Přes 20 milionů korun za jedinou minci

Podzim na českých numismatických aukcích

Padl letošní rekord českých numismatických aukcí. Aukční dům Macho & Chlapovič vydražil v říjnu na své 31. sálové aukci československý dvoudukát z roku 1937 za 20,7 milionů korun. Je to nejvyšší cena za jednu jedinou minci, kterou sběratelé zaplatili na českých aukcích v posledních třech letech.

Nejen raritní dvoudukát 1937, ale i celá řada dalších vzácných, velmi vzácných a raritních mincí byla dražena v aukci Macho & Chlapovič. Ať už šlo o extrémně vzácné keltské statéry nebo  zlaté násobky dukátů z období vlády Habsburků. Celkově bylo na říjnové aukci více než 500 položek za 4,6 milionu eur, tedy 114,7 milionů korun. 

Alternativní popis

Po sálové aukci následovala internetová 31. elive aukce, která přinesla celou řadu zajímavých výsledků. Dražily se starověké, středověké, novověké i moderní mince a medaile. Některé dražené položky překonaly mnohonásobně vyvolávací cenu. Z dražených medailí pozornost sběratelů vzbudila velmi vzácná medaile k 85. narozeninám Tomáše Garrigue Masaryka v lesklém provedení, která z vyvolávací ceny vystřelila dokonce na stonásobek. Za více než třicetipětinásobek vyvolávací ceny se prodal také tříkrejcar Albrechta z Valdštejna z jičínské mincovny.

Aukční síň Aurea uspořádala na podzim tři eAukce. Klasickou aukci mincí, medailí a faleristiky, kde se dražily nejen mince od starověku po současnost za statisícové částky, ale také medaile, řády a vyznamenání. Aurea uspořádala také dvě speciální aukce sbírky Martina Rozhoně, kde se dražila jeho rozsáhlá kolekce početních grošů, peněz a žetonů a také sbírka bankovek bývalé Jugoslávie. Speciální aukce početních grošů a žetonů obsahovala nejen vládní, ale i rodové a soukromé ražby z celé Evropy. Nejdražší položkou se stal početní peníz Jana Lucemburského za stotisíc korun. Velmi zajímavá romantická novoražba žetonu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic z 19. století se vyšplhala na 12 tisíc korun.

Pozadu nezůstávají ani aukce aukčního domu Numismatika Pešek, Kendro, Klim a Katz auction a také členské aukce České numismatické společnosti a České společnosti přátel drobné plastiky. Na 11. eAukci dražila Numismatika Pešek několik velmi vzácných drobných mincí, například krejcar olomouckého biskupa a kardinála Františka Dietrichsteina, bílý peníz Fridricha Falckého a poslední tříkrejcar Albrechta z Valdštejna s letopočtem 1634 z jičínské mincovny. 

Na 2. eAukci aukční síně Kendro sběratele zaujal například svatováclavský desetidukát 1936 a tolar Štěpána Šlika a jeho bratrů, které dosáhly statisícových částek. 

Legendární svatováclavský dvoudukát Karla Hackenschmieda

Svatováclavský dvoudukát s letopočtem 1937 je nejvzácnějším ročníkem z celé ročníkové řady svatováclavských dvoudukátů, které byly raženy v letech 1923 až 1938. Vyraženo bylo celkem 4 nebo 8 kusů tohoto ročníku. Údaje o počtu vyražených kusů se sice rozcházejí, avšak i tak se jedná o mimořádně vzácný exemplář. 

Dražená mince pochází ze sbírky vysoce postaveného zaměstnance československého ministerstva financí Karla Hackenschmieda. Raritní dvoudukát 1937 je pro naprostou většinu sběratelů nedosažitelným sběratelským snem. V aukčních síních se objevil pouze dvakrát. V roce 2006 se v aukční síni Meissner & Neumann tento kus prodal za téměř 1,4 milionu korun včetně aukčních poplatků. V roce 2017 dražili Macho & Chlapovič druhý známý kus, tentokrát ze sbírky Jaroslava Kokoluse, který se tehdy prodal za částku 630 tisíc eur včetně aukčního poplatku. 

