56 milionů za deset mincí

Deset nejdražších mincí českých aukcí v roce 2023

Přestože bezmezný hlad posledních několika let po nákupu „čehokoliv“ z numismatického materiálu lehce ochladl a v některých oblastech, zejména u mincí běžných a méně vzácných v nižších cenových kategorií, je patrná stagnace, nebo i mírné poklesy, ceny vzácných mincí v exkluzivních kvalitách stále rostou.

Numismatický rekord loňského roku padl v říjnu na aukci Macho & Chlapovič, kde byl prodán extrémně vzácný dvoudukát s letopočtem 1937 za 20,7 milionu korun. Je to nejvyšší cena za jedinou minci, kterou sběratelé zaplatili na českých numismatických aukcích v posledních třech letech.

Bez povšimnutí však nezůstaly ani další velmi vzácné až extrémně vzácné mince středoevropské provenience. Prim na českých numismatických aukcích drží vzácné ročníky svatováclavských násobků dukátů z první republiky a vysoké násobky dukátů Habsburků. Za československým svatováclavským dvoudukátem se na druhém místě umístil desetidukát Rudolfa II. z kutnohorské mincovny jehož cena dosáhla téměř 7,7 milionu korun. Třetí místo zaujal pětidukát Leopolda I. z kremnické mincovny s částkou více než 7,3 milionu korun. 

Z TOP 10 se proveniencí vymyká extrémně vzácný uherský dukát sedmihradského knížete Františka II. Rákóczyho, který se umístil na 5. místě s částkou 3,25 milionu korun a církevní pětidukát biskupa Karla III. Lotrinského, který se umístil na desátém místě s částkou přes 1,9 milionu korun.

Deset nejdražších mincí prodaných na českých numismatických aukcích v loňském roce dražitele přišlo na 56 milionů korun. Všechny mince, které se umístily v žebříčku TOP 10 roku 2023, byly raženy ze zlata.


1/ Svatováclavský dvoudukát ze sbírky Karla Hackenschmieda

Alternativní popis ČSR (1918-1939)
2dukát 1937
mincovna Kremnica
autoři J. Benda a O. Španiel
Au 6,98 g, 25 mm
MCH CSR1D-003, Novotný 17, Valovič CSD3
Ex Meissner - Neumann 5/2006 #239 (Karl Hackenschmied collection)
Macho & Chlapovič - 31. aukce – 20.10.2023
cena: 840 000 eur / 20 726 160 Kč

 

Svatováclavský dvoudukát s letopočtem 1937 je nejvzácnějším ročníkem z celé ročníkové řady svatováclavských dvoudukátů, které byly raženy v letech 1923 až 1938. Vyraženo bylo celkem 4 nebo 8 kusů tohoto ročníku. Údaje o počtu vyražených kusů se sice rozcházejí, avšak i tak se jedná o mimořádně vzácný exemplář. Dražená mince pochází ze sbírky vysoce postaveného zaměstnance československého ministerstva financí Karla Hackenschmieda. Pro naprostou většinu sběratelů je nedosažitelným sběratelským snem. V aukčních síních se objevil pouze dvakrát. V roce 2006 se v aukční síni Meissner & Neumann tento kus prodal za téměř 1,4 milionu korun včetně aukčních poplatků. V roce 2017 dražili Macho & Chlapovič druhý známý kus, tentokrát ze sbírky Jaroslava Kokoluse, který se tehdy prodal za částku 630 tisíc eur včetně aukčního poplatku.
Vyvolávací cena draženého exempláře byla stanovena na 650 tisíc eur. Přiklepnut byl za částku ve výši 700 tisíc eur, tj. 840 tisíc eur včetně aukčního poplatku, v přepočtu 20,7 milionu korun. Pro nového majitele je to jeho první mince. „Dvoudukátem doplnil své investiční portfolio. Mince se prodala po sedmnácti letech, a to za patnáctinásobek oproti ceně v roce 2006. Svému původnímu majiteli tento výjimečný exemplář přinesl zhodnocení 17,8 procenta za rok,“ komentoval aukci Elizej Macho. (Více o dvoudukátu ze sbírky Karla Hackenschmieda.)


2/ Desetidukát Rudolfa II.

Alternativní popis Rudolf II. (1576-1612)
10dukát 1603
mincovna Kutná Hora, mincmistr Jan Špís
Au 34.85 g, 41 mm
Janovský –, Dietiker 467, Halačka 360a, Chaura –
Macho & Chlapovič – 31. aukce – 20.10.2023
cena: 312 000 eur / 7 698 288 Kč

 

Na říjnové aukci Macho & Chlapovič nezůstaly pozadu ani další atraktivní položky. Například mimořádně vzácná desetidukátová mince císaře a českého krále Rudolfa II. kutnohorského mincmistra Jana Špíse z roku 1603 začínala na vyvolávací ceně 80 tisíc eur, přičemž finální částka činila 312 tisíc eur, tedy 7,7 milionu korun včetně aukčních poplatků. Jedná se o výjimečnou zlatou ražbu vyraženou tolarovými razidly. Pravděpodobně šlo o dar úředníkům nebo dokonce samotnému císaři uvedla aukční síň. 


