J&T Banka Art Index 2015

Rok druhý indexu současných umělců

J&T Banka Art Index ve své druhé edici přináší jen dílčí změny. Pořadí na prvních místech se nezměnilo, v první stovce se nicméně objevuje hned deset nových jmen. Někteří autoři se v žebříčku posunuli i o několik desítek míst, u řady dalších se výrazně měnilo jejich bodové skóre.

Index, který připravuje J&T Banka ve spolupráci s portálem ART+, je pokusem o nezaujatý popis vývoje na současné výtvarné scéně. Jedná se o aktuální pořadí českých výtvarníků narozených po roce 1950 sestavené na základě jejich aktivní účasti ve výtvarném provozu. Index vychází z předpokladu, že vlastní hodnotu umění nelze objektivně změřit, že však lze posuzovat úspěšnost umělecké kariéry. Index zohledňuje účasti na výstavách a bienále, výtvarná ocenění, zastoupení galeriemi a další umělecké počiny (například knižní monografie či realizace ve veřejném prostoru). Celkem se jedná o osm různých kategorií.

 

Do výsledného bodového součtu jsou započítávány pouze akce uskutečněné v posledních deseti letech. Sledované období se tak průběžně posouvá, do letošního hodnocení byly započítány akce z let 2005 až 2014. Jinými slovy, k loňským výsledkům se připočetly akce za poslední rok a odečetly body za rok 2004. V tom se také J&T Banka Art Index liší od zahraničních uměleckých indexů, které většinou pracují s kumulativním součtem za celou umělcovu kariéru. J&T Banka Art Index je zamýšlen především jako zpráva o aktuálním stavu české výtvarné scény, nikoli jako definitivní hodnocení významu a uměleckých kvalit jednotlivých autorů.

 

Prodejní ceny, ať již dosahované na aukcích, či účtované při prodeji prostřednictvím galerií, nejsou jedním ze sledovaných kritérií a na finální pořadí nemají žádný vliv. Úspěšnost umělce na trhu sice může být pro potencionální sběratele a investory důležitou informací, jde však o oblast, pro kterou nejsou k dispozici relevantní údaje. Vstupní data týkající se výstav a dalších výtvarných akcí byla čerpána z internetových databází a z webových stránek samotných umělců a jejich galerií. Část bodových posunů je dána i dohledáním starších výstav, které se v základních výtvarných databázích neobjevují, a jemnější kalibrací v hodnocení jednotlivých akcí (body nejsou přidělovány mechanicky, ale zohledňuje se charakter akce a relevance pořádající instituce).

 

Ačkoliv pořadí v první desítce zůstalo takřka beze změny – novinkou je posun Jiřího Davida z jedenácté příčky na desátou –, rozhodně nejde jen o opakování výsledků z předchozího roku. Řada autorů svou pozici v první desítce právě loni potvrdila důležitými výstavami. Jiří Kovanda měl dvě výstavy v předních českých výstavních institucích, Domě umění města Brna a Galerii hlavního města Prahy, a několik menších výstav v zahraničí. Kateřina Šedá ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně dál rozvíjela svůj projekt týkající se Bedřichovic, které před třemi lety na víkend přestěhovala do Londýna, a pod záštitou Muzea moderního umění v San Franciscu připravila akci pro kalifornské Los Altos. Eva Koťátková mimo jiné v Německu získala prestižní cenu Dorothey von Stettenové, kterou umělcům do šestatřiceti let ob rok uděluje Kunstmuseum Bonn. Zbyněk Baladrán pokračoval v sérii menších výstav doma i v zahraniční, které mu vynesly titul Osobnost roku 2014 udělovaný na základě hlasovaní odborné poroty časopisem Art+Antiques a portálem Artalk.cz.

 

Krištof Kintera měl od června do září velkou výstavu v Muzeu Jeana Tinguelyho ve švýcarské Basileji. Velkou samostatnou výstavu v takto renomované muzejní instituci v zahraničí dosud žádný český umělec z generace dnešních čtyřicátníků neměl. Výstava s anglickým názvem I Am Not You v základním konceptu opakovala řešení použité před třemi lety na výstavě v pražské Městské knihovně, přenos do nového prostředí a do jiného kontextu jí však dodal nový náboj. O jejím úspěchu svědčí i to, že nyní Kintera připravuje její reprízu pro Kunsthal Rotterdam, kde bude k vidění od konce února do začátku června letošního roku.

