Miliony za české mince v německých aukcích

379. a 380. aukce Künker

Na začátku února se uskutečnily v Německu dvě numismatické aukce aukčního domu Fritz Rudolf Künker. Dražila se na nich řada velmi vzácných až extrémně vzácných mincí české provenience. Výsledky aukcí potvrzují, že o mince české provenience je zájem i v zahraničí, kde dosahují úctyhodných částek. 

Čeští sběratelé nemohli na aukci nazvané 100 Rarities of European Minted History přehlédnout extrémně vzácný dvoutolar Albrechta z Valdštejna, tolarové ražby Jana Oldřicha Eggenberka, dvoutolar tří císařů z doby Rudolfa II. a také tlustý pražský groš Václava IV.
 

Raritní tlustý tolar Albrechta z Valdštejna mincmistra Georga Reicka

Počátky zřízení jičínské mincovny se datují do roku 1625. Hlavním poradcem byl pražský mincmistr (nejvyšší úředník mincovny) Beneš Hübmer, který navrhl úředníky, rytce a sestavil seznam potřebného vybavení pro provoz mincovny. Mincovna byla postavena v letech 1625 a 1626 na místě pivovaru. V roce 1626 byl jako mincmistr přijat Georg Reick a vardajn (kontrolor, v nepřítomnosti mincmistra jeho zástupce) Jan Jakub Wiebel a v tomtéž roce byla zahájena ražba mincí. Mincovní právo udělené císařem Ferdinandem II. však Valdštejn získal až 16. února 1628. Mincmistr Georg Reick vykonával úřad do poloviny roku 1630. Mincovní činnost po jeho úřadování pokračovala až do roku 1634.
 
Na 379. aukci Künker byl dražen extrémně vzácný dvoutolar Albrechta z Valdštejna. Na líci poprsí Albrechta z Valdštejna vévody frýdlantského, pod portrétem značka mincmistra Georga Reicka (slunce s lidskou tváří). Na rubu je Frýdlantská orlice s čtvrceným erbem na prsou. K ražbě tohoto tlustého tolaru (dvoutolaru) byla použita stejná razidla, která byla též použita k ražbě tolaru a desetidukátu. Heino Poley uvádí u tohoto typu pouze dva známé kusy, které se nacházejí v Národním muzeu v Praze a v petrohradské Ermitáži.
 
Extrémně vzácný dvoutolar se z vyvolávací ceny 24 tisíc eur vyšplhal na částku 118 750 eur, což činí v přepočtu více než 2,8 milionů korun a stal se tak nejdražší položkou aukce.
 
 
 
Albrecht z Valdštejna (1623-1634)
2 tolar 1627
mincovna Jičín, mincmistr Georg Reick
Ag 58,74g
Künker – 379. aukce THE SALTON COLLECTION
cena 118 750 Euro / 2 827 438 Kč - NEJDRAŽŠÍ POLOŽKA 379. AUKCE
 
Docílená cena stříbrného dvoutolaru se však ani zdaleka nepřiblížila ceně zlatého desetidukátu Albrechta z Valdštejna, který byl vydražen loni v Praze u aukčního domu Macho & Chlapovič za více než 10,5 milionů korun včetně aukčního poplatku. (Více o desetidukátu Albrechta z Valdštejna vydraženého za cenu přes 10 milionů korun.
 

Vzácné mince Jana Oldřicha Eggenberga

Jan Oldřich Eggenberg (1568-1634) byl významným diplomatem. Těšil se veliké důvěře štýrského arcivévody, pozdějšího císaře Ferdinanda II. V roce 1603 se stal prezidentem dvorské komory a v roce 1615 nejvyšším hoffmistrem arcivévodovým a ředitelem tajné rady. Významným způsobem přispěl ke zvolení arcivévody Ferdinanda císařem. V roce 1620 mu byl propůjčen řád zlatého rouna. O dva roky později získává panství na Českokrumlovsku, Prachaticku a Netolicku. V roce 1623 byl povýšen do stavu dědičných říšských knížat. 
Právo razit vlastní mince se Eggenbergům dostalo palatinátem v roce 1625. Přátelil se s Albrechtem z Valdštejna a po jeho zavraždění v Chebu v roce 1634 musel Jan Oldřich odejít od dvora a téhož roku zemřel v Lublani.
 