3/ Pětidukát „pyskatého“ Leopolda

Alternativní popis Leopold I. (1657-1705)
5dukát 1675
mincovna Bratislava, mincmistr Georgius Cetto                    
Au 17,45g, 34-35mm
Ex Dorotheum 486/1997, č.296
Macho & Chlapovič – 30. aukce – 21.4.2023
cena: 312 000 eur / 7 347 600 Kč


Na třetím místě se umístil uherský pětidukát císaře Leopolda I. s letopočtem 1675 z bratislavské mincovny mincmistra Georga Cetta dražený na jarní aukci Macho & Chlapovič. Vyvolávací cena tohoto extrémně vzácného 5dukátu byla stanovena na 200 tisíc eur, což v přepočtu činilo více než 4,7 milionu korun, tj. téměř 5,7 milionu korun včetně aukčního poplatku. Z vyvolávací ceny se však vyšplhal ještě výše a to na 312 tisíc eur, v přepočtu přes 7,3 milionu korun.


4/ Desetidukát se Svatým Václavem

Alternativní popis Československo (1945-1953)
10dukát 1951
Au 34,95g, 42mm – (raženo 100ks)
Macho & Chlapovič – 30. aukce – 21.4.2023
cena: 162 000 eur / 3 815 100 Kč


Mezi nejdražší československé mince patří v prvé řadě některé velmi vzácné a extrémně vzácné obchodní svatováclavské dukáty a jejich násobky, jejichž cena daleko převyšuje ceny nejvzácnějších oběžných a pamětních mincí. V roce 1951 byly z příkazu vlády raženy obchodní dukáty s prvorepublikovým motivem, které byly v tehdejším Československu neprodejné. Po jednom kuse od každé hodnoty byly věnovány Národnímu muzeu v Praze, Moravskému muzeu v Brně a Slovenskému muzeu v Bratislavě. Později byly zbylé ražby v prodeji u Československé obchodní banky, a to pouze zahraničním zájemcům za valuty. Na tehdejším československém sběratelském trhu se prakticky nevyskytovaly. Pro srovnání, v roce 2002 v první etapě korespondenční aukce ČNB bylo prodáno 6 kusů desetidukátů 1951, jejichž cena za kus dosáhla 313 tisíc korun, což byla dvanáctina nyní docílené ceny.

5/ Dukát protihabsburského povstalce Františka II. Rákóczyho

Alternativní popis František II. Rákóczy
dukát 1707
mincovna Kremnica
Au 3,45 g, 23-24 mm
Huszár 1521, Friedberg 160
ex Colonel E.H.R. Green collection (1848-1936),
ex Eric P. Newman collection
Macho & Chlapovič – 30. aukce – 21.4.2023
cena: 138 000 eur / 3 249 900 Kč   

 

František II. Rákóczy byl významným představitelem uherského šlechtického rodu. Vzhledem k tomu, že se jeho otec a další představitelé jeho rodu účastnili protihabsburských povstání, byl František II. Rákóczy od svého mládí pod rakouským dohledem. Po smrti svého otce byl ve výchově otčíma Imricha Tökölyho a po porážce Tökölyho povstání byl dán do výchovy jezuitům. Zajímavostí je, že v letech 1688-1690 studoval na jezuitském gymnáziu v Jindřichově Hradci a poté i u jezuitů v Praze. V letech 1703-1711 vedl protihabsburské povstání v Uhrách. Zemřel v Turecku v roce 1735. Pochován byl nejprve v Cařihradu a až roku 1906 byly jeho ostatky převezeny na Slovensko a pohřbeny v katedrále sv. Alžběty v Košicích.


6/ Desetidukát Ferdinanda II. z roku 1621

Alternativní popis Ferdinand II. (1619-1637)
10dukát 1621
mincovna Praha, mincmistr Hübmer
Au 34,56 g
Hal. 710
ex auktion F. R. Künker 17.6.2008
Aurea – 109. aukce – 3. 6. 2023
cena: 3 060 000 Kč

 

Extrémně vysokých cen dosahovaly v aukci Aurea Numismatika zlaté ražby Habsburků. V nabídce 109. aukce zazářily deseti a pětidukáty Ferdinanda II. Nejvyšší ceny dosáhl desetidukát Ferdinanda II. z pražské mincovny s legendárním letopočtem 1621, kdy Ferdinand II. nechal popravit 27 předáků stavovského povstání na Staroměstském náměstí. Dosažená cena činí více než 3 miliony korun.


