Lidské vejce Evy Kmentové

Prague Auctions 19. 5. 2019

Společnost Prague Auctions na nedělní večerní aukci bude dražit bronzový odlitek plastiky Evy Kmentové Lidské vejce. Jde o jednu z nejdůležitějších a zároveň nejrozměrnějších realizací autorky, která se doposud na trhu objevila. 

Eva Kmentová: Lidské vejce, 1968-69  bronz, 61 cm x 73,5 cm, značeno 1/3 vyvolávací cena: 750 000 Kč (+ 25% provize)  Prague Auctions, 19. 5. 2019

 

Eva Kmentová: Lidské vejce, 1968-69 
bronz, 73,5 x 59 cm, výška 61 cm, značeno 1/3
vyvolávací cena: 750 000 Kč (+ 25% provize) 
Prague Auctions, 19. 5. 2019
 
 
Sádrový originál plastiky Lidské vejce vznikl na konci 60. let. František Šmejkal v textu Symbol vejce v plastice Evy Kmentové ve sborníku Eva Kmentová, In memoriam z roku 1982 píše: „Je to výtvarná metafora návratu do prenatálního stavu, do této navždy ztracené hlubiny bezpečnosti, po níž celý život podvědomě toužíme a do níž se, jak rozpoznal už Sigmund Freud, každou noc alespoň dočasně vracíme.“
 
Sochařčina dcera, Polana Bregantová, zaznamenala v monografii Teď, Práce Evy Kmentové vyšlé v roce 2006 u Arbor vitae, na které pracovala společně s Ludmilou Vachtovou, vzpomínku, jak jedno z ústředních děl umělkyně vznikalo (č. 215 v soupisu díla, str. 175). Eva Kmentová prý sama ležela ve skrčené poloze na zádech dvacet minut pod hromadou sádry než materiál ztuhl. Její manžel, Olbram Zoubek, pak sádru z jejího těla sňal tak, že formu rozpůlil. Hmotu plastiky pak sochařka vymodelovala pomocí nanášené sádry.
 
 

 

Originální sádrová plastika v katalogu výstavy Evy Kmentové, kterou připravila Marie Klimešová
a v letech 2003 až 2004 proběhla postupně v Severočeské galerii v Litoměřicích, Západočeské
galerii v Plzni a Museu Kampa  
 
 
Hned rok po svém vzniku, v roce 1969, se plastika dostala na výjimečnou výstavu současného československého umění v Itálii, Arte contemporanea in Cecoslovacchia v Galleria Nazionale d'Arte Moderna v Římě. Vystavována pak byla ještě několikrát, avšak až po roce 1989, například v Domě umění v Opavě, v Národní galerii v Praze, v Galerii Rudolfinum, v Galerii Moderního umění v Roudnici a tak dále. V současnosti se sádrová plastika nachází v majetku Východočeské galerie v Pardubicích.  
 
Zhruba o třicet let později vzniklo několik bronzových odlitků této sochy. Výše zmíněná monografie Ludmily Vachtové a Polany Bregantové zmiňuje tři z nich. Bregantová však upřesňuje, jak to tehdy bylo: „V knize jsou uvedeny tři bronzové odlitky, z nichž jeden máme my a ten je nyní v Městské knihovně (Nadační fond Kmentová Zoubek, exemplář je do konce září zapůjčený na výstavě Karafiáty a samet v Galerii hlavního města Prahy, pozn. red.), druhý je ve Slovenské národní galerii v Bratislavě a třetí v soukromé sbírce přítele mých rodičů ve Fryštáku.“
 
A pokračuje: Odlitek, který se nyní draží, v otcově evidenci bronzových odlitků nebyl, proto jsem ho neuvedla v monografii. Je to samozřejmě také odlitek, který objednal v umělecké slévárně HVH v Kalné náš otec stejně jako ty tři ostatní. Předpokládám, že byl skutečně první v pořadí a otec ho zapomněl do evidence zapsat, než ho prodal prvnímu majiteli. V každém případě platí, že bronzové odlitky Lidského vejce jsou celkem čtyři.“ 
 
 
Vyobrazení jednoho z bronzových odlitků v katalogu výstavy Eva Kmentová, Slovenská národná galéria, Bratislava, 18. 12. 2008 až 22. 2. 2009  
Vyobrazení jednoho z bronzových odlitků v katalogu výstavy Eva Kmentová, Slovenská národná galéria, Bratislava, 18. 12. 2008 až 22. 2. 2009 
 
 
Větších umělčiných sochařských realizací se doposud na trhu objevilo jen několik. Celkový počet jejích prací, které aukcemi prošly, nepočítáme-li opakované prodeje, je jen kolem padesátky. Nejvýraznější prodej se uskutečnil před třemi lety u stejné společnosti, která tehdy nabídla Kmentové Velkou ženu z poloviny 60. let, respektive jediný bronzový odlitek této betonové sochy vzniklý v roce 2005. Vystoupal na 688 tisíc korun.   
 

 


Související články

Muž, který objevil jednu generaci umělců

Muž, který objevil jednu generaci umělců

Rozprodej sbírky Sama Josefowitze, Christie’s, podzim 2023

Přes 80 milionů dolarů by mohla vynést série aukcí sbírky Sama Josefowitze. Nadšeného sběratele a objevitele, který pomohl generaci umělců takzvané pontavenské školy získat zaslouženou pozornost trhu s uměním. Ukázal, jak se díky trpělivé práci dá za...

12. září 2023
Stát se Rothschildem, alespoň na chvíli

Stát se Rothschildem, alespoň na chvíli

Výběr z francouzských sbírek legendární evropské dynastie

První červencový týden se v londýnské centrále aukční síně Christie´s vystavuje to nejlepší ze sbírkového fondu francouzské větve rodiny Rothschildů. Samotná dražba se sice bude odehrávat až v polovině října v New Yorku, ale s nádherou, luxusem a vyb...

3. července 2023
Klimtova Dáma s vějířem nasadila rekordní cenu

Klimtova Dáma s vějířem nasadila rekordní cenu

Sotheby´s London 27. 6. 2023

Letní sezóna u aukčního domu Sotheby´s patří portrétnímu umění. Londýnské ústředí připravilo během května a června několik atraktivních expozic a ambiciózních dražeb, pokrývajících staletou historii tohoto nesmrtelného žánru. Pestrá nabídka od starom...

22. června 2023
Zobrazit všechny

Další články

Prague Auctions

Sochy v roce 2016

Sochy v roce 2016

16. ledna 2017

Nové aukční rekordy: Od Kupeckého po Šimotovou

Nové aukční rekordy: Od Kupeckého po Šimotovou

18. srpna 2016

Top 10 Foltýn

Top 10 Foltýn

2. dubna 2016


<