Reclusův Kupka

Galerie Kodl 28. 11. 2021

Ačkoli je konvolut 106 kreseb Františka Kupky, které vznikaly mezi lety 1904 a 1908 jako ilustrační doprovod k encyklopedii Člověk a země francouzského geografa Éliséeho Recluse, součástí podzimní aukce Galerie Kodl v neděli 28. listopadu, rozhodla se jej pro jeho obsáhlost veřejnosti představit samostatně v termínu před standardní předaukční výstavou. 

František Kupka: Arabes et Berbères (Arabové a Berbeři), záhlaví kapitoly, štětec a tuš na papíře, 47,7 × 62,5 cm, Galerie Kodl 28. 11. 2021

František Kupka: Arabes et Berbères (Arabové a Berbeři), záhlaví kapitoly,
štětec a tuš na papíře, 47,7 × 62,5 cm,
Galerie Kodl 28. 11. 2021
 
 
Prostřednictvím webové stránky Galerie Kodl je možno si celý soubor virtuálně do detailu prohlédnout i nyní, po skončení výstavy. Jednotlivé kresby jsou nainstalovány v reálných výstavních prostorách tak, jak byly během října prezentovány, včetně všech popisek, které se zobrazí proklikem na aktuální aukční katalog.
 
Francouzský geograf Jean Jacques Élisée Reclus (1830–1905) byl i přes svůj nonkonformní přístup k životu a společnosti, který byl dán jeho anarchistickým směřováním, uznávaným odborníkem. Jakkoli byly jeho názory na svou dobu velmi provokativní a často ho dostávaly i do problémů se zákonem, obdržel za svůj život několik prestižních geografických cen. Kromě toho, že byl Reclus například propagátorem volné lásky, naturismu nebo vegetariánství, se v jeho díle objevily zcela nové myšlenky, například důraz na odpovědnost lidstva za svět, ve kterém žije. Jako jeden z prvních otevřel ekologická témata a zabýval se také právy zvířat.
 
Některé jeho preference ho do jisté míry spojovaly s o dvě generace mladším Františkem Kupkou, kterého si pro své poslední dílo Člověk a země jako ilustrátora osobně vybral. Společné životní směřování (anarchismus, naturismus, vegetariánství) v tomto výběru jistě sehrálo svou roli. Je také namístě připomenout, že před prací na tomto souboru se Kupka věnoval karikatuře a své cykly Peníze, Náboženství a Mír publikoval v anarchistickém časopise L’Assiette au beurre. Satira je vlastní také části kreseb pro tuto Reclusovu objednávku.
 
 
František Kupka: Mondes lointains (Vzdálené světy), záhlaví kapitoly, štětec, tuš a běloba na papíře, 47,9 × 62,7 cm, Galerie Kodl 28. 11. 2021
František Kupka: Mondes lointains (Vzdálené světy), záhlaví kapitoly,
štětec, tuš a běloba na papíře, 47,9 × 62,7 cm,
Galerie Kodl 28. 11. 2021
 
 
Člověk a země bylo rozsáhlé kompendium encyklopedického zaměření, které shrnovalo dějiny lidstva od jeho počátků po Reclusovu současnost. Kniha vycházela postupně mezi lety 1905 a 1908 a měla celkem šest svazků rozdělených chronologicky do čtyř oddílů (knih): Předkové, Starověké dějiny, Moderní dějiny a Soudobé dějiny. Kupka pro ni vytvořil více než stovku výpravných tušových kreseb provedených štětcem nebo perem a často doplněných ještě bělobou. Rozměry a orientace jednotlivých obrazů se odvíjely od toho, na které místo v knize byly určeny.
 
Záhlaví kapitol byla orientována na šířku a jejich velikost byla zhruba 50 × 65 centimetrů, viněty, které kapitoly naopak uzavíraly, měly menší rozměry (do 41 cm delší ze stran) a je pro ně charakteristická náznakovitější, svižnější a méně propracovaná kresba, která odráží i osobní postoje jejího tvůrce včetně satirických narážek. Největšího rozměru pak dosahovaly ilustrace, které uváděly jednotlivé oddíly publikace, knihy. Ty byly zase orientovány na výšku. Komplexnost díla kladla velké nároky na Kupku jako ilustrátora, který musel nastudovat velký objem reálií různých historických epoch, kultur a národů.
 
