Dílo měsíce: Naděje pro všechny

Zjevení anděla pastýřům v poušti / olej, plátno / 121 x 144 cm / cena: 65 000 Kč (bez 18% provize)

V jedné z posledních aukcí prvního pololetí byl sveden souboj o autorsky neurčenou malbu s biblickým motivem zvěstování pastýřům. Jedná se o pozoruhodné dílo provokující vedle své nerozluštěné signatury i dalšími nezodpovězenými otázkami.

Neznámý autor: Zjevení anděla pastýřům v poušti
olej, plátno / 121 x 144 cm / cena: 76 700 Kč / Zezula 21. 6. 2014

 

Nad krajinou se stády ovcí a jejich pastýři, se siluetou města v pozadí, se v pravém horním rohu vznáší postava anděla odkazující svým podáním k pozdním tradicím 19. století. V kontrastu se sumárně a plošně pojatým tělem oděným do splývavé tuniky vystupuje klidná tvář orámovaná hnědými vlasy podloženými zlatistým diskem svatozáře. Diagonálně před zjevením nebeského posla je situována skupina postav, k níž se svým pohledem připojuje i vlastní pozorovatel obrazu. Mezi nejvýraznější figury scény patří v popředí sedící nahý vyhublý muž. Kolem hlavy jej něžně obepíná postava putta a předává sdělení, které se tento slepec napřaženýma rukama pokouší nahmatat v prázdném prostoru. Dalším účastníkem scény je skloněná polonahá mladá žena chovající v náručí malé dítě s pohledem upřeným na anděla. Kolem kojence se vznášejí dvě hlavy puttů zvěstující dítěti poselství. Skupina postav vrcholí figurou polonahého klečícího muže vztahujícího sepjaté paže vstříc zjevení. Jeho šíje a svalnaté paže asociují obrazy dělníků z plakátů národních socialistů v Německu 30. let. Prostor před ním vyplňuje několik postav přikrčených pastýřů. Pozadí ke skupině osob tvoří nízká ruina blíže neurčené stavby.

Autor obrazu vyšel z Lukášovy zprávy o narození Ježíše, kterou ve shodě s tradicí doplnil vizí nadcházející spásy plasticky vylíčené v knize proroka Izajáše: "... zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, potěšit všechny soužené (...), věrně odměním jejich práci, uzavřu s nimi věčnou smlouvu ...". V tomto kontextu nabývá scéna zásadně sociální podtext akcentující příslib pomoci slabým, chudým, utlačovaným a nemocným. Nikdo není vyloučen. Poselství naděje je přímo sděleno i těm, kteří jsou jinak odkázáni na zprostředkování druhých – nevidomým a nejmenším dětem.

Malířské pojetí mísí prvky 19. století s naturalistickým podáním a dovoluje uvažovat o některém z německy mluvících autorů tvořících v prvních desetiletích 20. století. I přes své nejasné autorství dokázalo dílo vzbudit na domácím trhu zaslouženou pozornost. Je zřejmé, že je mezi sběrateli stále více takových, kteří dokáží sebevědomě důvěřovat vlastnímu vkusu a bez opory v slovníkových heslech vybírat z aukčních nabídek to nejlepší.

 


Související články

Rekordní pětimilionová jízda Márie Bartuszové

Rekordní pětimilionová jízda Márie Bartuszové

Galerie Kodl, 28. 5. 2023

Galerii Kodl se opět podařilo téměř vyprodat svou aukční nabídku. Na květnové aukci sběratelé utratili přes 278 milionů korun. Nejdražší Toyen ovšem poněkud zastínil aukční příběh Márie Bartuszové a Karla Černého.

29. května 2023
Leopoldův pětidukát za 7 milionů korun

Leopoldův pětidukát za 7 milionů korun

Jarní dění na českých numismatických aukcích

Výsledky jarních českých aukcí ukázaly, že nejžádanějšími mincemi jsou v prvé řadě vzácné zlaté a stříbrné ražby české a evropské provenience, které dosahují rekordních cen. Velký zájem je též o velmi vzácné československé drobné mince a zkušební raž...

26. května 2023
Magritte, Klimt a další ikony za desítky milionů dolarů

Magritte, Klimt a další ikony za desítky milionů dolarů

Sotheby´s New York 16. – 19. 5. 2023

Na newyorském trhu s uměním jsou květnové termíny již tradičně rezervovány pro velké přehlídky moderní a současné výtvarné tvorby. U aukční síně Sotheby´s špičkový výběr zaměřili především na prestižní provenienci děl a jejich důležité postavení v dě...

24. května 2023
Zobrazit všechny

Další články


<