TOP 10 Bohumila Kubišty: Praha, zátiší i Jadran

Deset nejdražších umělcových děl

Díla Bohumila Kubišty jsou na trhu prakticky nedostupná, neboť jich není mnoho a většina těch zásadních se nachází ve veřejných sbírkách. Výjimku z velké části tvoří práce restituované po roce 1989 do soukromých rukou. Když se jedna z takových, Staropražský motiv, po delší odmlce na jaře objevila na trhu, prolomila o více než třicet milionů korun rekord domácích aukcí, tedy sumu vydanou za jediné dílo, a poprvé také stomilionovou hranici. 

Bohumil Kubišta, dnes považovaný za jednoho z nejzásadnějších tvůrců a zakladatelů české moderny, naplňoval za svého krátkého života dokonale stereotyp chudého a nekompromisního umělce, který přesně ví, kam směřuje, ačkoli mu jeho okolí příliš nerozumí. Celý svůj život tvořil v nuzných podmínkách podporován pouze osvícenými příbuznými a přáteli. Přivydělával si psaním statí pro F. X. Šaldu a do dobových časopisů a novin, funkcí tajemníka Klubu za Starou Prahu i službou v armádě u dělostřeleckého pluku v chorvatské Pule před a během první světové války.
 
Jeho život provázely konflikty. Nastoupil ke studiu na několika školách (Uměleckoprůmyslová škola, Akademie výtvarných umění, Vysoké učení technické), ale kvůli sporům s jednotlivými učiteli nebo stylu výuky, která mu přišla příliš akademická, nikde nevydržel déle než rok. Na stejné podmínky nakonec narazil za svých studijních pobytů i v zahraničí. Za své kritické názory na tvorbu starších kolegů i příspěvky ke směřování moderního umění se dostával do šarvátek nejen s nimi, ale i s některými svými generačními souputníky. Ke své tvorbě přistupoval i díky matematickému nadání s vědeckou přesností a na základě  propracovaných teoretických zásad.
 
Krátce po vzniku Československé republiky, se jako dobrovolník  přihlásil do československé armády. Necelý měsíc na to však podlehl zákeřné španělské chřipce. Ačkoli své obrazy za života prodával za nízké sumy a s velkými těžkostmi, nyní, po 100 letech od jeho smrti, by případný zájemce za jeho deset nejdražších děl zaplatil ohromující sumu více než 205 milionů korun. 

 

TOP 10 Bohumila Kubišty 

Všechny ceny jsou uvedeny včetně aukční provize. Velikostní poměry rozměrů obrazů zhruba odpovídají skutečnosti.

 

1/ Bohumil Kubišta: Staropražský motiv (Alt-Prager Motiv), 1911, olej na plátně, 98 x 84 cm, Galerie Kodl 29. 5. 2022, cena: 123 600 000 Kč

 

1/
Bohumil Kubišta: Staropražský motiv (Alt-Prager Motiv), 1911,
olej na plátně, 98 x 84 cm,
Galerie Kodl 29. 5. 2022,
cena: 123 600 000 Kč
 
 
Olej Staropražský motiv je asi jediné dílo, ve kterém malíř zpracoval pražské téma, nepočítáme-li jeho pečlivou přípravnou kresbu, kterou ve svých sbírkách chová Národní galerie. Vyvolávací cenu obrazu aukční síň stanovila na 30 milionů korun včetně provize, byla si však jistá velkým potenciálem tohoto díla a již před aukcí se mluvilo i o možnosti, že by mohlo vystoupat ke stům milionů korun. Nakonec se kladívková cena zastavila až na 103 milionech korun (tj. 123,6 milionu korun včetně aukční provize) a získal ho zájemce na telefonu. Staropražský motiv se pyšní výjimečnou proveniencí: byl součástí vynikající prvorepublikové sbírky advokáta Františka Čeřovského, který Kubištu zastupoval v několika soudních sporech a poté se stal jeho velkým obdivovatelem. Než obraz na dlouhá léta zakotvil v Národní galerii, prošel i kolekcí dalšího výrazného sběratele, Jaroslava Borovičky (Přečtěte si příběh Starporažského motivu)
 
 
 
Zátiší, 1909,  olej na plátně, 66 × 82,5 cm, 1. Art Consulting 12. 5. 2013, cena: 18 490 000 Kč

 

