Dílo měsíce: A. Hoffmeister - Krajina s anděly

olej na plátně / 80 x 100 cm / cena: 600 000 Kč (+ 20% provize)

V prvním prosincovém dni proběhl společný aukční den galerií Kodl a Vltavín. Mezi množstvím milionových položek zaujal některé dražitele mnohem méně nápadný obraz od Adolfa Hoffmeistra Krajina s anděly. Dražba uvedeného díla si zaslouží pozornost hned z několika důvodů.

Adolf Hoffmeister:
Krajina s anděly
olej na plátně /
80 x 100 cm
cena: 720 000 Kč

 

V průběhu posledních let prošlo českým aukčním trhem několik desítek Hoffmeistrových děl. Z pravidla se jednalo o práce na papíře s cenami pohybujícími se v řádu jednotek až desítek tisíc korun. Tato skutečnost reflektuje složení autorovy produkce, která byla věnována především karikatuře a ilustracím v knihách a časopisech. Sběratelé tak mohli získávat kresebné předlohy s karikovanými podobiznami českých i světových osobností, charakteristické koláže doplněné kresbou a malbou a vzácněji též grafické listy.

Zařazení Krajiny s anděly do dražby se stalo jistou senzací, protože tak byla sběratelské obci na domácí aukci poprve nabídnuta autorova rozměrná olejomalba. Jedná se o stylizovaný krajiný prospekt odkazující svým podáním k avantgardní malbě 20. let. V horní části obrazu jsou zachyceny dvě postavy andělů pohybujících se jakoby v jiném krajinném plánu přístupném divákovi otvorem v obloze. Na zemi k pohybu nebešťanů odkazuje běžící postava s rukama vztaženýma vzhůru. Podobný motiv můžeme vidět například na obraze Anděl nad vodami z roku 1922 ze sbírky Oblastní galerie v Liberci. Na rubu plátna se nachází artificielní malba předvádějící divákovi krajinu s geometrickými plochami obklopenými stromy a keři. Naléhavost obou výjevů pak podtrhuje jistý dojem rozpracovanosti, který obě malby nesou.

Krajina s anděly byla na uvedené aukci nabízena s vyvolávací cenou 270 tisíc korun. Vydražena byla za 720 tisíc korun (včetně aukční provize), což odpovídá horní hranici odhadu uvedeného v katalogu (400–600 tisíc korun bez provize). Zasloužila se tak o nový autorův prodejní rekord. Kupcem byl známý pražský galerista, dražící patrně v zastoupení. Za tímto úspěchem stojí především ocenění osoby malíře, který byl od počátku 20. let jednou z ústředních postav českého avangardního hnutí. Stal se například zakládajícím členem Devětsilu, či spolupracovníkem Osvobozeného divadla. Významným faktorem se stala i provenience díla, které pochází z pozůstalosti autorovy matky Marie Hoffmeisterové. Svůj podíl na tomto výsledku měly jistě i mimořádné rozměry plátna, vymykající se ostatní Hoffmeisterově produkci 20. let.

 


Další články


<