let, kdy se vyjadřuje obdobnou civilistně laděnou poetikou jako jeho starší osobní i pracovní přátelé Jiří Kolář nebo Kamil Lhoták. Přímo s ním si Vladimír Fuka zaexperimentoval na vzniku tzv. kadávrů, kolektivně malovaných obrazů. Odchodem do emigrace v roce 1967 se jeho stopa v českém výtvarném milieu vytratila a až poslední desetiletí tuto mezeru pomalu vyplňují.

 

 

4/

Antonín Pelc: Chlapec na dvorku, kolem 1923,

olej na plátně, 54 x 50 cm,

European Arts 20. 11. 2022

Konečná cena (s provizí): 744 000 Kč

Vyvolávací cena (s provizí): 62 000 Kč

Navýšení vyvolávací ceny na: 1200 %

 

Výtvarný projev malíře, karikaturisty, ilustrátora a pedagoga Antonína Pelce formovaly malé i velké dějiny první, druhé i třetí republiky stejně jako požadavky komunistického režimu. Po absolvování malířského ateliéru na pražské Akademii se v raném období, ve 20. letech, přiklonil k lyrickému kubismu a zároveň se etabloval jako pohotový kreslíř a žurnalistický karikaturista. Protiválečnými novinovými a časopiseckými kresbami reagoval na fašizující se evropskou politiku, takže začátkem války emigroval do Francie, odkud doputoval do internačních táborů v Maroku a na Martiniku. Přes New York se pak vrátil do osvobozeného Československa, kde se obratem stal exponentem nastupujících komunistických sil, včetně například založení ateliéru politické kresby a plakátu na pražské VŠUP. Současná kritika považuje za stěžejní Pelcův meziválečný přínos české angažované kresbě, ve volné tvorbě jsou nejvyhledávanější díla s modernistickým výrazem v duchu nové věcnosti. Mezi ně lze počítat i plátno Chlapec na dvorku. Organizátoři listopadové aukce je nacenili na nižší průměr, z 250 položek, představených v Obecním domě v Praze, figurovalo na 124. místě podle vyvolávacích cen. Zahajovacích 62 tisíc korun bylo slibných, neboť jen o něco větší formáty se aktuálně nabízely za dvojnásobné sumy. Katalogový odhad osciloval až ke 190 tisícům korun. Sběratelé se však nezalekli Pelcova rozporuplného režimního angažmá a o Chlapce na dvorku ze 20. let zabojovali přes dvaapadesát příhozů až ke 12násobku vyvolávací ceny. Z na první pohled nevýrazného kusu se v okamžení stala 29. nejdražší položka aukce a čtvrtý nejvyšší prodej v rámci Pelcova osobního žebříčku, ne tak vzdálený od nedávného rekordu u Galerie Kodl (Chlapci s kohouty, přes 1 milion korun). 

 

 

5/

Vladimír Preclík: Květina z Čech, 1968,

Socha, 65 cm,

Aukční dům Zezula 28. 5. 2022

Konečná cena (s provizí): 240 000 Kč

Vyvolávací cena (s provizí): 21 600 Kč

Navýšení vyvolávací ceny na: 1111 %

 

V roce 2022 prošlo aukčním trhem minimálně 13 ukázek žánrově i materiálově pestré umělecké práce Vladimíra Preclíka. Četné publikace, grafické listy, plastiky a objekty byly nabízeny především v prvním pololetí, takže v květnu dosažené prvenství – nečekaný prodej přes 200 tisíc korun – zůstal neohrožen. Prestižní provenience více než půlmetrové dřevěné Květiny z Čech ze sbírky Alexandra Skalického jistě napomohla i k úctyhodnému nárůstu na 1 111 procent oproti vyvolávací ceně. U brněnské aukční síně Zezula se vystřídalo 38 příhozů, než se signovaný a datovaný objekt v typické monochromní barevnosti dopracoval na autorské maximum. Datace sochy k roku 1968 připomíná Preclíkovu oblibu ve zhmotňování rostlinných fantazií, v nichž i přes neradostnou dobu nechybí hravost a inovativnost.

 

 

6/

Radoslav Kratina: Barevné pruhy,

Reliéf, 33,5 x 34 cm,

Arthouse Hejtmánek 8. 12. 2022

Konečná cena (s provizí): 868 000 Kč

Vyvolávací cena (s provizí): 80 600 Kč

Navýšení vyvolávací ceny na:  1077 %

 

