Dílo měsíce: Naděje pro všechny

Zjevení anděla pastýřům v poušti / olej, plátno / 121 x 144 cm / cena: 65 000 Kč (bez 18% provize)

V jedné z posledních aukcí prvního pololetí byl sveden souboj o autorsky neurčenou malbu s biblickým motivem zvěstování pastýřům. Jedná se o pozoruhodné dílo provokující vedle své nerozluštěné signatury i dalšími nezodpovězenými otázkami.

Neznámý autor: Zjevení anděla pastýřům v poušti
olej, plátno / 121 x 144 cm / cena: 76 700 Kč / Zezula 21. 6. 2014

 

Nad krajinou se stády ovcí a jejich pastýři, se siluetou města v pozadí, se v pravém horním rohu vznáší postava anděla odkazující svým podáním k pozdním tradicím 19. století. V kontrastu se sumárně a plošně pojatým tělem oděným do splývavé tuniky vystupuje klidná tvář orámovaná hnědými vlasy podloženými zlatistým diskem svatozáře. Diagonálně před zjevením nebeského posla je situována skupina postav, k níž se svým pohledem připojuje i vlastní pozorovatel obrazu. Mezi nejvýraznější figury scény patří v popředí sedící nahý vyhublý muž. Kolem hlavy jej něžně obepíná postava putta a předává sdělení, které se tento slepec napřaženýma rukama pokouší nahmatat v prázdném prostoru. Dalším účastníkem scény je skloněná polonahá mladá žena chovající v náručí malé dítě s pohledem upřeným na anděla. Kolem kojence se vznášejí dvě hlavy puttů zvěstující dítěti poselství. Skupina postav vrcholí figurou polonahého klečícího muže vztahujícího sepjaté paže vstříc zjevení. Jeho šíje a svalnaté paže asociují obrazy dělníků z plakátů národních socialistů v Německu 30. let. Prostor před ním vyplňuje několik postav přikrčených pastýřů. Pozadí ke skupině osob tvoří nízká ruina blíže neurčené stavby.

Autor obrazu vyšel z Lukášovy zprávy o narození Ježíše, kterou ve shodě s tradicí doplnil vizí nadcházející spásy plasticky vylíčené v knize proroka Izajáše: "... zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, potěšit všechny soužené (...), věrně odměním jejich práci, uzavřu s nimi věčnou smlouvu ...". V tomto kontextu nabývá scéna zásadně sociální podtext akcentující příslib pomoci slabým, chudým, utlačovaným a nemocným. Nikdo není vyloučen. Poselství naděje je přímo sděleno i těm, kteří jsou jinak odkázáni na zprostředkování druhých – nevidomým a nejmenším dětem.

Malířské pojetí mísí prvky 19. století s naturalistickým podáním a dovoluje uvažovat o některém z německy mluvících autorů tvořících v prvních desetiletích 20. století. I přes své nejasné autorství dokázalo dílo vzbudit na domácím trhu zaslouženou pozornost. Je zřejmé, že je mezi sběrateli stále více takových, kteří dokáží sebevědomě důvěřovat vlastnímu vkusu a bez opory v slovníkových heslech vybírat z aukčních nabídek to nejlepší.

 


Související články

Dalibor Chatrný podruhé nad milion

Dalibor Chatrný podruhé nad milion

Aukční dům Sýpka 16. 6. 2024

Sálová aukce Sýpky v neděli 16. června vydělala více než 5,5 milionu korun. Prodejní úspěšnost byla bezmála 52 procent. Na milionovou částku dosáhla jedna z položek, za statisíce se prodalo dalších deset.

21. června 2024
Pitín a Gutfreund poprvé mezi aukčními milionáři

Pitín a Gutfreund poprvé mezi aukčními milionáři

1. Art Consulting, 16. 6. 2024

Řada autorských rekordů ozdobila červnovou aukci 1. Art Consulting. Dařilo se zástupcům současného umění. Letošní skvělou jízdu českými aukcemi potvrdila Antonie Brandeisová. Celkem sběratelé na aukci za 119 prodaných obrazů a soch utratili přes 47 m...

18. června 2024
Sbírka manželů Kahnových posedmé a opět s českými surrealisty

Sbírka manželů Kahnových posedmé a opět s českými surrealisty

PIASA Paris 5. 6. 2024

Začátkem června se v pařížské aukční síni Piasa představil již sedmý výběr ze sbírky Jeana-Paula a Geneviève Kahnových. Umělecká pozůstalost se rozprodává pátým rokem a stejně jako v předchozích dražebních kolech nechyběla v nabídce ani tentokrát čes...

14. června 2024
Zobrazit všechny

Další články


<