Vyvolávací cena letos draženého exempláře byla stanovena na 650 tisíc eur. Přiklepnut byl za částku ve výši 700 tisíc eur, tj. 840 tisíc eur včetně aukčního poplatku, v přepočtu 20,7 milionů korun. Stal se tak nejdražší položkou této aukce a zároveň nejdražší položkou vydraženou v českých aukcích za poslední necelé tři roky.

Alternativní popis ČSR (1918-1939)
2dukát 1937
mincovna Kremnica
autoři J. Benda a O. Španiel
Au 6.98 g, 25 mm
MCH CSR1D-003, Novotný 17, Valovič CSD3
Ex Meissner - Neumann 5/2006 #239 (Karl Hackenschmied collection)
Macho & Chlapovič - 31. aukce – 20.10.2023
cena: 840 000 eur /  20 726 160 Kč

 

Pro nového majitele je to jeho první mince. „Dvoudukátem doplnil své investiční portfolio. Mince se prodala po sedmnácti letech, a to za patnáctinásobek oproti ceně v roce 2006. Svému původnímu majiteli tento výjimečný exemplář přinesl zhodnocení 17,8 procenta za rok,“ komentoval aukci Elizej Macho.


Keltské duhovky - nalézané tam kde se duha dotkla země

Milovníky starověkých mincí zaujalo několik extrémně vzácných exemplářů keltských duhovek, jež oslnily svou exkluzivní zachovalostí. Jednou z nejkrásnějších keltských mincí, která byla v aukci dražena byl statér / duhovka s klečícím lučištníkem. Vyvolávací cena byla stanovena na 30 tisíc eur, tj. v přepočtu 735 tisíc korun. Mimořádná keltská mince však vítězného dražitele přišla na více než 1,3 milionu korun.

Alternativní popis Kelti – Čechy (2. stol. př. Kr.)
Statér - typ klečící lučištník
Au 7.95 g, 16-17 mm
Paulsen 207 var., Lanz –, Flesche –, Kostur – Gášpár 16.1, Militký II:25.1/4
Macho & Chlapovič – 31. aukce – 20.10.2023
cena: 52 800 eur / 1 302 787 Kč

 

Zlatí Habsburkové za astronomické ceny

Pozadu nezůstaly ani další atraktivní položky. Například mimořádně vzácná desetidukátová mince císaře a českého krále Rudolfa II. kutnohorského mincmistra Jana Špíse z roku 1603 začínala na vyvolávací ceně 80 tisíc eur, přičemž finální částka činila 312 tisíc eur, tedy 7,7 milionu Kč včetně aukčních poplatků. Jedná se o výjimečnou zlatou ražbu vyraženou tolarovými razidly. Pravděpodobně šlo o dar úředníkům nebo dokonce samotnému císaři uvedla aukční síň Macho & Chlapovič. 

Alternativní popis Rudolf II. (1576-1612)
10dukát 1603
mincovna Kutná Hora, mincmistr Jan Špís
Au 34.85 g, 41 mm
Janovský –, Dietiker 467, Halačka 360a, Chaura –
Macho & Chlapovič – 31. aukce – 20.10.2023
cena:  312 000 eur /  7 698 288 Kč

 

Sálová aukce Macho & Chlapovič přinesla ještě několik několikanásobných překročení vyvolávacích cen. Například vídeňský pětidukát Ferdinanda III. s letopočtem 1649, ve výjimečné zachovalosti a s ražebním leskem v plochách, s vyvolávací cenou 10 tisíc eur, si nový majitel odnesl za 66 tisíc eur, tedy více než 1,6 milionu korun.