Necelé tři týdny dělily souboj o autorské maximum sochaře, malíře, designéra a grafika Radoslava Kratiny. Koncem loňského listopadu si pozici jedničky užíval téměř metrový duralový variabil, aby jej počátkem prosince vystřídal o něco ranější dřevěný hranolový reliéf Barevné pruhy. Kratinův osobitý přístup k umění jako interakci s divákem, který může prostorové umělecké dílo měnit a spoludotvářet, je jednoznačně sběratelsky nejpoptávanější kategorií, vždyť všechna díla z jeho interního TOP 10 mají podobu variabilních objektů. A z nich čtyři byly prodány právě v roce 2022. První příhozy na Barevné pruhy začaly na více než osmdesáti tisících korun. Cena se změnila ještě 51krát, než se zastavila na částce těsně pod 870 tisíci korun. Znamenalo to posun na 1077 procent vyvolávací ceny a sedmou nejvyšší částku dražby u Arthouse Hejtmánek. Nabízený reliéf patří k první sérii variabilů (autorský termín), kterými se novokonstruktivista Radoslav Kratina zabýval od roku 1964. Jako absolvent Školy uměleckých řemesel, VŠUP a průmyslový návrhář textilu a hraček měl k pojetí materiálu v prostoru vždy blízko. První rámové konstrukce s pohyblivými výplněmi z tyček, špalíčků nebo hranolů byly z kontrastně polychromovaného dřeva, od první poloviny 70. let experimentoval s kovem, který umožňoval dokonale přesné zpracování pohyblivých prvků – klíčovou funkcionalitu jeho variabilů. V roce 2017 byla k vidění Kratinova putovní výstava Konstanty a proměnné (Praha a Brno), jež se díky doposud nejvyššímu počtu prodaných děl otiskla i do oblasti trhu s uměním.

 

 

7/

František Štorek: Odysseus trosečník, 1980,

Bronz, 35 cm,

Aukční dům Zezula 28. 5. 2022

Konečná cena (s provizí): 180 000 Kč

Vyvolávací cena (s provizí): 18 000 Kč

Navýšení vyvolávací ceny na:  1000 %

 

Pro méně známého českého akademického sochaře a medailéra Františka Štorka znamenal aukční rok 2022 prima sezónu. První dva nejdražší prodeje se uskutečnily vloni a květnová nabídka dokonce s nečekaným desetinásobným navýšením původně stanovené vyvolávací částky. On-line limitace na Odyssea trosečníka sice první příhoz odpíchla „až“ od necelých 29 tisíc korun, ale následujících 34 příhozů již pokračovalo spořádaně postupně. František Štorek si prošel nejdříve abstraktním obdobím, od roku 1968 až do konce umělecké kariéry se naopak věnoval figurální tvorbě. Formativně i myšlenkově ho zasáhla studijní cesta do Řecka v roce 1966, která jej obohatila o celoživotní inspiraci antickou kulturou, uměním a ikonografií. Bronzový odlitek Odysseus trosečník zosobňuje Štorkovu fantaskní kompozici fragmentů těl a dynamických živlů, odkazujících na příběh z homérovského eposu. Na domácím trhu se od loňského ledna objevila jeho díla jen čtyřikrát, v předchozích letech také sporadicky s vyvolávacími cenami kolem 36 tisíc korun (vč. orientační provize). V tomto kontextu se možná 18 tisíc korun za Odyssea u Aukčního domu Zezula ukázalo jako výhodná příležitost, podpořená prestižním vlastnictvím ve sbírce Alexandra Skalického. Konečných 180 tisíc korun pak bylo pro Štorkovu autorskou bilanci rekordních.

 

 

8/

Zdeněk Burian: Odkaz lovce tajgy, 1956,

Akvarel, 30 x 22 cm,

Adolf Loos Apartment and Gallery 4. 12. 2022

Konečná cena (s provizí): 181 500 Kč

Vyvolávací cena (s provizí): 18 150 Kč

Navýšení vyvolávací ceny na:  1000 %

 

Osobnost Zdeňka Buriana není potřeba představovat ani běžné veřejnosti, natož zájemcům o české meziválečné a poválečné výtvarné umění. Na aukčním trhu se pohybují každoročně desítky jeho prací, v případě roku 2019 i stovky. Burianovo ikonické portfolio zahrnuje volnou tvorbu, kresebnou, akvarelovou či kvašovou přípravu k ilustracím i samotné tištěné publikace, často v podobě memorabilií s autorským věnováním. Vloni šlo minimálně o 36 nabídek. Pražská Adolf Loos Apartment and Gallery představila v prosinci středně velkou scenérii z daleké Sibiře, zachycující souboj levhartích rodičů (ve starší terminologii pardálů) s geologem a lovcem Feklistovem o mláďata. Precizně vyvedený barevný akvarel sloužil jako předloha k celostránkové černobílé ilustraci v knize Rudolfa Luskače Odkaz lovce tajgy, byť v mírně pozměněné kompozici. Oficiální vyvolávací cena byla stanovena těsně nad 18 tisíc korun, předaukční odhad hovořil o aspiraci na téměř 49 tisíc korun. Jak se ale ukázalo záhy po uzavření limitací, základ musel být posunut na bezmála 60 tisíc korun. Následovalo sedmnáct příhozů a ze signované studie se díky desetinásobnému nárůstu na více než 180 tisíc korun rázem stala třetí nejdražší Burianova kresba vůbec. Dobrodružně-detektivní román ze sovětského prostředí s vyhraněnou „mysliveckou“ ideologií je stejně jako další Luskačova produkce silně tendenční, ale polovina padesátých let znamenala i pro tehdy již slavného Zdeňka Buriana nutnost přijímat pracovní úkoly bez ohledu na osobní preference.

