Na každé aukci máme kolem tisícovky dražitelů

Rozhovor s Richardem Burdou

O filatelii bylo v posledním půl roce slyšet nebývale hodně. Po letní zprávě, že nejmenovaný český sběratel koupil za téměř 100 milionů korun modrého a červeného mauricia, média v březnu informovala, že tentýž kupec koncem roku zaplatil dalších 65 milionů korun za dopis opatřený dvěma červenými mauricii. Na poslední aukci společnosti Burda Auction pak padl nový rekord za Československou známku. Další aukci společnost chystá na sobotu 20. května. 

 

Richard Burda (v brýlích) spolu se sběratelem Ludvíkem Pytlíčkem, foto: Burda Auction

Richard Burda (v brýlích) spolu se sběratelem Ludvíkem Pytlíčkem, foto: Burda Auction

Na vaší březnové aukci se devítiblok známek 20f Magyar Posta s přetiskem Pošta Československá 1919 prodal za více než 2,3 milionu korun. Můžete ve stručnosti vysvětlit výjimečnost těchto známek?
Jedná se o nejvzácnější blok nejen celé emise Pošta Československá 1919, ale zároveň i o nejvzácnější blok celé československé filatelie od roku 1918. Tato známka se mezi sběrateli těší dlouhodobé oblibě již od doby jejich vydání. Při vzniku této emise byly určeny k přetištění mimo jiné tehdy již neplatné uherské známky 20f s rozdílným nápisem Magyar Kir. Posta. Omylem pracovníků tiskárny byl mezi těmito dnes zcela běžnými známkami přetištěn jeden stokusový arch tehdy již maďarských známek s nápisem Magyar Posta. Vznikl tak vlastně autentický chybotisk s minimálním nákladem 100 kusů a zmíněný devítiblok je již od 30. let minulého století největším známým dochovaným celkem a tedy unikátem. Vůbec poprvé po takřka 100 letech od vydání této emise byl blok nabídnut ve veřejné aukci a dosažená cena jednoznačně potvrzuje jeho mimořádnou vzácnost a myslíme si, že cenový potenciál nebyl vyčerpán.

Jak časté jsou takto vysoké ceny, kolik milionových položek a kolik v cenách nad sto tisíc korun za rok prodáte?
Filatelistický trh je poněkud odlišný např. od trhu s uměním, převládají na něm položky v řádech několika tisíců korun. Jen naše aukční síň prodala v uplynulém roce přes 8 tisíc položek, což je stejné množství losů, jaké zrealizovalo za minulý rok v Česku 15 největších aukčních firem s uměním! Miliónové částky jsou dosahovány u nás zatím spíše výjimečně, položky s cenou nad 100 tisíc korun se však objevují častěji. Kromě zmíněného 9-bloku za 2,38 milionu se v nám v minulém roce v aukcích podařilo zrealizovat přibližně dvacet losů s cenou nad půl milionu a na sedm desítek položek s cenou vyšší jak 100 tisíc korun.
 

ČESKOSLOVENSKO 1919, Magyar Posta 20f s přetiskem POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919, eluzivní nepoužitý blok devíti známek ze Zlaté sbírky Ludvíka Pytlíčka; březen 2016

ČESKOSLOVENSKO 1919, Magyar Posta 20f s přetiskem POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919, eluzivní nepoužitý blok devíti známek ze Zlaté sbírky Ludvíka Pytlíčka; březen 2016, cena: 2 380 000 Kč; Burda Auction 19. 3. 2017

Vaše firma na českém trhu funguje již víc jak 20 let, jak se za tu dobu filatelie a trh s poštovními známkami proměnily?
Za posledních 20 let je znatelný posun od privátních obchodů k prodejům přes veřejné aukce. Počet klasických sběratelů-shromažďovatelů velkého množství levných známek klesá, naopak roste počet sběratelů-investorů a roste tak i objem vložených finančních prostředků do známek. Na českém filatelistickém trhu se v současné době ročně zobchoduje odhadem známek za přibližně čtvrt miliardy korun, z toho téměř polovinu tvoří aukční prodeje.

V případě výtvarného umění jsme svědky rozvírání cenových nůžek mezi výjimečnými a průměrnými díly. Jak je tomu u filatelie?
Ve filatelii je to obdobné, jen přeneseno do kvality a specializace. Klasické známky v dobré a nejlepší kvalitě stále rostou. U mladších prvorepublikových čs. známek můžeme říct, že stagnují ceny základních, tedy generálních sérií i v dobré kvalitě, ale zato výrazně rostou ceny raritních kusů, všech specialit jako bloky, varianty zoubkování, průsvitek, deskové a tiskové vady atd.

Jaká je dnes situace z hlediska sběratelství. Je těžké získávat kvalitní zboží, nebo spíše převažuje nabídka nad poptávkou?
Běžného materiálu je ve všech oborech dostatek, o přetlaku dobrého materiálu však rozhodně nelze mluvit, naopak. Získat kvalitní aukční položky je poměrně složité a je vlastně pro každého aukcionáře tím nejdůležitějším. Pokud máte dobrý materiál, přijdou i dobří kupci. U Břetislava Poura byl zřetelný přesun jeho sběratelského zájmu do období klasického Rakouska-Uherska. Ludvík Pytlíček získal za svou sbírku československých známek na nejvýznamnějších světových výstavách prakticky všechna ocenění a navíc nemá pokračovatele. Byli jsme potěšeni, že právě díky naším výborným aukčním prodejům se pan Pytlíček rozhodl svou spektakulární sbírku svěřit k rozprodeji prostřednictvím našeho aukčního domu. Věříme, že nejen výsledek již proběhlé rekordní březnové aukce, ale i výsledky příštích aukcí potvrdí správnost jeho rozhodnutí.
 

