Autorské knihy Milana Knížáka na trhu

Sýpka 17. 2. 2013

Aukční dům Sýpka nabízí ve své první letošní aukci ojedinělý soubor textů, autorských knih a objektů Milana Knížáka ze 60 - 70. let 20. století. Soubor pochází ze soukromé sbírky a byl získán přímo od autora během 70. let. Náš poválečný koncept si zatím cestu do aukčních katalogů a ke kupcům hledá jen pozvolna. Je to jeden z mála segmentů našeho trhu, který má ještě výrazný potenciál růstu cen.

Milan Knížák: Kniha Všem utéct do života

Milan Knížák: Kniha Všem utéct do života / texty, koláže, kresby, fotografie, asambláže

/ 44 ks, 31 x 22,5 cm / vyvolávací cena 84 000 Kč

 

Kolekce celkem osmi Knížákových děl se bude vyvolávat za souhrnnou částku 278 tisíc korun. Ke všem položkám se vyjádřil znalec konceptuálního umění Jiří Valoch. Unikátní jsou především dvě autorské knihy Make your dreams a Všem utéct do života s originálními texty a dokumentací Knížákových raných akcí a aktivit 60. a 70. let spojených s činností legendární skupiny Aktual. Ty totiž vznikly jako jedny z prvních z celkového počtu asi deseti knih. Další z těchto autorských knih má ve svých sbírkách Národní galerie, Muzeum umění v Olomouci nebo Památník národního písemnictví. Obě knihy jsou vyvolávány po 84 tisících korunách.
Ojedinělý je také Cestopis I z cesty do Ameriky s asamblážovanou obálkou s krajícem chleba, který vznikl v letech 1968 – 1970 (30 tisíc korun).  Knížák vytvořil a napsal celkem 4 cestopisy, z nichž text o Americe vznikl jako první. Původně byly texty vydány v omezeném nákladu samizdatem. V r. 1990 byly souborně vydány v nakl. Radost s doslovem Martina Ivana Jirouse.

Milan Knížák: Kniha Make your dreams / 1964-1974 / texty, koláže, kresby, fotografie, asambláže

/ 67 ks, 31 x 22,5 cm / vyvolávací cena 84 000 Kč

 

Destruovaná perforovaná gramofonová deska s nápisem Kill yourself & Fly patří do cyklu tzv. destruované hudby, vznikající v letech 1964 – 1980. Nabízená deska patří k raným kusům z druhé poloviny šedesátých let. "V roce 1963-4 jsem zpomaleně nebo zrychleně přehrával gramofonové desky, tím měnil kvalitu skladby. Tvořil vlastně skladbu jinou. V roce 1965 jsem začal desky destruovat: škrábat, probodávat, lámat. Jejich přehráváním. (které ničilo gramofonové jehly i gramofony samotné) vznikla zcela nová hudba. Nečekaná. drásající, útočná i humorná. Skladby trvající vteřinu a nebo téměř nekonečně dlouho (to když jehla uvízla v hlubokém vrypu a neustále přehrávala jedinou frázi). Rozvíjel jsem dále tento způsob. Začal jsem desky přelepovat. přemalovávat, spalovat ohněm, rozřezávat a slepovat části různých desek do sebe, atp. abych docílil co největší zvukové různosti," uvádí sám Knížák. Perforovaná deska bude vyvolávána za 18 tisíc korun.

V průběhu 70. a 80. let byly vydány samizdatem v omezeném nákladu i knihy Ukázky Hudebních aktivit Milana Knížáka, především ve spojitosti s jeho aktivitami s hnutím Aktualu a kniha Trochu módy, zaznamenávající návrhy, skicy, kresby oděvů a šperků, které byly původně v 60. letech nošeny lidmi kolem Aktualu. Jednu položku tvoří dva objekty Paleta z.r. 1976 a Rukavice z let 1978 – 1980, dohromady za 26 tisíc korun.

