Lidské vejce Evy Kmentové

Prague Auctions 19. 5. 2019

Společnost Prague Auctions na nedělní večerní aukci bude dražit bronzový odlitek plastiky Evy Kmentové Lidské vejce. Jde o jednu z nejdůležitějších a zároveň nejrozměrnějších realizací autorky, která se doposud na trhu objevila. 

Eva Kmentová: Lidské vejce, 1968-69  bronz, 61 cm x 73,5 cm, značeno 1/3 vyvolávací cena: 750 000 Kč (+ 25% provize)  Prague Auctions, 19. 5. 2019

 

Eva Kmentová: Lidské vejce, 1968-69 
bronz, 73,5 x 59 cm, výška 61 cm, značeno 1/3
vyvolávací cena: 750 000 Kč (+ 25% provize) 
Prague Auctions, 19. 5. 2019
 
 
Sádrový originál plastiky Lidské vejce vznikl na konci 60. let. František Šmejkal v textu Symbol vejce v plastice Evy Kmentové ve sborníku Eva Kmentová, In memoriam z roku 1982 píše: „Je to výtvarná metafora návratu do prenatálního stavu, do této navždy ztracené hlubiny bezpečnosti, po níž celý život podvědomě toužíme a do níž se, jak rozpoznal už Sigmund Freud, každou noc alespoň dočasně vracíme.“
 
Sochařčina dcera, Polana Bregantová, zaznamenala v monografii Teď, Práce Evy Kmentové vyšlé v roce 2006 u Arbor vitae, na které pracovala společně s Ludmilou Vachtovou, vzpomínku, jak jedno z ústředních děl umělkyně vznikalo (č. 215 v soupisu díla, str. 175). Eva Kmentová prý sama ležela ve skrčené poloze na zádech dvacet minut pod hromadou sádry než materiál ztuhl. Její manžel, Olbram Zoubek, pak sádru z jejího těla sňal tak, že formu rozpůlil. Hmotu plastiky pak sochařka vymodelovala pomocí nanášené sádry.
 
 

 

Originální sádrová plastika v katalogu výstavy Evy Kmentové, kterou připravila Marie Klimešová
a v letech 2003 až 2004 proběhla postupně v Severočeské galerii v Litoměřicích, Západočeské
galerii v Plzni a Museu Kampa  
 
 
Hned rok po svém vzniku, v roce 1969, se plastika dostala na výjimečnou výstavu současného československého umění v Itálii, Arte contemporanea in Cecoslovacchia v Galleria Nazionale d'Arte Moderna v Římě. Vystavována pak byla ještě několikrát, avšak až po roce 1989, například v Domě umění v Opavě, v Národní galerii v Praze, v Galerii Rudolfinum, v Galerii Moderního umění v Roudnici a tak dále. V současnosti se sádrová plastika nachází v majetku Východočeské galerie v Pardubicích.  
 
Zhruba o třicet let později vzniklo několik bronzových odlitků této sochy. Výše zmíněná monografie Ludmily Vachtové a Polany Bregantové zmiňuje tři z nich. Bregantová však upřesňuje, jak to tehdy bylo: „V knize jsou uvedeny tři bronzové odlitky, z nichž jeden máme my a ten je nyní v Městské knihovně (Nadační fond Kmentová Zoubek, exemplář je do konce září zapůjčený na výstavě Karafiáty a samet v Galerii hlavního města Prahy, pozn. red.), druhý je ve Slovenské národní galerii v Bratislavě a třetí v soukromé sbírce přítele mých rodičů ve Fryštáku.“
 
A pokračuje: Odlitek, který se nyní draží, v otcově evidenci bronzových odlitků nebyl, proto jsem ho neuvedla v monografii. Je to samozřejmě také odlitek, který objednal v umělecké slévárně HVH v Kalné náš otec stejně jako ty tři ostatní. Předpokládám, že byl skutečně první v pořadí a otec ho zapomněl do evidence zapsat, než ho prodal prvnímu majiteli. V každém případě platí, že bronzové odlitky Lidského vejce jsou celkem čtyři.“ 
 
 
Vyobrazení jednoho z bronzových odlitků v katalogu výstavy Eva Kmentová, Slovenská národná galéria, Bratislava, 18. 12. 2008 až 22. 2. 2009  
Vyobrazení jednoho z bronzových odlitků v katalogu výstavy Eva Kmentová, Slovenská národná galéria, Bratislava, 18. 12. 2008 až 22. 2. 2009 
 
 
Větších umělčiných sochařských realizací se doposud na trhu objevilo jen několik. Celkový počet jejích prací, které aukcemi prošly, nepočítáme-li opakované prodeje, je jen kolem padesátky. Nejvýraznější prodej se uskutečnil před třemi lety u stejné společnosti, která tehdy nabídla Kmentové Velkou ženu z poloviny 60. let, respektive jediný bronzový odlitek této betonové sochy vzniklý v roce 2005. Vystoupal na 688 tisíc korun.   
 

 


Související články

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Vznik fondu Collectiv Art OPF

V Česku vznikl další investiční fond, který bude zhodnocovat prostředky investorů nákupem a prodejem uměleckých děl. Fond Collectiv Art OPF se zaměří převážně na české autory klasické moderny a poválečného umění. Nakupovat bude i díla mladých umělců....

12. prosince 2023
Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Sotheby's Paříž 6. 12. 2023

Milionových obrazů má Jindřich Štyrský na svém kontě již přes čtyři desítky, počítáno v českých korunách. V eurech však ještě žádný. Tuto situaci může zásadním způsobem změnit první prosincová středa, kdy se bude dražit autorovo vrcholně surrealistic...

5. prosince 2023
Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provi...

23. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články

Prague Auctions

Sochy v roce 2016

Sochy v roce 2016

16. ledna 2017

Nové aukční rekordy: Od Kupeckého po Šimotovou

Nové aukční rekordy: Od Kupeckého po Šimotovou

18. srpna 2016

Top 10 Foltýn

Top 10 Foltýn

2. dubna 2016


<