 

Z autorů, jejichž jména v první stovce figurovala i loni, si meziročně nejvíce polepšili František Skála a Vladimír Houdek, kteří se v rámci žebříčku shodně posunuli o pětadvacet míst. Skála, který začátkem února oslavil 59. narozeniny, je jedním z nejstarších autorů indexu, třicátník Houdek naopak jedním z nejmladších. Zatímco Skála, někdejší člen skupiny Tvrdohlaví, je dnes již v pozici žijícího klasika, Houdek je příkladem mladého autora na vzestupu. Skála měl loni dvě samostatné výstavy v regionálních galeriích v Jihlavě a v Pardubicích a pro ekologické centrum Sluňákov realizoval projekt Rajské zahrady, který sám popisuje jako „spojení klášterní bylinné zahrady a venkovského dvorku v architektuře lodi“. Vladimír Houdek, který na výtvarnou scénu razantně vstoupil před pouhými pěti lety, je jedním z nejnadanějších a nejvyhledávanějších mladých malířů. V loňském roce měl samostatné výstavy v galerii Plato v Ostravě, v Richard Adam Gallery v Brně a v berlínské galerii Schleicher/Lange, která jej zastupuje.

 

Obecné charakteristiky týkající se pohlaví, věku či preferované výtvarné techniky jsou velmi podobné jako v loňském roce. Žen je v první stovce jen dvacet, tři z nich v první desítce. Dvě třetiny zastoupených umělců se narodily po roce 1970 a třem autorům bude teprve letos třicet. Nejrozšířenějším médiem je malba, které se v nějaké formě věnuje víc než čtyřicet umělců. V první desítce však žádného malíře nenajdeme, převažuje zde spíše konceptuální přístup k tvorbě.

 

Jako každý index je i J&T Banka Art Index zjednodušeným popisem velice komplexní situace. Nelze automaticky klást rovnítko mezi umístěním v indexu a uměleckou kvalitou díla. Vysoké umístění neznamená nutně, že daný autor je významnějším umělcem než někdo, kdo se umístil níže či kdo se do první stovky vůbec nedostal. Ostatně, kdyby podobný žebříček existoval za první republiky, je pravděpodobné, že například František Kupka by se umístil až někde v jeho druhé polovině, neboť v meziválečném období stál spíše stranou výstavního provozu. Index je třeba chápat primárně jako zprávu o tom, jak je který autor na současné scéně viditelný a jak moc vystavuje v renomovaných institucích.

 

J&T Banka Art Index je zamýšlen jako zpráva směrem k široké veřejnosti. Potenciálním sběratelům a investorům, kteří zvažují nákup současného umění, může pomoci v orientaci na současné výtvarné scéně. Zatímco v zahraničí lze s jistým zjednodušením definovat cosi jako obecný profil perspektivního mladého umělce – vystavoval v těch a těch galeriích, zúčastnil se těch a těch skupinových přehlídek –, v našem případě je to s ohledem na problematický stav centrálních muzejních institucí a málo rozvinuté galerijní scéně mnohem obtížnější. J&T Banka Art Index dává začínajícím sběratelům do ruky aspoň nějaké vodítko. Při nákupu uměleckého díla se ale nakonec každý sběratel rozhoduje jen sám za sebe, podle vlastního úsudku a vlastních kritérií.

 

index připravují: Lucie Drdová, Ondřej Horák, Jan Skřivánek


Související články

250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

250. výročí narození Caspara Davida Friedricha

Zajímavé aukční výsledky otce evropského romantismu

Obdivovatelé malířského a kreslířského umění jednoho z nejslavnějších romantiků objíždějí v těchto měsících německá muzea a galerie, které pořádají řadu špičkových tematických výstav. Letošní kulaté výročí však mohou oslavovat i sběratelé a sběratelk...

19. června 2024
Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Christie’s pod tlakem hackerů, má den na zaplacení výkupného

Jak vrcholí kauza kyberútoku na databáze světové aukční síně

Na pátek 31. května 2024 dali vyděrači ze skupiny RansomHub aukční síni Christie's ultimátum k zaplacení výkupného. Jinak budou dále blokovat její počítačové systémy a zveřejní citlivá data až půl milionu jejích klientů. Trh s uměním, kde jsou intern...

31. května 2024
Právo a umění: Zákony, které byste jako sběratelé měli znát

Právo a umění: Zákony, které byste jako sběratelé měli znát

Právní průvodce pro sběratele umění

Máte doma obraz madony s dítětem nebo starožitný devítiramenný svícen, asi po prababičce. Váš německý kamarád by si je rád koupil. Můžete mu to bez dalšího prodat? Nebo dát inzerát na internet? Dostali jste ke kulatinám ve firmě jako dárek grafiku, a...

13. května 2024
Zobrazit všechny

Další články

Kintera Krištof

Kintera, Bolf, Kaláb a nejen oni

Kintera, Bolf, Kaláb a nejen oni

23. srpna 2020

Koťátková, Kohout a Kaláb

Koťátková, Kohout a Kaláb

19. března 2020

Současné umění na aukcích

Současné umění na aukcích

2. září 2019

Bolf Josef

Kintera, Bolf, Kaláb a nejen oni

Kintera, Bolf, Kaláb a nejen oni

23. srpna 2020

Skoro stejných sto

Skoro stejných sto

28. února 2017


<