Dílo měsíce: Naděje pro všechny

Zjevení anděla pastýřům v poušti / olej, plátno / 121 x 144 cm / cena: 65 000 Kč (bez 18% provize)

V jedné z posledních aukcí prvního pololetí byl sveden souboj o autorsky neurčenou malbu s biblickým motivem zvěstování pastýřům. Jedná se o pozoruhodné dílo provokující vedle své nerozluštěné signatury i dalšími nezodpovězenými otázkami.

Neznámý autor: Zjevení anděla pastýřům v poušti
olej, plátno / 121 x 144 cm / cena: 76 700 Kč / Zezula 21. 6. 2014

 

Nad krajinou se stády ovcí a jejich pastýři, se siluetou města v pozadí, se v pravém horním rohu vznáší postava anděla odkazující svým podáním k pozdním tradicím 19. století. V kontrastu se sumárně a plošně pojatým tělem oděným do splývavé tuniky vystupuje klidná tvář orámovaná hnědými vlasy podloženými zlatistým diskem svatozáře. Diagonálně před zjevením nebeského posla je situována skupina postav, k níž se svým pohledem připojuje i vlastní pozorovatel obrazu. Mezi nejvýraznější figury scény patří v popředí sedící nahý vyhublý muž. Kolem hlavy jej něžně obepíná postava putta a předává sdělení, které se tento slepec napřaženýma rukama pokouší nahmatat v prázdném prostoru. Dalším účastníkem scény je skloněná polonahá mladá žena chovající v náručí malé dítě s pohledem upřeným na anděla. Kolem kojence se vznášejí dvě hlavy puttů zvěstující dítěti poselství. Skupina postav vrcholí figurou polonahého klečícího muže vztahujícího sepjaté paže vstříc zjevení. Jeho šíje a svalnaté paže asociují obrazy dělníků z plakátů národních socialistů v Německu 30. let. Prostor před ním vyplňuje několik postav přikrčených pastýřů. Pozadí ke skupině osob tvoří nízká ruina blíže neurčené stavby.

Autor obrazu vyšel z Lukášovy zprávy o narození Ježíše, kterou ve shodě s tradicí doplnil vizí nadcházející spásy plasticky vylíčené v knize proroka Izajáše: "... zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, potěšit všechny soužené (...), věrně odměním jejich práci, uzavřu s nimi věčnou smlouvu ...". V tomto kontextu nabývá scéna zásadně sociální podtext akcentující příslib pomoci slabým, chudým, utlačovaným a nemocným. Nikdo není vyloučen. Poselství naděje je přímo sděleno i těm, kteří jsou jinak odkázáni na zprostředkování druhých – nevidomým a nejmenším dětem.

Malířské pojetí mísí prvky 19. století s naturalistickým podáním a dovoluje uvažovat o některém z německy mluvících autorů tvořících v prvních desetiletích 20. století. I přes své nejasné autorství dokázalo dílo vzbudit na domácím trhu zaslouženou pozornost. Je zřejmé, že je mezi sběrateli stále více takových, kteří dokáží sebevědomě důvěřovat vlastnímu vkusu a bez opory v slovníkových heslech vybírat z aukčních nabídek to nejlepší.

 


Související články

Maškovy dívky se loni protančily k milionovému rekordu

Maškovy dívky se loni protančily k milionovému rekordu

Zajímavé aukční výsledky Karla Vítězslava Maška

Obrazy Karla Vítězslava Maška se na tuzemském trhu dlouho pohybovaly ve střední cenové hladině. V nižších stovkách tisíc, s dražebním rekordem necelých 537 tisíc korun za pointilistické plátno Zahrada z roku 2017. Pak ale přišly loňský červen a listo...

23. února 2024
Široký rozptyl Maxe Švabinského: od stokorun po šestnáct milionů

Široký rozptyl Maxe Švabinského: od stokorun po šestnáct milionů

Zajímavé aukční výsledky loňského jubilanta

Na rok 2023 připadlo kulaté výročí, 150 let od narození známého českého malíře, grafika a výtvarného pedagoga Maxe Švabinského. Obdivovatelé jeho pestré tvorby mu jako pomyslný dárek věnovali jeden velkolepý aukční rekord, a tím i nejúspěšnější sezón...

21. února 2024
Vlažní staří mistři, úspěšné staré mistryně

Vlažní staří mistři, úspěšné staré mistryně

Sotheby’s Masters Week a Christie’s Classic Week, New York leden/únor 2024

V New Yorku se začátek kalendářního roku již tradičně nesl v duchu starých mistrů. Dva nejsilnější hráči na aukčním trhu, Sotheby’s a Christie’s, si připravili série dražeb, v nichž se našly tisícidolarové i milionové položky. Do rozpačitých konečnýc...

15. února 2024
Zobrazit všechny

Další články


<