Šímův podzim

1. Art Consulting 25. 10. 2020

Aukční síň 1. Art Consulting nabízí ve své následující aukci pět děl Josefa Šímy z let 1955–60. Ač jsou díla z krátkého výseku umělcovy tvorby, představují ve svém průřezu širokou škálu pro Šímu zásadních témat. Čtyři další Šímova díla pak koncem listopadu nabídne také Galerie Kodl.

Josef Šíma: Město, 1955


Josef Šíma: Město, 1955,
olej a kombinovaná technika na plátně, 45,5 x 54,5 cm,
vyvolávací cena: 1 300 000 Kč (+ 5% procent),
1. Art Consulting 25. 10. 2020

Obraz Město (1955) pochází se sbírky ze sbírky jugoslávského básníka Zdenko Reicha, Šímova blízkého přítele a kolegy ze skupiny Le Grand Jeu, kterému je rovněž dedikován. Civilistní portrét městské krajiny v sobě spojuje asociace k raným výjevům brněnských periferií z 20. let, ale i zpracování soudobých architektonických změn, která mohl Šíma v Paříži a ve Francii vůbec pozorovat. K těmto změnám byl jistě i jako osobní přítel Le Corbusiera a Augusta Perreta mimořádně citlivý. Obraz lze vnímat jako harmonickou syntézu civilizace a přírody, plný produchovnělé citlivosti. Českými aukcemi dosud prošlo jediné příbuzné dílo, před čtyřmi lety se rozměrnější Městská krajina prodala za 2,85 milionu korun. Nyní nabízený obraz bude startovat na necelé polovině této částky.
 

Josef Šíma: Les zapomnění, 1955


Josef Šíma: Les zapomnění, 1955,
rozmývaná tuš, akvarel a uhel na papíře adjustovaném na plátně, 146 x 115 cm,
vyvolávací cena: 1 800 000 Kč (+ 5% procent), 1. Art Consulting 25. 10. 2020

Kontrastněji navazuje rozměrná tušová malba Les zapomnění (1955), která byla prezentována na Šímově velké retrospektivě v roce 1968 a o pět let později ve francouzském Chateau de Ratilly. Rozměrově monumentální dílo vypovídá o důležité roli, jež hrála kresba v Šímově díle. Právě v ní mohl plně propracovat zásadní témata. Motiv země, prapůvodní matérie, z níž se všechno zásadní teprve zrodí, představoval pro malíře téma, ke kterému se opakovaně vracel. Stejnojmenný obraz obdobného formátu se nachází v majetku americké The Menil Foundation, do skupiny mohou patřit i další plátna s rozdílnými názvy. K tématu se vracel ještě před polovinou 60. let, ovšem v jiné vizuální podobě. Nabízený obraz vyniká výjimečnou malířskou energií, jíž odpovídá i obrazová adjustace vypnutím na plátně.
 

Josef Šíma: Krajina, 1956


Josef Šíma: Krajina, 1956,
lavírovaná kresba tuší, 50 x 66 cm,
vyvolávací cena: 450 000 Kč (+ 5% provize), 1. Art Consulting 25. 10. 2020

Druhá nabízená kresba, Krajina z roku 1956, rovněž pochází ze sbírky Zdenko Reicha. Představuje další ukázku Šímova návratu ke starším stěžejním námětům a jejich další rozpracovávání, obohacené o nové zkušennosti. Navazuje na své klasické imaginativní krajinné schéma, hovořící o propojení zemských a nebeských útvarů. Subtilní kresba ukazuje malířovu básnickou výtvarnou polohu. Dražba bude startovat na částce 1,8 milionu korun (+ 5% provize), což je druhá nebo třetí nejvyšší vyvolávací cena za Šímovu práci na papíře.

Další kresebnou polohu reprezentuje dílo Krystal (1960), které v nedávné době prošlo dvěma pařížskými aukcemi: Versailles Encheres 2018 a Drouot-Richelieu 2019. Patří do skupiny pozoruhodných monochromních děl na papíře vytvořených kombinovanou technikou lavírované tuše a uhlokresby. Téma krystalu rozhodně nebylo v malířově tvorbě ojedinělé, snad pro svoji souvislost s motivem světla prostupuje celým Šímovým dílem.
 