7/ Desetidukát Ferdinanda II. z roku 1627

Alternativní popis Ferdinand II. (1619-1637)
10dukát 1627
mincovna Praha, mincmistr Hübmer
Au 34,85 g
Hal.713
ex F. R. Künker, aukce 140, Osnabrück 17. 6. 2008
Aurea – 109. aukce – 3. 6. 2023
cena: 3 030 000 Kč

 

Druhým desetidukátem draženým v červnové aukci Aurea, který pokořil hranici 3 milionů korun se stal ročník 1627 od téhož mincmistra.


8/ Svatováclavský pětidukát z roku 1951

Alternativní popis Československo (1945-1953)
5dukát 1951
Au 17,45g, 34mm - (raženo 100ks)
Macho & Chlapovič – 30. aukce – 21.4.2023 – pol. 430
cena: 120 000 eur / 2 826 000 Kč   

 

V roce 2002 bylo v první etapě korespondenční aukce ČNB prodáno celkem šest kusů pětidukátu ročníku 1951, které byly původně raženy v nákladu pouhých 100 kusů. Jejich výsledná cena tehdy dosáhla 203 tisíc korun za kus. V dubnové aukci Macho & Chlapovič byl dražen jeden z pětidukátů ročníku 1951, který vyšplhal na částku více než 2,8 milionu korun. Po více než dvaceti letech, kdy byly prodávány v aukci ČNB, činí cenový nárůst téměř 14násobek oproti původní ceně.


9/ Prvorepublikový desetidukát

Alternativní popis Československo (1918-1939)
10dukát 1930
Au 34,9g, 42mm – (raženo 394ks)
Macho & Chlapovič – 30. aukce – 21.4.2023 – pol. 388
cena: 96 000 eur / 2 260 800 Kč

 

10/ Pětidukát biskupa Karla III. Lotrinského

Alternativní popis Olomouc - biskupství
Karel III. Lotrinský (1695-1711)
5dukát 1707
Au
K.M. 380, SUCH./VID. 604, FR. 86
Filatelie Klim – 83. podzimní aukce – 19.11.2023
cena: 1 904 000 Kč


Jedinou církevní ražbou, která se umístila v žebříčku TOP 10 je pětidukát Karla III. Lotrinského, který byl dražen na podzimní aukci Filatelie Klim. Všechny zlaté ražby olomouckých biskupů jsou velmi vzácné. Z vyvolávací ceny stanovené na 1,2 milionu korun vyšplhal na 1,9 milionu korun včetně aukčního poplatku.


Použitá literatura:

  • aukční katalogy jednotlivých aukčních síní
  • tisková zpráva aukční síně Macho & Chlapovič
  • Mince zemí Koruny české – Ivo Halačka
  • Mince a medaile – Československo, Česká a Slovenská republika – Aurea
  • Československé mince 1918-1993, mince České a Slovenské republiky od r. 1993 – Novotný, Šimek
  • Mincovnictví olomouckých biskupů a arcibiskupů – Videman, Suchomel
  • Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky – Zdeněk Petráň, Pavel Radoměrský
  • https://cs.wikipedia.org - František II. Rákóczy

Související články

Dvojice za 25 milionů je novou Fillovou aukční dvojkou

Dvojice za 25 milionů je novou Fillovou aukční dvojkou

Galerie Kodl, 26. 5. 2024

Teplé počasí a hokejová euforie možná nepřivedly do žofínského sálu nejvíce sběratelů. Stovky zájemců se ovšem o díla nabízená Galerií Kodl utkali přes internet a po telefonu. Prodalo se 97 procent položek celkem za 237 milionů korun.

27. května 2024
Surrealistka Carrington s novým rekordem a poptávka po Basquiatovi

Surrealistka Carrington s novým rekordem a poptávka po Basquiatovi

Zajímavé prodejní výsledky z květnových aukcí v New Yorku, květen 2024

Dražitelé na newyorských aukcích u Sotheby's a Christie’s utratili velmi podobnou částku, bohatě přes 600 milionů dolarů. U obou pořadatelů se na úctyhodné sumě nejvýrazněji podílely moderní umění, poválečné trendy a díla z konce 20. století. Autorsk...

22. května 2024
Milionový Šíma i ojedinělá Čapkova plastika online

Milionový Šíma i ojedinělá Čapkova plastika online

Weinberg 19. 5. 2024

III. Prémiová aukce umění společnosti Weinberg, online aukce končící v neděli 19. května, měla prodejní úspěšnost zhruba 52 procent. Necelá stovka prodaných děl dohromady přišla na více než 9,4 milionu korun.

21. května 2024
Zobrazit všechny

Další články


<