 

 

9/

Jaroslava Pešicová: Večer, 1980,

Olej, 142 x 114,5 cm,

Aukční dům Zezula 28. 5. 2022

Konečná cena (s provizí): 408 000 Kč

Vyvolávací cena (s provizí): 42 000 Kč

Navýšení vyvolávací ceny na:  971 %

 

 

Na devátou příčku v žebříčku loňských nárůstů se dostala malířka, grafička a ilustrátorka Jaroslava Pešicová. Za svým manželem, o rok starším spolužákem z pražské AVU Františkem Štorkem, zaostala jen o dvě místa. Z její bohaté, téměř šedesátileté solitérní umělecké práce, jsou nejvyhledávanější závěsné obrazy (předloňská výstava v GAVU Cheb), jichž se však oproti grafickému dílu objevuje na volném trhu nepoměrně méně. Komornější rozměry se v posledních letech nabízely průměrně za zhruba třicet tisíc korun, proto bezmála půldruhého metru vysoký olej na sololitu Večer, startující na 42 tisících korunách, musel rozhodně zaujmout. Nového majitele našel za více než devítinásobek, historicky třetí nejdražší prodej Pešicové. Jaký interesantní finanční posun, když byl do sbírky Alexandra Skalického zakoupen za 13 750 korun československých, jak dokládá prodejní nálepka ČFVU na zadní straně rámu. Ke květnovému úspěchu Večera u brněnské síně Zezula jistě přihlédli i experti z 1. Art Consulting, když více než dvoumetrovou férii Na barokní téma nabízeli za doposud nevídaných 216 tisíc korun. Také s ní v říjnu dosáhli na autorčino aktuální maximum, činící 528 tisíc korun.

 

 

10/

Jan Zrzavý: Bárky na pobřeží, 1953,

Pastel, 10 x 31 cm,

Galerie Kodl 29. 5. 2022

Konečná cena (s provizí): 1 020 000 Kč

Vyvolávací cena (s provizí): 108 000 Kč

Navýšení vyvolávací ceny na:  944 %

 

S malířem Janem Zrzavým je motiv přímořské krajiny s loďkami neodmyslitelně spojen již od první cesty do Bretaně v druhé polovině 20. let 20. století. Stejně tak je autorovo dílo stálicí na domácím aukčním trhu, nezřídka s rekordními ambicemi, ať už v malbě, kresbě či grafice. Jen za období leden-prosinec 2022 se v technice kresby představil minimálně sedmatřicetkrát. Galerie Kodl v květnu dražila pastel Bárky na pobřeží z roku 1953 s poměrně obvyklým minimálním podáním 108 tisíc korun za obdobný formát. Předchozí dva roky ukázaly, že z této částky se lze vypracovat až na přibližně 420 tisíc korun. Ale energie v sále rozhodla jinak a Bárky na pobřeží zakotvily, jako první z námětové řady na papíře, těsně nad milionovou hranicí. Navýšení vyvolávací ceny lze vyčíslit 944 procenty, což Bárkám vyneslo závěrečnou pozici v tomto TOP 10. Nově čtvrtá vůbec nejdražší položka ze Zrzavého kresebného portfolia se prosadila možná i díky nezvyklému horizontálnímu formátu a doloženou provenienční historií ze sbírky sochaře Bedřicha Stefana. 


Související články

Historické top 10 českých aukcí (duben 2024)

Historické top 10 českých aukcí (duben 2024)

Druhé dílo přes sto milionů

Jako druhý obraz v historii českých aukcí překonal hranici sto milionů korun olej Početí/ Danae od Františka Kupky. S cenou 126,5 milionu korun se stal nejdražším obrazem tuzemského trhu a také nejdražším Kupkovým dílem prodaným na českých aukcích.

22. dubna 2024
Muzikova nejdražší desítka by přišla na 77 milionů korun

Muzikova nejdražší desítka by přišla na 77 milionů korun

TOP 10 Františka Muziky

Za posledních několik let se TOP 10 Františka Muziky zcela proměnilo. Pouze s jedinou výjimkou se v něm nyní nacházejí díla zakoupená na aukcích od roku 2018. Loni se Muzika také dostal mezi nejúspěšnější umělce na aukcích, patřilo mu sedmé místo v ř...

8. dubna 2024
Sběratelé dotlačili Procházku k historickému rekordu

Sběratelé dotlačili Procházku k historickému rekordu

Prodeje Antonína Procházky v roce 2023 a aktuální TOP 10

V loňském roce zaznamenal Antonín Procházka devátý nejvyšší obrat ze všech autorů, jejichž díla se prodávají v aukcích. Sběratelé za jeho práce vydali nejvíce peněz v historii, více než 27 milionů korun.

27. února 2024
Zobrazit všechny

Další články


<