Josef Šíma: Modrá krajina – Světo II, 1960

Josef Šíma: Modrá krajina – Světo II, 1960,

olej na plátně, 81 x 100 cm,
vyvolávací cena: 3 300 000 Kč (+ 5% procent), 1. Art Consulting 25. 10. 2020

Velké finále v celé skupině nabízených děl představuje plátno Modrá krajina – Světlo II (1960). Šíma, narozdíl od jiných umělců vytváří i v poslední etapě své tvorby zásadní díla, mezi něž představované plátno patří. Znovu se navrací k tématu blesku, který jej intenzivně ovlivnil už v jeho předválečné tvorbě. Šíma se ve svém díle dotýkal analogických problémů, jaké řešili vědci přírodních věd. Jeho obrazy tak lze chápat také jako výtvarné metafory přírodních procesů. Světlo mělo pro Šímu nejen duchovní, ale i psychickou sílu, nadanou symbolickými významy. Plátno vypovídá o jednotných principech kosmu, které platí pro elementární částice, rostliny a živočichy, pro člověka, planety i galaxie. Obraz vystavený v roce 1960 v pařížské galerii Paul Facchetti je reprodukován ve Šmejkalově monografii a v roce 2015 byl dražen ve francouzské pobočce Christieʼs, kde se prodala za 3,2 milionu korun. Nyní bude startovat na částce jen o sto tisíc korun vyšší. 
 

Josef Šíma: Větrný prostor, 1962


Josef Šíma: Větrný prostor, 1962,
olej na plátně, 80 x 115 cm,
vyvolávací cena: 5 500 000 Kč (+ 20% provize), Galerie Kodl 29. 11. 2020

Kolekci Galerie Kodl tvoří dvě kresby a dva obrazy z let 1953 a 1962. Jde o abstraktní krajiny Svah paměti a Větrný prostor, které jsou nabízené za 3,5 milionu a 5,5 milionu korun (+ 20% provize). Druhý jmenovaný obraz před časem rovněž prošel pařížskými aukcemi, před čtyřmi lety se v Sotheby's prodal za 4,8 milionu korun. 

 


Související články

Kupkova mašinistická Danae si troufá na rekord

Kupkova mašinistická Danae si troufá na rekord

Adolf Loos Apartment and Gallery, 21. 4. 2024

Obraz Početí/Danae vytvořený kolem roku 1930 by se mohl stát nejdražším dílem Františka Kupky, který se kdy prodal na tuzemských aukcích. Dražit se začne na 85 milionech korun bez aukční provize. Tu po dohodě s majitelem aukční síň snížila na 10 proc...

11. dubna 2024
Galerijní Eva Kmentová online

Galerijní Eva Kmentová online

Artslimit 24. 3. 2024

Monumentálnější plastiky Evy Kmentové se na trhu téměř nevyskytují. Nyní jde do aukce doposud největší autorčina realizace, práce na zakázku státního podniku z roku 1968.

21. března 2024
Trojúhelníky a sopky Viktora Pivovarova

Trojúhelníky a sopky Viktora Pivovarova

Aukční dům Sýpka 17. 3. 2024

Teprve třetí malbu domácího aukčního trhu vytvořenou moskevským rodákem Viktorem Pivovarovem, který již více než 40 let žije a tvoří v Praze, nabídne ve své nedělní sálové aukci společnost Sýpka. Realizaci z 90. let minulého století začne dražit na č...

15. března 2024
Zobrazit všechny

Další články

Šíma Josef

Osm Šímů v jedné aukci

Osm Šímů v jedné aukci

29. listopadu 2023

Kupka, Sýkora, Šíma, Mucha a další stálice

Kupka, Sýkora, Šíma, Mucha a další stálice

1. září 2021

Od Muchy po Medka

Od Muchy po Medka

20. ledna 2021


<