Díky sbírání umění přemýšlím nad životem v souvislostech

Rozhovor se sběratelem Tomášem Cibou

Sběratel Tomáš Ciba začal cíleně budovat uměleckou sbírku v roce 2012. Jejím průvodním motivem je téma Cesty. Sbírá díla současných umělců a jednou by chtěl sbírku, která čítá na 95 obrazů, vystavit ve vhodných prostorách v Česku. 

 
Profesně se věnujete softwarovému poradenství a procesnímu řízení ve firmách. Co vás přivedlo ke sbírání umění?
První zárodky se určitě formovaly v dětství v 90. letech, kdy jsem pravidelně navštěvoval základní uměleckou školu. Učil jsem se hrát na violoncello a má sestra zde navštěvovala výtvarný a keramický kroužek. Její práce zdobily domov mých rodičů a působily i na mě. Pak během studia na střední škole mezi lety 2000 a 2004 jsem sám zkoušel kreslit a malovat, abych pochopil ten celkový technologický proces z praktického hlediska. A nakonec během studia na vysoké škole v Praze mezi lety 2005 a 2011 jsem měl neskutečně mnoho příležitostí navštěvovat muzea, galerie, výstavy, vernisáže, klausury na AVU nebo VŠUP a později také ateliéry umělců. Tyto různorodé momenty a zkušenosti mě formovaly k tomu, že od roku 2012 buduji cílevědomě svou sbírku.
 
Vaše sbírka je od začátku vedena velice profesionálně, netypické je i její konkrétní téma. Můžete přiblížit záměr a specifické zaměření kolekce?
Má sbírka umění je monotematická s průvodním tématem Cesty. Toto téma, respektive tento symbol, je pro mě v životě velmi důležitý, protože souvisí s mým přístupem k životu, jak na něj nahlížím. Sbírku jsem rozdělil do pěti hlavních okruhů: Počátek, Příprava a váhání, Přes překážky, Nové světy a Zánik. Určitě nemapuji českou výtvarnou scénu od roku 1900 do současnosti. Zaměřuji se pouze na současnou malbu a kresbu po roce 2000, která tematicky koresponduje s výše uvedenými pěti okruhy sbírky.
 
Matěj Macháček: Nosič krajin (skica), 2013
 
Jaké autory ve sbírce najdeme?
Až na občasné výjimky sbírám práce umělců z mladší generace, kteří se narodili zhruba mezi lety 1980 a 2000. Převažují čeští umělci, ale ve sbírce jsou zastoupeni umělci i ze sousedních států, jako je Slovensko a Německo.
 
Kolik děl se nyní ve sbírce nachází?
Ke konci roku 2022 se nachází ve sbírce kolem 95 prací. Zhruba 70 procent z nich představuje malba (olej, tuš, akvarel nebo akryl na plátně, papíře a vylenu), zbylá část je kresba (tužka, uhel, rudka, pastel, fixy a pastelky na papíře). Ještě z dob studií na vysoké škole mám ve sbírce i několik kusů skvělých grafik od současných autorů z Česka.
 
V jednom z rozhovorů jste dříve řekl „znáte-li umělce a jejich životní příběh osobně, povyšuje to sbírku na vyšší úroveň“. V jakém smyslu to konkrétně z vašeho pohledu sbírku obohacuje?
Obohacení vidím především v tom unikátním příběhu, který za daným obrazem nebo kresbou stojí. Jako sběratel tím získávám i lepší kontext, proč a za jakých okolností dané dílo vzniklo. Myslím si, že díla současných autorů vypovídají o světě kolem nás. Mám rád umělce, kteří se autenticky vyjadřují k tomu, co je obklopuje. To má pak na nás pozorovatele ten správný dopad.
 
S Matějem Macháčkem, jedním z umělců zastoupených ve vaší sbírce, vás již pojí dlouhodobé přátelství. Ze vzájemných emailů začala vznikat tzv. „zamyšlení“ – doprovodné příběhy, které píše M. Macháček na zadní stranu fotografií, které vás ve vzájemné online korespondenci zaujmou. Mohl byste blíže představit celkový koncept těchto „zamyšlení“?
Tento drobný sběratelský materiál začal vznikat postupně z mé iniciativy a zvědavosti. Hodně jsem se bavil s Matějem v dobách jeho studií na AVU v Praze o tom, proč a jakým médiem tvoří, co zrovna řeší v jeho technologickém procesu, nebo kdo mu zrovna zapózoval jako figurant pro určitý obraz. Jednou mi Matěj vyprávěl, že ještě se dvěma zahraničními studenty plánuje uskutečnit dvouměsíční poznávací cestu do Mexika. Poprosil jsem ho, ať mi pošle pár fotek z této výpravy. Úplně první fotka týkající se těchto „zamyšlení“ se tedy jmenuje „Pohled na Mexico City“ a je z roku 2013. Od té doby Matěj na vytištěné fotky, které mě v naší online konverzaci zaujmou, vždy na druhou stranu napíše, co pro něj toto místo znamenalo, jak se zde cítil a s čím se tu setkal – tedy krátké zamyšlení. Když nad tím teď přemýšlím, jedná se i o jakési deníkové záznamy z jeho cest do zahraničí. Anebo také o důležité momenty v jeho dosavadní umělecké kariéře, které jsem intuitivně vycítil na těchto fotkách a chtěl jsem to nějak v čase zaznamenat.
 
