Na co myslí... Magdalena Juříková

Fejeton z nového cyklu "Viděno zevnitř"

Minulý měsíc jsme společně s přicházejícím podzimem otevřeli nový cyklus fejetonů. Dáváme v nich prostor těm, kteří sledují náš obchod s uměním a galerijní scénu dlouhá léta tak zvaně "zevnitř". Tentokrát jsme o vyjádření požádali Magdalenu Juříkovou, historičku umění, kurátorku a kritičku, dlouholetou uměleckou šéfku galerie Zlatá husa, nyní od počátku listopadu také ředitelku Galerie hlavního města Prahy. Na svém facebookovém profilu má Magdalena Venuši Cameo od Ladislava Sutnara, jednu z posledních akvizic vyhlášené sbírky. Tu jsme použili i jako moto dnešního fejetonu...

Magdalena Juříková

 

 

Na co myslí... Magdalena Juříková

I když si neustále stěžujeme na praktiky našeho trhu s uměním, odcházím z této branže do nového působiště s nostalgickými vzpomínkami. To vzrušení, které člověk prožívá v aukční síni, je skutečný adrenalin. Je nakonec úplně jedno, jestli jde o tisícovou či milionovou položku, touha získat vyvolenou věc se stupňuje s každým příhozem a není podstatné, že nedražím pro sebe. Za léta, která jsem trávila před licitátory, jsem vděčná. Byly to souboje vážné i komické, a každý získaný přírůstek byl přijat do rostoucí rodiny s nadšením, ať to byl Šíma nebo Nouza. Měla jsem štěstí, že jsem spoluvytvářela soukromou sbírku s neobyčejně širokým záběrem a považuji to za nenahraditelnou zkušenost.

To, že se aukční domy zprvu řídily jen vlastními úsudky a neopíraly svá tvrzení vždy o odborné názory, umožňovalo nám specialistům oddělovat si pro sebe zrna od plev. To byl další dobrodružný rys mého úsilí. Určitý druh uspokojení přicházel vždy, když naše akvizice strhly pozornost k určitému autorovi. Naposledy to byl příběh Ladislava Sutnara. Být aktérem takových pohybů je neméně vzrušující moment. Shrnuto a podtrženo, labyrint trhu s uměním je svým způsobem úchvatný navzdory různým přešlapům a nevhodným strategiím, které číhají na nepřipravené a nezkušené zájemce. Čím víc informací bude k tomuto tématu k dispozici, tím více se toto prostředí bude muset očistit od různých manipulací, které jej občas snižují na úroveň tržnice.

V minulém fejetonu byla řeč o bezostyšné rétorice, kterou hýří zdejší aukční katalogy. Myslím, že to je velmi dehonestující složka našeho obchodu s uměním. Když člověk listuje katalogy předních zahraničních firem, se závistí pozoruje, na jak vysoké odborné úrovni jsou jednotlivé položky zpracovány, jak je dbáno na veškerý aparát, jak je citována literatura a celá historie předmětu aukce. Alespoň ty významnější díla a předměty by měli být i v našich podmínkách takto vybaveny a prezentovány. Výjimky už sice existují, všeobecná praxe je však hluboko pod touto laťkou. Bez ostychu tu chci hrát svou hru a upozornit na to, že zde máme mnoho kvalifikovaných odborníků, kteří by jistě rádi přijali takové zadání, jen kdyby se na ně někdo obracel a dostatečně využíval jejich znalostí. Nejde jen o posudky, které píší specialisté na určitá období a autory, jde také o to vhodně popsat a zařadit díla méně hvězdných jmen, abychom se už nesetkávali s únavně se opakujícím zaklínadlem - „dílo galerijní hodnoty“ apod. Aukční i mimoaukční prodej málo využívá hlasu skutečných odborníků patrně z obavy, že nebudou nad každou položkou jásat, jako to dělají sami prodejci. Myslím, že realistické a odborně podložené soudy by naopak zvýšily důvěru kupujících v obchodníky.

Vyvstává tu otázka, kdo z odborné veřejnosti v takovém případě nevstoupí do konfliktu zájmů. Patrně by se takové praxe měli zříct lidé v řídících funkcích, řadovým pracovníkům sbírek či vědeckých ústavů by tato praxe měla být umožněna.

Dále chci upozornit na další nešvar, který přináší do aukčního ruchu nechtěné komično, a to je prezentace děl spíkry, kteří často neumí vyslovit ani obecně známá jména zahraničních autorů. Trocha zasvěcené přípravy by neškodila. Pokud jde o licitátory, stále je možné setkat se s typem koňského handlíře, který tříská kladívkem jako do kovadliny a ještě přihazuje tzv. na lustr. Všichni by měli chodit povinně do kurzu k Ing. Janu Neumannovi, aby získali jeho noblesu, vtip a v neposlední řadě hbitost, srozumitelnost jeho projevu a uzavírali transakci přehledně a čistě.

Věřím, že se vstupem nové generace se už tak trochu „blýská na časy“, i když jak známo, různé marketingové finesy nikdy neustanou a i velké zahraniční firmy se staletou historií mají své skandály.

Přeji všem na obou stranách trhu s uměním úspěchy a co nejméně šlápnutí stranou…

Ladislav Sutnar: Venuše - Cameo / detail / 1967

Ladislav Sutnar: Venuše – Cameo / detail / 1967 / akryl, masonit / 180 x 109 cm
cena: 900 000 Kč / Dorotheum 28. 11. 2009

 
 

Přídomek "Cameo" paradoxně vyjadřuje velmi krátké účinkování známé osobnosti ve filmu či televizním pořadu, česky tak zvaně "štěk". My naopak Magdaleně Juříkové přejeme, ať se jí v její nové roli daří.

Rozhovor s autorkou tohoto fejetonu o budování sbírky Komerční banky v 90. letech si lze přečíst zde. Předchozí fejeton Miroslava Koreckého pak zde.


Související články

250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

Zajímavé aukční výsledky otce evropského romantismu

Obdivovatelé malířského a kreslířského umění jednoho z nejslavnějších romantiků objíždějí v těchto měsících německá muzea a galerie, které pořádají řadu špičkových tematických výstav. Letošní kulaté výročí však mohou oslavovat i sběratelé a sběratelk...

19. června 2024
Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Jak vrcholí kauza kyberútoku na databáze světové aukční síně

Na pátek 31. května 2024 dali vyděrači ze skupiny RansomHub aukční síni Christie's ultimátum k zaplacení výkupného. Jinak budou dále blokovat její počítačové systémy a zveřejní citlivá data až půl milionu jejích klientů. Trh s uměním, kde jsou intern...

31. května 2024
Právo a umění: Zákony, které byste jako sběratelé měli znát

Právo a umění: Zákony, které byste jako sběratelé měli znát

Právní průvodce pro sběratele umění

Máte doma obraz madony s dítětem nebo starožitný devítiramenný svícen, asi po prababičce. Váš německý kamarád by si je rád koupil. Můžete mu to bez dalšího prodat? Nebo dát inzerát na internet? Dostali jste ke kulatinám ve firmě jako dárek grafiku, a...

13. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<