Milan Knížák: Destruovaná deska / 60. léta 20. st.

Milan Knížák: Destruovaná deska / 60. léta 20. st. / perforovaná gramofonová deska

/ průměr 30 cm / vyvolávací cena 18 000 Kč

 

Dodejme ještě, že práce Milana Knížáka se na aukčním trhu kontinuálně objevují teprve poslední dva roky, spolu s tím, jak postupně sběratelé začínají jevit zájem o naše umění druhé poloviny 20. století. U konceptuálních umělců je tento proces "přijetí trhem" ještě pomalejší, a tak lze často významná sbírková díla pořídit zatím za příznivé ceny. Knížákův aukční autorský rekord dosud drží jeho malba z roku 1966 Peklo, prodaná před dvěma lety u Prague Auctions za 97 tisíc korun. V té chvíli však šlo již o její třetí aukční výskyt za posledních devět let. Je dosti pravděpodobné, že se na únorové aukci Sýpky, vzhledem k významu některých nabízených položek, podaří tuto částku překonat. Každopádně může být chování kupců v tomto případě zajímavým signálem zájmu o naše konceptuální umění 60. a 70. let.

Milan Knížák: Objekt Paleta / 1976 / objekt Rukavice / 1978-1980

Milan Knížák: Objekt Paleta / 1976 / objekt Rukavice / 1978-1980 /

lepenka, tempery, asambláž, 2 ks / 25 x 20 cm / vyvolávací cena 26 400 Kč

 

Aukční dům Sýpka připravil pro svou únorovou aukci soubor čítající přes 350 položek. Jde o kolekci výtvarného umění, starožitností a designu, do níž je zahrnuta skupina solitérů českého uměleckého skla. Celková vyvolávací cena je téměř 7 mil. Kč. Mezi nabízenými autory je dále Václav Boštík, Jiří Kolář, Kamil Lhoták, Zdeněk Sýkora, Jiří Malich, Vladimír Kokolia, Jiří David, Foujitu Tsuguhara, Jan Zrzavý. Ze skla pak Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová a z oblasti starožitností souprava Pavla Janáka, Ladislava Sutnara, návrhy Franty Anýže, unikátní soubor šesti židlí Capua od Adolfa Loose, fy Halabala, Muecke Melder a dalších.

Milan Knížák: Cestopis I, Amerika / 1968-1970

Milan Knížák: Cestopis I, Amerika / 1968-1970 / původní strojopis, na obálce asambláž

s krajícem chleba / 29,5 x 21,5 cm / vyvolávací cena 30 000 Kč

 

 


Související články

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Nový investiční fond umění cílí na výnos 10 procent ročně

Vznik fondu Collectiv Art OPF

V Česku vznikl další investiční fond, který bude zhodnocovat prostředky investorů nákupem a prodejem uměleckých děl. Fond Collectiv Art OPF se zaměří převážně na české autory klasické moderny a poválečného umění. Nakupovat bude i díla mladých umělců....

12. prosince 2023
Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Dosud nevídaný Štyrský sahá poprvé na miliony eur

Sotheby's Paříž 6. 12. 2023

Milionových obrazů má Jindřich Štyrský na svém kontě již přes čtyři desítky, počítáno v českých korunách. V eurech však ještě žádný. Tuto situaci může zásadním způsobem změnit první prosincová středa, kdy se bude dražit autorovo vrcholně surrealistic...

5. prosince 2023
Monumentální Karlův most podle Černého

Monumentální Karlův most podle Černého

Galerie Kodl 26. 11. 2023

O Karlovi Černém bylo v prvním pololetí letošního roku na aukcích hodně slyšet. Nyní se na trh dostává plátno patřící k nejmonumentálnějším autorovým dílům, které kdy byly draženy v aukci. O Karlův most se začne bojovat na 4,5 milionu korun bez provi...

23. listopadu 2023
Zobrazit všechny

Další články


<