Max Pirner: Člověk člověku vlkem

Arthouse Hejtmánek 10. 12. 2019

Jedním z drobných skvostů aukce Arthouse Hejtmánek, která se bude konat v úterý 10. prosince v sídle společnosti, je kvašová studie k programovému obrazu Maxe Pirnera Člověk člověku vlkem. Startovat bude na pouhých 28 tisících korun (+ 24% provize).

Max Pirner: Homo homini lupus, 1901


Max Pirner: Homo homini lupus, 1901,
kvaš na paíře, 36 x 23,3 cm,
vyv. cena: 28 000 (+ 24% provize), Arthouse Hejtmánks

Finální obraz s latinským přípisem Homo homini lupus a s dedikací "In memoram A. Schopenhaueri" se nachází ve sbírce Národní galerie. Jedná se o téměř metrový akvarel, který je stylizován do formy vitráže. Zobrazuje génia, zpodobněného jako okřídlená nahá žena, kterého tlupa opic přibíjí na kříž, zatímco další zvířata přihlížejí. Obraz v pravé horním rohu nese dataci 1901.

Nabízený kvaš je výrazně menšího formátu, až na několik detailů však odpovídá finálnímu dílu. Kolem géniových křídel a skupiny opic vpravo nahoře jsou vidět umělcovy korektury bílou barvou a konečná kompozice je na výšku o něco protáhlejší.

Obraz je obecně interpretován jako umělcova kritika soudobé společnosti a výraz jeho rozčarování z nastupující moderny. Pirnerovi bylo v roce 1901 sedmačtyřicet let a patnáctým rokem stál v čele ateliéru figurální malby na pražské akademii. Jeho žáky byli Luděk Marold, František Bílek, Max Švabinský či František Tavík Šimon.
 

Max Pirner: Homo homini lupus, 1901


Max Pirner: Homo homini lupus, 1901,
akvarel na papíře, 96 x 47,4 cm,
Národní galerie v Praze

V roce 1899 bylo Pirnerovi věnováno číslo časopisu Ver sacrum, který vydávala Vídeňská secese, jejímž byl členem, a jeho samostatnou výstavu uspořádala Jednota umělců výtvarných. Časopis i výstava se však dočkaly rozpačitého přijetí. "Pirnerův osobitý symbolismus nenašel u mladé generace pochopení. Jevil se jako přehnaně komplikovaný a těžkopádný, stále příliš spjatý s tradiční alegorií. Výmluvně to vyjádřil Miloš Jiránek: '(...) Už příliš všichni cítíme, že takovéto filozofování do malířství nepatří; a namáhavým jinotajům a symbolizování pomocí atributů jsme již valně odvykli.'," napsala v článku k 160. výročí malířova narození Markéta Dlábková v Art+Antiques.

Maxmilian Pirner se v následujících letech stáhl do ústraní. Až do své smrti sice dál učil na akademii, ale svá díla nevystavoval a zůstával stranou veřejných polemik. "Jeho díla jsou širší veřejnosti málo známá, neboť po dlouhou řadu let až úzkostlivě se chránil, aby z jeho dílny, kde trávil celé dny, nic do veřejnosti neproniklo," napsal v dubnu 1924 v Pirnerově nekrologu deník Venkov.

"S veřejností se Pirner rozešel na přelomu obou století. Revoluční ruch v Praze neustával (...), pořád se volalo do boje za nové ideály. A tak rychle se stárlo v té zmatené době tříšti heslové, ti, kteří nedávno bylo 'mladými', octli se takřka přes noc v rubrice 'starých', a jejich díla, jejichž olej ještě téměř neoschl označována přežitkem a uměleckou zaostalostí. Noví 'noví' stavěli nové chrámy, nové ideály, volajíce na 'staré', aby ustoupili ze světla a nezacláněli nechtí-li vstoupiti pod rozvláté prapory jejich," popsal situaci na přelomu století v listopadu 1924 v časopisu Zlatá Praha Viktor Šuman.
 

Max Pirner: Zrození Érota, po 1900


Max Pirner: Zrození Eróta, po 1900,
olej na plátně, 138 x 100 cm,
cena: 840 000 Kč, Galerie Kodl 27. 5. 2018

Arthur Schopenhauer, jemuž je finální obraz dedikován, byl pro Pirnera natolik důležitý, že údajně zemřel s jeho knihou v ruce. U smrtelného lože malíře stihl ještě navštívit a hodinu s ním pobýt prezident Masaryk, který se s Pirnerem přátelil od 80. let 19. století. V Čapkových Hovorech s TGM vzpomíná, že než se stal abstinentem chodíval s Pirnerem, s nímž se seznámil přes Hanuše Schwaigera, někdy večer na pivo nebo na víno. 

Na trhu s uměním se Pirnerovy obrazy a kresby objevují jen ojediněle. Letos půjde teprve o umělcovo druhé dílo nabízené v aukci. Pirnerův aukční rekord loni stanovil obraz Zrození Eróta, který se na aukci Galerie Kodl prodal s výrazným nárůstem za 840 tisíc korun. Kresby se dosud většinou pohybovaly do 40 tisíc korun.

 


Související články

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Vznik fondu Collectiv Art OPF

V Česku vznikl další investiční fond, který bude zhodnocovat prostředky investorů nákupem a prodejem uměleckých děl. Fond Collectiv Art OPF se zaměří převážně na české autory klasické moderny a poválečného umění. Nakupovat bude i díla mladých umělců....

12. prosince 2023
Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Sotheby's Paříž 6. 12. 2023

Milionových obrazů má Jindřich Štyrský na svém kontě již přes čtyři desítky, počítáno v českých korunách. V eurech však ještě žádný. Tuto situaci může zásadním způsobem změnit první prosincová středa, kdy se bude dražit autorovo vrcholně surrealistic...

5. prosince 2023
Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provi...

23. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články

Pirner Maxmilián

Galerie Art Praha 25. 9. 2010

Galerie Art Praha 25. 9. 2010

6. listopadu 2010


<