V aukci Künker byl dražen vzácný dvoutolar Jana Oldřicha Eggenberka, který z vyvolávací ceny stanovené na 6 tisíc eur vyšplhal na částku téměř 39 tisíc eur, což je v přepočtu více než 900 tisíc korun včetně aukčního poplatku.
 
 
 
Jan Oldřich Eggenberg (1623-1634)
2 tolar 1629
mincovna pravděpodobně Praha
Ag 55,27g
Künker – 379. aukce – THE SALTON COLLECTION
cena 38 750 eur / 922 638 Kč
 
Další aukční položkou říšského knížete Jana Oldřicha Eggenberga byl tolar s letopočtem 1630 z pražské mincovny. Z vyvolávací ceny 3 tisíce eur se dostal na částku 15 tisíc eur (v přepočtu téměř 360 tisíc korun).
 
 
 
Jan Oldřich Eggenberg (1623-1634)
tolar 1630
mincovna Praha
Ag 28,93g
Künker – 379. aukce – THE SALTON COLLECTION
cena 15 000 eur / 357 150 Kč
 
 

Doppelter Dreikaisertaler - tlustý tolar „tří císařů“

Tolar tří císařů byl zvláštní tolarovou ražbou z období vlády Rudolfa II. a poté i z období vlády Matyáše II. Tolary z období vlády Rudolfa II. byly věnovány památce tří císařů: Maxmiliána I., Karla V. a Ferdinanda I., jejichž korunovaná poprsí na líci zobrazují. Na rubu je dvouhlavý orel s kastilsko-habsburským znakem na hrudi.
 
V 379. aukci Künker byl dražen velmi vzácný tlustý tolar z období vlády Rudolfa II. o hmotnosti dvou tolarů, který se z vyvolávací ceny 6 tisíc eur vyšplhal na částku 40 tisíc eur (v přepočtu téměř milion korun).
 
 
 
Rudolf II. (1576-1612)
2 tolar 1590 (dvoutolar tří císařů)
mincovna Jáchymov
Ag 57,74g
Künker – 379. aukce – THE SALTON COLLECTION
cena eur 40 000 eur / 952 400 Kč
 

Tlustý pražský groš Václava IV.

Tlusté pražské groše byly raženy na silnějším střížku. Jejich účel není jednoznačně prokázán, pravděpodobně se jednalo o tzv. chlubné mince. Váha mince neodpovídala násobkům pražského groše. Zřejmě byly udělovány jako dar významným osobám. Tlusté pražské groše byly raženy i za vlády Karla IV., Ladislava Pohrobka, Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského. Známy jsou též i tlusté bílé peníze Vladislava Jagellonského. Všechny tlusté pražské groše jsou velmi vzácné až extrémně vzácné a v aukcích se vyskytují velmi zřídka.
 
V 379. aukci Künker byl dražen tlustý pražský groš Václava IV. pocházející ze sbírky významného českého numismatika Maxe Donebauera (1838-1888). Tlustý pražský groš z Donebauerovy sbírky byl po sběratelově smrti dražen v aukci Adolph Hess, Frankfurt/Main, 1889, kde byl získán do sbírky Wunderly von Muralt a poté v aukci L.+L. Hamburger, Frankfurt/Main, 1899. Z vyvolávací ceny stanovené na 8 tisíc eur letos vyšplhal na částku 100 tisíc eur (v přepočtu téměř 2,4 milionu korun včetně aukčního poplatku). (Více o raritních pražských groších.)
 