2/
Zátiší, 1909, 
olej na plátně, 66 × 82,5 cm,
1. Art Consulting 12. 5. 2013,
cena: 18 490 000 Kč
 
 
Obraz Zátiší, vyobrazený v malířově monografii od Mahuleny Nešlehové, prošel aukcemi u 1. Art Consulting už dvakrát, poprvé v roce 2000, podruhé o 13 let později. Oba tyto prodeje se zapsaly do současné desítky malířových nejdražších prodejů. V roce 2000, kdy obraz zakoupili manželé Hascoeovi, byla vyvolávací cena malby 2,24 milionu včetně provize a prodala se za 5,15 milionu korun, což už tehdy byla úctyhodná suma. V rámci rozprodeje kolekce Hascoeových v roce 2011 v Londýně obraz putoval zpět do Česka, o dva roky později se s cenou 18,5 stal nejdražším dílem roku 2013 na domácích aukcích.    
 
 
Bohumil Kubišta: Zátiší s pivoňkami, 1909,

 

3/
Zátiší s pivoňkami, 1909,
olej na plátně, 64 × 82,5 cm,
European Arts 22. 11. 2020,
cena: 17 112 000 Kč
 
 
Z Čeřovského kolekce původně pocházel i obraz Zátiší s pivoňkami, který se na trh dostal před rokem a půl. Kubišta se v několika zátiších z tohoto období (patří mezi ně i předcházející obraz) vyrovnával především s odkazem Paula Cézanna, kde modelaci objemů tvořil nikoli světlem, ale kontrastem barevných ploch, jak později vysvětloval jeho přítel Jan Zrzavý. František Čeřovský buď obraz od malíře zakoupil nebo ho od něj mohl dostat za poskytnuté právní služby. S cenou 17,1 milionu korun obraz figuroval v Top 10 roku 2020, zájemce ho tehdy koupil za vyvolávací cenu. (Více o obraze, Františku Čeřovském i Kubištově soudu s krajinářem Josefem Ullmanem se dozvíte v samostatném článku.) 
 
 
Žena s kočárkem, 1908,  olej na plátně, 50 × 66 cm, Galerie Kodl 24. 5. 2015, cena: 13 920 000 Kč

 

 

4/
Riegrovy sady, 1908,
olej na plátně, 45 x 55 cm, 
Galerie Kodl 29. 11. 2015,
cena: 14 160 000 Kč

 

V roce 2015 se na trh dostala hned trojice Kubištových maleb, které všechny dodnes figurují v malířově Top 10 (č. 5, 7, 8). Obrazy Riegrovy sady a Žena s kočárkem, které oba dražila Galerie Kodl s vyvolávací cenou 10,8 milionu korun, Kubišta vytvořil v roce 1908 ve svém tvůrčím období rané exprese, které spadá do období působení skupiny Osma. Charakterizuje je pastózní malba nanášená ve vysoké vrstvě různými nástroji vyjma štětce. Oba obrazy také vlastnil fyzik Václava Posejpal, který Kubištu podporoval v jeho vědeckých experimentech, při nichž malíř zkoumal účinky mísení barev (více o obrazech zdezde). S cenami kolem 14 milionů korun malby společně figurovaly i mezi deseti nejdražšími aukčními položkami roku 2015 (viz Top 10 2015). Také pastel na papíře Motiv z Florencie se toho roku prodal za více než milion korun.   

 

Riegrovy sady, 1908, olej na plátně, 45 x 55 cm,  Galerie Kodl 29. 11. 2015, cena: 14 160 000 Kč  
5/
Žena s kočárkem, 1908, 
olej na plátně, 50 × 66 cm,
Galerie Kodl 24. 5. 2015,
cena: 13 920 000 Kč
 
 
Zátiší, 1909,  olej na plátně, 66 × 82,5 cm, 1. Art Consulting 30. 1. 2000, cena: 5 152 000 Kč

 

6/
Zátiší, 1909, 
olej na plátně, 66 × 82,5 cm,
1. Art Consulting 30. 1. 2000,
cena: 5 152 000 Kč
 
 
 
Bohumil Kubišta: Pohled na moře u Puly, 1913–1915, olej na plátně, 62 x 98,7 cm, Arthouse Hejtmánek 28. 5. 2015, cena: 3 840 000 Kč

 

7/
Bohumil Kubišta: Pohled na moře u Puly, 1913–1915,
olej na plátně, 62 x 98,7 cm,
Arthouse Hejtmánek 28. 5. 2015,
cena: 3 840 000 Kč
 