Alternativní popis Ferdinand III. (1637-1657)
5dukát 1649
mincovna Vídeň, mincmistr Jan Konrád Richthausen
Au 17,25g, 35mm
MA, Herinek 80, Friedberg 216
Macho & Chlapovič - 31. aukce – 20.10.2023
cena: 66 000 eur / 1 628 484 Kč

 

Dukát zimního krále Fridricha Falckého

Zlaté ražby „Zimního krále“ Fridricha Falckého se v aukcích vidí naprosto ojediněle. Dražený dukát Fridricha Falckého s letopočtem 1620 z pražské mincovny se z vyvolávací ceny 15 tisíc eur, v přepočtu téměř 370 tisíc korun, vyšplhal na částku více než 1,4 milionu korun. Pro srovnání desetidukát Fridricha Falckého se loni u aukční síně Aurea prodal za více než 10 milionů korun včetně aukčního poplatku. (Více o držbě 10ti dukátu Fridricha Falckého)

Alternativní popis Fridrich Falcký (1619-1620)
dukát 1620
mincovna Praha, mincmistr Pavel Škréta
Au 3.4 g, 22 mm
Janovský 13a, Dietiker 605, Halačka 649, Chaura 224
Macho & Chlapovič – 31. aukce – 20.10.2023
cena: eur 57 600 eur / 1 421 222 Kč


Valdštejnův groš za více než 50 tisíc korun

Na 31. elive aukci u Macho & Chlapovič byl dražen velmi vzácný tříkrejcar Albrechta z Valdštejna z počátku jeho mincovnictví s letopočtem 1626. Je to jediný typ Valdštejnova groše, kde je poprsí vévody vyobrazeno téměř z čelního pohledu a jeden z nejvzácnějších ročníků z celé ročníkové řady. Vzácný typ a zároveň doposud nepopsaná varianta tohoto typu tříkrejcaru v exkluzivní kvalitě z vyvolávací ceny stanovené na 60 eur vyšplhala na více než 2 tisíce eur. Tento tříkrejcar se tak stal pravděpodobně nejdražším tříkrejcarem Albrechta z Valdštejna prodaným na českých numismatických aukcích.

Alternativní popis Albrecht z Valdštejna (1626-1634)
3krejcar 1626
mincovna Jičín, mincmistr Georg Reick
Poley 22, Mey – tuto var. neuvádí
Macho & Chlapovič – 31. elive aukce – 23.-26.10.2023
cena: 2 160 eur / 53 296 Kč

Velmi vzácný první ročník tříkrejcaru Albrechta z Valdštejna, avšak ve znatelně horší zachovalosti, pocházející z Augustana Collection, byl letos v srpnu vydražen českým sběratelem na aukci Stack's Bowers Galleries & Ponterio v USA, kde z odhadované ceny 60 až 100 USD vyšplhal na 780 USD, v přepočtu více než 17 tisíc korun včetně aukčních poplatků.
 

Masarykovy 85. narozeniny za 5,5 tisíce eur

Dalším překvapením elive aukce byla dražba prvorepublikové medaile k 85. narozeninám prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Medaile k 85. narozeninám prezidenta byly raženy z různých kovů, v různých průměrech a v provedeních s lesklým či matovým povrchem. Některé z těchto medailí z obecného kovu jsou běžné a dosahují částek pouhých několika set korun. Stříbrné medaile větších průměrů a větších gramáží jsou již vzácnější a dosahují cen řádově v tisících korun. U Macho & Chlapovič však byla dražena velmi vzácná stříbrná medaile o průměru 65,5 mm a hmotnosti 103,93 g v lesklém provedení, které bylo vyraženo pravděpodobně jen několik kusů. Emil Novák uvádí pouze dva kusy v Národním muzeu. Z vyvolávací ceny stanovené na 50 eur vyšplhala na 5,5 tisíc eur včetně aukčního poplatku, což v přepočtu činí více než 136 tisíc korun.