 
František Kupka: Répartition des Hommes (Rozdělení lidstva), viněta na konci kapitoly, pero a tuš na papíře, 38,7 × 31,3 cm, Galerie Kodl 28. 11. 2021

František Kupka: Répartition des Hommes (Rozdělení lidstva), viněta na konci kapitoly,
pero a tuš na papíře, 38,7 × 31,3 cm,
Galerie Kodl 28. 11. 2021
 
 
Sám Élisée Reclus se kompletního vydání své vědecké práce nedožil, neboť v roce 1905 zemřel. V publikování pak pokračoval autorův synovec Paul Reclus. V červnu roku 1906 vyšel v domácím časopise Volná myšlenka přepis předmluvy Éliséeho Recluse k jeho encyklopedii, o níž se v příslušné redakční poznámce mluví jako o „slavné knize Reclusově, k níž nakreslené illust. F. Kupky vzbudily na výstavě jeho takovou pozornost“. Při četbě úplného začátku poměrně rozsáhlé autorovy předmluvy k dílu lépe poznáme, čím vlastně měla encyklopedie být: „Jest to několik let, co jsem dopsal poslední řádky dalšího díla, Nová geografie světová, a vyslovil přání, abych mohl studovati Člověka v postupu věků, jako jsem jej pozoroval v rozličných krajinách globu a stanovil důsledky sociologické, k nimž jsem dospěl. Načrtl jsem plán nové knihy, kde by byly vyloženy podmínky půdy, klimatu, všechny okolnosti, ve kterých události dějin se staly, kde by se ukázala shoda Člověka a Země, kde by se vysvětlilo jednání národů, od příčiny k účinku, v jejich harmonii s vývojem planety. Onu knihu dnes předkládám čtenáři.“
 
Soubor Kupkových kreseb má i zajímavou provenienční a výstavní historii. Jeho prvním majitelem byl umělcův mecenáš a přítel Jindřich Waldes, který celý konvolut zakoupil jako jednu ze svých prvních akvizic někdy na počátku roku 1919. O této transakci existuje Kupkou psaný přípis z 6. března tohoto roku. Poté, co byla Waldesova sbírka na konci 90. let restituována z Národní galerie, dostaly se kresby do Galerie Zdeněk Sklenář, která je v letech 2005 a 2006 vystavovala v několika zemích Dálného východu: Číně, Kambodži, Mongolsku a Thajsku. Tyto exotické destinace se tehdy střídaly s destinacemi domácími (Opočno, Litomyšl, Praha). Investiční fond Pro Arte, který soubor později spravoval, jej zapůjčil na dalších několik výstav. Poslední z nich, jejímž kurátorem byl Adam Hnojil, proběhla v Alšově jihočeské galerii na Hluboké od léta do podzimu 2018.
 
 
František Kupka: Livre deuxième – Histoire ancienne (Kniha druhá – Starověké dějiny), záhlaví druhé knihy, pero, štětec, tuš a běloba na papíře, 65 × 47,2 cm, Galerie Kodl 28. 11. 2021
František Kupka: Livre deuxième – Histoire ancienne (Kniha druhá – Starověké dějiny),
záhlaví druhé knihy, 
pero, štětec, tuš a běloba na papíře, 65 × 47,2 cm,
Galerie Kodl 28. 11. 2021
 
 
Minimální podání souboru, který bude nabízen jako jedna položka, činí 25 milionů korun bez provize. Aukční síň však jeho cenu odhaduje v rozmezí 30 až 50 milionů korun (+ 20% aukční přirážka). Konvolut pro Reclusovu encyklopedii je nejobsáhlejším Kupkovým kresebným dílem vůbec, podobný soubor nebyl ještě nikdy dražen. Milionových prodejů v kategorii samostatných kreseb má Kupka na domácím trhu na kontě již zhruba tři desítky.

Související články

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

1. Art Consulting 16. 6. 2024

V katalogu sálové aukce 1. Art Consulting v neděli 16. června s podtitulem Exkluzivní výběr klasického a moderního umění najdou zájemci téměř dvě stovky položek. Dominovat mezi nimi bude klasická moderna a poválečné umění.

13. června 2024
Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Galerie Pictura 5. 6., Arthouse Hejtmánek 6. 6. 2024

Zájemce o koupi výtvarného umění tento týden v Praze čeká dvojice sálových aukcí. První pořádá ve středu Galerie Pictura, druhá, tradiční červnová zahradní aukce čeká na sběratele u aukční síně Arthouse Hejtmánek. Obě nabídnou přes dvě stovky položek...

4. června 2024
Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Galerie Kodl 26. 5. 2024

Ačkoli je dnes Rudolf Kremlička považován za jednoho ze stěžejních tvůrců českého moderního umění, zcela se vyhnul kubismu, a svými generačními vrstevníky byl považován spíše za konzervativce. V roce 1918 vystavoval se skupinou Tvrdošíjných. Na jejic...

23. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<