Barvy krve Václava Stratila

1. Art Consulting 9. 6. 2019

Přestože se Václav Stratil řadí mezi zásadní postavy domácí výtvarné scény posledních čtyřiceti let, jeho aukční výsledky tomu zatím neodpovídají. Velkoformátové Barvy krve budou na nedělní aukci 1. Art Consulting nabízeny téměř za dvojnásobek jeho dosavadního maxima.

Václav Stratil: Barvy krve, 1987

Václav Stratil: Barvy krve, 1987, kombinovaná technika, olej, tuš, křídy, karton, 150 x 269 cm,
vyvolávací cena: 450 000 Kč (+ 20% provize), 1. Art Consulting 9. 6. 2019

Václav Stratil představuje nepřehlédnutelnou osobnost, bez níž by příběh českého umění přinejmenším od osmdesátých let 20. století vzhledem k jeho tvorbě i dlouholeté pedagogické kariéře na brněnské FaVU patrně vypadal jinak. Existenciální vyznění jeho soustředěně šrafovaných tušových kreseb vznikajících během 80. let jako by stálo v přímém protikladu k tomu, co přišlo poté, když na počátku devadesátých let začalo v jeho práci převládat využívání parodie a ironie, ať už šlo o cykly fotografických autoportrétů (z nichž nejznámějším je Řeholní pacient, 1991–1994), výstavu xeroxovaných obrazů Václava Boštíka v pražské Nové síni (Společná výstava, 1997) nebo naivizující obrazy lišek a primitivní textové malby. Nechtěným plodem provokativního chování pak byl mediální skandál v roce 2014, kdy byl Stratil po vystoupení v přímém přenosu České televize osočen reportérem Josefem Klímou z propagace nacismu. 

Velkoformátové černé kresby – mezi něž dražené dílo patří – mají svůj počátek kolem roku 1983, kdy se Stratil přestěhoval do Prahy. Jeho tehdejší zaměstnání nočního hlídače v Anežském klášteře Národní galerie, které mu pomohl opatřit historik umění Jaromír Zemina, mu k jejich realizaci poskytovalo dostatek času. Východiskem mu ideově byla východní filozofie a křesťanská gnóze, ale i zájem o techniku starých mistrů (vrstevní čar na kresbách vzdáleně připomíná svým efektem kladení lazur). Jak tvůrčí proces, tak jeho výsledek pak osobitě aktualizoval impulsy body artu a minimalismu.
 

Václav Stratil: Punk, 1978


Václav Stratil: Punk, 1978, olej, asambláž, plátno, 120 x 163 cm,
cena: 292 800 Kč, Pictura 6. 12. 2017


"Maximální koncentrace, minimální gesta, askeze citu," hodnotila tuto etapu už v roce 1991 Milena Slavicka v časopise Výtvarné umění a dále pokračovala: "Václav Stratil si právě těmito kresbami vydobyl postavení významného českého umělce, zařazení téměř neodvolatelné do české duchovní linie Zrzavý, Šíma, John, Boštík, Stratil." S postupem času do jeho kreseb opětovně vstupují gestické elementy, původní jednoduchý čtvercový rastr se stává dekorativnějším a s koncem 80. let se pak objevují archetypální symboly – všechny tři složky lze sledovat i v dražené práci.

V Praze se sblížil s generačně starší Adrienou Šimotovou, s níž nejprve v roce 1988 v Hostinném a posléze koncem roku 1989 vystavoval v Hradci Králové. Dochované snímky z Hostinného zachycují dílo, které s nyní draženým obrazem pojí společné prvky – jedná se o rozměrnou kresbu ve formátu kříže, jednu z prvních, kde Stratil začal využívat v obrazové ploše slova, a popsána je pojmy jako "orant", "Theodorik", "snímání", "médium", "stigma" nebo právě slova z titulu nabízeného díla "barvy krve", která v tomto kontextu nabývají eucharistický význam. Ve výstavním katalogu královehradecké výstavy byla jeho tvorba a její zdlouhavý proces charakterizovány vlastními slovy: "Z fantastické bílé udělám fantastickou černou. Skrze vrstvu. Skrze čas. Skrze energii. (…) Práce na jedné kresbě ne pro výsledek, ale pro magii. Mýtus. (…) Aktivní askeze." Určitý mystický podtón je vlastní rovněž aktuálně nabízenému dílu.
 

Václav Stratil: Bez názvu, 1980


Václav Stratil: Bez názvu, 1980, olej, tuš, plátno 60 × 70 cm,
vyvolávací cena: 80 000 Kč (+ 20% provize), 1. Art Consulting 9. 6. 2019

Stratilova díla byla v posledních letech dražena v širokém cenovém rozpětí od jednotek tisíc za drobnější kresby přes vyšší desítky tisíc (např. fotografie z cyklu autoportrétů Řeholní pacient) až po statisícové částky. Autorský rekord drží dílo z konce 70. let asambláž Punk, vydražené předloni na aukci Pictury za 293 tisíc korun. Dílo srovnatelné s aktuálně draženým obrazem, a to jak rozměry, tak obdobím vzniku, bylo prodáno v aukční síni Vltavín před devíti lety, kdy kombinovaná technika Bez názvu (1985) odešla za vyvolávací cenu 168 tisíc korun.

V aukční nabídce posledních deseti let se práce z osmdesátých let vyskytují poměrně zřídka a převažují spíše Stratilova raná expresivní díla z let sedmdesátých. Nynější vyvolávací cena tak začíná téměř na dvojnásobku dosavadního autorského maxima, na 450 tisících (+ 20% provize). Společně s Barvami krve bude v nedělní aukci nabízena ještě starší expresivní dílo Bez názvu (1980), které startuje na 80 tisících korun (+ 20% provize).

 


Související články

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Vznik fondu Collectiv Art OPF

V Česku vznikl další investiční fond, který bude zhodnocovat prostředky investorů nákupem a prodejem uměleckých děl. Fond Collectiv Art OPF se zaměří převážně na české autory klasické moderny a poválečného umění. Nakupovat bude i díla mladých umělců....

12. prosince 2023
Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Sotheby's Paříž 6. 12. 2023

Milionových obrazů má Jindřich Štyrský na svém kontě již přes čtyři desítky, počítáno v českých korunách. V eurech však ještě žádný. Tuto situaci může zásadním způsobem změnit první prosincová středa, kdy se bude dražit autorovo vrcholně surrealistic...

5. prosince 2023
Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provi...

23. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články

Stratil Václav

Čas nakupovat

Čas nakupovat

16. listopadu 2011

Galerie Kodl a Vltavín 28. 11. 2010

Galerie Kodl a Vltavín 28. 11. 2010

11. ledna 2011


<