Soubor mořských krajin z istrijského pobřeží vznikal před a v průběhu první světové války za Kubištova aktivního působení u dělostřelecké jednotky poblíž Puly. Sám autor tyto obrazy považoval spíše za marginálie a suvenýry, které prodával ostatním důstojníkům. Mahulena Nešlehová vyslovila hypotézu, že vzhledem k velkému rozměru tohoto, v době svého prodeje nově objeveného díla, mohlo jít o jeden z obrazů, jimiž Kubišta vyzdobil sál námořnického kasina. Olej Pohled na moře u Puly, který svou vyvolávací cenu navýšil více než dvojnásobně, se tehdy stal nejdražší položkou aukce.
 
 
 
Skalnaté pobřeží (Moře), 1915, olej na plátně, 36 x 52 cm, 1. Art Consulting 28.1.2007, cena: 3 658 000 Kč  
8/
Skalnaté pobřeží (Moře), 1915,
olej na plátně, 36 x 52 cm,
1. Art Consulting 28.1.2007,
cena: 3 658 000 Kč
 
Za stejných okolností vznikly i obrazy Skalnaté pobřeží (Moře) a Krajina u moře. Zajímavá na druhém z obrazů je mimo provenience z majetku Anny Masarykové i netradiční malířská podložka, kterou je karton s texturou plátna. Mahulena Nešlehová ji považuje za výsledek známosti s knihtiskařem z Puly. Další Kubištovy krajiny z Istrie známe z veřejných sbírek, například Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie moderního umění v Hradci Králové nebo Východočeské galerie v Pardubicích. 
 
 
 
Krajina u moře, 1913, olej na lepence, 29,5 x 35 cm, European Arts 8. 12. 2013, cena: 3 360 000 Kč  
9/
Krajina u moře, 1913,
olej na lepence s texturou plátna, 29,5 x 35 cm,
European Arts 8. 12. 2013,
cena: 3 360 000 Kč
 
 
 
Arno, 1907, olej na lepence, 23,5 x 33 cm, Galerie Pictura 11. 6. 2014, cena: 2 160 000 Kč  
10/
Arno, 1907,
olej na lepence, 23,5 x 33 cm,
Galerie Pictura 11. 6. 2014,
cena: 2 160 000 Kč
 
Z raného období, kdy umělec podnikl cestu do Itálie pochází olejová skica krajiny Arno. Malíř strávil několi měsíců roku 1906 ve Florencii, kde se snažil studovat na Reale instituto delle belle arti. Výuka se mu ale opět nepozdávala, a proto ji zanedlouho opustil. Ve Florencii ještě na počátku roku 1907 zůstal a tvořil, než se v březnu přesunul zpět do Prahy, aby se zúčastnil první výstavy skupiny Osma. Obraz je datován zcela přesně umělcovým přípisem na něm, vznikl 10. února 1907 ve Florencii.   
 

Související články

Historické top 10 českých aukcí (duben 2024)

Historické top 10 českých aukcí (duben 2024)

Druhé dílo přes sto milionů

Jako druhý obraz v historii českých aukcí překonal hranici sto milionů korun olej Početí/ Danae od Františka Kupky. S cenou 126,5 milionu korun se stal nejdražším obrazem tuzemského trhu a také nejdražším Kupkovým dílem prodaným na českých aukcích.

22. dubna 2024
Muzikova nejdražší desítka by přišla na 77 milionů korun

Muzikova nejdražší desítka by přišla na 77 milionů korun

TOP 10 Františka Muziky

Za posledních několik let se TOP 10 Františka Muziky zcela proměnilo. Pouze s jedinou výjimkou se v něm nyní nacházejí díla zakoupená na aukcích od roku 2018. Loni se Muzika také dostal mezi nejúspěšnější umělce na aukcích, patřilo mu sedmé místo v ř...

8. dubna 2024
Sběratelé dotlačili Procházku k historickému rekordu

Sběratelé dotlačili Procházku k historickému rekordu

Prodeje Antonína Procházky v roce 2023 a aktuální TOP 10

V loňském roce zaznamenal Antonín Procházka devátý nejvyšší obrat ze všech autorů, jejichž díla se prodávají v aukcích. Sběratelé za jeho práce vydali nejvíce peněz v historii, více než 27 milionů korun.

27. února 2024
Zobrazit všechny

Další články


<