Alternativní popis ČSR (1918-1939)
Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937)
medaile 1935 - k 85. narozeninám
Ag 987/1000 103,93g, 65,5mm / lesk
Novák 01.096a) - NM 181522, 181523 (uvedeno 65mm)
Macho & Chlapovič – 31. elive aukce – 23.-26.10.2023
cena: 5 520 eur / 136 200 Kč


Aurea pokračovala s dražbou sbírky Martina Rozhoně

Aukční síň Aurea uspořádala na přelomu září a října tři aukce. Nejdražší vyvolávanou položkou na 46. eAukci byla novoražba desetidukátu s letopočtem 1937, která byla vyražena v Kremnické mincovně v počtu 120 kusů a opatřena certifikátem. Od původní ražby se odlišuje pouze provedením písmen „K“ a „R“ na reverzu. Ani za vyvolávací cenu, která činila 380 tisíc korun, se však neprodala.

Alternativní popis Slovenská republika (1993- )
československý 10 dukát 1937/2021 – novoražba
mincovna Kremnica
Au 986/1000, 35,23g, 42mm
certifikát č. 106
Aurea – 46. eAukce – 1.-7.10.2023
vyvolávací cena: 380 000 Kč - neprodáno

 

Nejdražší prodanou položkou na této aukci se stala sada zlatých mincí České republiky „Koruna česká“ vydaná ČNB v roce 1997. Z vyvolávací ceny 150 tisíc korun se dostala na 312 tisíc korun včetně aukčního poplatku.

Alternativní popis Česká republika (1993- )
sada Koruna česká 1997 - ČNB
10000, 5000, 2500, 1000 Kč
Au 999, celkem 57,5g
Aurea – 46. eAukce – 1.-7.10.2023
cena: 312 000 Kč

 

Početní peníz Jana Lucemburského
za 100 tisíc korun

Nejvyšší ceny z rozsáhlé sbírky početních grošů, peněz a žetonů Martina Rozhoně dosáhl velmi vzácný početní peníz připisovaný Janu Lucemburskému, který se z vyvolávací ceny 3 tisíce korun vyšplhal na více než 100 tisíc korun včetně aukčního poplatku. České středověké početní groše z tohoto období jsou velmi vzácné oproti pražským grošům, neboť se nejednalo o platidlo. Sloužily pouze pro vnitřní potřeby mincovny nebo úřadu k početním úkonům a bylo jich vyraženo násobně méně.

Alternativní popis Jan Lucemburský (1310 – 1346)
početní peníz bez letopočtu
Bz 2,15 g, 22-22,5 mm
Věstník NSČsl. 1921, tab. VI/2
Aurea – 44. eAukce – 28.9.2023
cena: 102 000 Kč

 

Žeton Kryštofa Haranta a Anny Salomeny

Jedním z nejznámějších českých šlechticů přelomu 16. a 17. stol. byl nepochybně cestovatel, hudební skladatel a vojevůdce Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Proslul zejména vydáním cestopisu „Putování aneb cesta z Království českého do Benátek a odtud po moři do země Svaté, země Judské a dále do Egypta...“, který vyšel knižně v roce 1608. Kryštof Harant se krátce před stavovským povstáním přidal k českým stavům a v roce 1620 přijal úřad prezidenta české komory. Po bitvě na Bílé Hoře byl odsouzen a spolu s dalšími 26 předáky stavovského povstání na Staroměstském náměstí popraven stětím.

Kryštof Harant vlastní mince nerazil. Velmi vzácně se však v aukcích vyskytují žetony českých pánů a osob známých z let 1618-1621 vzniklé v polovině 19. stol. Žetony oslavující vzbouřence proti habsburské moci byly raženy tajně na zakázku českých vlastenců pravděpodobně u firmy Anton Pitter ve Vídni. Dražený žeton Kryštofa Haranta je popsán již v soupise sbírky Viléma Killiana z roku 1858 pod číslem 4897. Žeton dokládající činnost českých vlastenců po roce 1848 z vyvolávací ceny 500 korun vyšplhal na 12 tisíc korun včetně aukčního poplatku.