Los 445: Pof.3Mp + 5Mp, Kříž z meziarší - soutisk dvou vodorovných a zároveň svislých protisměrných meziarší známek Hradčany 5h světle zelená a 10h červená ze středu tiskového listu (tisková forma 4x 100 známek), bez perforace, na známkovém papíru s lepem; svěží lep s drobnou vrásou v papíru, vyobrazeno mj. v katalogu Po s 2015, str. 16. Atesty Vrba a Karásek + zk. Gi, Vrba a značka Ekstein

Los 445: Pof.3Mp + 5Mp, Kříž z meziarší - soutisk dvou vodorovných a zároveň svislých protisměrných meziarší známek Hradčany 5h světle zelená a 10h červená ze středu tiskového listu (tisková forma 4x 100 známek), bez perforace, na známkovém papíru s lepem; svěží lep s drobnou vrásou v papíru, vyobrazeno mj. v katalogu Po s 2015, str. 16. Atesty Vrba a Karásek + zk. Gi, Vrba a značka Ekstein, velmi vzácný výskyt, dosud známy pouze tři kříže různých hodnot, eluzivní kus Zlaté sbírky Ludvíka Pytlíčka; vyvolávací cena: 500 000 Kč, odhad: 600–800 000 Kč, Burda Auction 20. 5. 2017

Jak velké procento vašich klientů tvoří zájemci ze zahraničí a jsou ceny československých známek taženy jen českými sběrateli, nebo je o ně zájem i ze světa?
Obecně je trh s českými známkami přirozeně tažen domácími sběrateli a investory, avšak řada našich důležitých klientů jsou cizinci z celého světa. Každé z našich aukcí se zúčastní v průměru 30 procent sběratelů ze zahraničí, dalších asi 20 procent tvoří klienti ze Slovenska. To vše z celkového počtu zhruba jednoho tisíce dražitelů v jedné aukci. Takto vysoké číslo je, srovnáme-li to s klientelou tuzemských aukčních síní s uměním či s mincemi, mimořádné, a je dáno především skladbou nabízeného materiálu. Jako jediná aukční síň na našem filatelistickém trhu máme významně zastoupen segment filatelie ciziny. Nepochybně k tomu pak přispívá i bezvadně fungující systémem živé online dražby přes naši aplikaci burda|LIVE BIDDING. Zahraniční i domácí klientela se jejím prostřednictvím může aukcí zúčastnit kdekoliv na světě v „přímém přenosu“ a dražit proti klientům přítomným na sále. Takovýto systém dražby je celosvětovým trendem. Nástup moderních technologií byl tak trochu paradoxně pro konzervativní filatelistický trh mimořádně pozitivním impulzem.

Oblíbeným novinářským tématem v případě trhu s výtvarným uměním je investiční rozměr sběratelství. Jak je tomu u filatelie?
Filatelie je tradiční sběratelský, ale zároveň také investiční obor již více jak 150 let. Vzácné klasické známky jsou jako alternativní investiční komodita součástí portfolií mnoha investorů, podobně jako obrazy a další umělecké předměty. V případě investičních známek je standardní doporučená doba mezi nákupem a prodejem 7 až 10 let.

 

Původně publikováno v dubnovém čísle Sběratelských novin.

Rodinná firma Burda Auction je největší tuzemskou aukční síní zaměřenou na filatelii a přidružené obory. Na březnové aukci nabídla první část tzv. Zlaté sbírky československých známek Ludvíka Pytlíčka. Půl století budovaná sbírka obsahuje řadu zcela unikátních položek, které nebyly po desetiletí na filatelistickém trhu nabízeny, přičemž některé budou v aukčním prodeji vůbec poprvé. Dražená kolekce se prodala za více než 10 milionů korun. Celkem sběratelé a investoři na dvoudenní aukci utratili 24 milionů korun. Příští aukce Burda Auction se uskuteční o víkendu 20.–21. května. www.burda-auction.com

 

 


Související články

Sbírání starých mincí mi pomohlo začít nový život v emigraci

Sbírání starých mincí mi pomohlo začít nový život v emigraci

Rozhovor se sběratelem Václavem Brunou

Dr. Václav Bruna vytvořil unikátní sbírku velmi vzácných, extrémně vzácných a raritních mincí, výhradně české provenience, od starověkých ražeb až po ražby moderní. „Má sbírka je výjimečná v tom, že jsem ji sestavil s edukativním záměrem, protože tam...

3. dubna 2024
V Ovenecké jsme s umělci vytvořili scény pro každodenní život

V Ovenecké jsme s umělci vytvořili scény pro každodenní život

Rozhovor se sběratelkou Terezou Porybnou

Tereza Porybná působila v letech 2013 až 2019 jako ředitelka Českého centra v Londýně a v letech 2014-2016 byla prezidentkou sdružení Evropských kulturních institutů v Londýně (EUNIC London). Spolu se Zuzanou Blochovou a Edith Jeřábkovou stojí za pr...

25. března 2024
Hledám věčné gesto, které najde obdiv i za sto let

Hledám věčné gesto, které najde obdiv i za sto let

Rozhovor se sběratelem Jaroslavem Pulicarem

Jaroslav Pulicar je známým fotografem, který se rovněž rád obklopuje uměním. Od roku 2009 proto provozuje Galerii 34, která se nachází přímo v jeho brněnském bytě. Byt/galerie, kde prezentuje další fotografy, je přístupná během vernisáže a po domluvě...

29. ledna 2024
Zobrazit všechny

Další články


<