Miliardový potenciál Allenovy sbírky

Od newyorské listopadové aukce se očekávají velkolepé výsledky

Poslední srpnový čtvrtek si newyorská pobočka aukční síně Christie´s vydobyla pozornost všech světových médií. Ohlásila připravovaný prodej více než 150 uměleckých děl ze sbírky před čtyřmi lety zesnulého matematika, podnikatele a filantropa Paula Allena, spoluzakladatele společnosti Microsoft. Hlavní sál Rockefellerova centra by se podle pořadatelů měl v listopadu stát svědkem rekordní dražby z jedné ucelené sbírky, počítají s částkou kolem jedné miliardy dolarů.

 

Paul Cézanne: Hora svatého Viktora, 1888-90,
olej na plátně, 65,1 x 81 cm,
uvažovaná cena: 100 000 000 USD
sbírka Paula G. Allena
Christie´s New York listopad 2022

 

Geneze sbírky Paula Allena se podobá životním i profesním osudům tohoto vizionáře nejen na poli počítačových technologií. Na veřejnost pronikly zatím jen kusé zprávy o výběru těch nejkvalitnějších položek a o práci na exkluzivním katalogu pro listopadovou aukci, kterou bude pořádat aukční síň Christie's. O vyvolávacích cenách jednotlivých děl se spekuluje na základě předchozích či obdobných prodejů z posledních let. 

Paul Gardner Allen se narodil v roce 1953 do intelektuální rodiny a domácímu Seattlu zůstal s přestávkami věrný celý život. Na místní prestižní střední škole potkal dalšího zapáleného programátora Billa Gatese, s nímž ve dvaadvaceti letech založil firmu Microsoft. Třebaže se z aktivního byznysu musel stáhnout již v roce 1982, kdy mu byl poprvé diagnostikován Hodgkinův lymfom, zůstal ve vedení prosperujícího počítačového giganta až do roku 2000.

Astronomický majetek čtyřiačtyřicátého nejbohatšího člověka, v pozůstalostních analýzách odhadovaný na více než 20 miliard dolarů, pocházel především z podílu na původním „garážovém“ podniku s Gatesem, dále z vlastních investic do oblasti technologií a internetových služeb přes rodinnou společnost Vulcan Capital nebo 43 přihlášených patentů. Jako muž renesančního rozhledu se Allen angažoval ve sportu (zakoupil tým amerického fotbalu, basketbalový i fotbalový tým), ve vědě (kvůli nemoci své matky se zajímal především o neurovědu), v ochraně životního prostředí a udržitelném urbanismu seattleské megalopole. Prodej kancelářského komplexu společnosti Amazon mu v roce 2012 vynesl téměř 1,2 miliardy dolarů.

Obdobně šťastnou ruku měl i na trhu s výtvarným uměním, které jinak patřilo do jeho pestrého filantropického portfolia. Pod hlavičkou podpůrného fondu The Paul G. Allen Estate and Trust inicioval vznik nových veřejných muzejních institucí a kreativních podniků, například Muzeum Pop-kultury MoPOP nebo Seattleský umělecký veletrh. Vedle toho po desítky let tiše a téměř anonymně budoval svou privátní sbírku.

 

 

Gustav Klimt: Březový háj, 1903,
olej na plátně, 110 x 110 cm,
prodejní cena v roce 2006: 40 300 000 USD
sbírka Paula G. Allena
 

Allenovu naturelu bylo blízké umění, apelující na intelektuální i emoční stránku člověka. Z těch několika málo desítek děl, jež byly veřejně identifikovány jako jeho osobní majetek – například 39 obrazů v rámci putovní výstavy Vidět přírodu (Seeing Nature) z let 2015-16, lze odhadovat, že ho oslovovala evropská i americká estetika od starých mistrů po meziválečné klasiky včetně tradičního žánru krajinomalby. Finanční zázemí jeho miliardového fondu mu umožňovalo soustředit se na tzv. blue-chip art, tedy umělecké komodity nejvyšší kvality od hvězdných výtvarníků a výtvarnic s prověřenou proveniencí. A právě na základě těchto dohledatelných akvizic odborníci zkouší rekonstruovat podobu a případnou hodnotu sbírky Paula Allena.