Alternativní popis Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564-1621) a Anna Salomena Hradišťská z Hořovic (? - 1632)
žeton společný s manželkou – ražba z 19. století
Cu 3,9g, 24,5mm
Killian 4897, Don.-, BPM.121, Polívka 268, Prokisch.F.8/I-A
Aurea – 44. eAukce – 28.9.2023
cena: 12 000 Kč


Drobák Františka Dietrichsteina trhnul rekord

Velmi vzácný krejcar kardinála a olomouckého biskupa Františka Dietrichsteina dražila aukční síň Numismatika Pešek. Drobná mince o průměru pouhých 16 milimetrů hmotnosti 0,93 gramu z vyvolávací ceny stanovené na 500 eur dosáhla částky 6720 eur, v přepočtu téměř 164 tisíc korun, a stala se tak nejdražší položkou této aukce. 

Alternativní popis František Dietrichstein (1599-1636)
1 krejcar bez letopočtu (před 1619)
Ag 0,93g, prům. cca 16mm
mincovna Kroměříž (?)
Numismatika Pešek – 11. eAuction – 25-27.9.2023
cena: 6 720 eur / 163 902 Kč

 

Aukční dům Kendro ve hře se svojí již druhou aukcí

Na podzim uspořádala aukční firma Kendro 2. eAukci, kde bylo draženo celkem 196 položek. Nejdražší položkou se stal svatováclavský desetidukát 1936, který se prodal za téměř 950 tisíc korun včetně aukční přirážky.

Alternativní popis ČSR (1918-1939)
10 dukát 1936
raženo 633 ks
Au 34,9g, 42mm
MCH CSR1D-001, Novotný 19
Kendro – 2. eAukce – 10.10.2023
cena: 38 400 eur / 942 720 Kč

 

Jednou z nejzajímavějších položek kterou aukce Kendro přinesla byl tolar Štěpána Šlika a jeho bratrů, který z odhadované ceny 5 tisíc eur vyšplhal na téměř 10 tisíc eur.

Alternativní popis bratři Štěpán, Burian, Jindřich, Jeroným a Lorenz Šlikové (1505-1532)
Tolar 1527
mincovna Jáchymov.
Ag 29,21 g, 39,7 - 40,1 mm,
Pavlíček – Schön XXI/43.
Kendro – 2. eAukce – 10.10.2023
cena: 9 600 eur / 235 680 Kč

 

Použitá literatura:

  • aukční katalogy M. & Ch., Aurea, N. Pešek, Kendro, Sincona
  • tisková zpráva aukční síně Macho & Chlapovič
  • Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky – Zdeněk Petráň, Pavel Radoměrský
  • Naši prezidenti na mincích, medailích a plaketách – Emil Novák
  • České početní groše, žetony, kovové známky – Eduard Polívka
  • Mincovnictví olomouckých biskupů a arcibiskupů – Dan Suchomel, Jan Videman
  • Albrecht von Wallenstein H. v F. und seine Münzen – Adolf Meyer
  • Albrecht von Wallenstein H. v F. und seine Münzen – Heino Poley

Související články

Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Jak vrcholí kauza kyberútoku na databáze světové aukční síně

Na pátek 31. května 2024 dali vyděrači ze skupiny RansomHub aukční síni Christie's ultimátum k zaplacení výkupného. Jinak budou dále blokovat její počítačové systémy a zveřejní citlivá data až půl milionu jejích klientů. Trh s uměním, kde jsou intern...

31. května 2024
Právo a umění: Zákony, které byste jako sběratelé měli znát

Právo a umění: Zákony, které byste jako sběratelé měli znát

Právní průvodce pro sběratele umění

Máte doma obraz madony s dítětem nebo starožitný devítiramenný svícen, asi po prababičce. Váš německý kamarád by si je rád koupil. Můžete mu to bez dalšího prodat? Nebo dát inzerát na internet? Dostali jste ke kulatinám ve firmě jako dárek grafiku, a...

13. května 2024
Prague Art Week zahájí podzimní uměleckou sezónu

Prague Art Week zahájí podzimní uměleckou sezónu

Třetí ročník festivalu umění v Praze

Třetí ročník Prague Art Week opět představí to nejlepší z pražských galerií a muzeí umění. Zahájení festivalu proběhne ve čtvrtek 5. září v Centru současného umění DOX společně s vernisáží výstavy jednoho z nejznámějších českých malířů Josefa Bolfa....

1. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<