Falzum, nebo originál?

Třetí debata z cyklu "O sběratelství z různých stran", která se uskuteční v úterý 29. března od 18 hodin v pražském Topičově salonu, bude věnována problematice padělků. O tématu budou hovořit Magdalena Juříková z Galerie Zlatá husa, šéfrestaurátor Národní galerie Petr Kuthan a galerista Jiří Rybář. Příběh reprodukovaného obraz Dary podzimu, který před sedmi lety prošel českými aukcemi jako rané dílo Františka Kupky, je názornou ukázkou, o jak komplexní problém se jedná. Ani posudek Národní galerie popírající Kupkovo autorství nemůže zabránit tomu, aby obraz byl dál nabízen jako Kupka.


Při restaurátorském zásahu byl na levé straně plátna odstraněn dodatečně domalovaný hrozen vína a také signatura malířky Zdeňky Vorlové-Vlčkové. Zda byla skutečně mladšího data než Kupkův podpis o pár centimetrů níže, tak dnes již nikdo nerozsoudí.

 

Obraz je namalován olejovými barvami a je opatřen Kupkovou signaturou. Na zadní straně plátna je modrou tužkou napsán název díla a vročení Paris 1904. „Stáří plátna i složení barev odpovídá, ale objevili jsme tam přemalovanou signaturu malířky, která tehdy byla Kupkovou přítelkyní. Nejde tedy o nějaké novodobé falzum, ale Kupkovo dílo to není,“ řekla v roce 2004 týdeníku Nedělní svět Zora Grohmanová z restaurátorského oddělení Národní galerie. V odborném posudku, který vypracovala už v roce 1998, napsala: „Obraz je po sejmutí přemaleb značeným a datovaným dílem známé moravské malířky Zdeňky Vorlové-Vlčkové.“

Dnes již zesnulý akademický malíř Jiří Josefík, který obraz restauroval v roce 1999, byl naopak "na sto procent" přesvědčen, že autorem obrazu je František Kupka. "Kupkova signatura je přímo na malbě, pod starým lakem, což ve svém posudku připouští i Grohmanová. To je jednoznačný důkaz, že jde o originál," tvrdil rezolutně. "Signatura Zdeňky Vorlové-Vlčkové byla naopak až na laku," dodával. Říkal "byla", protože ji při restauraci jakožto podle jeho mínění druhotný zásah – stejně jako další pozdější přemalby – odstranil. Jeho argument, že malířčin podpis byl mladšího data než Kupkova signatura, tak již nikdo nikdy nebude moct ověřit.

K pravosti díla se krom restaurátorů před deseti lety vyjadřovali i historici umění Jaromír Zemina a Marie Dohnalová. Oba Kupkovo autorství potvrdili. Ve svých posudcích se však vůbec nezmínili o odstraněných přemalbách a problémech s druhou signaturou. Marie Dohnalová dokonce na posudek Grohmanové odkazuje, jako kdyby Kupkovo autorství potvrzoval. Českobudějovická společnost Trans Ars obraz neúspěšně nabízela na svých aukcích v lednu a v březnu 2004. Nejprve za 1,5 milionu, posléze za 1,1 milionu korun (bez aukční provize). Nikdo o něj neprojevil zájem, proti Kupkovské atribuci se na druhou stranu veřejně též nikdo neozval.

I když se všichni shodnou, že falza vážně poškozují český trh s uměním, jsou to nakonec jen a jen sběratelé, kteří se s nimi musí potýkat. V tomto případě navíc spíše než o falzum v tradičním slova smyslu jde o odborný spor o pravost díla. Po odstranění signatury Zdeňky Vorlové-Vlčkové jej však již nikdy není možné jednoznačně rozhodnout. I kdyby nakrásně šlo u Kupkův obraz, ze sběratelského hlediska je dnes prakticky bezcenný. Navzdory růstu zájmu o Kupkova díla v posledních letech se Dary podzimu od roku 2004 v žádné aukci neobjevily. Dříve nebo později se s nimi jistě ještě setkáme.


Související články

Stoletý Vladimír Boudník a jeho cesta aukcemi umění

Stoletý Vladimír Boudník a jeho cesta aukcemi umění

Zajímavé aukční výsledky letošního jubilanta

Vladimír Boudník by se letos 17. března dožil sta let. Pražský rodák, ukotvený ve vysočanských továrnách a libeňských ateliérech, experimentoval s tiskovými a grafickými technikami na světové úrovni, jen o nich téměř nikdo za železnou oponou padesátý...

15. července 2024
Právo a umění: Jak popsat umělecké dílo ve smlouvě

Právo a umění: Jak popsat umělecké dílo ve smlouvě

Právní průvodce pro sběratele umění

Při nakládání s uměleckým dílem, starožitností nebo celou sbírkou je naprosto nezbytné ve smlouvě či závěti každou položku velmi přesně popsat. Jen v takovém případě vás a váš majetek bude právo dostatečně chránit například při reklamacích nebo při z...

11. července 2024
Příběh obrazu: Filla, který držel český aukční rekord

Příběh obrazu: Filla, který držel český aukční rekord

Z výstavy Husa na Kampě, sběratel Vladimír Železný

Museum Kampa do začátku září hostí výběr ze sbírky Vladimíra Železného zaměřený převážně na předválečnou a meziválečnou modernu. Součástí expozice je řada děl, která v minulosti prošla aukčním trhem. Mnoha z nich jsme se věnovali již v době, kdy byla...

8. července 2024
Zobrazit všechny

Další články


<