Zamyšlení ze stáže Matěje Macháčka na Tchajwanu (2015)
 
 
Jedná se již o jakousi podsbírku vaší sbírky?
Ano, můžeme na to nahlížet jako na určitou podsbírku mé hlavní sbírky. Aktuálně jich mám kolem dvaceti kusů.
 
Změnila tato „zamyšlení“ nějak váš pohled na konkrétní díla, či celou tvorbu Matěje Macháčka?
Díky těmto „zamyšlením“ jsem si nakonec uvědomil, že Matěj má výrazný potenciál patřit k leaderům současné české výtvarné scény a kousky z jeho umělecké vize nacházíme právě v jeho dílech. Je to autor, o kterém ještě v budoucnu uslyšíme.
 
Michal Rapant: Cesta života skýtá i možnost smrti, 2019
 
Zpětně je tedy vaše vzájemná komunikace důležitá jako zdroj inspirace, či vlastní introspekce i pro umělce samotného? 
To musí ohodnotit samotní umělci. Je však pravda, že možnost online propojení nám přináší obecně dosud nevídané podněty. Ovlivňuje nás ve všech sférách, a tak je pravděpodobné, že se může dotýkat i vztahu sběratele a umělce. Bez mého popudu by Matějova zamyšlení pravděpodobně nevznikla. Určitě ne v této podobě, to je pravda. Tyto záznamy by tak do budoucna nebyly součástí jeho umělecké tvorby.
 
Z jakého důvodu považujete sbírání umění za důležité?
Popsal bych to především na mém konkrétním příkladu. Mě na tom nejvíce oslovuje fakt, že mohu aktivně podporovat malou část současné výtvarné scény v Česku, a být tak snad inspirací pro další případné nové sběratelky a sběratele. Dále mě osobně těší, že mohu být součástí komunity umělců, například v Praze, které mám ve sbírce zastoupené a jsem s nimi v blízkém kontaktu. Přijde mi, že i umělci to u mě oceňují. A naposledy – sbírání umění mi dává vzácnou šanci přemýšlet nad životem v souvislostech.
 
Tomáš Predka: Literární krajina, 2017
 
Jaké jsou vaše plány se sbírkou do budoucna?
Přeji si vydat souhrnný katalog o mé sbírce a mém přístupu. A dále si přeji vystavit sbírku jako celek nebo její části ve vhodných prostorách v Česku. Věřím, že sbírka umění má být vidět a těšit i další lidi, ne být jen pro jednoho sběratele.
 
 

Související články

V aukci jsem testoval, jak si stojím u sběratelů a investorů

V aukci jsem testoval, jak si stojím u sběratelů a investorů

Rozhovor s medailérem Asamatem Baltaevem

Medailéru Asamatu Baltaevovi pocházejícímu z Čuvašské (Suvarské) republiky Ruské federace je pouhých 32 let. I přes velmi krátké tvůrčí období od ukončení studia se zařadil mezi českou medailérskou špičku. Zvítězil se svými návrhy v mnoha medailérský...

26. června 2024
Sbírka umění se má čistit, je to živý organismus

Sbírka umění se má čistit, je to živý organismus

Rozhovor se sběratelem Petrem Pudilem

Petr Pudil je podnikatel, mecenáš a sběratel, který spolu Pavlínou Pudil stojí za projektem Kunshalle Praha. Fascinuje ho digitální umění. „V digitálním umění se něco děje, co bude mít za sto let velkou relevanci. Jen nevíme, co to je. A to mi přijde...

10. června 2024
Sbírání starých mincí mi pomohlo začít nový život v emigraci

Sbírání starých mincí mi pomohlo začít nový život v emigraci

Rozhovor se sběratelem Václavem Brunou

Dr. Václav Bruna vytvořil unikátní sbírku velmi vzácných, extrémně vzácných a raritních mincí, výhradně české provenience, od starověkých ražeb až po ražby moderní. „Má sbírka je výjimečná v tom, že jsem ji sestavil s edukativním záměrem, protože tam...

3. dubna 2024
Zobrazit všechny

Další články


<