Alfons Mucha teosofický

Dar zahraničních sběratelů do fondu Uměleckoprůmyslového muzea

Původem čeští sběratelé žijící v zahraničí věnovali do sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze rozsáhlý soubor kreseb a tisků Alfonse Muchy. Z cenné kolekce, kterou shromáždili, se do Čech dostávají Muchovy originální kresebné předlohy k jeho knize Otčenáš (Le Pater) z roku 1899. Celý soubor se jim podařilo postupně zkompletovat po pařížské aukci v roce 1972. Úsilí soukromých sběratelů je zkrátka pro veřejné sbírky někdy nenahraditelné.

Alfons Mucha, Titulní list k Otčenáši, 1899, akvarel

Alfons Mucha, Titulní list k Otčenáši, 1899, akvarel

 

Donátorkou cenného souboru je paní Věra Neumann, mecenáška umění žijící ve Švýcarsku. Dar ze sbírky, kterou vybudovala se svým manželem Lotarem Neumannem, zahrnuje jak unikátně dochovanou kompletní maketu tohoto knižního díla, doprovázenou přednostním výtiskem knihy na japanu, tak početné přípravné skici, studie a litografické nátisky.

Ornamentální a figurální kompozice k Modlitbě Páně, které knižně vydali Henri Piazza a Ferdinand Champenois v Paříži, představují jeden z vrcholů Muchovy tehdejší tvorby. Autor se v nich věnuje námětu odlišnému od jeho komerčně úspěšných divadelních a reklamních plakátů a ztvárňuje své teosofické představy o duchovní cestě člověka, osvobozujícího se ze zajetí hmotným světem a směřujícího k dokonalosti a osvícení. Z bohaté symboliky kompozic lze vyčíst autorův hluboký zájem o ezoterické duchovní nauky, který u Muchy vyústil v jeho přijetí za člena svobodných zednářů roku 1898, tedy v době krátce před prací na Otčenáši.

Alfons Mucha, Ornamentální kompozice k prvnímu verši Otčenáše, 1899, akvarel

Alfons Mucha, Ornamentální kompozice k prvnímu verši Otčenáše, 1899, akvarel

 

Darovaný soubor více než sedmi desítek kreseb, doplněný řadou zkušebních nátisků, ukazuje velmi detailně genezi tohoto bibliofilského klenotu a umožňuje sledovat Muchův tvůrčí postup od prvotního kompozičního rozvrhu až po konečné kresebné provedení, sloužící za předlohu pro tisk barevných litografií a heliogravur. Definitivní podobu díla pak představuje přednostní výtisk Otčenáše s exkluzivním číslem 1, který Mucha věnoval svému příteli Charlesi Freund-Deschampovi, majiteli továrny na barvy, původem z Čech.

Alfons Mucha, Figurální scéna k čtvrtému verši Otčenáše (definitivní návrh), 1899, kresba tuší

Alfons Mucha, Figurální scéna k čtvrtému verši Otčenáše (definitivní návrh), 1899, kresba tuší

 

Dalším majitelem tohoto prvního výtisku s vevázanou maketou knihy se stal prezident třetí francouzské republiky Raymond Poincaré. Celý soubor se poté dostal na veřejnost až na pařížské aukci v roce 1972, kdy byl prodán ve třech položkách zřejmě různým dražitelům, avšak ještě téhož roku se manželům Neumannovým podařilo rozptýlené části získat a zkompletovat. "Sběratelská a historická hodnota takto znovu zkompletovaného souboru je jen těžce vyčíslitelná. V historii sběratelství není právě obvyklé, že se takováto věc podaří, v poslední době jsme spíše svědky toho, že se podobné konvoluty v aukcích tříští," komentuje pro ART+ cennou akvizici muzea známý brněnský sběratel.

V této úplné podobě představila Muchovy kresby k Otčenáši Nadace Neumann ve spolupráci s UPM na samostatné výstavě v Obecním domě v Praze roku 2002. Nyní se díky rodině Neumannových vrací tato díla do země svého tvůrce natrvalo. Manželé Neumannovi odešli z Československa po převratu v roce 1948. Dostali se nejprve do Venezuely, poté v roce 1962 přesídlili do Švýcarska. Zde rekonstruovali zámeček, díky čemuž získali i prostory pro sběratelskou vášeň. Svůj zájem soustředili zejména na umění symbolismu a secese, japonské sklo.

Alfons Mucha, Figurální scéna k pátému verši Otčenáše (návrhová varianta), 1899, tuš a akvarel

Alfons Mucha, Figurální scéna k pátému verši Otčenáše (návrhová varianta), 1899, tuš a akvarel

 

 O dílech Alfonse Muchy na trhu více zde.


Související články

Bunkr na obrazy za více než 100 milionů korun

Bunkr na obrazy za více než 100 milionů korun

Jak se skladuje umění

V soukromém depozitáři umění nedaleko Prahy odpočívají sbírky za stovky milionů korun. Pobyla zde Muchova Slovanská epopej i rozměrný obraz od Andyho Warhola. Svá díla tady mají kromě institucí i soukromí sběratelé, kteří už doma na zdech nemají dost...

19. května 2023
Století Válovek sběratelé oslavili nákupy za skoro milion korun

Století Válovek sběratelé oslavili nákupy za skoro milion korun

Loňské 100. výročí narození Květy a Jitky Válových

Před necelým měsícem skončila v Galerii Středočeského kraje poslední přehlídka k poctě stého výročí narození sesterského dua Květy a Jitky Válových. Velká retrospektivní výstava osobitého díla obou malířek byla součástí celého seriálu akcí a programů...

5. května 2023
Agatinové poháry stojí i přes sto tisíc

Agatinové poháry stojí i přes sto tisíc

Vzácné skloviny 19. století v českých aukcích

Barevné sklo se stalo českým fenoménem na začátku 19. století. Mezi nejzajímavější skloviny vynalezené českými skláři se řadí hyalit, agatin a lithyalin. Za vzácné a zachovalé číše či poháry z tohoto skla se na aukcích platí i desítky tisíc korun.

2. května 2023
Zobrazit všechny

Další články

Další články autora

Tizianovi bych už nové interpretace nepřál

Tizianovi bych už nové interpretace nepřál

14. června 2016

Retromuseum je kvalitativní skok

Retromuseum je kvalitativní skok

25. května 2016

Loučení s Prahou i láskami

Loučení s Prahou i láskami

1. května 2016


<