 
 
Václav IV. (1378-1419)
tlustý pražský groš
Ag 34,1g
Ex sb. Max Donebauer
Künker – 379. aukce – THE SALTON COLLECTION
cena 100 000 Eur / 2 381 000 Kč
 

380. aukce Künker

Na 380. aukci Künker byly z české provenience draženy velmi vzácné až extrémně vzácné ražby Šliků, násobky tolarů „na podívanou“ Ferdinanda III., tolar Albrechta z Valdštejna z jičínské mincovny a další velmi vzácné ražby.
 

Vzácné ražby šlechtického rodu Šliků

Český tolar vstoupil do peněžní historie na přelomu let 1519-1520. Šlikové (Schlikové) usilovali díky bohatým ložiskům stříbra na území loketského kraje, který drželi jako zástavu České koruny, o získání mincovního oprávnění. Razit mince začali na základě sněmovního usnesení z 9. ledna 1520 (některé tolarové emise mohly vzniknout již na konci roku 1519). Český a uherský král Ludvík I. Jagellonský však oficiálně udělil mincovní oprávnění Šlikům až v roce 1523. V roce 1528 byla mincovní činnost Šliků přerušena a jáchymovská mincovna byla převzata do královské správy Ferdinanda I. Mincovní činnost Šliků byla obnovena až o století později v Plané u Mariánských Lázní, kde razil mince Jindřich Šlik.
 
Na 380. aukci Künker  byl dražen extrémně vzácný třítolar bratrů Štěpána, Buriana, Jeronýma, Jindřicha a Lorenze Šliků, který pochází ze samého počátku šlikovské mincovní činnosti.
Tato raritní mince se v aukci vidí naprosto ojediněle. A. Jäger v publikaci Die Münzprägungen der Grafen Schlick - 1954, s. 102, zdůrazňuje, že jde o jednu z největších rarit české numismatiky. Aukční síň Fritz Rudolf Künker uvedla: „Jsme potěšeni, že můžeme vydražit tento klíčový kus evropské měnové historie, který, pokud je nám známo, nebyl nabízen více než dvě desetiletí." Z vyvolávací ceny stanovené na 80 tisíc eur se mince posunula na částku 275 tisíc eur (v přepočtu více než 6,5 milionů korun), a stala se tak nejdražší položkou aukce.
 
 
 
bratři Štěpán, Burian, Jeroným, Jindřich a Lorenz Šlikové (1505-1532)
3 tolar 1520
mincovna Jáchymov
Ag 86,87g
Ex Renaissance Auctions, Jersey City, dec 2000, Nr. 38
Künker – 380. aukce
cena 275 000 eur / 6 547 750 Kč – NEJDRAŽŠÍ POLOŽKA 380. AUKCE
 
Další extrémně vzácnou ražbou šlechtického rodu Šliků byl dvoutolar bratří Štěpána, Buriana, Jindřicha, Jeronýma a Lorenze Šliků vyražený na paměť úmrtí Štěpána Šlika v bitvě u Moháče v roce 1526. V téže bitvě zahynul i český a uherský král Ludvík I. Jagellonský. Velmi vzácný dvoutolar Šliků se z vyvolávací ceny 10 tisíc eur vyšplhal na částku téměř 69 tisíc eur (v přepočtu více než 1,6 milionu korun).
 
 
 
bratři Štěpán, Burian, Jindřich, Jeroným a Lorenz Šlikové (1505-1532)
2 tolar 1526
mincovna Jáchymov, mincmistr Ulrich Gebhart
řezač želez Hieronymus Magdeburger z Annabergu
Ag 56,16g
Künker – 380. aukce
cena 68 750 eur / 1 636 938 Kč
 
Pro svou stylistickou zvláštnost jakou jsou tvary písmen nebo dvouřádkový nápis na přední straně, lze dílo připsat řezači želez Hieronymu Magdeburgerovi z Annabergu. Magdeburger pravděpodobně nechal doručit kolky do Jáchymova, kde byly tyto pamětní mince raženy pod vedením mincmistra Ulricha Gebharta.
 