 

 

Jasper Johns: Small False Start, 1960,
koláž na plátně, 55,6 x 47 cm,
uvažovaná cena: 50 000 000 USD
sbírka Paula G. Allena
 

Jediným zatím potvrzeným mistrovským kusem z listopadové nabídky u Christie´s je Cezannův pohled na Horu svatého Viktora (1888), nezávazně oceňovaný na přibližně 100 milionů dolarů. V řádech desítek milionů se předpokládají prodeje například „něčeho od Jaspera Johnse“, což bývá ztotožňováno s koláží Small False Start z roku 1960, nebo Rothkova abstraktního plátna Žlutá přes fialovou (Yellow Over Purple), které počátkem milénia prošlo trhem za 14,3 milionu dolarů. Ještě vyšší sumy vydal pravděpodobný kupec Paul Allen za Gauguinovo Mateřství II. (Maternité II) na aukci modernistů u Sotheby´s v roce 2004: 39,2 milionu dolarů. Další identifikovanou položkou by pak mohlo být plátno Březový háj Gustava Klimta, prezentované na výše zmiňované krajinářské výstavě Seeing Nature, které se prodalo u Christie´s v roce 2006 za 40,3 milionu dolarů.

 

 

Paul Gauguin: Mateřství II.,1899,
olej na plátně, 94,6 x 61 cm, 
prodejní cena v roce 2004: 39 200 000 USD
sbírka Paula G. Allena

 

Že se obsah Allenovy kolekce průběžně měnil, ať už z ekonomických či ideových důvodů, ukazuje i kauza kolem zmařené aukce z roku 2016 a jejího pokračování v březnu o tři roky později. Již v době prvního prodeje špičkového díla Gerharda Richtera Tryskáč u aukční síně Phillips NY se hovořilo o majiteli Paulu Allenovi a přiklepnutá částka 24 milionu dolarů odpovídala kvalitě původní sbírky. Novým vlastníkem se stal údajný čínský podnikatel Žang Čang, avšak jen do té doby, než američtí pořadatelé zjistili, že suma není a patrně nebude nikdy uhrazena. A jelikož šlo o tzv. garantovaný aukční limit, musel být finanční obnos v plné vydražené výši Allenovu Trustu vyplacen. Po složitých soudních jednáních pak byl Richterův obraz úspěšně prodán 7. března 2019 v jejich londýnské pobočce za 15,5 milionu liber.

 

 

Gerhard Richter: Tryskáč, 1963,
olej na plátně, 130 x 200 cm,
prodejní cena v roce 2007: 11 200 000 USD
prodejní cena v roce 2016: 24 000 000 USD (ze sbírky Paula G. Allena)
prodejní cena v roce 2019: 15 500 000 GBP
 

O vydražených sumách jednotlivých děl bude kromě jejich absolutních uměleckých kvalit jistě rozhodovat i současný kontext. Tedy že jde o obrazy ze sbírky pětašedesátiletého počítačového pionýra, spojeného s legendou technologického pokroku dvacátého století, Microsoftem. Důležitou roli jistě sehraje i osobní rovina Allenova příběhu, neboť pozůstalostní dražba proběhne čtyři roky po jeho prohře v boji se zákeřnou chorobou. A zcela v duchu mecenášských a osvětových aktivit půjde výtěžek, dle médií až miliardový, na veřejné dobročinné účely, spravované jeho jedinou žijící příbuznou a spolupracovnicí, mladší sestrou Jody Allenovou.


Související články

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

Štyrského krajina a několik Boštíků hledá nové majitele

1. Art Consulting 16. 6. 2024

V katalogu sálové aukce 1. Art Consulting v neděli 16. června s podtitulem Exkluzivní výběr klasického a moderního umění najdou zájemci téměř dvě stovky položek. Dominovat mezi nimi bude klasická moderna a poválečné umění.

13. června 2024
Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Do aukcí jde zapomenutý Zrzavý, poválečný Muzika i pozdní Gross

Galerie Pictura 5. 6., Arthouse Hejtmánek 6. 6. 2024

Zájemce o koupi výtvarného umění tento týden v Praze čeká dvojice sálových aukcí. První pořádá ve středu Galerie Pictura, druhá, tradiční červnová zahradní aukce čeká na sběratele u aukční síně Arthouse Hejtmánek. Obě nabídnou přes dvě stovky položek...

4. června 2024
Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Do aukce jde raný i vrcholný Kremlička

Galerie Kodl 26. 5. 2024

Ačkoli je dnes Rudolf Kremlička považován za jednoho ze stěžejních tvůrců českého moderního umění, zcela se vyhnul kubismu, a svými generačními vrstevníky byl považován spíše za konzervativce. V roce 1918 vystavoval se skupinou Tvrdošíjných. Na jejic...

23. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<