Index ART+ v roce 2011

Vývoj indexu českého trhu s uměním v roce 2011

Index ART+ začínal rok 2011 na hodnotě 549 bodů a zakončil na 502 bodech. Meziročně tak poklesl přibližně o 8,5 procenta. Zatímco v předchozím roce víceméně stagnoval, loni pozvolna ztrácel.

Nad hodnotu z prosince předchozího roku se dostal pouze v květnu a v červnu, v podzimní části sezóny však zaznamenal poměrně výrazný propad. V říjnu index poklesl na dvouleté minimum 467 bodů. Zpátky nad hranici 500 bodů se vrátil až v samém závěru roku. Jeho současná hodnota odpovídá číslům z jara 2008.

Hlavní důvodem podzimního propadu indexu je zrušení zářijových aukcí Galerie Art Praha a aukční síně Zezula. I když listopadová aukce Galerie Art Praha měla téměř dvojnásobný obrat než stejná aukce o rok dřív, na dorovnání vzniklé ztráty to nestačilo. V průběhu celého roku se také projevovala změna atmosféry na trh – omezení nabídky i větší ostražitost kupujících. Zatímco v roce 2010 byla podle ART+ na aukcích nabízena díla dohromady za 730 milionů korun (ceny jsou uváděny bez aukční provize), loni byl celkový součet vyvolávacích cen o 43 milionů nižší. Nabídka tedy poklesla o necelých 6 procent. Snížila se i úspěšnost aukcí. Celková hodnota vydražených děl loni činila 519 milionů (do databáze ART+ jsou zahrnuty pouze autorsky určitelná díla, celkový obrat českých aukcí byl tedy vyšší), o rok dříve to bylo 568 milionů korun. V meziročním srovnání se tedy jedná o pokles o 8,6 procenta.

Hodnota cenových nárůstů, tedy jak moc se na dražená díla přihazovalo, byla v obou rocích téměř stejná. V roce 2010 činil rozdíl mezi realizovanými a vyvolávacími cenami prodaných položek 126 milionů korun, loni to bylo 125 milionů. Jen pro srovnání, v roce 2009, který byl na českém trhu rekordní, to bylo téměř 144 milionů korun. Častěji než dnes jsme tehdy byly svědky výrazných nárůstů oproti vyvolávacím cenám a méně děl se prodávalo jen za vyvolávací ceny.

Výrazný nárůst fluktuace indexu v posledních třech letech je vysvětlitelný jednak změnou chování aukční siní i celkovým zvýšením cenové hladiny. Zatímco dříve byly aukce rovnoměrně rozvrženy téměř do celého roku, nyní se všechny aukční síně tlačí to stejných termínů. Loni v listopadu se konaly například i čtyři aukce za víkend. Důsledkem toho jsou pak skokové rozdíly mezi jednotlivými měsíci. Druhým určujícím faktorem je celkový růst cen. Do roku 2005 se za více než milion korun každoročně prodalo jen kolem 20 obrazů. V letech 2006 až 2008 jejich počet každý rok rostl o 20 až 30. Od roku 2009 se každoročně prodá více než 100 milionových položek. Ačkoliv tyto v celkovém počtu prodaných děl představují pouhé jedno procentu, na celkovém obratu se podílejí bezmála z poloviny. Úspěch či neúspěch jediného mnohamilionového obrazu, tak může indexem poměrně výrazně zahýbat.

Aktuální data indexu nekorespondují zcela s loni zveřejněnými výsledky, neboť do výpočtu indexu byly nově zahrnuty dvě další aukční síně, přičemž jejich starší výsledky jsme zpětně promítly i do údajů za rok 2010. Současně jsme provedli několik korekcích reagujících na dodatečná zjištění o zmařených prodejích. Oproti minulým letům jsme také do celkového grafu indexu přestaly zahrnovat měsíce, ve kterých se nekonají vůbec žádné aukce. Důvodem k tomuto rozhodnutí bylo, že takových měsíců přibývá, takže výsledný graf pak ztrácel výpovědní hodnotu.  


Související články

Kvalitu českého trhu prověří veletrh starožitností

Kvalitu českého trhu prověří veletrh starožitností

50. jubilejní veletrh Antique 18.–21. 4. 2024

Ve čtvrtek 18. dubna se opět Novoměstská radnice otevře všem zájemcům o starožitnosti. Na programu bude kromě expozic jednotlivých prodejců i bohatý doprovodný program, jak už je na veletrhu Antique zvykem. Přehlídka potrvá do neděle 21. dubna.

17. dubna 2024
Nová Ročenka Art+: Po rekordních letech se trh vrátil do normálu

Nová Ročenka Art+: Po rekordních letech se trh vrátil do normálu

Přehled trhu s uměním za rok 2023 v Ročence Art+

Český aukční trh s uměním se s obratem sálových aukcí ve výši 1,4 miliardy korun vrátil na úroveň, kolem níž osciluje posledních šest let. Patnáctiprocentní propad ve srovnání s rokem 2023 zapříčinil menší počet prodaných položek a nižší hodnota nejd...

16. dubna 2024
Impresionismus: Od nezájmu a pohrdání k nejdražším obrazům světa

Impresionismus: Od nezájmu a pohrdání k nejdražším obrazům světa

150 let od první výstavy impresionistů

Na den přesně před sto padesáti lety se v Paříži otevřela první výstava impresionistů. Trvala měsíc, skončila komerčním i reputačním nezdarem a pořádající Spolek se ještě týž rok rozpadl. Publiku trvalo dalších deset dvacet let, než se naučilo rozezn...

15. dubna 2024
Zobrazit všechny

Další články


<