V aukci byl také dražen tolar s letopočtem 1526 z téže dílny. Z vyvolávací ceny 6 tisíc eur se dostal na 12,5 tisíc eur (v přepočtu téměř 300 tisíc Kč).
 
 
bratři Štěpán, Burian, Jindřich, Jeroným a Lorenz Šlikové (1505-1532)
1 ½ tolar 1526
mincovna Jáchymov, mincmistr Ulrich Gebhart
řezač želez Hieronymus Magdeburger z Annabergu
Ag 41,96g
Ex Auktion Hess-Divo 282, Zürich 2000, Nr. 73
Künker – 380. aukce
cena 12 500 eur / 297 625 Kč
 

Schautalery Ferdinanda III. na uzdravení se od neštovic

V roce 1629 byly v Praze raženy dukátové a tolarové násobky o nichž se předpokládá, že šlo o pamětní ražby u příležitosti uzdravení se Ferdinanda III. z onemocnění pravými neštovicemi, které byly v té době obvykle smrtelné. Ze stejného razidla jsou známy zlaté ražby o hmotnosti 100, 40, 25 a 20 dukátů a také odražky ve stříbře o hmotnosti násobků tolarů.
 
Na 380. aukci Künker byl dražen tento tzv. „schautaler“ neboli „tolar na podívanou“ o hmotnosti tří tolarů, který se vydražil v přepočtu za téměř 774 tisíc korun včetně aukčního poplatku a dále exemplář o hmotnosti dvou tolarů, který se vydražil v přepočtu za téměř 1,2 milionu korun včetně aukčního poplatku.
 
 
 
Ferdinand III. (1625-1637-1657)
2 tolar 1629
mincovna Praha, řezač želez Donatus Starckh
Ag 57,93g
Ex Paramount Collection
Künker – 380. aukce
cena 50 000 eur / 1 190 500 Kč
 
Pražský tolar Rudolfa II. se stojícím panovníkem
Vyhledávanými ražbami z období vlády Rudolfa II. jsou dukátové a tolarové ražby zobrazující celou stojící postavu císaře v brnění, s korunou na hlavě, žezlem a jablkem v rukou panovníka. Všechny ražby tohoto typu jsou velmi vzácné až extrémně vzácné.
 
Na 380. aukci Künker byl dražen tolar s letopočtem 1593 z pražské mincovny, který dosáhl částky více než 650 tisíc korun včetně aukčního poplatku.
 
 
 
Rudolf II. (1576-1612)
tolar 1593
mincovna Praha, mincmistr Lazar Ercker
Ag 29,12g
Künker – 380. aukce
cena 22 000 eur / 654 775 Kč
 
Tolar Albrechta z Valdštejna mincmistra Šebestiana Steinmüllera
V polovině roku 1630 byli v jičínské mincovně mincmistr Georg Reick a vardajn Jan Jakub Wiebel vystřídání novými úředníky, kdy do funkce vardajna na krátkou dobu nastoupil Jindřich Peckstein a po něm v srpnu 1630 převzal vedení mincovny Šebestian Steinmüller. Mincovna byla v provozu zhruba do poloviny roku 1632, kdy dal Albrecht z Valdštejna pokyn ke zřízení nové mincovny v centru města. Novou  mincovnu vedl i nadále mincmistr Šebestian Steinmüller až do roku 1634, kdy byla mincovní činnost po zavraždění Albrechta z Valdštejna ukončena. (Více o mincích Albrechta z Valdštejna.)
 
V 380. aukci Künker byl dražen velmi vzácný tolar mincmistra Šebestiana Steinmüllera s letopočtem 1632, který se z vyvolávací ceny 8 tisíc eur vyšplhal na částku 35 tisíc eur (v přepočtu více než 830 tisíc korun).
 
 
 
Albrecht z Valdštejna (1623-1634)
tolar 1632
mincovna Jičín, mincmistr Sebastian Steinmüller
Ag 28,93g
Künker – 380. aukce
cena 35 000 eur / 833 350 Kč
 

Desetidukát Ferdinanda II. z pražské mincovny

Na 380. aukci Künker byl kromě velmi vzácných až extrémně vzácných českých stříbrných tolarových ražeb dražen i velmi vzácný zlatý desetidukát Ferdinanda II. z pražské mincovny s letopočtem 1634. Z vyvolávací ceny 16 tisíc eur vyšplhal na částku 22,5 tisíc eur (v přepočtu více než 535 tisíc korun).
 
 
 
Ferdinand II. (1592-1618-1637)
10 dukát 1634
mincovna Praha, mincmistr Tobias Schuster
Au 34,32g
Künker – 380. aukce
cena 22 500 eur / 535 725 Kč
 

Kolekce československých dukátů Dr. Pavla Lišky

Do dražby šla také kolekce třiceti československých dukátových ražeb ze sbírky Dr. Pavla Lišky. Celkový obrat této kolekce dosáhl částky 658 750 eur (v přepočtu 15,7 milionu korun včetně aukčních poplatků).
 
Nejdražší položkou z této kolekce se stal desetidukát s letopočtem 1951 v exkluzivní zachovalosti, který se vydražil za téměř 4,2 milionů korun včetně aukčního poplatku.
 
 
 
Československo
10 dukát 1951
Künker – 380. aukce – kolekce Dr. Pavel Liška
cena 175 000 eur / 4 166 750 Kč
 
 
Použitá literatura:
Aukční katalogy fy Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG
Albrecht von Wallenstein Herzog von Friedland und seine Münzen – Heino Poley
Soupis Eggenberských mincí – Jiří Záloha
Šlikové a dobývání stříbra – Pavel Kašpar, Vladimír Horák
Mince království Českého za panování rodu Habsburského od roku 1526 – Kliment Čermák, Bedřich Skrbek
Sammlung Max Donebauer – Eduard Fiala
Mince zemí Koruny české – Ivo Halačka
Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky – Zdeněk Petráň, Pavel Radoměrský

Související články

Surrealistka Carrington s novým rekordem a poptávka po Basquiatovi

Surrealistka Carrington s novým rekordem a poptávka po Basquiatovi

Zajímavé prodejní výsledky z květnových aukcí v New Yorku, květen 2024

Dražitelé na newyorských aukcích u Sotheby's a Christie’s utratili velmi podobnou částku, bohatě přes 600 milionů dolarů. U obou pořadatelů se na úctyhodné sumě nejvýrazněji podílely moderní umění, poválečné trendy a díla z konce 20. století. Autorsk...

22. května 2024
Milionový Šíma i ojedinělá Čapkova plastika online

Milionový Šíma i ojedinělá Čapkova plastika online

Weinberg 19. 5. 2024

III. Prémiová aukce umění společnosti Weinberg, online aukce končící v neděli 19. května, měla prodejní úspěšnost zhruba 52 procent. Necelá stovka prodaných děl dohromady přišla na více než 9,4 milionu korun.

21. května 2024
157 milionů korun za unikátní sbírku mincí Václava Bruny

157 milionů korun za unikátní sbírku mincí Václava Bruny

Ohlédnutí za dubnovými aukcemi Macho & Chlapovič

Nejvyšších cen v dlouho očekávané aukci sbírky Václava Bruny dosáhly extrémně vzácné zlaté ražby českých králů i mimořádně vzácné ražby tolarové. Částky přes milion korun dosahovaly i starověké ražby z období Keltů. Výsledek aukce potvrdil, že o mim...

17. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<